Malsupro
Kodoj kaj Klarigoj

KATALOGO DE LA LIBRARO LUDOVIKA

1 Boirac E.
2 AA  FUNDAMENTAJ PRINCIPOJ DE LA VORTARO ESPERANTA E PEC B25    30  BA
3

1 Boirac Emile
2 AA/AG PLENA VORTARO ESPERANTO-ESPERANTA KAJ ESPER-> E PLH B09   430  AA
3 ANTO-FRANCA

1 Boirac E.
2 AA  VORTARO DE LA OFICIALAJ RADIKOJ DE ESPERANTO E PLH B11    27  BA
3

1 Cherpillod André                         92 9017 082-4
2 AA  KONCIZA ETIMOLOGIA VORTARO          E UEA C03   504  AA
3

1 Cherpillod André                         2-906134-17-1
2 AA  MIL EKZOTAJ VORTOJ              E V  B92   122  BB
3 La etimo de 1250 e-vortoj de ekstereŭropa deveno.

1 Ĝivoje Marinko                         88-7036-007-5
2 AA  ESPERANTONIMOJ                E EPI B79   117 I BA
3

1 Grosjean-Maupin E., k.a.
2 AA  PLENA VORTARO DE ESPERANTO, 3-a eld.     E SAT B47 B33 511  AA 1
3

1 Grosjean-Maupin E., k.a.
2 AA  PLENA VORTARO DE ESPERANTO KUN SUPLEMENTO   E SAT B64 B33 574  AA
3 [511 p. + 63 p. supl.]

1 Kabe
2 AA  VORTARO DE ESPERANTO             E PLH B11   175  AA
3

1 Lentaigne
2 AA  KIEL DIRI...? Praktika E Frazeologio     E CEA B88 B80 136  BB
3

1 Lindstredt Jouko                         92-9017-065-4
2 AA   HEJMA VORTARO: Vortaro de hejmaĵoj en   > E UEA B99    62  BA
3 Esperanto

1
2 AA  KONVERSACIA VORTARO              E ICE B30    47  BA
3

1 Mariano Michele
2 AA  SISTEME ORDIGITA VORTARO           E LGP B89   526  QF 3
3 Ambicia sed fuŝita afero. (Altaj libroj breto.)

1 Ojalo Jaan                            92 9017 047 6
2 AA  ESPERANTAJ SINONIMOJ             E UEA B93    96  BB
3 Eldonis kaj UEA kaj Fundación Esperanto

1 Ockey Edward
2 AA  FUNDAMENTA VORTARO-RADIKARO          E V  B75    np  DC
3

1 Pabst Bernhard                          3-922570-59-3
2 AA  INVERSA VORTARO DE ESPERANTO: oratroV    > E ECP B89    91  BB
3 asrevnI otnarepsE ed

1                                 2-9502432-0-7
2 AA  PLENA ILUSTRITA VORTARO...SUPLEMENTO     E SAT B87    45  BA
3

1 Reierso/l Olav                          92-553-0894-6
2 AA/P MATEMATIKA KAJ STOKASTIKA TERMINARO ESPERANTA E UOO B94 B87 144  BB
3 2-a eld.

1 Setälä Vilho                           951-9005-18-8
2 AA  OPORTUNA VORTARO DE ORDINARA ESPERANTO    E FES B74 B69  96 M FB
3

1 Vatré Henri                           3-927613-07-X
2 AA  NEOLOGISMA GLOSARO: Postrikolto al PIV. Tria> E AIS B89    87  BA
3 eldono kun laŭtema klasifiko k rimaro en suplemento

1 Vilborg Ebbe                           91 85288 17 9
2 AA  ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO, v.1, A-D   E ESE B89   104  BA
3

1 Vilborg Ebbe                           91 85288 19 5
2 AA  ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO, v.2, E-Ĵ  E ESE B91   114  BA
3

1 Vilborg Ebbe                           91 85288 21 7
2 AA  ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO, v.3, K-M   E ESE B93   128  BA
3

1 Vilborg Ebbe                           91 85288 22 5
2 AA  ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO, v.4, N-R   E ESE B95   124  BA
3

1 Waringhien G., k.a.
2 AA  PLENA ILUSTRITA VORTARO DE ESPERANTO KUN  > E SAT B87 B70 1348 M AA
3 SUPLEMENTO [1303 p. + 45 p. supl.]

1 Waringhien G.; Duc Goninaz Michel k.a.              2-9502432-5-8
2 AA  LA NOVA PLENA ILUSTRITA VORTARO DE ESPERANTO E SAT C02 B70 1265 M AA
3

1 Wüster Eugen
2 AA  ZAMENHOF-RADIKARO. Kun derivaĵoj k font- > E FHS B27    84  BA
3 indikoj

1 Amery Heather; ilus Cartwright Stephen  A1           0 902756 15 X
2 AB/CE MIL UNUAJ VORTOJ EN ESPERANTO: Bilda Vort- > E BEA nd    63 M AA
3 libro

1 Chaves Sylla
2 AB  ORIGINALA ESPERANTA BILDVORTARO        E EAS B91   158 M BB
3

1 Daily Mail                A1 Gething W.A. k.a.
2 AB  BILD-LIBRO PRI BESTOJ             E ANL B61    76 M AA 3
3 Breto de altaj libroj.

1 Eichholz Rüdiger             G1 Eichholz Rüdiger   0-919186-32-7
2 AB  ESPERANTA BILDVORTARO             E EPB B88   880 M AB
3 E-versio de la "DUDEN" bildvortaroj (1958); vidu sube ĉe AI.

1 Language Services                        0 19 431236 4
2 AB  PRAKTIKA BILDVORTARO DE ESPERANTO       E OUP B79    87 M BA
3 Kolore.

1
2 AC  THE 'EDINBURGH' ESPERANTO POCKET DICTIONARY  EA TNS B67 B33 288  AA
3

1 Evans Edmund Grimley                       0-902756-20-6
2 AC  ENGLISH ESPERANTO ESPERANTO-ENGLISH MINI-  > EA BEA C03    65  BA
3 DICTIONARY

1 McLinen Dr. Andrew                        83-900341-0-7
2 AC  POCKET ENGLISH-ESPERANTO ESPERANTO-ENGLISH > EA PLP B92   392  BA
3 DICTIONARY

1
2 AC  THE NIXON ESPERANTO VOCABULARY        EA SBE B62   178  BA 1
3

1 [U.S.] Army, Headquarters
2 AC  ESPERANTO THE AGGRESSOR LANGUAGE. Field Man-> EA USA B62   233  BA
3 ual 30-101-1. Precipe vera E-angla vortaro por militludoj.

1 Wells J.C.                            340 05950 8
2 AC  ESPERANTO AND ENGLISH DICTIONARY       EA EUP B69   419  AA
3 Teach Yourself Books

1 Wells J.C.                            0-8442-3764-7
2 AC  ESPERANTO [AND ENGLISH] DICTIONARY      EA NTC B92 B69 419  AA
3 Unchanged reprint of 1969 Teach Yourself ed.; trade paperback; larger pages.

1 Butler M.C.
2 AD  ESPERANTO-ENGLISH DICTIONARY         EA BEA B67   450  AA 1
3

1 Harry R.L. k Gueltling V.                    0 9595336 5 6
2 AD  AŬSTRALIA-ESPERANTA VORTARO, 3-a eld.    EA AEA B90    55 M BC
3

1 Millidge Edward A.
2 AD  THE ESPERANTO-ENGLISH DICTIONARY       EA EPC B56 B24 489  AA
3

1 Broadribb Donald
2 AD  SUPPL. TO E-ENGLISH DICTIONARY OF MILLIDGE  EA V  B57    14  BA
3

1 Ockey Edward, red.
2 AD  THE ACCEPTED ESPERANTO DICTIONARY       EA V  B71    21  BA
3

1 Benson Peter                           0-939785-02-1
2 AE  COMPREHENSIVE ENGLISH-ESPERANTO DICTIONARY  EA ELN B95   607  AA
3

1 Fulcher Fleming k Long Bernard
2 AE  ENGLISH-ESPERANTO DICTIONARY, 3-a eld. rev.  EA EPC B63 B21 332  AA
3

1 Harry Ralph k Fox Brian
2 AE  AUSTRALIAN & NEW ZELAND ESPERANTO DICTIONARY AE AEA C00 B83  98  BA
3 Expanded Fourth Edition

1 Prent J.W.
2 AE  ANGLAJ PREPOZICIOJ EN ESPERANTO        EA SEB nd    20  BC
3

1 Azorín Francisko
2 AF/AN UNIVERSALA TERMINOLOGIO DE LA ARKITEKTURO  > EW PCA B32   217 M AA
3 (Arkeologio, Arto, Konstruo k. Metio) +AB: Tre plena k bildigita klopodo.

1 Bastien Louis
2 AF/DB NAŬLINGVA ETIMOLOGIA LEKSIKONO [2a eld.]   E EPC B50 B07 317  AA
3

1                     N1
2 AF  BENAMINGEN OP HET GEBIED DER VERLICHTING-  > EX VDW B41   154  BA
3 SKUNDE. 5-lingva lumvortaro.

1 Ergoto [Hrynkiewicz, Adán]
2 AF  LAŬTEMA VORTARO: ESPERANTO­ANGLA­FRANCA­  > EX V  B72   234  BB
3 HISPANA

1 Eyama-Tokiziroo
2 AF/AN AŬTA TERMINARO: Esperanta-Japana-Angla;  > EX ATJ B69   141  BC
3 Japana-Esperanta-Angla

1
2 AF  ESPERANTO, INTERNACIA LINGVO DE AMIKECO    EX KEA B76   122  BB
3 3-lingva sportfrazaro.

1 Koutny Ilona                           83-88518-36-4
2 AF  ANGLA-ESPERANTA-HUNGARA ETVORTARO PRI    > EX PPR C02   143  BA
3 LERNADO KAJ LABORO

1 Lynds D.M.
2 AF  STUDIES IN ESPERANTO             EX V  nd    64  BF
3

1
2 AF/AN MILITISTA VORTARETO: Esperanto, Franca, An- > EX UEA B55    53  BA
3 gla, Germana, Itala

1 Munniksma F,                           7-5052-0025-9
2 AF/AR INTERNATIONAL BUSINESS DICTIONARY IN 11 LAN-> EA CEE B90   688  AA
3 GUAGES. / INTERNACIA KOMERCA-EKONOMIKA VORTARO EN 11 LINGVOJ.

1
2 AF  PICCOLO DIZIONARIO TURISTICO / MALGRANDA  > EX FPI B6?    31  BA
3 VORTARO AŬTO-TURISMA (+ Franca, Angla, Germana, Hispana)

1 Urban Erhard
2 AF/AN GASTRONOMIA TERMINARO Kun Fakterminaro por > EX UEA B58   125  BA
3 Kelneroj kaj Kuristoj. Esperanto, Angla, Ĉeĥa, Franca

1 Zamenhof L.L.
2 AF/EK UNIVERSALA VORTARO DE LA LINGVO INTERNACIA > EX PLH B06    96  BA 1
3 ESPERANTO. Multege crajonigita.

1
2 AG  DICTIONNAIRE PRATIQUE D'ESPERANTO       EF SAT B59   515  AA
3

1 Bociort, Brut}1iu, Butan, Bute,>                 973-9201-04-0
2 AG  DICT}1IONAR ESPERANTO-ROM¶N          ER AOR B    278  BB
3 >Curiman, Hehn & Popa

1 Paluzie-Borrell J.
2 AG  DICCIONARIO ESPERANTO-ESPA¥OL Y ESPA¥OL-ES- > QH ERS B67   383  BA
3 PERANTO. Poŝ-grandeco.

1 Borel J., red.
2 AH  PRAKTIKA FRAZARO               E EBI B22    46  BA
3

1 Connor George Alan k Connor Doris Taffan
2 AH  SAY IT IN ESPERANTO              EA DPN B57   160  BA
3

1 Corsetti Renato
2 AH/K KNEDU MIN SINJORINO! Tabuaj k insultaj es- > E KKT B8-    23  BB
3 primoj en Esperanto!

1 Eichholz R., red.
2 AH/AF PHRASE-BOOK FOR TOURISTS, English-Esperanto-> EX KEA B84    32  BC
3 French / ESPRIM-LIBRETO POR TURISTOJ, Angla-Esperanta-Franca / LE VADE
MECUM

1 Fiedler Sabine; ilus. Rak Pavel                 80-85853-57-4
2 AH  ILUSTRITA FRAZEOLOGIO             EW KPP C04   136 M BA
3

1 Haupenthal Reinhard
2 AH  LISTO DE MALLONGIGOJ             E AIS B82    16  BC
3

1 Kenngott A., red.
2 AH  INTERNACIA FRAZARO              E AEI B29    52  BA
3

1 Tadolini Luigi, red.
2 AH/AF GLOSSARIO DEI CONGRESSI. Italiano-Esperanto-> EX LKK B60    16  BA
3 Francese-Inglese-Tedesco

1 Woolf Felix
2 AH  AN ESPERANTO TEXTBOOK OF PHRASES & IDIOMS...> EA V  B61    61  BC
3 (for English-speaking students)

1 Woolf Felix                           0-919186-05-X
2 AH  ENGLISH PHRASES AND EXPRESSIONS IN ESPERANTO EA EPB B82   119  CB
3

1 Woolf F.M.
2 AH  ALDONO TO ENGLISH PHRASES...IN ESPERANTO   EA V  B88    52  BD
3

1                     G1
2 AI  THE ENGLISH DUDEN               A1 BIM B60   800 M AA
3 = OXFORD-DUDEN k [germana] DER GROSSE DUDEN; k ESPERANTA BILDVORTARO (AB)

1                     G1           3-411-01914-X
2 AI  OXFORD-DUDEN BILDWORTERBUCH ENGLISCH     A1 BIM B81   820 M AA
3 Vidu komentojn pri THE ENGLISH DUDEN supren.

1                     G1
2 AI  DUDEN ESPA¥OL                 H2 BIM B63   784 M AA
3 Vidu supren.

1                     G1
2 AI  DUDEN FRAN€AIS                F1 BIM B62   784 M AA
3 Vidu supren.

1                     G1
2 AI  DER GROSSE DUDEN               G1 BIM B58   784 M AA
3 Vidu supren.

1                     G1
2 AI  DUDEN ITALIANO                I1 BIM B64   784 M AA
3 Vidu supren.

1                     G1
2 AI  SVENSKA DUDEN                 S1 BIM B66   869 M AA
3 Vidu supren.

1 Briano Johano-Baptisto
2 AN  ESPERANTO-LINGVA MUZIKA LEKSIKONO       E IEF B72    95  BA
3

1 Broise A.
2 AN  TEKNIKA TERMINARO PRI ŜOSEOJ KAJ PONTOJ   E UEA B59   170 I BA
3

1 Butler M.C. k Merrick F.
2 AN  MUZIKA TERMINARO               E EPO B60 B44  35  BA
3 Represo de unua eld. de UEA.

1 Chambers B.J., KH6GT
2 AN  RADIOAMATORA ESPERANTO-TERMINARO       EA V  B73    11  BC
3

1 Clissold Komandanto Peter
2 AN/AF MARISTA TERMINARO               E UEA B50    62  BA
3

1 DJ0OY k DL1CU
2 AN/AF HAM'S INTERPRETER               EX V  B6?    52  DA
3 Dek-lingva.

1 Durrant E.D.
2 AN  AERONAŬTIKA TERMINARO            E IEL B41    36  BA
3

1 Eichholz, R.                           0-919186-36-X
2 AN  REVIZIITA LABORPLANO DE LA TERMINOLOGIA CEN-> E EPB B89    55 I BD
3 TRO DE ISAE KAJ DE LA SEKCIO TEKNIKAJ TERMINAROJ DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO.

1 Eichholz, Rüdiger
2 AN  PERKOMPUTORA TERMINO-KOLEKTO 1994 + PRI   > E EPB B94    52  BB
3 NOVA TRADUKO DE LA ESPERANTA BILDVORTARO

1 Eichholz, Rüdiger
2 AN  SLIPARA VORTARO                E EPO nd    42  DD
3

1 Eichholz Rüdiger                         0-919186-31-9
2 AN  TERMINOLOGIA VORTARO, Provtraduko de Reko- > E EPB B86    50  CD
3 mendo R 1087 de ISO (Internacia Organizo por Normigo).

1
2 AN  [ELEKTRODEPONADO]: TEKNIKAJ TERMINOJ RILATE > EA ?  ?     18  CA
3 AL ELEKTRODEPONADO. (Fotokopio de p. 105-122 el sentitola fonto.)

1 Haferkorn Rudolf k.a.
2 AN  SCIENCA KAJ TEKNIKA TERMINARO­STT­      E JEI B56   248  AA
3

1 Haferkorn Rudolf
2 AN/AG TECHNISCHES WÖRTERBUCH: DEUTSCH-ESPERANTO   EG EPO B67    84  CB 1
3

1 Hammer J.K.
2 AN  SKOLTA KAJ TENDUMA TERMINARO         E SKE B63    29 M BC
3

1
2 AN  INTERNACIA ELEKTROTEKNIKA VORTARO       EX PZE B65   173  BD
3 [7-lingva.] Grupo 07, Elektroniko; Grupo 08, Elektroakustiko.

1
2 AN  INTERNACIA ELEKTROTEKNIKA VORTARO E-POLA   EP PZE B63    54  BC
3 Grupo 05, Fundamenta Terminaro.

1 Maul, Stefan (editoro)                      90-71205-50-9
2 AN  MANLIBRO PRI POLITIKO (Deklingva)       E FEL B94   459  BA
3 Efektive vortaro pri politiko

1
2 AN  INTERNACIA ELEKTROTEKNIKA VORTARO E-POLA   EP PZE B63    46  BC
3 Grupo 10, Maŝinoj kaj transformiloj.

1 Moberg K.J.
2 AN  KONSTRUTEKNIKA TERMINARO SVEDA-ESPERANTA   ES FFE B58   101  BB
3

1 Plehn Hans Joachim
2 AN  SÄGEN-WÖRTERBUCH [Segilo-vortaro, 5-lingva]  EX VIH B34    32  BA
3

1 Portman, Doug k Koralo                      7-80045-498-3
2 AN  BIBLIOTEKA TERMINARO             EX EAR B89   239  AB
3 Eldonejo de Akademiaj Revuoj, Ĉinio 1989. 6-lingva.

1 Portman, Doug kaj Rogers, Donald
2 AN  KEMIA KAJ SCIENC-TEKNIKA VORTARO       EX V  B93   297 I DB
3

1
2 AN/UL TERMINARO POR INFAN-LUDOJ, represa eld.    E EPO B60 B?  28 I BA
3

1 Venture A.
2 AN  RADIO-TERMINARO, represa eld.         E EPO B60 B43  33  BA
3

1 Verda M. k V.
2 AN  KUDRA KAJ TRIKA TERMINARO           E UEA B47    22  BA
3

1 Wüster Eugen
2 AN/AG MAŜINFAKA ESPERANTO-VORTARO PRIELEMENTA  > EG FHS B23    89  BA
3 MASCHINENTECHNISCHES ESPERANTO-WÖRTERBUCH DER GRUNDBEGRIFFE

1 Kamaryt Dr. Stan.
2 AP/TB FILOZOFIA VORTARO               E MEP B34   171  AA 1
3

1
2 AP  KATOLIKA TERMINARO POR JAPANAJ ESPERANTISTOJ EJ V  B66    41  BB
3

1 Pausback Gabrielo N. O.Carm.
2 AP  KATOLIKA TERMINARO Esperanto-English     EA IKI B74    60  BB
3

1 Bavant Marc                           80-85853-65-5
2 AQ/AF MATEMATIKA VORTARO KAJ OKLINGVA LEKSIKONO   EW KPP C03   231 I AA
3

1 Bean C.M.
2 AQ  MATEMATIKA TERMINARO             E UEA B54    39  BA
3

1 Hilgers-Yashovardhan R. (Hrsg.)                 3-88064-080-7
2 AQ/AF EG-WÖRTERBUCH MATHEMATISCHER BEGRIFFE (EK- > EX LVA B80   161  BC
3 VORTARO DE MATEMATIKAJ TERMINOJ)

1 Kiselman Christer O.
2 AQ  MATEMATIKA TERMINARO ESPERANTO-ANGLA-FRANCA-> XX UUD B85    30  QB
3 SVEDA

1 Reiersøl Olav                          82-553-0482-7
2 AQ  MATEMATIKAJ K STATISTIKAJ TERMINOJ EN ESPER-> E UOO B82    33  QB
3 ANTO SUPLEMENTO AL PLENA ILUSTRITA VORTARO

1 Reiersøl Olav                          82-553-0628-5
2 AQ  MATEMATIKA K STOKASTIKA TERMINARO E-A     EA UOO B87   116  QB
3

1 Kreuz Robert k Mazzolini Alessandro
2 AR  KOMERCA VORTARO EN ESPERANTO         E PVT B27    93  EA
3

1 Rosher Edward M.
2 AR  FERVOJA TERMINARO               E UEA B53    67 I BA
3

1 Hoeg Tom Arbo, red.                       82-7000-150-3
2 AS  GEOLOGIA VORTARO               EX UBO B89   117  BA
3

1 Lewis Maurice
2 AS  METEOLOGIA TERMINARO             E UEA B61    61  BA
3

1
2 AS  VORTARETO POR GRUNDOSCIENCISTOJ Aldonaĵo   E ?  ?     27  RA
3 p. 107-133 de iu.

