Yuletide Carols ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jula Karolaro

The Twelve Days of Christmas / La Dek Du Tagoj de Kristnasko

English / Esperanto


Note: the complete score below comprises eight jpegs of less than 80 kb each, which can also be separately opened and printed on 8 1/2 x 11 or A4 pages if desired. (Update 2010-11-09: A pdf version is now available, which will make a better printout. Click here to download. In addition, new jpegs were made from the pdf, replacing an earlier set of less clarity.) Rim: La kompleta partituro malsupren ampleksas ok bildojn (jpeg-oj), ĉiu po malpli ol 80 kb, kiu povus esti ankaŭ aparte malfermata kaj elpresataj surpaĝe, A4 aŭ letera, se dezirata. (Ĝisdatigo 2010-11-09: Pdf-a versio estas nun havebla, kiu faros plibonan elpresaĵon. Cliku ĉi tie por elŝuti. Aldone, novaj jpeg-oj devenas el la pdf, anstataŭ pli frua aro de malpli klareco.)
Go to complete score below

Or go to HTML lyrics only below

Or single jpegs on separate pages:
one  two  three  four  five  six  seven eight

Or download complete pdf

Iru al kompleta partituro malsupren

Aŭ iru al nur lirikojn je HTML.

Aŭ unuopaj jpeg-aj sur apartaj paĝoj:
unu  du  tri  kvar  kvin  ses  sep ok

Aŭ elŝutu la kompletan pdf-on.

Go back to Yuletide Carols / Jula Karolaro
Reiru al Yuletide Carols / Jula Karolaro
Go back to Gene Keyes home page Reiru al hejmpaĝo de Gene Keyes

Translator-arranger’s remarks:

Instead of telescoping the score with repeats, alternate endings, and alternate melodies, I have spread out the arrangement to give every verse its own notation: to facilitate singing, as well as comparison of English and Esperanto syllabication.

Thus, in my score layout, I allow two notes for every number-word after "five", even though "seven" is the only two-syllable example there in English, except "'leven". That way, I was able at times to fit in an extra Esperanto syllable if needed, because its words tend to be longer, while its numbers two through ten are all one syllable.

So, as arranged here, four of those six English numbers (except seven and 'leven) have a stretch between two notes, likely omitted when sung, but without losing the time signature or rhythm in either language:

Seven swans a-swimming (6 silaboj en 6 notoj)
Sep naĝantajn cignojn (6 silaboj en 6 notoj)

Six___ geese a-laying (5 silaboj en 6 notoj)
Ses kovant-anserojn (6 silaboj en 6 notoj)

For the first gift, I thought I had a translation play on words by the Esperanto "perdrik'", pronounced "pair-dreek" in place of "pear tree", even though "perdrik" is the partridge. (My Esperanto being, "Pir-arbon kun unu perdrik'.", literally, "Pear-tree with one partridge.") However, I later saw in Wikipedia that possibly there was a long-ago French version, in which partridge is "perdrix",  and perhaps mis-transcribed into English as "pear tree".

Most of the gifts are similar to the English, except that I had to finesse the second and third:

Two turtle doves: the Esperanto for pigeons, etc., "kolombojn", does not fit the meter. I tried "kver-birdojn", = coo-birds, but "kver" is too similar to "kvar" (four), and could confuse the counting sequence; so I took the liberty of using "Kant-birdojn, du", two song-birds.

Three French hens: I only had room for "Franc-kokojn, tri", which are French cocks, not hens ("kokinojn"). After gift five, where the melody changes, I had to drop "Franc-" as well, so we end up with "Kokojn, tri", three cocks. All the more noise for the recipient.

GK
Rimarkoj de tradukanto-aranĝanto:

Anstataŭ kunpremante la partituron per ripetoj, malsamaj finoj, kaj malsamaj melodioj, mi sternis la aranĝon por doni al ĉiu strofo ties propran notaron: por faciligi kaj kantadon, kaj komparon inter la Angla kaj Esperanta silabado.

Tiel, en mia partituro-desegno, mi lasas du notojn por ĉiu cifero post "kvin", kvankam seven estas la nura Angla du-silaba ekzemplo tie, krom 'leven [eleven], = dek unu. Tiumaniere, mi foje povis sidi ankoraŭan Esperantan silabon se necese, ĉar ties vortoj emas esti plilongaj, sed ties ciferoj du ĝis dek estas po unu silabo ĉiu.

Do, kiel aranĝata ĉi tie, kvar el ses de tiuj Anglaj ciferoj (krom seven kaj 'leven) havas streĉon inter du notoj, verŝajne ellasata kantante, sed sen perdante nek la taktosignon nek la ritmon en ambaŭ lingvoj:

Seven swans a-swimming (6 silaboj en 6 notoj)
Sep naĝantajn cignojn (6 silaboj en 6 notoj)

Six___ geese a-laying (5 silaboj en 6 notoj)
Ses kovant-anserojn (6 silaboj en 6 notoj)

Por la unua donaco, mi pensis ke mi havis vortludon je la Esperanta "perdrik", kaj la simile prononcata "pear tree" [per tri] = pir-arbo, kvankam "perdriko" estas la "partridge". (La Angla, laŭlitere = "Iu perdriko en iu pir-arbo." anstataŭ mia Esperanto: "Pir-arbon kun unu perdrik'".) Tamen, mi poste vidis en Wikipedia ke eble estis antaŭlonge Franca versio, en kiu "perdriko" estas "perdrix", sed eble mis-transkribita Anglen kiel "pear tree" [pir-arbon].