1 Duncan D.R.
2 AT  ENGLISH-ESPERANTO CHEMICAL DICTIONARY     EA BEA B56    56  AA
3

1 Katsumori H, Makino S, k Yamamori J               4-9900082-0-0
2 AT  ESPERANTA TERMINARO DE FIZIKO (ESPERANTO-  > EX UCJ B87   197  BB
3 JAPANA-ANGLA)

1 Pióro Jan
2 AT  KEMIAJ AFIKSOJ: Internaciaj          E WNT B66    39  BA
3

1 Pióro Jan Waclaw                         83904162-1-2
2 AT  NOMOJ DE ACIDOJ EN INTERNACIA LINGVO ILo   E V  B96 B95  28  BA
3 2-a eld.

1 Westermayer Dr. Manfred
2 AT  INTERNACIA KEMIO-VORTARO...Esperanta Angla > EX V  B81    71  CB 1
3 Germana

1 Bertin Christian
2 AU  ANGLA-ESPERANTA TELEKOMUNIKA VORTARO     EA BRF B83    70  BB
3

1 Bertin Christian
2 AU  COMPUTER DICTIONARY, ENGLISH-ESPERANTO   > EA V  B85   108  CB
3

1 Kalckhoff Gerhard, Pick Antony, Broise A
2 AU  KOMPUTADA BAZA TERMINARO           EX V  B85    52  BB
3

1 Magda Kovács                          963 593 028 3
2 AU  MIKROSZÁMÍTÓGÉP-MIKROELEKTRONIKAI SZÓTÁR   EX BAT B89   294  BA
3 III/1 A-G. 5-lingva, 3-v. mikrokomputora votaro.

1 Magda Kovács                          963 593 028 3
2 AU  MIKROSZÁMÍTÓGÉP-MIKROELEKTRONIKAI SZÓTÁR   EX BAT B89   -551  BA
3 III/2 H-O.

1 Magda Kovács                          963 593 028 3
2 AU  MIKROSZÁMÍTÓGÉP-MIKROELEKTRONIKAI SZÓTÁR   EX BAT B89   -840  BA
3 III/3 P-Z.

1 Eichholz Rüdiger                         0-919186-30-0
2 AU  PER-KOMPUTORA TERMINO-KOLEKTO (PEKOTEKO)   E EPB B87    27  CD
3

1
2 AU/AF A VÁLLALTIRÁNYÍTÁSI SZÁMÍTÓGÉP-ALKALMAZÁS  > EX SOK B72   464  EA
3 FOGALMAINAK TÖBB NYELVÚ SZÓTÁRA [5-lingva komputora vortaro]

1 Pokrovskij Sergio
2 AU/RD KOMPUTIKA LEKSIKONO              EA SRS B95   365  AA
3

1 Hradil Josef D-ro
2 AV  ESPERANTA MEDICINA TERMINARO         E UME B79    63  QA
3

1 Lewin Ralph A                          7-5052-0184-0
2 AV  INTERNACIA VORTARO DE MIKROBA GENETIKO /  > EX CEE B94   117  BA
3 DICTIONARY OF MICROBIAL GENETICS

1 Medicina Esperantista Grupo
2 AV/AF ANATOMIA VORTARO: Kvarlingva: Latina    > EX PLH B06    76  AA
3 (Basel'a nomenklaturo), Franca, Angla, Esperanta

1 Briquet Doktoro
2 AV  ESPERANTA TEKNIKA MEDICINA VORTARO      E IMR B32   359  AA 1
3

1 Li Kexi k Albault Andre                     7-5052-0037-2
2 AV  NOMINA ANATOMICA...ANATOMIA NOMENKLATURO   EX CEE B89   697  AA
3

1 Rousseau Celestin
2 AV  POLIGLOTA VADE-MECUM DE INTERNACIA FARMACIO  EX PLH B11   288  AA
3

1 Meyboom F.
2 AV  GLOSSARIA INTERPRETUM QUESTIONARIUM MEDICUM  EX ANE B61   213  BA
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO A-E    EA UME B95    90  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO A-E    EA UME B95    90  BB
3 Dup. kun notoj de Steĉjo.

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO E-H    EA UME B95    64  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO E-H    EA UME B95    64  BB
3 Dup. kun notoj de Steĉjo.

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO H-L    EA UME B96    84  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO L-M    EA UME B96    88  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO M-P    EA UME B96    72  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO P-Q    EA UME B96   112  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO R-T    EA UME B97   116  BB
3

1 Yamazoe D-ro Saburo
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO T-Z    EA UME B97    92  BB
3

1 Yamazoe Saburoo                         83-908748-1-4
2 AV  ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO      EA UME C01   720  AA
3 La fina versio

1 Saburoo Yamazoe
2 AV  KELKAJ KOMENTOJ KAJ ERATUMO KUN ŜANĜOJ PRI> EA UME C04    32  BB
3 ANGLA-ESPERANTA MEDICINA TERMINARO

1 de Smet, W.M.A.
2 AW  LEKSIKONO NBN-NOMOJ 1-500           EX AEN B91   101  CA
3 Ident Belg:29063/86

1 de Smet, W.M.A.
2 AW  LEKSIKONO NBN-NOMOJ 501-1000         EX AEN B94    92  CA
3 Ident Belg:29063/86

1 Markheden Malte
2 AW/AG SVEDAJ BIRDOJ: Sveda - Esperanta - Latina: > EX V  B84    29  BC
3 VORTLISTO

1 Steinmann H. k Zombori L.        L1 Li Kexi       7-5052-0000-3
2 AW  ATLASO DE INSEKTA MORFOLOGIO         EX CEE B87 B81 454 M AA
3

1                                 0-919186-09-2
2 AW  KOMUNLINGVA NOMARO DE EŬROPAJ BIRDOJ     EL EPO B71    68 I BB
3

1 Pilger Wouter F.                         90-70074-35-4
2 AW  PROVIZORA PRIVATA LISTO DE NOMOJ DE BESTOJ: > EL VLN B92    72 M BB
3 MAMULOJ

1 Neergaard Paul
2 AX/AF TERMINARO HORTIKULTURA SESLINGVA       EX SAT B38    29  BA
3

1 Støp-Bowitz Carl
2 AX  ZOOLOGIA KAJ BOTANIKA NOMENKLATUROJ (PROPONO > EL UEA B94    15  BC
3 PRI REGULARO)

1 Albault André                          3-927613-22-3
2 AY  VOJAĜO TRA LA LANDOJ: Historia-Lingva Studo> E AIS B91   195  BA
3 Pri la Land-nomoj.

1 Albault André                          3-927613-23-1
2 AY  MULT-LINGVA GLOSARO PRI LAND-NOMOJ: Komple- > E AIS B91   124  BA
3 mento al VOJAĜO TRA LA LANDOJ.

1
2 AY  [NOMOJ DE URBOJ KAJ LANDOJ]: "NAMES OF TOWNS> EA TBE B69    5  RA
3 AND COUNTRIES" (article from British Esperantist 69-11)

1
2 AY/AP PROPRAJ NOMOJ DE SANKTULOJ KAJ SANKTULINOJ  EL IKI B62    33  CC 3
3

1 Wannemakers H.G., S.J.
2 AY/AP PROPRAJ NOMOJ EN LA NOVA TESTAMENTO      EL IKI B63    30  BA
3

1 Ŝulco Rikardo k Bermano Hermano                 3-922570-60-7
2 AY  LEKSARA KOLEKTO DE OFTE UZATAJ PROPRAJ NOMOJ EX ECP B89   141  BB
3

1
2 AY  PROVO DE ESPERANTA NOMIGADO...PERSONAJ NOMOJ> QH VPM B07    79  BA
3 Esperantisto n-o 10.072. (Inter la plejmalnovaj libroj en LL.)

1 El Popola Ĉinio
2 B   EL POPOLA ĈINIO 1950-1965          E ELP B65    np  FA
3 Blanka notlibreto kun iomete da referaĵoj.

1 Nakamura T.
2 BA  ENCIKLOPEDIETO JAPANA             E JOK B64   218 M AA
3

1 Haferkorn R.
2 BB  SCIENTIFIC, TECHNICAL AND OTHER SPECIAL   > A1 UEA B62    20  QC
3 DICTIONARIES IN ESPERANTO

1 Haupenthal Reinhard
2 BB  ENKONDUKO EN LA LIBROSCIENCON DE ESPERANTO: > E NLP B68    44  BA
3 Bibliografia gvidilo kun komentario

1 Solzbacher W.
2 BB  TECHNICAL VOCABULARIES IN ESPERANTO: A   > A1 AEM B49    24  BA
3 CRITICAL STUDY AND SURVEY

1 Stojan P.E.
2 BB  BIBLIOGRAFIO DE INTERNACIA LINGVO       EX UEA B29   560  BA 5
3

1 Stojan P.E.                           3 487 04660 1
2 BB  BIBLIOGRAFIO DE INTERNACIA LINGVO       EX GOV B73 B29 560  AA
3

1 Symoens Edward
2 BB  BIBLIOGRAFIO DE DISERTACIOJ PRI ESPERANTO  > E UEA B89   159  BB
3 KAJ INTERLINGVISTIKO

1 Tonkin Humphrey
2 BB  A RESEARCH BIBLIOGRAPHY ON ESPERANTO AND  > A1 JEN B67    14  BB
3 INTERNATIONAL LANGUAGE PROBLEMS

1 Tonkin Humphrey
2 BB  A RESEARCH BIBLIOGRAPHY ON ESPERANTO AND  > A1 JEN B69 B67  13  BB
3 INTERNATIONAL LANGUAGE PROBLEMS 2nd rev. ed.

1 Tonkin Humphrey
2 BB  ESPERANTO AND INTERNATIONAL LANGUAGE PROB- > A1 ESF B72 B67  18  BB
3 LEMS; A RESEARCH BIBLIOGRAPHY 3rd rev. ed.

1 Tonkin Humphrey
2 BB/HA SHAKESPEARE IN ESPERANTO, 1884-1965: A BIB- > EA UEA B66    21  QC
3 LIOGRAPHY / SHAKESPEARE EN ESPERANTO, 1884-1965; BIBLIOGRAFIO

1 Unesco
2 BB  BIBLIOGRAPHY OF INTERLINGUAL SCIENTIFIC AND > XX UNE B61   236  BA
3 TECHNICAL DICTIONARIES. Iomete da E ref.

1 Butler M.C.
2 BC  KLASIFO DE ESPERANTAJ TEMOJ          E EFG B50   144  AA
3

1 Esperanto League for North America
2 BC  ESPERANTO CATALOG 2004            A1 ELN C04    54  BA
3 Ĉiuj libro-komentaĵoj angle.

1 Esperanta Libro-Servo
2 BC  CATALOGUE FOR BEGINNERS            A1 ELS B93    6  SB
3

1 Czellar Maria Pataki, red.                    963 7214 18 6
2 BC  KATALOGO DE LA ESPERANTO-KOLEKTAĴO DE   > E OIK B91   542  BA
3 KÁROLY FAJSZI, BUDAPEST: Libroj I. parto.

1
2 BC  LA INTERNACIA ESPERANTO-MUZEO: HISTORIO,  > E IEM B92    23 I BA
3 TASKOJ, PERSPEKTIVOJ

1 Keyes G kaj Norvell S
2 BC  KATALOGO DE LA LIBRARO LUDOVIKA        E ENS B95   190  DB
3 Havebla pliplena formo sur komputora disko

1 Esperanto-Centro Paderborn
2 BC  LIBROLISTO 1990                E ECP B90    12  SB
3

1 Esperanto League for North America
2 BC  ESPERANTO BOOK SERVICE CATALOG 1993      A1 ELN B93    34  BB
3 Ĉiuj libro-komentaĵoj angle.

1 [Lewis Harry J.] "Henriko Ludoviko"
2 BC  "ESPERANTA LIBRARO DE HENRIKO LUDOVIKO" 3a > E V  B72    73  NC
3 eld. 1972-10-02. Titolaro de ties E-eroj, nun plejparte en LL. Tiam: 1,044.

1 [Lewis Harry]
2 BC  ESPERANTAJ VORTAROJ--Jan. 31, 1985      E V  B85    3  NC
3 Titolaro de liaj E-vortaroj, nun en Libraro Ludovika.

1 Libroservo de UEA
2 BC  KATALOGO 1980/82               E UEA B80   304  BA
3

1 [Libroservo de] UEA
2 BC  ESPERANTO-KATALOGO 1988/89          E UEA B87   400  BA
3

1 [Libroservo de] UEA
2 BC  KATALOGO DE NOVAJ ELDOJAĴOJ: Suplemento al > E UEA B90 B87  64 M BA
3 la Katalogo 1988/89

1 Libroservo de UEA
2 BC  ESPERANTO-KATALOGO: LIBROJ KAJ ALIAJ ELDON- > E UEA B94   160  BA
3 AĴOJ

1 Metropolitan Toronto Reference Library
2 BC  A BIBLIOGRAPHY OF ESPERANTO HOLDINGS IN THE > EA TRL B87    12  RB
3 LANGUAGES DEPARTMENT / BIBLIOGRAFIO DE ESPERANTA MATERIALO HAVEBLA EN LA...

1 University of Oregon Library; Smith/Haake
2 BC  CATALOG OF THE GEORGE ALAN CONNOR ESPERANTO > A1 UOL B78   121  CC
3 COLLECTION. Ĉa. 3,000 eroj; nekreskanta. Etaj literoj. + 5p. aldonaĵoj.

1 University of Oregon Library; Johnson C.
2 BC/DG GEORGE ALAN CONNOR COLLECTION, UNIVERSITY OF> A1 UOL B78    22  QC
3 OREGON LIBRARY, NON-ESPERANTO PUBLICATIONS [pri aliaj lingvaj projektoj]

1 Internacia Esperanto-Ligo
2 BD/AU JARLIBRO 1943 Dua Parto [k Radio Terminaro]  E IEL B43    51  BA
3

1 Internacia Esperanto-Ligo
2 BD/AN JARLIBRO 1944 Dua Parto [k Muzika Terminaro] E IEL B44    51  BA
3

1 Internacia Esperanto-Ligo
2 BD/AN JARLIBRO 1945 Dua Parto [k Filatela Termin- > E IEL B45    60  BA
3 aro, de Herbert M. Scott.]

1 Internacia Esperanto-Ligo
2 BD/AN JARLIBRO 1946 Dua Parto [k Leĝa Terminaro]  E IEL B46    51  BA
3

1 SAT
2 BD  SAT JARLIBRO 1973-1974            E SAT B73   158  BA
3

1 SAT
2 BD  SAT JARLIBRO 1975-1976            E SAT B75   159  BA
3

1 UEA
2 BD  OFICIALA JARLIBRO DE UNIVERSALA ESPERANTO- > E UEA B08    23  BA
3 ASOCIO

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1959 Unua Parto           E UEA B59   544 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1965 Unua Parto           E UEA B65   625 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1967 Unua Parto           E UEA B67   544 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1969 Unua Parto           E UEA B69   542 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1969 Dua Parto            E UEA B69    65  BA
3

1 UEA
2 BD/BC JARLIBRO 1973 Dua Parto, k librolisto     E UEA B73   353 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1974 Unua Parto           E UEA B74   353 I BA
3

1 UEA
2 BD/BC JARLIBRO 1974 Dua Parto, k librolisto     E UEA B74   320  BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1975                 E UEA B75   400 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1976                 E UEA B76   385 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1977                 E UEA B76   352 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1979                 E UEA B79   376 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1980                 E UEA B80   416 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1981                 E UEA B81   392 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1985                 E UEA B85   352 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1986                 E UEA B86   362 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1987                 E UEA B87   416 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1988                 E UEA B88   400 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1989                 E UEA B89   399 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1990                 E UEA B90   399 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1991                 E UEA B91   399 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1992                 E UEA B92   357 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1993                 E UEA B93   320 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1994                 E UEA B94   303 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1995                 E UEA B95   295 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1996                 E UEA B96   285 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1997                 E UEA B97   296 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1998                 E UEA B98   303 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 1999                 E UEA B99   311 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 2000                 E UEA C00   311 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 2001                 E UEA C00   300 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 2002                 E UEA C02   280 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 2003                 E UEA C03   280 I BA
3

1 UEA
2 BD  JARLIBRO 2004                 E UEA C04   286 I BA
3

1 Harry Ralph                           0-9586651-4-1
2 BE  VORTOJ KUN FLUGILOJ: Citaĵoj el la Tuta  > E AEA C02 B84 106  BB
3 Mondo, 2-a eld.

1
2 BG  ALFABETA KATALOGO DE LA MEMORTAGOJ      E V  ?     14  SC
3

1 Monato
2 BG/AF LA JARO 1983: PRAKTIKA POŜKALENDARO     E TKS B83   160 I BA
3 k 2-a Vortareto multlingva: E/Angla/Irlanda/Korea.

1 Monato
2 BG/AF LA JARO 1989: PRAKTIKA POŜKALENDARO     E FEL B89    88  BA
3 k 8-a Vortareto multlingva: E/Dana/Sveda/Norvega.

1 Monato
2 B /OE LA JARO PRAKTIKA POŜKALENDARO, Parto II   E FEL B89    80 I BA
3 Almanako k ĝisdate atlaso; en sama bindilo kun BG/AF LA JARO 1989 ktp.

1 Monato
2 BG/AF LA JARO 1990: PRAKTIKA POŜKALENDARO     E FEL B90    88  BA
3 k 9-a Vortareto multlingva: E/Nederlanda/Ĉeĥa/Malagasa

1 Monato
2 BG/AF LA JARO 1991: PRAKTIKA POŜKALENDARO     E FEL B91    88  BA
3 k 10-a Vortareto multlingva: E/Portugala/Skot-Angla/Skot-Gaela

1 Monato
2 BG/AF LA JARO 1992: PRAKTIKA POŜKALENDARO     E FEL B92    84  BA
3 k 11-a Vortareto multlingva: E/Indonezia-Malaja/Eŭska/Feroa (sed mikrotajpe)

1 Monato
2 BG/AF LA JARO 1993: PRAKTIKA POŜKALENDARO     E FEL B93    91  BA
3 k 12-a Vortareto multlingva: E/Bulgara/Taĝika/Uzbeka (pli legebla ol '92)

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1988-89            E TEJ B88    69  BB
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1989              E TEJ B89    64  BB
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1991-1992           E TEJ B91   133 I BB
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1992              E TEJ B92   131 I BB
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1993              E TEJ B93   116 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1995              E TEJ B95   134 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1996/1997           E TEJ B96   130 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 1999              E TEJ B99   174 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 2000              E TEJ C00   185 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 2001              E TEJ C01   199 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 2002              E TEJ C02   206 I BA
3

1 TEJO
2 BF  PASPORTA SERVO 2003              E TEJ C03   210 I BA
3

1 TEJO                               83-900118-8-3
2 BF  PASPORTA SERVO 2004              E TEJ C04   207 I BA
3

1 Bacev Marin
2 BG  KALENDARO 1993                E V  B92    32 I BC
3

1 Cherpillod André                         2-906134-56-2
2 BG/O LA KALENDARO TRA LA TEMPO, TRA LA SPACO    EW ELB C02   203  BB
3

1 Ĉina Esperanto-Ligo
2 BG/UD [Kalendaro]                  E CEL nd    1 M AA
3 Iu-jara disfaldebla kalendaro kun malmolaj kovriloj k ĉinaj pentroj.

1 El Popola Ĉinio
2 BG  [1964 kalendaro]               E ELP B63    26 M DA
3 Kun kartonaj kovriloj k ĉinaj pentroj.

1 Peter Torok
2 BG  PORĈIAMA KALENDARO              E V  B10    22  BA
3

1 International Stamp Collectors' Assoc.
2 BH  INTERNACIA POŜTMARKA KATALOGO, v.1,    > EA IAP nd    75 M BA
3 GRANDBRITUJO

1 Ĉina Filatela K-o
2 BH  POŜTMARKOJ DE LA ĈINA POPOLA RESPUBLIKO   E CEL B59    88 M AA
3

1 Shengtan Song, red.
2 BH   KATALOGO DE ESPERANTAJ POŜTMARKOJ       E CEE B87   114 M BA
3

1 Vladimir Ván^a
2 BH  KATALOGO PRI ESPERANTO-POŜTMARKOJ      E EKS B67    21 I VC
3 Sur breto de altaj libroj.

1 Childs-Mee Audrey                        92 9017 036 0
2 CA  SALUTON! ESPERANTO AŬTODIDAKTE, 5-a eld.   E UEA B89 B83 234 M BA
3 Vidu ankaŭ ZA por son-kasedo kun parolataj respondoj.

1 Corsetti Renato, Latorre Maŭro, k Bakker  Hans
2 CA  ĈU VI PAROLAS TENDARE? BILDKURSO POR LABOR > E IEJ B68    66 M BD
3 TENDAROJ. [Eldon-dato proksimuma.]

1 Cseh Andreo; red. de Eichholz R. k V.
2 CA  LA KURSO DE ANDREO CSEH: Teksto de la kon- > E EPO B6?    80  DC
3 versacioj adaptita kaj surbendigita de [ges-roj Eichholz k s-ino Hamblin]

1 Cseh Andreo
2 CA  LA KURSO DE ANDREO CSEH, kvara eld.      E IEI B57 B29 143 M SC
3 Enskatola aro: senagrafa teksto + 9 konversacia-libretoj.

1 Dreher D-ro Leopold
2 CA  SUPERA KURSO DE ESPERANTO, 3-a eld.      E AEP B58 B32  71  BA
3

1 Oljanov Violin
2 CA  E.L.N.A. ESPERANTO CORRESPONDENCE COURSE   EA ELN B94   200  TC
3 Modifita el bulgara kurso al kurso por anglalingvanoj

1 Gubbins Paul                           88-7036-050-4
2 CA  KUNVOJAĜU Internacia Kurso de Esperanto   E EPI B93   240 I AA
3

1 Hammer J.K.
2 CA  ĴAMBOREA LINGVO               EW SKE B6?    60 M CC
3

1 Saxl Margarete
2 CA  DAŬRIGA KURSO: POST CSEH-KURSO        E DEL B57    55  CC 3
3

1 Degen Arthur
2 CA  ESPERANTO LERNOLIBRO POR POPOLLERNEJOJ    E FHS B30    67 M EA
3

1
2 CA  ESPERANTO LAŬ METODO FRIIS          E DEF nd   384 I BA
3 Malnova titolo, "...laŭ Natur-metodo". Enskatola aro da 10 libretoj.

1
2 CA  ESPERANTO: In English; En Fran‡ais      EX ESC B64    12  BA
3 Nealfabetaj vortlistoj, tri-lingve.

1 Kenngott A.
2 CA  ĈIUTAGA VIVO                 E AEI B29    55  BA
3

1 Kolker Boris                           92-9017-078-6
2 CA/EM VOJAĜO EN ESPERANTO-LANDO: Perfektiga   > E UEA C02 B92 279 M BA
3 kurso de Esperanto kaj Gvidlibro pri la Esperanta kulturo

1 Mijake-Ŝihej
2 CA  ELEMENTA LEGOLIBRO DE ESPERANTO        E JEI B57    20  BA
3

1 Pettyn Andrzej
2 CA  ESPERANTO-KONVERSACIOJ, 3 v.         E PEA B66   372  BC
3

1 Pettyn Andrzej
2 CA ESPERANTO EN FUNKCIOJ              E PEA B88   181  BC
3

1 Seppik Henryk
2 CA  LA TUTA ESPERANTO: Gramatiko por Progresint-> E BES B71   180  BD
3 oj; Gvidilo por Kursestroj.

1 Smidéliusz Katalin                        963 450 668 2
2 CA  ĈU VI AŬDIS, KE...: Komprenekzercoj Mez- > E V  B94 B93  63  BA
3 grada lingvonivelo. (Vidu akompanian sonkasedon: ZA.)

1 Szerdahelyi D-ro Istvan
2 CA  ESPERANTO 1: Internacia lernolibro por la  > E LEB B72   260 M AA
3 lerneja junularo.

1 Szerdahelyi D-ro Istvan
2 CA  ESPERANTO-LERNOLIBRO por 10-14-jaraj infanoj> E TBH B68   227 M AA
3 II-a volumo

1 Szilagyi Dr Ferenc
2 CA  ELLERNU! Progresa Kurso de Esperanto     E LMB B37   111 M BA
3

1 Szilagyi Dr-o
2 CA  KONVERSACIA ESPERANTO-KURSO DE DR-O SZILAGYI E DEF B68    68 M BA
3 Represo; el kiam? [1937; vidu CB sube, Szilagyi, A PRACTICAL COURSE IN E...]

1 Walter C.
2 CA/CC ESPERANTO: la lingvo internacia facila por > E ENM B60 B32 119 M BA
3 vi: internacia lernolibro... (Esperante krom 12-lingva antaŭparolo.)

1 Auld William
2 CB  ESPERANTO; A NEW APPROACH           A1 HDE B65    92  BA
3

1 Baker Arthur
2 CB/AC THE AMERICAN ESPERANTO BOOK          A1 CCK B21   316  AA
3

1 Batt A.G.
2 CB  A SCHOOL ESPERANTO COURSE, 2nd ed.      A1 EPC B62 B46  65  BA
3

1 Benson William S
2 CB  PRACTICAL ESPERANTO BY DR. BENSON       A1 V  B32 B25  80  BC
3

1 British Columbia, Ministry of Education
2 CB  BEGINNERS' ESPERANTO             A1 BCE B7?   300  TB
3 Correspondence course. Has cassette audio tape (see ZA).

1
2 CB  ESPERANTO FOR ALL               A1 BEA B45    32  BA
3

1 Butler Montagu C.
2 CB  ESPERANTO FOR BEGINNERS            A1 BEA nd    30  BA
3 [1908]; this seems to have a 1930s foreword.

1 Butler Montagu C.
2 CB  ESPERANTO FOR BEGINNERS            A1 KEA B84 B08  30  BA
3 New foreword by Brian Kaneen, in Eichholz's printer-type.

1 Butler Montagu C.
2 CB  LINGUAPHONE CONVERSATIONAL COURSE: ESPERANTO A1 LLI nd   144  AA
3 c. 1

1 Butler Montagu C.
2 CB  LINGUAPHONE CONVERSATONAL COURSE; ESPERANTO  A1 LLI nd   144  AA 4
3 c. 2. Smaller size.

1 Butler Montagu C.
2 CB  LINGUALPHONE RAPID ESPERANTO COURSE      A1 LLI nd    46  BA
3

1 Butler Montagu C.
2 CB  STEP BY STEP IN ESPERANTO, 6th ed.      A1 EPC B43   244  BA 3
3

1 Butler Montagu C.
2 CB  STEP BY STEP IN ESPERANTO, 7th ed.      A1 EPC B48   280  AA
3

1 Butler Montagu C.                        0-93975-01-3
2 CB  STEP BY STEP IN ESPERANTO, 9th ed.      A1 ELN B91 B65 281  AA
3

1 Connor C. Alan k Connor Doris Tappan
2 CB  ESPERANTO                   A1 SFV B44    36  BA
3 World Language Series, compiled by Mario A. Pei.

1 Connor George Alan k.a.                     59-10560
2 CB/EA ESPERANTO: THE WORLD INTERLANGUAGE, rev. ed. A1 TYN B59 B48 245  AA
3

1 Cresswell John k Hartley John                  0 340 05781 5
2 CB  ESPERANTO, 2nd ed. Teach Yourself Books    A1 EUP B68 B57 205  BA
3

1 Dodge Ernest G.
2 CB  LEARNERS' AID FOR USE WITH POPULARA LERNO- > A1 V  nd    42  QD
3 LIBRO DE ESPERANTO (KOKENY)

1 Gething William A.
2 CB  ESSENTIAL ESPERANTO              A1 WFL B59   128  AA
3

1 Imbert Roger k.a.            SK Cushing Jim k.a.
2 CB  ESPERANTO: Textbook of the International  > A1 IKS B86    55  BA
3 Language: The Zagreb Method. [Vd. Valano k Ivezicï, KIU ESTAS JOZEFO? ĉe CN]

1 Klukowski Stanley A.
2 CB/AC ESPERANTO FOR AMERICANS            A1 EIA B56 B50 329  AA
3

1 Lowell D.O.S.
2 CB  ESPERANTO FOR BEGINNERS            A1 HJC nd    64  BA
3 Little Blue Book No. 465.

1 Mullarney Maire
2 CB/EM ESPERANTO FOR HOPE: A new way of learning  > A1 PPD B89   184  BA
3 the language of peace. [Also EA.]

1 Lock Edward G. k Stuttard Mason
2 CB  NELSON'S ESPERANTO COURSE           A1 TNS B60 B46 227  BA
3

1 O'Connor J.C.
2 CB  ESPERANTO, THE UNIVERSAL LANGUAGE: THE STU-> A1 FHR B03   175  AA
3 DENT'S COMPLETE TEXT BOOK

1 Privat Edmond
2 CB  ESPERANTO AT A GLANCE: The International  > A1 FHR B09    96  BA 4
3 Language History, Grammar, and Vocabulary. 2nd ed.

1 Reed Ivy Kellerman
2 CB  PRACTICAL GRAMMAR OF THE INTERNATIONAL LAN- > A1 EOW B45 B15 142  BD
3 GUAGE (ESPERANTO) 5th ed. rev. Much content but tiny type, badly printed.

1 Reed Ivy Kellerman                        68-12633
2 CB  ESPERANTO: A COMPLETE GRAMMAR         A1 SPN B68   166  AC
3

1 Richardson David                         0-945742-00-2
2 CB/CM ESPERANTO: LEARNING AND USING THE INTERNA- > A1 OPW B88   368 M AA
3 NATIONAL LANGUAGE. [Also EA.]

1 Rust George
2 CB  INTERNATIONAL LANGUAGE FOR SCOUTS       A1 V  nd    74 I BA
3

1 Stuttard Mason
2 CB  THE ESPERANTO TEACHER, 2nd ed.: A textbook > A1 EPC B54   105  BA
3 of the International Language [for] the non-grammarian and the home student.

1 Stuttard Mason
2 CB  THE ESPERANTO TEACHER, 3rd ed.: A textbook > A1 EPC B54   104  BA
3 of the International Language...[ne malsama ol la supra.]

1 Holland Dorothy Burnham
2 CB  SUPPLEMENTARY EXERCISES FOR MASON STUTTARD'S> A1 V  nd    np  VC
3 THE ESPERANTO TEACHER

1 Holland Dorothy Burnham
2 CB  ESPERANTO KEY TO THE SUPPLEMENTARY EXERCISES> A1 V  nd    7  VC
3 FOR MASON STUTTARD'S THE ESPERANTO TEACHER

1 Markarian R H M kaj Sullivan J H                  7231 0212 0
2 CB  SECONDARY SCHOOL ESPERANTO, I         A1 UTP B68   143 I CA
3 Kurso por angloj

1 Markarian R.H.M. k Sullivan J.H.                  0 7231 029
2 CB  SECONDARY SCHOOL ESPERANTO, Book 2      A1 UTP B71   180 I BA
3

1 Szila}gyi Dr. Ferenc
2 CB  A PRACTICAL COURSE IN ESPERANTO, 10th ed.,  E EPC B59 B37  99 M BA
3 Adapted for English speakers by Fred Wadham. B68 ed. (CA) is printed better.

1 Tanaka L.T.                           74-179898
2 CB  COMPLETE SEVEN-DAY ESPERANTO COURSE FOR IN-> A1 V  B71   247  BC
3 TERNATIONAL CORRESPONDENCE

1
2 CB  TEN-LESSON FREE POSTAL COURSE IN THE INTER- > A1 KEA B7?    40  SB
3 NATIONAL LANGUAGE ESPERANTO. (Set of 10 brochures in manila envelope.)

1 L. O hU.
2 CC  ESPERANTO: LA INTERNACIA LINGVO POR LA TUTA > EW ESC B64    12  BA
3 MONDO. ENKONDUKA LIBRO, ESIDESKO METODO

1 Bociort Ignat Florian
2 CD  ESPERANTO: Pentru uzul studentilor      ER UTT B91   340  BF
3

1 Onet}1 Ionel                            1-882251-03-2
2 CD  PRIMII PASI ×N ESPERANTO           ER EBC B93    66  BB
3

1 Onet}1 Ionel
2 CD  ABC DE ESPERANTO               R2 EBC B94    16  BB
3

1 Kolker Boris
2 CD  [ESPERANTO]                  RE   B92   160  BA
3 Cirilaj.

1 Menéndez Manuel Fernández
2 CD  EL HOMBRE EN SU CAMINO / LA HOMO SUR SIA  > QH BSM B65   376 M AA
3 VOJO: Krestomatia Lernolibro Hispana-Esperanta.

1 Nakamura T.
2 CD  INTENSIVA KURSO DE ESPERANTO         EJ JOK B66    40  BA
3

1 Pettyn Andrzej
2 CD/ZA ĈU VI PAROLAS ESPERANTE?           EP WPW B70   319  BA
3 Vd. ankaŭ aron da 4 diskoj.

1
2 CD  UNUA LERNOLIBRO DE ESPERANTO         HE TET B63    32  BA
3

1 Opoka Wlodzmierz                        83-908748-3-0
2 CD  PODSTAWY ESPERANTO              EP UME C01    40 I BA
3

1 Opoka Wlodzmierz                        83-908748-3-0
2 CD  BASIS OF ESPERANTO              EA UME C01    40 I BA
3 Malneto, kun korektaĵoj de Steĉjo

1 Opoka Wlodzmierz                         83-908748-9-X
2 CD  BASIS OF ESPERANTO              EA UME C02    40 I BA
3 rim.: 2 ISBN-oj

1
2 CE/ZA ESPERANTO: JUNUL KURSO            E SAT B61 B52  91 M BA
3 Rim: ĉe ZA, aron da 5 sondiskoj por ĉi tio. / See ZA: 5 records for this.

1
2 CE  ESPERANTO: JUNUL KURSO: SUPLEMENTO      EF SAT B63    23  BA
3

1                     F1 Barkley Margaret L.
2 CE  ENGLISH-TO-ESPERANTO EXERCISES FOR ESPER-  > A1 V  nd    21  VC
3 ANTO JUNUL-KURSO

1                     F1 Barkley Margaret L.
2 CE  ESPERANTO KEY TO ENGLISH-TO-ESPERANTO EXER- > E V  nd    5  VC
3 CISES FOR ESPERANTO JUNUL-KURSO

1 Kohrs Charlotte k Kruger Dorothy                 0-939057-09-3
2 CE  DEK FABELOJ: Lernolibro por Grupa Legado  > E TLE B85    36 M BA
3 aŭ Hejma Studado

1 Kohrs Charlotte
2 CE  NI PAROLU ESPERANTON KUNE (Dek ses Komenc- > EA TLE B84    45 M BA
3 gradaj Dialogoj, Esperante kaj Angle, en Konversacia Parolo)

1 Korte P.
2 CE  SUB LA VERDA STANDARDO: GVIDILO, 3a eld.:  > E EJM B59 B47  98  BA
3 Esperanto-instruo al Infanoj laŭ la Rekta Metodo

1 Korte P.
2 CE  SUB LA VERDA STANDARDO: LABORILO II, 4a eld.> E EJM B65    65 M BA
3 Esperanto-instruo al Infanoj laŭ la Rekta Metodo

1 Markarian R.H.M.
2 CE  NI PAROLU ESPERANTON: A First Book of Oral > EA UTP B64    41 I EA
3 Esperanto

1 Nederland Ole
2 CE  TOM KAJ TINA: Internacia Esperanto-lernolib-> E DEF nd    46 M BA
3 ro por Infanoj. 2a eld.

1 Nederland Ole
2 CE  TOM KAJ TINA II: en la flugmaŝino      E DEF B62    71 M BA
3

1 Nederland Ole
2 CE  INSTRUKCIO: TOM KAJ TINA. 2a eld.       E DEF nd    16  BC
3

1 Nederland Ole                          87 85020 31 1
2 CE  INSTRUKCIO: TOM KAJ TINA. 4a represo.     E DEF B70    19  BC
3

1 Setälä Vilho                           951-9005-41-2
2 CE  PRIVILEGIA VOJO AL LINGVOSCIO: Esperanto In-> E FES B81 B60 128 M BA
3 ternacia Lingvo, 5a internacia eld.

1 Baghy J., k.a.
2 CF/GN POEZIA ANTOLOGIO               E SEK B91    np  UA
3

1 Jordan D.K., red.
2 CF/D  KELKAJ ARTIKOLOJ PRI INTERLINGVISTIKO K ES-> E SEK B87   232  TK
3 PERANTOLOGIO. [Ankaŭ EA/EB] + manskribnotoj de S. Norvell.

1 Goodall (San Francisco State University)
2 CF  ESPERANTO ESP. 587­SUPERA NIVELO       E SEK B90    32  RA
3 Artikoloj el ESPERANTO.

1 Charters Duncan
2 CF  MODERN ESPERANTO               E V  B69    np  VC
3 Pre-publ. test version for Brock Univ. Much stress on pronunciation.

1
2 CF/DH [Sen-titola: Artikolaro por SFSU somerkurso] E SEK nd    np  UK
3 Ruĝkovro. Pri E historio ktp. [1991]

1
2 CF [Sen-titola: BULTENOJ por SFSU somerkurso]    E SEK nd    np  UK
3 Blukovrilo. Pri partoprenantoj, ktp. [1994]

1 Butler M.C. k Cool James
2 CF/DB NEPERDITAJ PAŜOJ:...paĝoj el STEP BY STEP > EA SEK B91    np  UK
3 + "A Crash Course in Grammar for Good Esperantists or Grrrrammar Can Be Fun"

1 Faulhaber F.                           87 85020 44 3
2 CF/DC PRI ESPERANTA STILISTIKO: NE TIEL SED TIEL > E SEK B91 B70  63  WA
3 ĈI! [Fotokopio; vidu sub DC la libron mem.]

1 Gubbins Paul
2 CF  SUBTEKSTE: PAROLIGAJ KAJ PERFEKTIGAJ    > E FEL B99    70 M BA
3 EKZERCOJ

1
2 CG  ENKETO PRI INTERNACIA HELPLINGVO       E SEF B48    32  BA
3

1 Charters Duncan
2 CG  KONSILOJ POR LA INSTRUISTO DE ESPERANTO    E V  B72    17  BD
3

1 Zlatnar Peter, red.
2 CG  ESPERANTO KAJ ĜIA INSTRUADO EN LERNEJOJ   E JEF B59   200 I BA
3

1 István Dr. Szerdahelyi
2 CG  METODOLOGIO DE LINGVOSTUDADO KAJ PAROLAL-  > E TBH B75   377  BC
3 PROPRIGO

1 Pettyn Andrzej
2 CG  NOVAJ TENDENCOJ EN LA INSTRUADO DE ESPERANTO E PEA B65    27  BC
3

1 Quilter Daniel
2 CG  DO'S AND DON'T'S OF AUDIO-LINGUAL TEACHING   A1 BPC B66    20  BA
3

1 Rakuŝa Rudolf
2 CG  INSTRUMETODO POR ESPERANTO          E SEL B57    95  BA
3

1 Rakuŝa Rudolf
2 CG  METODIKO DE LA ESPERANTO INSTRUADO      E MKL B70   189  BA
3 Gvidilo por Instruantoj de la Lingvo Internacia

1 Sonnabend Helmut                         88-7036-005-9
2 CG  ESPERANTO; LERNEJA EKSPERIMENTO: Raporto;  > E EPI B79   157  BA
3 analizo; konkludo. Kajeroj de Internacia Pedagogia Revuo.