Plejparto de la donacoj similas je la Angla, krom ke mi devis ŝanĝeti kaj la duan kaj la trian:

Angle, "two turtle doves" = "du kolombojn", sed tiu ne taŭgas la metron. Mi provis "kver-birdojn", sed "kver" tro similas je "kvar", kaj povus konfuzi la nombradon; do mi libere nur uzis "Kant-birdojn, du".

"Three French hens" = "Tri Franc-kokinojn", sed mi nur havis spacon por "Franc-kokojn, tri". Ankaŭ, post donaco kvin, kie la melodio ŝanĝas, mi devis ellasi "Franc-" aldone, do rezulte "Kokojn, tri". Des pli da bruo por la ricevanto.

GK


p.1  
  p.2
  p.3
  p.4
  p.5
  p.6
  p.7
p.8

Lyrics only / Nur lirikoj

English
Esperanto

The Twelve Days of Christmas1
On the first day of Christmas,
my true love gave to me:

A partridge in a pear tree.

2
On the second day of Christmas,
my true love gave to me:
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.

3
On the third day of Christmas,
my true love gave to me:
Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.
4
On the fourth day of Christmas,
my true love gave to me:
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

5
On the fifth day of Christmas,
my true love gave to me:
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

6
On the sixth day of Christmas,
my true love gave to me:
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

7
On the seventh day of Christmas,
my true love gave to me:
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

8
On the eighth day of Christmas,
my true love gave to me:
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

9
On the ninth day of Christmas,
my true love gave to me:
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

10
On the tenth day of Christmas,
my true love gave to me:
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

11
On the eleventh day of Christmas,
my true love gave to me:
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.

12
On the twelfth day of Christmas,
my true love gave to me:
Twelve drummers drumming,
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,

Three French hens,
Two turtle doves,

And a partridge in a pear tree.


La Dek Du Tagoj de Kristnasko1
Je l'unua tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Pir-arbon kun unu perdrik'.

 2
Je la dua 
tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.

3
Je la tria tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Franc-kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


4
Je la kvara tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Vok-birdojn, kvar,
Franc-kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


5
Je la kvina tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


6
Je la sesa tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


7
Je la sepa tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Sep naĝantajn cignojn;
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


8
Je la oka tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Ok melkant-fraŭlinojn;
Sep naĝantajn cignojn;
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


9
Je la naŭa tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Naŭ dancant-lordinojn;
Ok melkant-fraŭlinojn;
Sep naĝantajn cignojn;
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


10
Je la deka tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Dek kapriol-lordojn;
Naŭ dancant-lordinojn;
Ok melkant-fraŭlinojn;
Sep naĝantajn cignojn;
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


11
Dek-unua tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Dek unu fajfistojn;
Dek kapriol-lordojn;
Naŭ dancant-lordinojn;
Ok melkant-fraŭlinojn;
Sep naĝantajn cignojn;
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


12
Je l'dek dua tag' Kristnasken,
donacis am-amik',
Dek du tamburistojn;
Dek unu fajfistojn;
Dek kapriol-lordojn;
Naŭ dancant-lordinojn;
Ok melkant-fraŭlinojn;
Sep naĝantajn cignojn;
Ses kovant-anserojn,
Or-ringojn, kvin,
Vok-birdojn, kvar,
Kokojn, tri.
Kant-birdojn, du,

Kaj pir-arbon kun unu perdrik'.


Translation / Traduko
Gene Keyes cc 2010
Non-commercial re-use permitted with attribution. / Ne-komerca re-uzo permesata kun atribuo.


Additional links:

A set of 148 online Christmas carol lyrics in Esperanto by Leland Ross Bryant [Haruo Ros’]
can be found in the Internet Archive:
http://web.archive.org/web/20071203053102/http://www.geocities.com/cigneto/thcind/kristnasko.htmlDouglas D. Anderson
A Treasury of Christmas Carols
Over 2,800 Christmas carols and hymns.Aldonaj ligiloj:

Aro de 148 surretaj Kristnask-karolaj lirikoj en Esperanto de Leland Ross Bryant [Haruo Ros’]
estas trovebla je la Interreta Arkivo:
http://web.archive.org/web/20071203053102/http://www.geocities.com/cigneto/thcind/kristnasko.html
Douglas D. Anderson
A Treasury of Christmas Carols
Pli ol 2,800 Kristnask-karoloj kaj himnoj.

Go back to Yuletide Carols / Jula Karolaro
Reiru al Yuletide Carols / Jula Karolaro
Go back to Gene Keyes home page Reiru al hejmpaĝo de Gene Keyes