1 Wingern Wilhelm
2 CG  KIEL ARANĜI KURSOJN KAJ GRUPVESPEROJN?    E HDE nd    49  BA
3

1 Pechan Alfonso, red.
2 CH/EB GVIDLIBRO POR SUPERA EKZAMENO, II: Skizo de > E HEA B66   190  BA
3 historio kaj literaturo de Esperanto. [+ FL]

1 Pechan Alfonso, red.                       963 571 031 3
2 CH/FK GVIDLIBRO POR SUPERA EKZAMENO: historio,  > E HEA B79 B66 358  BA
3 literaturo, metodologio [+ EB]

1 UEA
2 CH  INTERNACIA EKZAMENO: Specimenaj demandoj   E UEA B73    6  BC
3

1
2 CH  INTERNACIAJ EKZAMENOJ DE UEA/ILEI: Gvidilo > E UEA B89    36  BA
3 al la elementa kaj meza niveloj...kun celaro, postularo,...k specimenaj testoj

1 ADI
2 CM  LA FORTO DE L'VERO: Facila Legolibro (Ro-  > E DEF B56    59  BA
3 mano) Por Komencantoj; 3'a eldono

1                                 1-882251-08-3
2 CD  ABC DE ESPERANTO               ER EBC B94    16 I BB
3 In Rumanian.

1 Alos Hektor k Velkov Kiril, komp.
2 CD  EK AL LEG'! Legolibro por perfektiĝo en Es-> E BES B91    89  BD
3 peranto; kajero unua

1 Alos Hektor k Velkov Kiril, komp.
2 CD  EK AL LEG'! Legolibro por perfektiĝo en Es-> E BES B91   195  BD
3 peranto; kajero dua.

1 Auld William
2 CM  PAŜOJ AL PLENA POSEDO: Progresiga Lego-  > E HEA B68   238  BA
3 libro de Esperanto kun Lingvaj Ekzercoj unua eldono

1 Auld William
2 CM  PAŜOJ AL PLENA POSEDO: Progresiga Lego-  > E HEA B84   229  BA
3 libro de Esperanto kun Lingvaj Ekzercoj kvina eldono

1 Baghy Julio
2 CM  LA VERDA KORO: Facila Romaneto el la Vivo  > E NGA B54    93  BA
3 de Esperantisto en Siberio por Komencantoj, por Daŭrigaj Kursoj; 3a eld.

1 Baghy Julio
2 CM  LA VERDA KORO: Facila romaneto por     > E HEA B54   104 I BA
3 komencantoj

1 Borel J.
2 CM  LEGOLIBRETO, 4a eld.             E EBI B26    47  BA
3

1 Boulton Marjorie                         92 9017 028 X
2 CM  FAKTOJ KAJ FANTAZIOJ: Progresiga Legolibro  E UEA B84   431  BA
3

1 Dahl Einar
2 CM/HC DIALOGOJ KAJ KOMEDIETOJ: Por kursoj kaj   > E ESE B33    31  BA
3 grupaj kunvenoj: dua kolekto

1
2 CM  MOZAIKO: Legolibreto por Komencantaj kaj  > E HDE B35    32  BA
3 Progresintoj

1 Hougaard Chr.
2 CM  OKAZAS NENIO: Tre Facila Legolibro      E EFD B45    63  BA
3

1 Kabe D-ro
2 CM  UNUA LEGOLIBRO: Gradigitaj Legaĵoj kun   > E EEB B22   160  BA
3 Frazlibro kaj Modeloj de Leteroj

1 Kenngott A.M., red.
2 CM  INTERNACIA DIALOGARO: Originale Verkitaj  > E IET B30    60  BA
3 Dialogoj de Diverslandaj Aŭtoroj

1 Kolker Boris                           5-01-002953-7
2 CM  VOJAĜO EN ESPERANTO-LANDO: Perfektiga kurso> E EPM B92   339  BA
3 de Esperanto.

1 Lienhardt Albert; ilus. de Arfoll                963 571 071 2
2 CM/HC AMUZAJ DIALOGOJ EN ESPERANTO, 2a eld.     E HEA B80 B73 142 M BA
3

1 [Diversaj aŭtoroj]
2 CM/K NOVAJ ESPERANTO HISTORIETOJ, 2a eld.     E DEF B56    71  BA 1
3

1 Oljanov Violin
2 CM  SUPERA KURSO DE ESPERANTO, 3a eld.      E BES B76   103  BC
3 [aldona titolo:] AL PERFEKTIĜO!

1 Kökeény Ludoviko
2 CM  POPULARA LERNOLIBRO DE ESPERANTO: Internacia> E LMB B47    64  BA
3 Gramatiko por Komencantoj

1 MacGill Stefan                          963 571 246 4
2 CM  LA LAŬTA VEKHORLOĜO kaj aliaj atento-kapt- > E HEA B88   200 M BA
3 iloj

1 Sennacieca Asocio Tutmonda
2 CM  PETRO: KURSA LERNOLIBRO POR LABORISTOJ, 8a  > E SAT B56   332 M BA
3 eld.; k UNUA LERNOLIBRO, 2a eld., 1939; k NI LEGU, de Brunulo. [3 libroj en l]

1 Kamemoro
2 CM  MARY KAJ SULO: Koresponda rakonteto      E EVS B47    15  BA
3

1 Pettyn Andrzej
2 CM  ESPERANTO EN FUNKCIOJ             E PEA B88   181  BD
3

1 Piron Claude                           963 571 110 7
2 CM  DANKON, AMIKO!                E PEV B90    36  BA
3

1 Piron Claude
2 CM  GERDA MALAPERIS! Lingvo-instrua Romaneto   E FCB B81    48  BA
3

1 Piron Claude
2 CM  LA KISA MALSANO                E PEV B91    78  BA
3

1 Piron Claude
2 CM  LASU MIN PAROLI PLU! Paralelaj Tekstoj al  > E FCB B84   124  BA
3 "Gerda Malaperis!" de la sama autoro.

1 Piron Claude
2 CM  VERE AŬ FANTAZIE: rakontaro en facila   > E FCB B89   215  BA
3 esperanto

1 Privat Edmond
2 CM  KARLO: Facila legolibro, 14a eld.       E IEI B57 B09  46  BA
3

1 Rosbach Johan Hammond
2 CM  VIBRAJ MOMENTOJ: 12 skizoj kun studmaterialo E EEO B81    83 I BD
3

1 Ŝabarin S.
2 CM  LERNA ESPERANTA KRESTOMATIO          E SEU B27    69  BA
3

1 Valano Johán
2 CM  ILI KAPTIS ELZAN! (Romano en facila esper- > E FCB B85   102  BA
3 anto

1 Vleminck Christiane De k Damme Emile Van             90-71205-69-X
2 CM  LEKSIKAJ EKSKURSOJ, unua volumo        E FEL B97   118 M BA
3

1 Vleminck Christiane De k Damme Emile Van             90-71205-77-0
2 CM  LEKSIKAJ EKSKURSOJ, dua volumo        E FEL C00   204 M BA
3

1 Goscinny k Uderzo             ? Internac.tradukrondo
2 CN  ASTERIKS LA GAŬLO              E DES B73 B61  48 M AA
3 Kolore.

1 Goscinny k Uderzo            F1 Cousineau k Lagrange 953-6157-49-7
2 CN  ASTERIKS CHE LA OLIMPIAJ LUDOJ        E ZIZ B96    48 M BA
3 Kolore

1 Goscinny k Uderzo            F1 Korasic' Nedeljko  953-6157-20-9
2 CN  ASTERIKS KAJ KLEOPATRA            E ZIZ B95    48 M BA
3 Kolore

1 Goscinny k Uderzo            F1 Korasic' Nedeljko  953-6157-25-X
2 CN  ASTERIKS KAJ LA NORMANOJ           E ZIZ B96    48 M BA
3 Kolore

1 Hergé                   ? Gonin Hervé     2-203-01001-0
2 CN  LA AVENTUROJ DE TINĈJO: LA KRABO KUN ORAJ > E CTB B81    62 M AA
3 PINĈILOJ. Kolore.

1 Keizi Nakazawa              J1 Yukio Izumi
2 CN  NUDPIEDA GEN, 2a eld. rev.          E RGT B85 B82 284 M BB
3

1 Twain Mark; adapt. de Tibor Horváth   H1 Benczik Vilmos    963 571 085 2
2 CN  LA AVENTUROJ DE TOM SAWYER           E HEA B81    28 M BA
3

1 Valano Johan k Ivezicï Vjekoslav
2 CN  KIU ESTAS JOZEFO?               E IKS B84    18 M BA
3 Akompano por Zagrab-metoda ESPERANTO: TEXTBOOK OF THE INT. LANG. [CB supren]

1 Gi Ĝihi k Jan Mejhua          C1 Zekun
2 CN  LA BELA ĜŬANG-BROKATO            E CEL B63    60 M BA
3

1 Ahiu (adaptita de)            C1 Zentso
2 CN  ĜAŬŜUTUN KAJ NANNONA            E CEL B64    44 M BA
3

1 Ŝjung Saj-Ŝeng k Ju Ĝin        C1 Zekun
2 CN  LERTA VIRINETO                E CEL B57    46 M BA
3

1 Hong Zengling k Van Ŝuhuj        C1 Laŭlum
2 CN  LA OKCIDENTA ĈAMBRO             E CEL B61    58 M BA
3

1 Vang Hingbej k.a.            C1 Zekun
2 CN  SUN VUKONG TRIFOJE BATIS LA SPIRITON DE   > E CEL B64   110 M BA
3 BLANKA SKELETO

1
2 CO  ALADINO KAJ LA MIRINDA LAMPO         E EFE nd    12 M BA
3

1 Balázs Béla; Würtz Ádám ilus.     H1 [Farkas-Tatár Éva]
2 CO  LA SEP REĜIDOJ                E HEA B70    24 M AA
3 Tradukinto laŭ Fajszi.

1 Lu Gingŝan k.a.             C1 Ĝoŭ G. k Lin Ŝ.
2 CO  BELA KONVOLVULO                E CEL B64    22 M BA
3

1 Ĝjang Jiming
2 CO  BESTIDOJ KAJ ILIAJ PATRINOJ          E CEE B86    18 M BA
3

1 Lin Songjing k Ĝan Tongŝjŭan
2 CO  BESTOĜARDENO                 E CEE B85    72 M BA
3

1 Ĝaŭ Fuhing k Jang Jongking
2 CO  ĈASADO KUN AVĈJO              E FEP B65    24 M BA
3

1 Janikovszky Éva k Réber László     H1 Szathmári Sándor
2 CO  ĈU ANKAŬ VI SCIAS?             E ECB B66    38 M AA
3

1 Spilka J. k Boukal V.          C2 Otta J.
2 CO  DIABLO KAJ CIGANO               E SEP B59    17 M BB
3 Kolorigota broŝureto kun teksta faldfolio.

1 Ĝan Tong, adapt. k ilus.        C1
2 CO  DU KATETOJ k BOVO KAJ BUBALO         E CEE B84    18 M BA
3

1
2 CO  ETA PLUMBA SOLDATO              E EFE nd    12 M BA
3

1 Hua Gjunvu; Te Vej, adapt. k. ilus.   C1 Laŭlum
2 CO  LA FIERA GENERALO               E CEL B64    20 M BA
3

1 Ju Zi k Wu Daisheng
2 CO  HEJMOJ DE BIRDOJ               E CEE B83    34 M BB
3

1
2 CO  KAJ NUN NI EKLABORU              E EFE nd    12 M BA
3

1
2 CO  KAMPOMUSO EKSKURSAS              E EFE nd    12 M BA
3

1 Gin Gin k.a.               C1 T.H.
2 CO  KARPETOJ TRANSSALTIS LA DRAKPORDON      E CEL B61    29 M BA
3

1 Lin Songying k.a.
2 CO  KIEL KOVI                   E CEE B83    24 M BA
3

1 Hia Hia k Van Lajming          C1 Liu Ling
2 CO  KLOPODO DE SIMIOJ POR ELAKVIGI LA LUNON k LA> E CEL B64    12 M BA
3 IMITEMO DE SIMIOJ

1 Wan Yun, adapt.; Chen Yongzhen, ilus.
2 CO  KONSTRUI NOVAN PONTON             E CEE B82 B79  37 M BA
3

1
2 CO  KUN NIAJ AMIKOJ, LA BESTOJ          E EFE nd    12 M BA
3

1
2 CO  LA KURAĜA TAMBURISTETO            E EFE nd    12 M BA
3

1 Vang Jukjuan, ilus.           C1 Laŭlum
2 CO  LA KVIN FRATOJ                E CEL B64    13 M BA
3

1 Hong Suntaŭ k Van Lajming
2 CO  MAGIA PENIKO                 E FEP B65    36 M BA
3

1 Peroci Ela k Stupica Marlenka       ? Mizerit Z^elko
2 CO  MIA OMBRELO POVAS ESTI BALONO         E MKL B67    8 M BA
3

1 Kraljeva Mara, ilus.           S1 Kralj Drago
2 CO  MOJCA ETULINO                 E MKL B60    16 M EA
3

1 Jang Gju k Li Tianhin          C1 Laŭlum
2 CO  LA ORA HAKILO                 E CEL B64    12 M BA
3

1
2 CO  ORHARULO KAJ RUĜKRESTO            E EFE nd    12 M BA
3

1 Peroci Ela k Goŝnik-Godec Anĉka     ? Mizerit Z^jelko
2 CO  PANTOFLOKATINO                E MKL B67    8 M BA
3

1 Ĝan Tong, adapt. k. ilus.
2 CO  PETOLEMA KAPRIDO, Fabelo de Mongola Nacieco > E CEE B84    20 M BA
3 k SORIKO KAJ CERVO

1
2 CO  LA RATKAPTISTO EL HAMELENO          E EFE nd    12 M BA
3

1 Hutchinson Hanna k Nofziger, Edward    ? Crowell David    0-922852-17-0
2 CO  LA ŜALMISTO DE HAMELIN            E AIB B92    20 M BA
3

1 Gaŭ Ŝa k Hua Sanĉuan
2 CO  SEKRETA INFORMILO               E FEP B65    28 M BA
3

1 Franco Divaldo Pereira          P2 de Souza Nelson P.
2 CO  LA SEMISTO De la Spirito Amélia Rodrigues   E SLT B83    15 M BA
3

1 Winkler Venĉeslav k Ŝubic Ive     S1 Kozlevĉar Joz^e
2 CO  LA ŜTELITA LAMPO               E MKL B60    14 M AA
3

1
2 CO  VESPERO EN LA CIRKO              E EFE nd    12 M BA
3

1 Guan Hua k Jen Gefan           C1 Laŭlum
2 CO  LA VULPO                   E CEL B64    18 M BA
3

1 Takahashi Hirayuki            J1 Niwa Masahisa
2 CO  VULPOJ DE ĈIRONNUP              E T  B79    49 M AA
3

1 Collodi C.; ilus. de Matthews W.H.    I1 Marchesi Mirza
2 CP  PINOKJO (Pinocchio)              E EPC B30 A81 150 I AA
3

1 Evald K.                 ? Pataki I.
2 CP  BILDOJ EL LA BESTA VIVO            E BVS B11    86  BA
3

1 Fekete István; ilus. de Csergezán P.  H1 Leszkó Margit
2 CP  VUK: Bestromano                E ECB B66    84 M AA
3

1 Hills Verna; ilus. de Cooper Stanley   A1 Eichholz Rüdiger
2 CP  ALKO KAJ SUNA en siaj du dometoj (Martin  > E EPO B58    78 M DB
3 and Judy in their Two Little Houses)

1 Kipling Rudyard; ilus. aŭtoro      A1 Pilger Wouter F.   90-70074-36-2
2 CP  TIEL DO RAKONTOJ               E VLN B92    64 I BA
3

1 Milne A.A.; ilus. de Shepard Ernest H.  A1 Reed I. k Lewin R.  0-525-45008-4
2 CP  WINNIE-LA-PU (Winnie the Pooh). Edited with > E EPD B72 B26 164 M BA
3 an Introduction and Glossary by Humphrey Tonkin.

1 [Infanoj de multaj landoj]
2 CP  NI ESPLORU LA MONDON!             E ICM B91    21 M BC
3

1 Roover Rik de; ilus. Roover Kris de
2 CP  LA AVENTUROJ DE ŜPAR--KAJ ALIA PORKETOJ   E FEL B82    80 I BA
3

1 Saint-Exupéry Antoine de (k siaj ilus.) F1 Delaire Pierre de
2 CP  LA ETA PRINCO                 E ELE B61 B40 100 M BA
3

1 Silfer Giorgio; Agostini Stella, ilus.              3-906595-04-8
2 CP  LA SPEGULO DE VELODAJO            E KLF B90    31 M BA
3

1 Slösser-Bresler S-ino Bep M.
2 CP  ERNA: KION ERNA TRAVIVIS EN PINURBO      E IKU nd    52 I BA
3

1 Svensson Jón; ilus. de Bergen Fritz    ? Hövel Paul van den
2 CP  NONI KAJ MANI: Du islandoj knaboj       E RJH nd   159 I AA
3 [Ĉa. 1948 laŭ K. Fajszi. El la islanda?]

1
2 CP/UP EL AFRIKO (Legu kaj Lernu l)         E DPF B65    24 M BB
3

1
2 CP/UP IDETOJ (Legu kaj Lernu 2)           E DPF B65    24 M BB
3

1
2 CP/UP VORTLUDOJ (Legu kaj Lernu 3)         E DPF B65    24 M BB
3

1
2 CP/UP SUB LA ĈIELO (Legu kaj Lernu 4)       E DPF B65    24 M BB
3

1
2 CP/UP KANTOJ KAJ RAKONTOJ (Legu kaj Lernu 6)    E DPF nd    24 M BB
3 [#5: vd. HF]

1 Wright P.A.G.
2 CP  LA DU PUPOJ kaj aliaj rakontoj        E SBE B63    24 M BB3
3 Southampton Series, Esperanto Primary Readers - No. l

1 Sullivan J.H.
2 CP  LA JUNAJ TREZOR-SERĈANTOJ          E ETA B68    24 M BB
3 Esperanto Readers, Certificate of Secondary Education Series, #1

1 Sullivan J.H.
2 CP  LA LONGA MARŜO                E ETA B68    24 M BB
3 Esperanto Readers, Certificate of Secondary Education Series, #2

1 Jablonïska Irena
2 CP  LA EBRIA MUSO: Ses fabeloj          E PEJ B65    32 I BA
3

1 Jocintho Roque; il. Linck Joel P2 Kardec Allan k Costa Afonso
2 CP/TB MALBONA LUPO REENKARNIĜINTA         E FEB B74    21 M BA
3

1 Hoffmann Heinrich Dr.          G1 Applebaum J.D.    87 87089 02 5
2 CQ  LA STRUVELPETRO                E ETK B71 A45  24 M AA
3

1 Liu Ĝaŭlin; ilus. de Ĉeng Ŝifa    C1 Laŭlum
2 CQ/CN KNABINO KAJ GAROLO              E CEL B62    38 M BA
3

1 Uitterdijk Dreves
2 CQ/CN VOJAĜOJ KAJ AVENTUROJ DE SINJORO LONGKRUR- > E V  B27    75 M BA
3 ULO, Mirakla kaj amuza historio por la tutmonda junularo rime verkita

1 [Zamenhof L.L.]             R1 Geoghegan R.H.
2 DA/EK DR. ESPERANTO'S INTERNATIONAL LANGUAGE: IN- > A1 V  A89 A87  42  GA
3 TRODUCTION & COMPLETE GRAMMAR. por Angloj. [La originalo mem, rebindigita.]

1 [Zamenhof L.L.]             R1 Geoghegan R.H.
2 DA/EK DR. ESPERANTO'S INTERNATIONAL LANGUAGE: IN- > A1 V  A89 A87  42  WA
3 TRODUCTION & COMPLETE GRAMMAR. por Angloj. [Fotokopio de la angla originalo.]

1 [Zamenhof L.L.]
2 DA/EK DR. ESPERANTO. LANGUE INTERNATIONALE: PRÉ- > F1 V  A87    48  GA
3 FACE ET MANUEL COMPLET. por Franc,oj. [La plej maljuna libro en la kolekto.]

1 Zamenhof L.L.
2 DA  FUNDAMENTO DE ESPERANTO, Eldono Hispana    QH PLH B06    95  BA 4
3 Sendate, sed ĉi ekzemplero probable 1906 aŭ iomete plu.

1 Zamenhof L.L.; red. Albault, D-ro A.
2 DA  FUNDAMENTO DE ESPERANTO, 9a eld.       EW EFE B63 B05 355  AA
3

1 Zamenhof L.L.; red. Albault, D-ro A.
2 DA  FUNDAMENTO DE ESPERANTO, 10a eld.       EW EPI B91 B05 355  AA
3 Senŝanĝe el la 9a, krom majusklaj por etno-kaj-lingvo-nomoj.

1 Zamenhof L.L.
2 DA  FUNDAMENTA KRESTOMATIO de la lingvo Esper- > E PEC B39 B03 453  BA 1
3 anto, 16a eld.

1 Zamenhof L.L.
2 DA  FUNDAMENTA KRESTOMATIO de la lingvo Esper- > E EPC B54 B03 442  AA
3 anto, 17a eld.

1 Zamenhof L.L.
2 DA  FUNDAMENTA KRESTOMATIO de la lingvo Esper- > E UEA B92 B03 440  AA
3 anto, 18a eld., prinotita de G. Waringhien

1 Avo [Alec Venture]
2 DB  LAŬOKAZAJ LINGVAJ NOTOJ           E BEA B77    95  CB
3

1 Cart Th.
2 DB  PRI LANDNOMOJ: La sistemo de D-ro Zamenhof  E EVJ B27    16  BA
3

1 Baghy Julio
2 DB  GRAMATIKA DEMANDARO RESUMA          E V  nd    44  BA
3

1 Baghy Julio
2 DB  GRAMATIKA DEMANDARO RESUMA, 4a eld.      E HEA B82    40  BA
3

1 Cherpillod André                         2-906134-35-X
2 DB  VORTKONSISTO VORTFARADO VORTANALIZO VORTORDO E V  B96    55  BC
3

1 Degenkamp G.J.
2 DB  LA KONSILANTO PRI LA ESPERANTA GRAMATIKO   N1 UBA nd   105  AA
3

1 Drezen E.                            87 85020 834
2 DB  SKIZOJ PRI TEORIO DE ESPERANTO        E DEF B75 B31  40  BA
3 Represo de la 1931 eldono el EKRELO.

1 Fruictier Paul k Grenkamp-Kornfeld S.
2 DB  KOMPLETA GRAMATIKO KAJ VORTFARADO DE ESPER- > E EVJ B30   192  AA 1
3 ANTO

1 Fruictier Paul
2 DB  ESPERANTA SINTAKSO              E PLH B07    80  AA
3 Unu de la plejmalnovaj libroj ĉi tie.

1 Gasse Emilo
2 DB  RACIAJ DERIVO KAJ VERBUZO           E V  B64    8  BA
3

1 Goninaz Michel Duc, red.
2 DB  STUDOJ PRI LA INTERNACIA LINGVO / ETUDES SUR> EX AIM B87   155  BA
3 LA LANGUE INTERNATIONALE / STUDIES ON INTERNATIONAL LANGUAGE

1 Jung Teo
2 DB  LA ESPERANTA KONJUGACIO, 2 v.         E HDE B65   245  CC
3

1 Kalocsay K. k Waringhien G.
2 DB  PLENA GRAMATIKO DE ESPERANTO [2a eld.]    E LMB B38   489  AA
3

1 Kalocsay K. k Waringhien G.
2 DB  PLENA GRAMATIKO DE ESPERANTO, 3a eld., 2 v.  E ECM B64 B35 362  BA
3 V. 1, 1958; v. 2, 1964.

1 Kalocsay K. k Waringhien G.                   92 9017 032 8
2 DB  PLENA ANALIZA GRAMATIKO DE ESPERANTO, 5a  > E UEA B85 B35 598  AA
3 korektita eldono

1 Espinalto Ludoviko Mimó                     3-922570-55-0
2 DB  KOMPLETA LERNOLIBRO DE REGULA ESPERANTO:  > E ECP B89   163  BC
3 Komplementa Volumo: Analiza Skolo

1 Mimó L.                             84-400-6273-7
2 DB  KOMPLETA LERNOLIBRO DE REGULA ESPERANTO:  > E V  B73   191  BA
3 Analiza Skolo

1 Mimó L.
2 DB  PERFEKTECO DE LA ESPERANTAJ VERBOJ      E BHS B61    57  BA
3

1 Moirand Daniel                          90-71205-35-5
2 DB  MATERIALOJ PRI LA NUNA UZADO DE LA AKUZATIVO E FEL B90   331  BB
3

1 Reiersøl Olav
2 DB  ASPEKTISMAJ REGULOJ PRI LA UZO DE VERBAJ  > E V  B90    75  CC
3 FORMOJ EN ESPERANTO

1 Saussure D-ro René de
2 DB  FUNDAMENTAJ REGULOJ DE LA VORT-TEORIO EN ES-> E AIS B69 B15  40  BA
3 PERANTO. Fotorepresa eld.

1 Török Péter
2 DB  NORMALA SINTAKSO DE LA INTERNACIA HELPA   > E V  B12    23  BA
3 LINGVO ESPERANTO

1 Quarello Daniel
2 DB  KOMPLEMENTOJ DE L' VERBO: el la verko LERNU > E V  B47    30  BA
3 ESPERANTON

1 Quarello Daniel
2 DB  PERFEKTIGA KURSO: PLENA TRAKTATO PRI LA SIN-> E V  B70   201  BA
3

1 Saussure René de
2 DB  LA VORT-TEORIO EN ESPERANTO          E UEL B14    79  BA
3

1 Auld William, red.
2 DB  TRADUKU!                   EA V  B93    24  BB
3 Traduk-partoj el konkursoj en La Brita Esperantisto.

1 Vleminck Christiane De k Damme Emile Van             90-71205-52-5
2 DB  ABC-GRAMATIKO DE ESPERANTO          E FEL B94   240  BA
3

1 Vleminck Christiane De k Damme Emile Van             90-71205-47-9
2 DB  GRAMATIKA ABC-MEMPRAKTIKILO pri la ĉefaj  > E FEL B93   240  BA
3 ĉapitroj de la Esperanta Gramatiko

1 Clark Brendon
2 DC/GA KIEN LA POEZIO?                E EPC B57   156  AA
3

1 Faulhaber F.
2 DC  ESPERANTA MOZAIKO               E LSA B66   119  BA
3

1 Faulhaber F.
2 DC  NE TIEL, SED TIEL ĈI! Konsilaro pri stilo  E DEF B65    63  BA
3

1 Jordan David K.
2 DC  BEING COLLOQUIAL IN ESPERANTO (Draft 1.2)   A1 V  B91   185  UB
3

1 Jordan David K.                         0-8191-8646-5
2 DC  BEING COLLOQUIAL IN ESPERANTO         A1 UPA B92   267  BA
3

1 Junger Judith k Maul Stefan                   90-71205-25-8
2 DC  MANLIBRO PRI ĴURNALISMO, 2a eld.       E FEL B88    94  BB
3

1 Kalocsay K.
2 DC  LINGVO STILO FORMO: Studoj          E POJ B63 B31 143  BA
3 Represo.

1 Kalocsay K., Waringhien G., k Bernard G.
2 DC/AA PARNASA GVIDLIBRO, 2a eld.          E PEA B68 B32 157  BA
3 Subskribita de Ambaŭ aŭtoroj

1 Kalocsay K., Waringhien G., k Bernard G.             88-7036-018-0
2 DC/AA PARNASA GVIDLIBRO, 3a eld.          E EPI B84 B32 207  BA
3

1 Nakamura T.
2 DC  ZAMENHOFA STILO KAJ MODERNA STILO       E OHJ B70    14  BA
3

1 Piron Claude                           963 571 294 4
2 DC  LA BONA LINGVO                E PEV B89   112  BA
3

1 Privat D-ro Edmond
2 DC  ESPRIMO DE SENTOJ EN ESPERANTO        E IEI B57 B30  60  BA
3

1 Privat Edmond
2 DC  ESPRIMO DE SENTOJ EN ESPERANTO        E IEI B80 B30  61  BA
3

1 Ŝulco Rikardo                          3-922570-68-2
2 DC  PIRONO KLAŬDO KAJ LA MALBONA LINGVO     E ECP B90    27  BC
3

1 Lewis Gabriel Dawson
2 DD  NOTES ON ENGLISH GRAMMAR FOR STUDENTS OF  > A1 BEA B82 B57  48  BA
3 ESPERANTO

1 Dalmau Delfí
2 DE  DIALEKTO, DIALEKTIKO             E V  B56    88  BA 1
3

1 Bormann Thomas (Redaktoro)                    0 165-2524
2 DE  ESPERANTO KAJ LA ESTONTECA PLURLINGVISMO   E UEA B94    24  BA
3 Diskuto kun Umberto Eco

1 Eco Umberto               I1 Mistretta Daniele  88-7036-064-4
2 DE  LA SERĈADO DE LA PERFEKTA LINGVO       E EPI B94 B93 317 M BA
3 Moderna klasikaĵo

1 Esperantic Studies Foundation
2 DE  THE AMERICAN LAG IN SOLVING THE LANGUAGE  > A1 ESF B69    41  RC
3 PROBLEM: A Report...for Hon. Roman C. Pucinski, U.S. House of Representatives

1
2 DE/ED THE PROBLEM OF LINGUISTIC COMMUNICATION IN > EV CED B71    48  BA
3 THE MODERN WORLD: Proc. of 2nd plen. sess. of 55th World E Congres

1 Collinder D-ro Björn Collinder
2 DE  LA PROBLEMO DE LINGVO INTERNACIA: Serio de > E EJM B38    62  BA
3 Radio-Prelegoj

1 Pei Mario
2 DE  WANTED: A WORLD LANGUAGE           A1 PAP B69    21  BA
3

1 Wüster D-ro Inĝ. Eugen         G1 Pfeffer D-ro Emil  87 85020 842
2 DF  KONTUROJ DE LA LINGVONORMIGO EN LA TEKNIKO  E DEF B75 B34 130  BA
3

1 Isaac D-ro Nassif
2 DF/TB UNU KOMUNA INTERNACIA LINGVO KAJ UNU SCIENCA> E V  B71    56 I BD
3 UNIVERSALA RELIGIO

1 Brown James Cooke
2 DG  LOGLAN 1: A LOGICAL LANGUAGE. 3rd ed.    EV LII B75 B66 300  AA
3

1 Brown James Cooke
2 DG/AI LOGLAN 4 & 5: A LOGLAN-ENGLISH/ENGLISH-LOG- > EV LII B75 B69 510  AD
3 LAN DICTIONARY. 2nd ed.

1 Bruin G.P. de
2 DG  HISTORIA SKIZO DE LA INTERNACIALINGVA IDEO  E ALE nd    39  BA
3

1 Bryne Woodruff W.
2 DG/AI A CONCISE ENGLISH-INTERLINGUA DICTIONARY   EV NYS B58    84  BA
3

1 Gode Alexander k Blair Hugh E.
2 DG  INTERLINGUA: A GRAMMAR OF THE INTERNATIONAL > EV NYS B55 B51 118  AA
3 LANGUAGE, 2nd ed.

1 Gode Alexander
2 DG  INTERLINGUA: A PRIME VISTA          I4 NYS B54    83 M BA
3 Legu "JE UNUA RIGARDO"; Interlingua meminstruita per si.

1 Gode Alexander, red
2 DG/AI INTERLINGUA-ENGLISH DICTIONARY        EV NYS B51   415  BA
3

1 Jacob Henry
2 DG  THE ELEMENTS OF LANGUAGE MAKING / LA STRUK- > AI ILS B70    16  WA
3 TURO DI LA LINGUO INTERNACIONA IDO. + vortaro Ido/Germana/Angla/Franca

1 La Komitato Esperanto-Ido
2 DG  LA ĈEFAJ AVANTAĜOJ DE IDO          E KEI nd    4  RC
3

1 Glück Julius
2 DG  LA GRANDAJ FILOZOFOJ KAJ LA UNIVERSALA   > E EJM B37    32  BA
3 LINGVO

1 Jung Teo
2 DG  DE MUHEDDIN ĜIS MUNDILATIN: Mondlingvaj  > E EJM B37    34  BA
3 Projektoj tra la Jarcentoj

1 Maupassant Guy de            F1 Bakonyi Stefano
2 DG/FA LA PAPA DI SIMON               I5 IEB B20    8  BA
3 Traduko en Ido.

1 Talmey Max Dro.
2 DG  LEKTOLIBRO DI IDO: Konsili ed exempli pri > I5 NIP B22    32  BA
3 bona stilo e pri la tradukado

1 Atansov Atanas D. [ADA]                      92 9017 0247
2 DH  LA LINGVA ESENCO DE ESPERANTO         E UEA B83   175  BA
3

1 Cart Profesoro Th.
2 DH  VORTOJ DE PROFESOR TH. CART          E EVJ B27   140  BA
3

1 Akademianoj
2 DH  CENTJARA ESPERANTO              E FCB B87   239  BA
3

1 Borgius Dr. W., k.a.
2 DH  LA REFORMA DEMANDO              E DVH B08    13  AG
3 Respondo al la apero de Ido. Ekzemplo de E-a eldonaĵo kun "h" anstataŭ "^".

1 Cash Rikardo
2 DH/K LINGVO UNIVERSALA: PRAESPERANTO        E KKT B92    31  BC
3

1 Cherpillod André                         2-906134-06-6
2 DH  LA AGLUTINAJ LINGVOJ KAJ ESPERANTO      E V  B88    24  BC
3

1 Cherpillod André                         2-906134-11-2
2 DH  LA ZAMENHOFA RADIKFARADO           E V  B90    32  BC
3

1 Chrdle Petr                           80-85853-16-7
2 DH  PROFESIA UZO DE ESPERANTO kaj Ĝiaj Specifaj> E KPP B95    39  BA
3 Trajto. 2-a eld.

1 Drezen E.
2 DH  PRI PROBLEMO DE INTERNACIIGO DE SCIENCE-  > E SRE B35    84  BA
3 TEKNIKA TERMINARO

1 Szerdahelyi D-ro István
2 DH  ESPERANTOLOGIAJ KAJEROJ 1           E BUE B76   239  BC
3

1 Gilbert William
2 DH/DG PLANLINGVAJ PROBLEMOJ (ESPERANTO KAJ LA NA- > E SJR B62    96  BA
3 TURALISMO)

1 Gilbert William                         963 571 158 1
2 DH  PRI LANDNOMOJ EN ESPERANTO          E HEA B85    12  BA
3

1 Golden Bernard                          963 571 083 6
2 DH  MARĜENE DE LA LERNOLIBRO           E HEA B82    58  BA
3

1 Halvelik Manuel
2 DH/K ARKAIKA ESPERANTO: Arcaicam Esperantom    E V  B69   124  CC
3

1 Halvelik Manuel
2 DH/DC POPIDO: LA VERDA DIALEKTO           E V  B73    54  CC
3

1 Hoog H.A. de
2 DH  DU MALSANOJ EN ESPERANTO: Kia-ismo; Tiom-  > E ECH B54   140  BA
3 Kiom-ismo

1 Jung Teo
2 DH  LA KUNMETITAJ VERBOFORMOJ: Pri la absurda  > E HDE B60    55  BA
3

1 Jung Teo k Lobut Paul
2 DH  TRI HOMOJ FLUGIS AL LUNO, SED MONLINGVANOJ > E HDE B69    24  QC
3 KVERELAS; kun aldono, "Dekdu necesaj rimarkoj" de Paul Lobut

1 Kalocsay K.
2 DH  VOJAĜO INTER LA TEMPOJ: Gramatika Studo   E SJR B66   199  BA
3

1 Kalocsay Dr. K.
2 DH  LA GRAMATIKA KARAKTERO DE LA ESPERANTAJ RA- > E LMB B38    20  BA
3 DIKOJ

1 Lapenna Ivo
2 DH/TG RETORIKO                   E V  B58 B50 294  AA
3

1 Lapenna Ivo
2 DH  ELEKTITAJ PAROLADOJ KAJ PRELEGOJ: (Suple-  > E V  B66   152  BA
3 mento al Retoriko)

1 Makkink G.F. mag                         90-71205-39-8
2 DH  NIA FUNDAMENTO SUB LUPEO           E FEL B90   128  BA
3

1 Manders Dro. W.
2 DH/DF INTERLINGVISTIKO KAJ ESPERANTOLOGIO      E EJM B50    77  BA
3

1 Mattos Geraldo
2 DH  LA DEVENO DE ESPERANTO            E FCB B87   107  BA
3

1 Migliorini Bruno                         88-7036-033-9
2 DH/DF LINGVAJ ASPEKTOJ DE ESPERANTO         E EPI B85    93  AA
3 (1924-1963) eseoj

1 Mimó L.
2 DH  DECIDAJ ARGUMENTOJ: Postparolo...pri la par-> E BHS B63    18  BA
3 ticipoj, komplementaj al la verko Perfekteco de la Esperantaj Verboj

1 Mondrijan Franjo
2 DH  ELEMENTOJ LATINAJ EN ESPERANTO        E EKL nd    46  BA
3

1 Nakamura T.
2 DH  LA ESPERANTA VERBOSISTEMO [k] ata-ita     EJ JOK B63    30  BA
3 Principe en la japana.

1 Nylén Paul
2 DH  SONOJ KAJ VORTOJ DE ESPERANTO: Komentario  > E ESE B30    40  BA
3 pri Elparolo kaj Vortfarado

1 Onnen M.F.
2 DH/EC MIZERO EN LA UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO   E V  B32    4  AG
3

1 Onnen M.F.
2 DH/EC LA UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO: Pereanta pro> E V  B32    16  AG
3 Plurjara Misgvidado de la Estraro

1 Piron Claude
2 DH  ESPERANTO: EUROPEAN OR ASIATIC LANGUAGE    A1 UEA B81    31  EA
3 Esperanto Documents

1 Richmond Ian M., red.                      0-8191-8859-X
2 DH  ASPECTS OF INTERNATIONALISM: Language & Cul-> EA UPA B93   151  AA
3 ture: Papers of the Center for Research & Documentation on World Lang. Probl.

1 Saussure René de
2 DH/DG KONKURSO: Kia estas la logika senco de   > E AIS B69 B11  8  EA
3 l'vorto "GRANDO?" (Argumento kontraŭ Ido; fotorepreso de la eldono de 1911.)

1 Schwartz Raymond
2 DH  NE KIEL MEIER! Invito al revizio de niaj  > E UFE nd    48  BA
3 konceptoj pri la konjugacio en Esperanto

1 Setälä V., Vilborg E., k Støp-Bowitz, C.
2 DH  ESPERANTO­Moderna Lingvo: Studo baze de la > E FES B65   136  BD 1
3 Fundamento

1 Ŝulco Rikardo                          3 922570-42-9
2 DH  PLEDO POR UNUECA LINGVO            E ECP B85   287  AA
3

1 Thomson Alexander W. [Avoto]
2 DH  MEMUARO PRI GEOGRAFIAJ NOMOJ         E V  B60    8  BA
3

1 Vilborg Ebbe, red.
2 DH  LA PARTICIPA PROBLEMO EN LA AKADEMIO     E LIK B73   138  BC
3

1 Waringhien Gaston
2 DH  LINGVO KAJ VIVO: ESPERANTOLOGIAJ ESEOJ    E SJR B59   450  AA
3

1 Wells John                            92 9017 021 2
2 DH  LINGVISTIKAJ ASPEKTOJ DE ESPERANTO      E UEA B78    76  EA
3

1
2 DH  LA ZAMENHOFA ESPERANTO: SIMPOZIO PRI -ATA/ > E SJR B61   329  BA
3 -ITA

1 Adams Alfred Jno.
2 EA  ESPERANTO INTER LA BLINDULARO         E V  B13    16  BA
3

1 Auld William                           92 9017 037 9
2 EA  LA FENOMENO ESPERANTO             E UEA B88   120 I BA
3

1 Bormann Werner
2 EA  BONA ŜANCO: Dek Du Prelegoj pri la Interna-> E SJR B70   245  BA
3 nacia Lingvo kaj la Sociaj Sciencoj

1
2 EA  ESPERANTO EN KOMERCO / ESPERANTO IN COMMERCE> E ECG B62   106  CC
3 L'ESPÉRANTO DANS LE COMMERCE/ESPERANTO EN EL COMMERCIO/E.IM GESCHÄFTSVERKEHR

1 Ŝirjaev I., k.a.
2 EA/EL ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO: 2 v. en l     E LMB B33   800 M AA
3

1 Ŝirjaev I., k.a.                        963 571 164 6
2 EA/EL ENCIKLOPEDIO DE ESPERANTO: 2 v. en l     E HEA B86 B33 600  AA
3 Represo de la unua eldono; mankas almenaŭ 200 p. da bildoj de la originalo.

1 Eichholz, Rüdiger k Vilma                    0-919186-18-1
2 EA  ESPERANTO EN LA MODERNA MONDO / ESPERANTO IN> EA EPB B82   600 I AB
3 THE MODERN WORLD: Studies and articles on language problems, and the Int.Lang.

1 Wlïodarczyk Walerian           P1 Pettyn k WW
2 EA  ESPERANTO? Eldiroj de eminentaj polaj inte- > EP PEA B64   151 I BA
3 lektuloj

1 Freitas M.A. Teixeira de
2 EA  LA NOVA ERAO: "LA ERAO DE LA TUTMONDECO KAJ > E BIG B48    26  BA
3 ESPERANTO

1 Janton Pierre                          92 9017 034 4
2 EA  ESPERANTO: LINGVO­LITERATURO­MOVADO      E UEA B88   119  BA
3

1 Janton Pierre; Tonkin H., ed.      EF Tonkin Humphrey k.a. 0-7914-1254-7
2 EA  ESPERANTO: LANGUAGE, LITERATURE, AND COMMU- > A1 SUN B93 B88 169  BA
3 NITY

1 Lapenna Ivo, Lins Ulrich k Carlevaro T.
2 EA  ESPERANTO EN PERSPEKTIVO: Faktoj kaj analiz-> E UEA B74   844 I AA
3 oj pri la internacia lingvo

1 Bruin G.P. de
2 EA  GVIDILO TRA LA ESPERANTO-MOVADO        E SAT B36    75  BA
3

1 Bruin G.P. de
2 EA  GVIDILO TRA LA ESPERANTO-MOVADO, Suplemento > E SAT B48    16  BA
3 1936-1948

1 Harlow Donald J.
2 EA/EM THE ESPERANTO BOOK              A1 V  B92   172  DB
3

1
2 EA  KIO ESTAS MEM                 E MEM B68    28  BA
3

1 Kruit W.F.
2 EA  LINGVO KAJ MOVADO               EW ALE nd    16  BA
3

1 Lanti E.
2 EA  ADAMAĴOJ                   E LJP B77    54  CC 3
3

1 Lanti E.
2 EA  LETEROJ DE E. LANTI              E SAT B40   272  BA 1
3

1 Lapenna Ivo
2 EA  SEVENTY YEARS OF THE INTERNATIONAL LANGUAGE  A1 UEA B57    17  BC
3

1 Long Bernard
2 EA  ESPERANTO: ITS AIMS AND CLAIMS: A Discussion> A1 EPC B30    62  BA
3 of the Language Problem and its Solution

1 Moya Giordano                          84-404-5487-2
2 EA  ESPERANTO EN PROSPEKTIVO: Esperantismologia > E BEC B89   143  BA
3 Studo

1 Dratwer Mag. Isaj, red.
2 EA  PRI INTERNACIA LINGVO­DUM JARCENTOJ      E CED B70   141  BC
3

1 Pérez Juan Régulo
2 EA  RIKOLTO                    E FCB B92   596  AA
3 Editoris de Reinhard Haupenthal kaj Gaston Waringhien.

1 Raŝic' Nikola                          88-7036-062-8
2 EA  LA RONDO FAMILIA: Sociologiaj esploroj en > E EPI B94   192  AA
3 Esperantio

1 Röllinger Hugo                          92-9017-051-4
2 EA  MONUMENTE PRI ESPERANTO: Ilustrita dokument-> E UEA B97   111 M BA
3 aro pri 1044 Zamenhof/Esperanto-objektoj en 54 landoj

1 Setälä Vilho, red.
2 EA/FB FORTOJ DE L'VIVO               E FES B67   208 M AA
3

1 Støp-Bowitz C. k Isbrucker Ir. J.R.G.
2 EA  LA ESPERANTO-MOVADO: Ĝia Historio, Organizo> E EEO B48    61  BA
3 kaj Nuna Stato

1 Tensen J., red.
2 EA  LISTO DE ENTREPRENOJ, MAGAZENOJ, OFICEJOJ, > E AKE B58    16  BA
3 KTP KIE ESTAS EBLE TROVI ESPERANTISTOJN...de Amsterdama Kunlabor-Komitato E
a

1 Tonkin Humphrey
2 EA  FINANCA EVOLUIGO: Manlibro pri la Financa  > E UEA B76    64  BB
3 Programo de la Esperanto-Movado

1 "Verdiro"
2 EA  ELINGITA GLAVO                E SJR B62   147  BA
3

1 Wagner Hermann
2 EA  NI DEVAS DIRI ĜIN              EW KAV B47    84  BD 1
3

1 Aleksiev Nikola
2 EB  HISTORIO DE LA ESPERANTO-MOVADO        E PES B92    71  BA
3 Precipe pri la Bulgara E-movado (p. 27-69).

1 Courtinat Léon
2 EB  HISTORIO DE ESPERANTO, Movado kaj Litera-  > E IMA B64   396 I BA
3 turo, 1887-1960. V. I, 1887-1913

1 Courtinat Léon
2 EB  HISTORIO DE ESPERANTO, Movado kaj Litera-  > E IMA B64   -816 I BA
3 turo, 1887-1960. V. II, 1914-1933. [Mankas v. III je Libraro Ludoviko.]

1 Drezen Ernest
2 EB  ANALIZA HISTORIO DE ESPERANTO-MOVADO     E ELG B31    95 M BA
3

1 Drezen Ernest              R1 Hohlov k Nekrasov
2 EB  HISTORIO DE LA MONDOLINGVO: Tri Jarcentoj da> E POJ B67 B31 242 M AA
3 Serĉado. 3a eld.

1 Drezen Ernest              R1 Hohlov k Nekrasov  5-01-002610-4
2 EB  HISTORIO DE LA MONDOLINGVO: Tri Jarcentoj da> E EPM B91 B31 454 M AA
3 Serĉado. 4a eld.; red. k. komentis S. Kuznecov

1 Flügel J.D.
2 EB  "SOME UNCONSCIOUS FACTORS IN THE INTERNA-  > A1  ? B25    38  RA
3 TIONAL LANGUAGE MOVEMENT WITH ESPECIAL REFERENCE TO ESPERANTO"

1 Forster Peter G.                         90 279 3399 5
2 EB  THE ESPERANTO MOVEMENT            A1 MPH B82   413  BA
3

1 Ĝivoje Marinko
2 EB  HISTORIO DE ESPERANTO-MOVADO EN JUGOSLAVIO  E ZFJ B65    76 M AA
3

1 Glück Julius, red.
2 EB  LA JUBILEA KONGRESO DE ESPERANTO 1912 (La  > E EJM B37    36  BA
3 VIIIa Kongreso en Kraków): Rememoraĵoj kaj Oficialaj Dokumentoj

1 Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
2 EB  HISTORIO DE LA FERVOJISTA ESPERANTO-MOVADO > E IFE B68    40 M BA
3 1908-1968

1
2 EB  HISTORIO DE S.A.T. 1921-1952         E SAT B53   152 I BA
3

1 Hoog H.A. de
2 EB  NIA HISTORIO                 E KEL B64   159 I AA
3 Vd. p. 54-55 pri gazeto, "Inter Ni", de grupo "Inter-niaro".

1 Isbrücker Ir. J.R.G.
2 EB  HISTORIO KAJ ORGANIZO DE LA ESPERANTO-MOVADO E ICE B32    51  BA
3

1 Jakob Hans (Editoriado de Mark Fettes)              90-71205-58-4
2 EB/EC SERVISTS DE L' IDEO >             E FEL B95   120  BA
3 > 50 jaroj ĉe Universala Esperanto-Asocio 1908-1958

1 Lins Ulrich
2 EB  LA DANĜERA LINGVO: Esperanto en la uragano > E LOK B73    67  BC
3 de persekutoj

1 Lins Ulrich                           3-88350-505-6
2 EB  LA DANĜERA LINGVO: Studo pri la persekutoj > E BEG B88   546 I BA
3 kontraŭ Esperanto

1 Hamann F.A.
2 EB  THE PROGRESS OF ESPERANTO SINCE THE WORLD WAR E MLJ B28    8  BA
3

1 Masao Miyamoto
2 EB  HISTORIO DE LA JAPANA ESPERANTO MOVADO    E LOK B69    46  BC
3

1 Privat Edmond
2 EB  HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO: Deveno kaj > E IEI B27   273  AA
3 Komenco 1887-1900; La Movado 1900-1927 [2 libroj en 1]

1 Privat Edmond
2 EB  HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO: Deveno kaj > E IEI B82 B27 273  BA
3 Komenco 1887-1900; La Movado 1900-1927 [2 libroj en 1]. Represo.

1 Stojan Petro
2 EB  DEVENO & VIVO DE LA LINGVO ESPERANTO     E FEI B53   110  BA
3

1 Waringhien Gaston                        90-71205-33-9
2 EB  1887 KAJ LA SEKVO, 2a eld., rev. k. amplek.  E FEL B90 B79 312  BA
3

1 Fettes Mark
2 EC  MANLIBRO POR NOVA MEMBROJ [DE UEA]      E UEA B92    26  BA
3

1 Glück Julius, red.
2 ED  LA ORA JUBILEA KONGRESO DE ESPERANTO 1937   E EJM B37    31  BA
3

1 Henderson
2 ED  ONE LANGUAGE FOR THE WORLD: ...46th Univer- > A1 EPO B61    11 I BB
3 versal Esperanto Congress...as told by a Canadian who was there

1
2 ED  KONGRESA LIBRO: 57-a U.K., Portland, Oregon,> E LKK B72   128 M BA
3 Usono, 1972.

1
2 ED  OFICIALA BULTENO (DUA): 57-a U.K., Portland  E LKK B72    33 I BA
3

1
2 ED  OFICIALA PROGRAMO: 57-a U.K., Portland    E LKK B72    16  BA
3

1
2 ED  KONGRESA LIBRO: 69-a U.K., Vankuvero, Kanado E LKK B84    97 M BA 1
3

1
2 ED  KONGRESA LIBRO: 75-A U.K., Havano, Kubo, 1990 E LKK B90   153 M BA
3

1
2 ED  KONGRESA LIBRO: 76-a U.K., Bergeno, Norvegio> E UEA B91   157 M BA
3 1991

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 77-a U.K., Vieno, Aŭstrio, > E UEA B92   132 M BA
3 1992

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 78-a U.K., Valencio, Hispan > E UEA B93   128 M BA
3 1993

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 85-a U.K., Tel-Avivo,    > E UEA C00   104 I BA
3 Israelo, 2000

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 86-a U.K., Zagrebo,     > E UEA C01   128 M BA
3 Kroatio, 2001

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 87-a U.K., Fortalezo,    > E UEA C02   112 M BA
3 Brazilo, 2002

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 88-a U.K., Gotenburgo,   > E UEA C02   112 M BA
3 Svedio, 2003
2 ED/TD BONVENON EN VALENCION, BONVENON EN VALENCI- > E ACP B93    24 I BA
3 LANDON [78-a U.K.]

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 79-a U.K., Seulo, Koreio,  > E UEA B94   128 M BA
3 1994

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 81-a U.K., Prago, Ĉeĥio, > E UEA B96   128 M BA
3 1996

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 82-a U.K., Adelajdo, Aŭstr > E UEA B97   104 M BA
3 >alio 1997

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 83-a U.K., Montpeliero,    E UEA B98   160 M BA
3 Francio, 1998

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 84-a U.K., Berlino, Germanio E UEA B99   152 M BA
3 1999

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 84-a U.K., Berlino, Germanio E UEA B99   152 M BA
3 1999

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 84-a U.K., Berlino, Germanio E UEA B99   152 M BA
3 1999

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 84-a U.K., Berlino, Germanio E UEA B99   152 M BA
3 1999

1
2 ED  KONGRESA LIBRO; 89-a U.K., Pekino, Ĉinio, > E UEA C03   128 M BA
3 2004

1
2 ED  84-a U.K., DUA BULTENO, Berlino, Germanio   E UEA B99    34 M BA

1 1999
2 EF  MEMBERSHIP LIST 2002 MEMBROLISTO DE ELNA   EA ELN C02    48  BB
3

1 Conrad G. k Walther W.
2 EG  MANLIBRO DE VARBADO              E V  B74    79 M BD
3

1 ELNA
2 EF  HANDBOOK FOR NEW MEMBERS OF ELNA       A1 ELN B89    29 I BA
3

1 UEA
2 EG  LA ESPERANTO-SOCIETO             E UEA B66    22 I BA
3

1 Malmgren Enrfrid
2 EG  LA ESPERANTO-KLUBO              E ESE B33    48  BA
3

1 Haaren Jo
2 EG  KONSIDEROJ: Publika letero pri Esperanto kaj> E V  B74    31  QC
3 organizado

1 ELNA
2 EG/EH MANUAL FOR ESPERANTO CLUBS          A1 ELN B62    40  VC
3

1 Butler Montagu C.
2 EH  HINTS FOR SPEAKERS              A1 BEA nd    9  BB
3

1 Tanner Anton H. (Gilching, Okc. Germanujo)
2 EH  KIAMANIERE DISVASTIGI ESPERANTON       E V  B65    73  SC
3 Sur breto de altaj libroj. Teko de nebindita teksto + iom da faldfolioj.

1 UEA
2 EH  POR PLI EFIKA INFORMADO            E UEA B74    21  BA
3

1
2 EI  INTERNACIA SCIENCISTA DOKUMENTARO: Registro > E AKS B92   240 I BB
3 de la internacilingvaj sciencistoj [je] Akademio Internacia de la Sciencoj

1 Jung Teo                             90 6336 011 8
2 EI  ĈIU­ĈIUN: Sep jardekojn en la Esperanto- > E TKS B79   398 I BA
3 movado; Memoraĵoj de 86-jara optimisto.

1 Holzhaus Adolf
2 EI  WILHELM HEINRICH TROMPETER          E ELI B71    62  BD
3

1 Holzhaus Adolf
2 EI  WILHELM HEINRICH TROMPETER, 2a pligrandigita> EW HSE B73   152  BF
3 eld.

1 Merchant John              A1 Briggs Louise
2 EI  JOSEPH RHODES KAJ LA FRUAJ TAGOJ DE ESPER- > E FEY nd   144 I BA
3 ANTO EN ANGLUJO

1 Privat Edmond
2 EI  AVENTUROJ DE PIONIRO: Personaj Rememoroj de > E SJR B63   143 M BA 1
3 Edmond Privat depost 1906

1 Smidéliusz Katalin, red.
2 EI  MEMORLIBRO OMAĜE AL ANDREO CSEH       E V  B95   128 M BA
3

1 Strönne Jan, red.
2 EI  DUONA JARCENTO DE E-O KUNE KUN PAUL NYLÉN   E V  B42    64 M BA
3

1
2 EJ  BOULOGNE 1905: TESTO KAJ TRIMFO. Kolekto Za-> E EFE B65    36 I BA
3 menhof en sia tempo

1 Boulton Marjorie
2 EJ  ZAMENHOF: CREATOR OF ESPERANTO        A1 RKP B60   223 I AA
3

1 Boulton Marjorie
2 EJ  ZAMENHOF: AŬTORO DE ESPERANTO        E SJR B62   265 I AA
3 Iome reviziita je ŝia 1960a Angla versio.

1 Drezen E.
2 EJ  ZAMENHOF                   E MSP B29    49  BA
3

1 Henriksson Gösta
2 EJ/CM EL LA VIVO DE LUDOVIKO ZAMENHOF (La junaĝaj> E ESE B64    16  BA
3 jaroj): Legolibreto por novaj esperantistoj

1 Holzhaus Adolf                          951-9005-23-4
2 EJ/EB ESPERANTO: DOKTORO KAJ LINGVO         EW FES B69   524 M AD
3 Aĉe redaktita mikspoto, sed kun indaj bildoj k dokumentoj.

1 Lapenna Ivo, red.
2 EJ/EA MEMORLIBRO PRI LA ZAMENHOF-JARO, eldonita  > E CED B60   120 M AA
3 okaze de la centjara datreveno de la naskiĝo de D-ro L.L. Zamenhof [1859]

1 Oberrotman Adolfo k Jung Teo
2 EJ  LA LASTAJ TAGOJ DE D-RO L.L. ZAMENHOF kaj la> E EET B21    47 M BA
3 Funebra Ceremonio

1 Privat Edmond                          0 85230 201 0
2 EJ  VIVO DE ZAMENHOF               E EPA B77 B20 133 M AA
3 La prozo estas kvazaŭ poezio - S.N.

1 Privat Edmond              E Ralph Eliott
2 EJ  THE LIFE OF ZAMENHOF             A1 EPO B63 B20 157 M BB
3

1 Ribot A., red.
2 EJ  AŬTOGRAFOJ DE D-RO L.L. ZAMENHOF. Kolekto > E EFE B65    28  BA
3 Zamenhof en sia tempo.

1 Thien Henk
2 EJ  LA VIVO DE D.RO L.L. ZAMENHOF EN BILDOJ    E V  B6-   128 M BA
3

1
2 EJ  LUDOVIC LAZARUS ZAMENHOF: INVENTOR OF    > A1 EIC B59    8 M BA
3 ESPERANTO [comic booklet reprinted from Daily Sketch Modern Boys Annual]

1 Bourgois Lucien, red.
2 EK   KVARLINGVA PROBERBARO (FRANCA - ANGLA -   > EX KKT C00    26  BB
3 GERMANA - ESPERANTA)

1 Kleef C. Van
2 EJ/TB LA HOMARANISMO DE D-RO L.L. ZAMENHOF.     E EFE B65    35  BA
3 Kolekto Zamenhof en sia tempo.

1 Zamenhof L.L.              R1 Hetzel Henry k V.G.
2 EK  THE BIRTH OF / LA DEVENO DE ESPERANTO: from > EA EAN nd    24  BA
3 letter to Borovko. El la Rusa: "V.G."; el la E: Hetzel. Ĉ. 1931. Orig. 1896.

1 Zamenhof L.L.              R1 Holzhaus Adolf
2 EK/TB HILELISMO: Homo Sum. Projekto pri solvo de > ER FES B71 B01  86  BC
3 la hebrea demando.

1 Zamenhof L.L.
2 EK/TB DEKLARACIO PRI HOMARANISMO          E EPH B13    15  BA
3

1 Zamenhof L.L.; Waringhien G., red.
2 EK  LETEROJ DE L.-L. ZAMENHOF: I, 1901-1906    E SAT B48   369  AA
3 ...Korespondo kun la Francaj Eminentuloj.

1 Zamenhof L.L.; Waringhien G., red.
2 EK  LETEROJ DE L.-L. ZAMENHOF: II, 1907-1914   E SAT B48   375  AA
3 ...Korespondo kun la Francaj Eminentuloj.

1 Zamenhof L.L.
2 EK/ED LA KONGRESAJ PAROLADOJ DE D-RO L.L. ZAMENHOF> E EJM nd    34  BA
3 Dua parto. El la UKoj de 1908, 09, l0, ll; + Z letero al Borovko.

1 Zamenhof L.L.; red. de "ludovikito"
2 EK  LUDOVIKOLOGIA DOKUMENTARO I Unuaj Libroj   EX ELJ B91   483  BK
3 "eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la [plena verkaro de Zamenhof]"

1 Zamenhof L.L.; red. de "ludovikito"
2 EK  LUDOVIKOLOGIA DOKUMENTARO II Komenctempaj >  EX ELJ B91   369  BK
3 Lernolibroj I. "eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz"

1 Zamenhof L.L.; red. de "ludovikito"
2 EK  LUDOVIKOLOGIA DOKUMENTARO IV Poŝaj Lerno->  EX ELJ B91   613  BK
3 libroj. "eble neniam kompletigotaj necesaj aldonoj al la pvz"

1 Zamenhof L.L.; Dietterle Joh., red.
2 EK  ORIGINALA VERKARO: Antaŭparoloj­Gazetarti- > E FHS B29   604  AA
3 koloj­Traktaĵoj­Paroladoj­Leteroj­Poemoj. + 2 p. faksimilio de 1-a "E-isto"

1 Zamenhof L.L.
2 EK/ED PAROLADOJ DE D-RO L.L. ZAMENHOF        E JEL B73    80  BA
3

1 Zamenhof L.L.
2 EK/GN PAROLADOJ KAJ POEMOJ             E KKE B66   155  BA
3 El la UKoj de 1905-1912; ktp.

1 Zamenhof L.L.; red. de Waringhien G.
2 EK  LINGVAJ RESPONDOJ: KONSILOJ KAJ OPINIOJ PRI > E EFE B62   132  AA
3 ESPERANTO, 6a eld..

1 Zamenhof L.L.
2 EK  PENSOJ DE ZAMENHOF: Tradukitaj el Esperanto > EX SES B45    31  BA
3 La Internacia Helplingvo Tutmonda [en] Fran‡ais, English Deutsch Italiano

1 Zamenhof L.L.
2 EK  POR KAJ KONTRAŬ REFORMOJ! [1907-08] Iam  > E ELJ B80   381  AA
3 kompletigota plena verkaro de L.L. Zamenhof; kajero 8

1 Zamenhof L.L. k.a.
2 EK  PROVERBARO                  E TET B74   142  BA
3

1 Zamenhof L.L.; Rogister C., red.
2 EK  PROVERBARO ESPERANTA             E SJR B61   168  BA
3

1 Zamenhof L.L.; Rogister C., red.
2 EK  PROVERBARO ESPERANTA, 2-a eld.        E SJR B74 B61 168  BA
3

1 Zamenhof L.L. k M.; red. de Holzhaus A.              951-9005-47-
2 EK/BE PROVERBOJ de Marko Zamenhof kaj de Lazaro  > EX FES B80   704  BD
3 Zamenhof (13155 proverboj). Alia inda sed mallertaĵo de Holzhaus.

1 Zamenhof L.L.; red. de Kidosaki
2 EK  ZAMENHOFA LEGOLIBRO              EJ JEI B32   144  BA
3 tria eldono

1 Zamenhof L.L.; red. de Kidosaki
2 EK  ZAMENHOFA LEGOLIBRO              EJ JEI B77?   107  BA
3 Fontnotoj mankas.

1
2 EL  JAPANAJ ESPERANTISTOJ             E ATJ B65   114 M BC
3

1 Saaburoo Yamazoe k Sakutaro Tadokoro              83-908748-4-9
2 EL  LA VIVO KAJ AGADO DE D-RO HIDEO SHINODA-  > E UME C01    32 M BA
3 PATRO DE UMEA

1 Ĝivoje Marinko, red.
2 EL  KONCIZAJ BIOGRAFIOJ DE JUGOSLAVIAJ ESPERANT-> E ZTZ B68   104 M AD
3 ISTOJ (342 biografioj­163 bildoj)

1 Bleier V. k Cense E., red.
2 EL/ED ORA LIBRO DE LA ESPERANTO-MOVADO 1887-1937  E LKK B37   221 M AA
3

1 Postnikov, F.A., red.
2 EL  KIU ESTAS KIU INTER NORD-AMERIKAJ ESPERANT- > EW ELR B47    96 I BA
3 ISTOJ, 2a eld. 1947-48. (Listas 377 Usonanoj k 24 Kanadanoj.)

1 Alfa-Beta
2 EM  TRA LA MONDO PER BICIKLO KAJ ESPERANTO    E LJP B74    44  BC
3 En 1928-1932.

1 Braga Ismael Gomes
2 EM  VETERANO? Respondoj al la demandaro por la > E GDA B37   120  AA
3 "Festo da la Veteranoj", aranĝita de la Jubilea Kongreso de Esperanto, 1937

1 Henriksson Gösta
2 EM  MULTEKOLORA BUKEDO              E V  B66    35  CD
3

1 Nassif Isaac
2 EM  VOJAĜIMPRESOJ DE EGIPTO TRA EŬROPO KAJ  > E V  B67    67 M BD
3 AZIO PER ESPERANTO

1 Kiotaro Deguti              J1 Lamb M.A.L.
2 EM  MY TRAVELS IN ESPERANTO-LAND         A1 OHJ B68 B65 189 M BA
3

1 Ledon Gilbert R.
2 EM  SENNACIECE TRA NIA MONDO           E V  B89   223 M BA
3 Bildoj kolore.

1
2 EM  RAKONTU, SAMIDEANO              E DEF B66    71  BA
3 20 diverslandaj spertrakontoj.

1
2 EM/EB SUB LA SIGNO DE LA VERDA STELO        E DEF B64    71  BA
3

1 Scherer Joseph R.
2 EM  TRA USONO KUN RULIĜANTA HEJMO        E EJM B37    35  BA
3

1
2 EN  THE ABC'S OF ESPERANTO: THE "SECOND LAN-  > A1 SCB B71    15  BL
3 GUAGE" FOR EVERYONE

1
2 EN  THE ABC'S OF ESPERANTO: THE "SECOND LAN-  > A1 SCB B80 B71  15  BL
3 GUAGE" FOR EVERYONE

1 Cavanaugh, Bernard
2 EN  ESPERANTO: A FIRST FOREIGN LANGUAGE FOR ALL > A1 BEA B71    32 I BA
3 MANKIND

1
2 EN  ESPERANTO: LINGVO INTERNACIA: Facts about  > A1 EPO B62    43 M BD
3 the living international language: who uses it? why is it easy? why learn it?

1
2 EN  FREEDOM OF SPEECH: THE CASE FOR ESPERANTO   A1 BEA B65    35 I BA
3

1 Ŝulco Rikardo, red. k trad.       G1 Ŝulco Rikardo    3-922570-47-X
2 FA/IB AMUZA LEGADO PRI TIL' STRIGOSPEGUL'. 96 el > E ECP B87   376 M BA
3 liaj historioj de la 16a jarcento. Meditemaj notoj provizita de Ŝulco.

1                     G1 Wolrug, P.
2 FA/IB ULENSPIEGHEL TIO ESTAS STRIGSPEGULO, pri  > E VLN B67    16 M BC
3 liaj vivo, kaj fiaj agoj, kaj la strangaj aventuroj...ktp.

1 Apulejus Lucius             L1 Pfeffer Emilo
2 FA  AMORO KAJ PSIĤE [el DA METAMORFOZOJ AŬ  > E EEB B24 B10  53  BA
3 PRI ORA AZENO LIBROJ XI, el 2a jarcento p.K.]

1 Asch Salom                J2 Lejzerovicz I.
2 FA/JB LA SORĈISTINO EL KASTILIO: Historia Bildo  E LMB B33   147  BA
3

1 Auld William                           92 9017 052 2
2 FA  PAJLEROJ KAJ STOPLOJ: Eliktitaj prozaĵoj   E UEA B97   342  BA
3

1 Baudelaire Charles            F1 Lobut Paul
2 FA  LA SPLENO DE PARIZO              E EKK B67   125  AA
3

1 Bulgakov Miĥail             R1 Prokrovskij S.B.
2 FA  LA MAJSTRO KAJ MARGARITA           E SRS B91   376  AA
3

1 Burgjero Gotfredo Aŭgusto        G1 Ŝulco Rikardo    3-922570-72-0
2 FA/IB FONMUNKHAŬZO, Per mirigaj aventuroj piprita> E ECP B91    31  BA
3 vojaĝo Rusujon de la barono

1 Babits Miĥaelo             H1 Bodó Karlo
2 FA/JA LA CIKONI-KALIFO               E RMB B29   187  BA 3
3

1 Balzac Honoré de             F1 Benoit Paul
2 FA/JD LA FIRMAO DE LA KATO KIU PILKLUDAS      E FHS B24    75  BA
3

1 Baudelaire Charles            F1 Kalocsay/Waringhien
2 FA/GD LA FLOROJ DE L'MALBONO            E SJR B57   398 I BA
3 Orig. 1857.

1 Bellamy Edward              A1 Hamaker C.M.
2 FA/JC RIGARDANTE MALANTAŬEN (EN LA JARO 2000)   E EMC nd   182  AA
3 Orig. 1888. Ankaŭ JG. Vidu ankaŭ TH, "EKONOMIAJ FAKTOJ".

1 Bjørnson Bjørnstjerne          N2 Sandberg/Johansen
2 FA/JA GAJA KNABO                  E NEL B34    93  BA 1
3 Verkisto gajnis Nobelpremion, 1903.

1 Boecio [Boethius]            L1 Goodheir Albert   0 905149 21 1
2 FA/TB KONSOLO DE LA FILOZOFIO            E GEK B84   146  BA
3 El la jaro 523.

1 Brecht Bertolt              G1 Schulze Karl     3-921097-34-7
2 FA/JA TRIGROŜA ROMANO               E BEG B77   374  AA
3 Orig. 1934.

1 Brontë Charlotte             A1 Bulthuis H.J.
2 FA/JA JANE EYRE                   E WJT B31   496  BA 4
3 Orig. 1847.

1 Burns Robert               A1 Rosetti R.
2 FA/GC POEMOJ KANTOJ KAJ SATIROJ           E V  nd    27  QC
3

1 Butler Samuel              A1 Venture Alec [Avo]
2 FA/JC EREVONO                    E BEA B78   177  BA
3 Orig. 1872.

1 Camåes Luis de              P2 Knoedt Leopoldo H.
2 FA/GB LA LUZIDOJ                  E FCB B80   463 I AA
3 Orig. 1572.

1 Castelao Alfonso Rodriguez        G2 Diego Fernando de  84-300-9126-2
2 FA/IF VIVEROJ                    E ILF B83    43 I BA
3 Orig. 1934; kun ligno-gravuroj de Carlos Maside.

1 Català Víctor; ilus. de Coll Alexandre  K1 Ventura i Freixas J.
2 FA/JA SOLECO                    E TGH B67   289 M BA
3 Orig. 1905.

1 Cela Camilo José             H2 Diego Fernando de  84-398-3623-6
2 FA/JA LA FAMILIO DE PASCUAL DUARTE         E BEC B85   167  BA
3 Orig. 1942.

1 Cervantes Miguel de; ilus. Doré Gustavo H2 Diego Fernando de  84-400-3582-9
2 FA/JA LA INĜENIA HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA E FDE B77   821 I AA
3

1 Cervantes [Saavedra] Miguel de      H2 Hernandez Luis
2 FA/JA LA MALPRUDENTA SCIVOLULO: el "DON-KIĤOTO", > E LHV B55    65 I BA
3 ĉap-oj 33, 34, 35.

1 Chamisso Adelberto de          G1 Wüster Eugen
2 FA/JD LA MIRINDA HISTORIO DE PETRO SCHLEMIHL    E FHS B22    82  BA
3 Orig. 1813.

1 Ĉeĥov Anton              R1 Kotzin B.
2 FA/IA DU RAKONTOJ: "VETO" k "ŜI VOLAS DORMI"    E LEM B11    30  BA
3

1 Ĉeĥov A.P.               R1 Ŝidlovskaja M.
2 FA/IA MIA DIALOGO KUN POŜTESTRO          ER COE B29    23  BA
3 Orig. 1886.

1 Ĉeĥov Anton              R1 Hitrov P.
2 FA/IA RAKONTOJ                   E EIO nd    32  BA
3

1 Dante Alighieri; ilus. Botticelli S.   I1 Peterlongo Giovanni
2 FA/GB LA DIVINA COMMEDIA / LA DIA KOMEDIO      EI SIE B63   709 M AA
3 Luksa versio enskatola. Iomete eluziĝita.

1 Daudet Alphonse             F1 [Delor J.k Le Brun]
2 FA/JD TRE MIRIGAJ AVENTUROJ DE TARTARIN DE TARAS- > E HDE B55   192 I AA
3 KONO. Orig. 1872. Tradukistoj laŭ Katalogo...Fajszi, #4067.

1 Dickens Charles             GA Zamenhof L.L.
2 FA/EK LA BATALO DE L'VIVO, 3a eld.         E FLE B6? A91 118 I AA
3 El la germana traduko de la angla. + "La Verkaro de D-ro Zamenhof", p 121-28

1 Dickens Charles             A1 Wadham Fred
2 FA  EL LA LONDONA SKIZLIBRO            E EJM B38    31  BA
3

1 Dumas Alexander             F1 Papot Benedict
2 FA  LA KOLOMBA PREMIO               E AEC B09    48  BA
3

1 Eeden Frederik van            N1 Jong Rejna de
2 FA/JL LA MALGRANDA JOHANO              E FCB B86   142  BA
3

1 Eichendorff Joseph von          G1 Benneman Paul
2 FA/JL EL LA VIVO DE NETAŬGULO           E ELV B57   140 I AA
3 Orig. 1826. Eldon-dato el KF.

1 Erasmo de Roterdamo           L1 Berveling Gerrit   92 9017 039 5
2 FA/TB LAŬDO DE L'STULTECO             E UEA B88   111 M BA
3 Orig. 1511. Ilus. de Hans Holbein la Juna.

1 Vaz Ferreira Carlos           H2 Fernández Menéndez
2 FA/TB FERMENTARIO                  E UES B60   261  AA
3 Orig. 1938.

1 [nekonata]                H2 Bonaero Ergoto de
2 FA/IB LA FRIPONETO DE TORMES            E AEB B73    67  BD
3 Orig. 1533.

1 Gangopaddhae Upendronath         B2 Daŝgupto Probal   88-7036-047-4
2 FA  KLERA EDZINO                 E EPI B94   184  AA
3

1 García Lorca, Federico          H2 Diego Fernando de
2 FA/GD CIGANA ROMANCARO               E SJR B71   110  BA 1
3 Orig. 1928.

1 Gárdonyi Géza              H1 Kolomano de Kálocsay
2 FA/IA DU KOKCINELOJ k LA MONTRO           E ELA B23    32  BA
3

1 García Lorca, Federico          H2 Fernández Miguel  84-86384-03-6
2 FA/HB SANGA NUPTO kaj LA DOMO DE BERNARDA ALBA   E EMM B87   231  BA
3

1 Gesell Silvio              G1 Rulofido Petro
2 FA/TH LA MIRAKLA INSULO 'BARATARIO'         E ULN B83    24  BA
3 Orig. 1922.

1 Goethe                  G1 Bartelmes N.
2 FA/GD FAŬSTO                    E SZE B49 B23 190  AA
3 Orig. 1832.

1 Goethe J.W. v.              G1 Küster Benno
2 FA/GD HERMANO KAJ DOROTEO: Eposo idilia. 2a eld.  E FHS B22 B11  77  BA
3 Orig. 1797.

1 Goethe                  G1 Kalocsay K.
2 FA/GT ROMAJ ELEGIOJ; LA TAGLIBRO          E LMB B32    80 I AA
3

1 Goethe Johann Wolfgang von        G1 Haupenthal Reinhard 3-923228-99-6
2 FA  LA SUFEROJ DE LA JUNA WERTHER         E BFH B84    92  AA
3

1 Gogol N.V.                R1 Fiŝer Andreo
2 FA/JA PORTRETO: Rakonto               E PEP B11    85  BA
3 Orig. 1842.

1 Hamsun Knut               N2 Rygg Olav
2 FA/JA VICTORIA                   E NEL B38   100  BA
3 Orig. 1898. Hamsun estas Nobelpremion-gajninto.

1 Heine Heinrich              G1 Kalocsay/Waringhien
2 FA/GD KANTOJ KAJ ROMANCOJ: Poemkolekto       E SJR B69   381  AA
3

1 Heine Heinrich              G1 Gernet V k Kofman A
2 FA  REISEBILDER. PENTRAĴOJ EL VOJAĜO      E BLI A97    16 GA
3 LA VOYAĜO EN HARZ. (1824)

1 Hernández José             H2 Sonnenfeld Ernesto
2 FA/GF MARTÍN FIERRO                 E SJR B65   291 I AA
3

1 Hildebrand [Nikolao Beets]        N1 Mees H.C.
2 FA/IA EL LA "CAMERA OBSCURA"            E FHS B23    64  BA
3 Orig. 1839.

1                     I2 Davies Joy
2 FA  HUNDO DE ULSTERO               E EAI nd    24  BC
3

1 Holst Adriaan Roland           N1 Declerck Christian  90-71205-24-X
2 FA/JA DIRDRI KAJ LA FILOJ DE USNAĤ         E FEL B88    50  BA
3

1 Immermann Karl Lebrecht         G1 Wohlthat D-ro A.E.
2 FA/JA LA KARNAVALO KAJ LA SOMNAMBULINO: El la Me- > E EPC B52    99  BA
3 moraĵoj de Negravulo

1 Iba¤ez Vicente Blasco          H2 Salas Bonal R. de
2 FA/JC SANGO KAJ SABLO: Romano de tipaj, hispanaj > E AEF B35   231  AA
3 moroj.

1 Irving Washington            A1 Elvin H.L.
2 FA/IB EL LA SKIZLIBRO                E FHS B24    65  BA
3

1 Jovkov Jordan              B1 Ĥristo Iskrov
2 FA/IA PATRO KAJ FILO kaj aliaj rakontoj       E EJM B38    35  BA
3

1 Kafka Franz               G1 Nervi Mauro     88-7036-069-5
2 FA  LA METAMORFOZO                E EPI B96 B12  75  AA
3

1 [Löonrot Elias, komp.]          F2 Leppäkoski Joh. E.
2 FA/GB KALEVALA                   E FES B64   368  AB
3 Postprezento de Vilho Setälä. Ornamis de Akseli Gallen-Kallela.

1 Karaslavov Georgi            B1 Simeonov S. k. A.
2 FA/JA BOFILINO                   E SFE B59   327 I AA
3 Orig. 1942.

1 Keller Gottfried             G1 Haupenthal Reinhard 3-927613-10-X
2 FA/IB EUGENIA                    E AIS B90    27 I BB
3

1 Kivi Aleksis               F2 Ekström Ilmari
2 FA/JA SEP FRATOJ                  E EVS B47   360 I AA
3

1 Lagerlöf Selma              S2 Engholm Stellan
2 FA/JA GöSTA BERLING                 E ESE B34   552 I AA 2
3 Orig. 1891. Lagerlöf gajnis Nobelpremion en 1909.

1 Lermontov M.               R1 Devjatnin V.
2 FA/GE DEMONO: Orienta Rakonto            E AGS A94    57  BA
3 Probable la plejmalnova ekzemplero en Libraro Ludovika.

1 Lermontov Miĥail J.           R1 Staritsky D.
2 FA/IA KAŬKAZAJ RAKONTOJ              E UEA B64    67  EA
3 Orig. 1840. El lia romano HEROO DE NIA EPOKO.

1 Lermontov M.               R1 Wahl E. de
2 FA/IA PRINCINO MARY. Rakonto. [Sur kovro: KOLEKTO > E EKK B67 A89  32  BA
3 DA NOVAJ VERKOJ EN LA LINGVO INTERNACIA ESPERANTO] Eld. de Z; fotorepreso.

1 Lermontov M. k Mamin-Sibirjak D.     R1 Filatov A.
2 FA/IA RUSAJ NOVELOJ ["LA FATALISTO" de ML; "LA  > E EJM B37    32  BA
3 MALJUNA ELESKA" de DM-S]. Tiu de ML el lia romano HEROO DE NIA EPOKO.

1 Linnankoski Johannes           F2 Setälä Vilho
2 FA/JA BATALO PRI LA DOMO KEIKKILÄ          E EAF B19    60  BA
3

1 London Jack               A1 Fröding Karl k.a.
2 FA/FB LA FORTO DE LA FORTAJ             E LJP B77    28  BC
3

1 London Jack               A2 D.C.
2 FA  KONSTRUI FAJRON                E SAT B84    27  BC
3

1 Lusin                  C1 Elpin k.a.
2 FA/IA NOVELOJ DE LUSIN               E CEL B63   463 M AA
3

1 Maupassant Guy de            F1 Dupuis Roland
2 FA/IA LA NORMANDAJ RAKONTOJ             E ESE B53   211 M AA
3

1 Mérimée Prosper             F1 Beau J.
2 FA/JA COLOMBA                    E EPC B38   184  BA
3 Orig. 1840.

1 Mickiewicz Adam             P1 Grabowski Antoni
2 FA/GB SINJORO TADEO. 2a eld.            E EPV B55 B18 334 I AA
3

1 Molnár Francisko            H1 Spierer Ladislao
2 FA/JA LA KNABOJ DE PAŬLO-STRATO          E EPC B37   180  BA
3 Orig. 1907.

1 Molnár Francisko            H1 Spierer Ladislao
2 FA/JA LA KNABOJ DE PAŬLO-STRATO, 2a eld.      E HEA B78 B37 180  BA
3 Orig. 1907.

1 MORI Oogai                J1 Mikami Teruo k.a.
2 FA  RAKONTOJ DE OOGAI               E JEI B62   117 I AA
3

1 Naĵivin I.F.              R1 Staritsky D.
2 FA/JA KISO DE LA REĜINO              E EPC B50   188  BA
3

1 Orwell George              A1 Tucker Gerald
2 FA/JC LA BESTO-FARMO                E MEL B70   108 M BB
3 Orig. 1944.

1 Orzeszko E.               P1 Kabe
2 FA/IA BONA SINJORINO                E EEB B24    56  BA
3

1 Orzeszko Eliza              P1 Zamenhof L.L.
2 FA/EK MARTA, 4a eld.                E EFE B68   213 I AA
3

1 Orzesko Eliza              P1 Zamenhof L.L.    83-7194-020-3
2 FA/EK MARTA, 5-a eld.                E EKL B10   256  AA
3

1 Petöfi Aleksandro            H1 Spierer Ladislao
2 FA/IA LA AVO                    E EJM B37    31  BA
3

1 Petöfi Sándor [Aleksandro]       H1 Kalocsay K.
2 FA/GE JOHANO LA BRAVA, 2a eld.           E LMB B48    65  BA
3

1 Petöfi Sándor [Aleksandro]       H1 Kalocsay K.
2 FA/GE LIBERO KAJ AMO: Poemoj elektitaj       E ECB B70   260  AA
3

1 Poe Edgar Allen             A1 Milward A. Frank
2 FA/IA SES NOVELOJ el "Rakontoj de Mistero kaj   > E FHS B24    80  BA
3 Imago"

1 Poe Edgar Allan             A1 Evans Edmund Grimley
2 FA/IA LA FALO DE LA DOMO USHER           E SRS C02    24  BA
3

1 Polo Marko                F1 Moirand Daniel    92 9017 075-1
2 FA/TP LA LIBRO DE LA MIRINDAĴOJ aŭ LA PRISKRIBO > E UEA C01   445  BA
3 DE LA MONDO. Orig. ĉ. 1299

1 Prus Boleslav / Sienkiewicz H.      P1 Grabowski A.
2 FA/IA LA NOVA JARO [BP] kaj JANKO-MUZIKANTO [HS]  E AEI B71 A91
3 Fotorepreso de Z-eldonita broŝuro.

1 Puŝkin A.S.               R1 Ŝidlovskaja M.
2 FA/JA LA KAPITANFILINO               E RMB B27   172  BA
3

1 Puŝkin A.                R1 Grabowski A.
2 FA/IA LA NEĜA BLOVADO. Rakonto.          E AEI B71 A88  21  BA
3 Fotorepreso de la unua Z-eldonita E-libreto post tiuj pri la lingvo mem.

1                     I3 Ragnarsson Baldur  90 77066 07 1
2 FA/IB SAGAO DE NJAL. Orig. ĉ. 1275+        E FEL C03   357  BA
3

1 Reymont W.                P1 Kabe
2 FA/IA LA LASTA                   E PEA B65 B10  15  BA
3

1 Remarque Erich Maria           G1 "De Kvar"
2 FA/JA EN OKCIDENTO NENIO NOVA            E HDE B29   252  AA
3 Trad. de Teo Jung, Jos. Berger, Hans Elinger kaj W. Hoffmann.

1 Rilke Rainer Maria            G1 Münz A.
2 FA/Y LETEROJ AL JUNA POETO             E LMB B34    47  AA 2
3

1 Rodó José Enrique            H2 Fernández Menéndez
2 FA/TB ARIEL                     E UES B50   157  BA
3 La unua urugvaja libro tradukita en E.

1 Omar Kajjam; Mohsen Ramezani, red.    P3 Waringhien G.
2 FA/GB RUBAIYAT OF OMAR KHAYYAM IN 30 LANGUAGES   EX PTI B87   800 M AD
3 Peza, luksa, bonintenca, sed trofarita libro, plenplena de preseraroj.

1 Umar Kajjam               P3 Waringhien G.    90 3660 032 0
2 FA/GB LA ROBAIOJ, 2-a eld., rev. k. plivastigita  E TKS B84   107  BA
3

1 Sade Markizo de             F1 LeQuint A k Le Puil
2 FA  FLORVILLE KAJ COURVAL aŭ FATALECO      E GRL B92    79  BA
3 El "La krimoj de l'amo".

1 St. St. Blicher             D1 Bulthuis H.J.
2 FA/TB TAGLIBRO DE VILAĜ-PEDELO           E BJG B22    48  BA
3 + "Maksimoj kaj Pensoj" de (brazilano) Markizo de Maricá. (2 p.)

1 Saikaku Ihara              J1 Masao Miyamoto
2 FA  KVIN VIRINOJ DE AMORO, 2a eld.        E TLT B89 B66 159 M AA
3 Orig. 1686. UEA/UNESCO projekto.

1 Sartre Jean Paul             F1 Bernard Roger
2 FA/JA LA NAŬZO                   E UEA B63   222  BA
3

1 Shakespeare William           A1 Auld William     88-7036-013-X
2 FA/GC THE SONNETS / LA SONETOJ           E EPI B81   326  AA
3

1 Sienkiewicz Henryk            P1 Zamenhof Lidja
2 FA/IA NOVELOJ                    E FHS B25    64  BA
3

1 Sienkiewicz Henryk            P1 Zamenhof Lidia
2 FA/JB QUO VADIS: Romano el la Tempo de Nero     E EPV B57   717  BA
3

1 Sieroszewski W.             P1 Kabe
2 FA/JA LA FUNDO DE L'MIZERO             E PEC B26    91  BA
3

1 Stevenson Robert Louis          A1 Goodheir Albert   0 905149 01 7
2 FA/JG FORKAPTITA 2a Eldono             E GEK B89   181 I BA
3 Enkonduko de W. Auld

1 Stevenson Robert Louis          A1 Goodheir Albert   0 905149 10 3
2 FA/JG D-RO JEKYLL KAJ S-RO HYDE           E GEK B80    67 I BA
3 Orig. 1885.

1 Storm Theodor              G1 Heitmüller Heino
2 FA/IA DU MAJSTRO-NOVELOJ: LA BLANKĈEVALA RAJDANTO> E HDE B29   158  AA
3 kaj VIOLO TRIKOLORA [la unua ŝajnas romanolongeca: 115 p.]

1 Strindberg August            S2 Backman G.H.
2 FA/JA LA KONSCIENCO RIPROĈAS            E MPR B28    58  BA
3

1 Swift Jonathan              A1 Prent Ethel M.
2 FA/JF LILIPUTO: Unua Vojaĝo de Gulivero      E LFM B61    63  BA
3 Orig. 1726.

1 Tagore Rabindranath           B2 Sinha Lakshmiswar
2 FA  MALSATA ŜTONO                E ESE B61   128 I AA
3

1 Thoreau Henry David           A1 McClafferty Brian
2 FA/TF CIVILA MALOBEEMO               E LJP B74    24  BC
3 Orig. 1849.

1 Thoreau Henry David           A1 McClafferty Brian
2 FA/TB PENSOJ EL VALDENO               E T  B73    15  BL
3

1 Tolstoj Leo               R1 Ŝrikov V.A.
2 FA/IA IVAN LA MALSAĜULO              E EKJ B65    61  BA
3

1 Ŝalom-Alejĥem             H3 Rabinovic-Tajc Josef
2 FA/IA ĈE DOKTORO                  E JEP B31    12  BA
3

1 Ŝalom-Aleĥem k Perec I.L.       H3 Muĉnik Is.
2 FA/IA HEBREAJ RAKONTOJ               E FHS B23    78  BA
3

1 Ŝoloĥov Miĥail            R1 Agosti A/Danovskij N
2 FA/IA LA SORTO DE HOMO               E KIL B65    40  BD
3

1 Török Gyula               H1 Kalocsay K.
2 FA/IA ROZINJO                    E EJM B38    39  BA
3

1 Turgenev I.S.              R1 Mexin Alexandra
2 FA/IA ELEKTITAJ NOVELOJ               E FHS B23    81  BA
3

1 Turgenev Ivan              R1 Fiŝer Andreo
2 FA/IE FANTOMOJ (FANTAZIAĴO)            E BEE B11    48  BA 4
3 [Dato laŭ Fajszi]

1 Turgenev I.S.              R1 Kabe
2 FA/JA PATROJ KAJ FILOJ               E LEM B09   165  BA 4
3

1 Turgenev I.               R1 Kabe
2 FA  VERSAĴOJ EN PROZO              E LEM B09    62  GA
3

1 Volter [Voltaire]            F1 Lanti E.
2 FA/JA TRI VERKOJ DE VOLTER (VOLTAIRE): KANDID aŭ > E SAT B56 B29 312  BA
3 la OPTIMISMO; ZADIG aŭ la DESTINO; SENARTIFIKULO

1 Vazov Ivan                B1 Simeon H, k.a.
2 FA/JB SUB LA JUGO                  E BES B59   462  AA
3 Orig. 1888.

1 Wagnalls Mabel / France Anatole     FA Payson Edward S.
2 FA  MISERERE [de MW] kaj THAIS [de AF]      E EFD nd    66  BA
3

1 Zweig Stefan               G1 Schwerin K. k P.
2 FA/IA BRULANTA SEKRETO kaj aliaj rakontoj      E EPC B49   158  BA
3 Orig. 1942.

1 Auld William k Maul Stefan, red.                 90-71205-16-9
2 FB  SUB LA SIGNO DE SOCIA MUZO          E FEL B87   123 M BA
3

1 Baghy Julio
2 FB  LA TEATRA KORBO: Senpretenda Babilado     E NGA B34   111  BA
3

1 Botev Hristo               B1 Dobrev I k Sarafov I
2 FB  ELEKTITA VERKARO               E SPB B86    83  BA
3

1 Ĉapek Karel               C2 Vondrouŝek Josef
2 FB  LIBRO DE APOKRIFOJ              E CEP B70   105  BA
3

1 Imby Emiano (Kalocsay K.)                    3-906595-01-3
2 FB  LA DEKDU NOKTOJ DE SATANO           E KLF B90   129  BA
3

1 Nakamura T, Miyamoto M, Guglielminetti T
2 FB  JAPANA KVODLIBETO               E SJR B65   127  BA
3

1 [Variaj]
2 FB  INTERNACIA LIBROTREZORO            E GEL B11   304  AA
3 Inkl. Kress, Hankel, Molière, Zahn, Puŝkin.

1 Nakamura D-ro Kijoo
2 FB  VERKOJ DE D-RO NAKAMURA            E JEI B32   104  BA 3
3

1 Natkowska Zofia             P1 Hodakowski Tadeusz
2 FB  MEDALIONOJ                  E EPV B57   109  BA
3 Orig. 1946.

1 Nedelĉeva Nevena                        84-85195-04-3
2 FB  PATRINA KORO: Rakontaro            E SJR B75   144  BA
3

1
2 FB  PANDEMONIO                  E PAE B87    80  BA
3

1 Privat Edmond
2 FB  JUNAĜA VERKARO                E SJR B60   142  BA
3

1 Rosbach Hans Amund
2 FB  EL PROPRA KAJ FREMDA             E SKN B71    74 M BD
3

1 Salt Betty                            92-9017-068-9
2 FB  LITO APUD LA FENESTRO             E UEA B99   110  BA
3

1 Sekelj Tibor                           88-7036-052-0
2 FB  KOLEKTANTO DE ĈIELARKOJ           E EPI B92   117  AA
3

1 Smirnenski Hristo            B1 Lakov Atanas ktp
2 FB  TRA LA VENTEGO: Elektita verkaro, tria   > E SPB B86 B31 143  BA
3 kompletigita eldono

1
2 FB  SOMERA UNIVERSITATO, MALMÖ 1948        E EPC B49   108  BA
3

1 Szilágyi Ferenc
2 FB  INTER SUDO KAJ NORDO             E ESE B50   184  EA
3

1 Szilágyi Ferenc, red.
2 FB  TRIA RAPSODIO                 E ESE B44    48  BA
3

1 Szilágyi Ferenc, red.
2 FB  KVARA RAPSODIO                E ESE B46    48  BA
3

1 Dietterle Prof-ro D-ro, red.
2 FB  LA VENDREDA KLUBO: 11 diversaj originalaj  > E FHS B21   115  BA 4
3 artikoloj verkitaj de la "Vendredoklubanoj" en Leipzig

1 Bennemann Paul, red.
2 FB  TRA LA MONDO: Internacia legolibro      E FHS B22   252 I AA
3

1 Verda Majo (Hasegawa Teru 1912-1947)
2 FB  VERKOJ DE VERDA MAJO             E CEL B82   501 I AA
3

1 Zamenhof D-ro Felikso; red. E Wiesenfeld
2 FB  VERKOJ DE FeZ: Plena verkaro de Dro Felikso > E LMB B35   271  BA 1
3 Zamenhof

1 Auld William, red.                        92 9017 043 3
2 FC  NOVA ESPERANTA KRESTOMATIO          E UEA B91   509  AA
3

1 Benczik Vilmos, red.                       963 571 165 4
2 FC  BAZA LITERATURA KRESTOMATIO, 3a eld.     E HEA B86 B79 282  BA
3

1 Bulthuis H.J., red.
2 FC  KRESTOMATIO. Eenvoudig Leesboek der Wereld- > EV UVB B09   192  AA
3 taal "ESPERANTO" met verklaringen door H.J. Bulthuis.

1 Bulthuis H.J., red.
2 FC  KRESTOMATIO                  E WJT B32 B09 300  EA
3

1 Fricke Wilhelm, red.
2 FC  UNIVERSALA LEGOLIBRO: Modelaj tradukaĵoj  > E BEV B22   176  BA
3 el la tutmonda literaturo kaj originalaĵoj Esperantaj.

1 Grabowski A., red.
2 FC  KONDUKANTO DE L'INTERPAROLADO KAJ KORESPON- > E PLH B04   183  BA 1
3 DADO KUN ALDONITA ANTOLOGIO INTERNACIA

1 Kabe, red.
2 FC  INTERNACIA KRESTOMATIO            E WMA B07   108  BA 4
3

1 Saĥarov A.A., red.
2 FC  ESPERANTA KRESTOMATIO             E LEM B15    46  BA
3

1 Auld William k Rossetti Reto, red.    A1 ll tradukistoj
2 FD  ANGLA ANTOLOGO 1000-1800           E UEA B57   319  AA
3

1 Berveling Gerrit red. k trad.      L1 Berveling Gerrit
2 FD  ANTOLOGIO LATINA, 2 volumoj          E FCB B98   576 I BA
3

1 Goodheir D-ro Albert, red.        A1 23 tradukistoj    0 9513268 0 5
2 FD  ANGLA ANTOLOGIO II: 1800-1960         E EAB B87   432  BA
3

1 Ivanovic' Z^ivko, Redaktoro       S3 6 tradukintoj
2 FD  ANTOLOGIO DE LA SERBA PAROLA LITERATURO    E SEJ B91   345 I BA
3

1 Towsey Alan, red.            A1 variaj        88-7036-036-3
2 FD  AŬSTRALIA ANTOLOGIO             E EPI B88   429  AA 1
3

1 Jaumotte M., red.            F1 variaj
2 FD  BELGA ANTOLOGIO, Franca Parto         E BEI B28   284  BA 4
3

1 Vermuyten, H. red.            F3 variaj
2 FD  BELGA ANTOLOGIO, Flandra Parto        E BEI B28   285  BA 4
3

1 Krestanov Ivan H., red.         B1 Krestanov k.a.
2 FD  BULGARA ANTOLOGIO (Prozo kaj Poezio)     E BEB B25   247  BA 4
3

1                     B1 variaj
2 FD  BULGARA PROZO                 E EFL B60   251  AA
3

1 Ginz O. k Kamaryt Stan.         C2 variaj
2 FD  ĈEĤOSLOVAKA ANTOLOGIO            E LMB B35   468  BA
3

1                     C1 7 tradukistoj
2 FD  ĈINA ANTOLOGIO 1949-1959           E CEL B59   412 I AA
3

1 Zhao Muying               C1 Laŭlum k.a.     7-0522-0040-2
2 FD  ĈINA ANTOLOGIO 1949-1979           E CEE B89   417 I AA
3

1                     D1 variaj
2 FD  DANA ANTOLOGIO                E CDE B61   259  AA
3

1                     E1 variaj
2 FD  ESTONA ANTOLOGIO               E EAE B32   136 I AA
3

1 Gonin Hervé, red.            F1 variaj
2 FD/HA ANTOLOGIO DE LA FRANCA LITERATURO, 3 v. Kom-> E UFE B91   1218 I BA
3 pletaj verkoj...prozo k teatro de la XVI-a ĝis la XX-a jarcento. 52p bibliog.

1                     F4 variaj
2 FD  FRISAJ RAKONTOJ EN ESPERANTO         E LDN B64   184  BA
3

1 Brodt Ortwin, red.            G1 Herrmann k Rössler  3-88350-503-X
2 FD  GERMANA ANTOLOGIO (ekde la plej frua epoko > E BEG B85   327  BA
3 ĝis ĉ. 1700)

1 Kalocsay K., red.            H1 Baghy k.a.
2 FD  HUNGARA ANTOLOGIO               E LMB B33   468  BA 3
3

1 Benczik Vilmos, red.           H1 Kalocsay k.a.    963 13 1625 4
2 FD  HUNGARA ANTOLOGIO               E ECB B83   448  AA
3

1 Ragnarsson Baldur, red.         I3 Ragnarsson Baldur
2 FD  ISLANDAJ PRAVOĈOJ: Tri rakontoj kaj unu  > E ESE B64   110  AA
3 poemo el antikva Islando.

1 Azzi Giordano, red.           I1 multaj        88-85872-02-6
2 FD  ITALA ANTOLOGIO ekde la XIII-a ĝis la XIX-a> E CEM B87   477  BA
3 jarcento.

1 Miyamoto Masao k Isiguro Teruhiko, red. J1 variaj
2 FD  EL JAPANA LITERATURO: Meizi-epoko­Antaŭ la > E JEI B65   265  AA
3 dua mondomilito (1868-1945).

1 Casas Jaume Grau             K1 Casas k.a.
2 FD  KATALUNA ANTOLOGIO              E SAK B25   411  AA
3

1 Sienkiewicz H.; red. de Kabe       P1 Kabe         87 85020 710
2 FD  LA LANTERNISTO kaj aliaj prozaĵoj de polaj > E DEF B73 B05 207  BA
3 aŭtoroj.

1 Seabra Manuel de, red.          P2 variaj
2 FD  ANTOLOGIO DE PORTUGALAJ RAKONTOJ       E GAZ B59   215  BA
3

1 Ŝtimec Spomenka, red.          R2 variaj
2 FD  RUMANA ANTOLOGIO: Balkana Antologio, Vol. I  E IKS B90    92  BB
3

1 Simeonov Simeon M., red.         B1 variaj
2 FD  ESPERANTA KRESTOMATIO [Bulgaraj legaĵoj]   E BEK B68   114  BC
3

1 Jansson S, Beckman B, k Lenner A, red.  S2 multaj
2 FD  SVEDA ANTOLOGIO, Unua Parto, Vol. 1      E ESE B34   432  AA
3

1 Baur Arthur, red.            XX variaj
2 FD  SVISA ANTOLOGIO                E LMB B39   540  AA
3

1 Auld William
2 FK  KULTURO KAJ INTERNACIA LINGVO         E FCB B86   119  BA
3

1 Benczik Vilmos, red.                       92-9017-064-6
2 FK  LINGVA ARTO: jubilea libro omaĝe al William> E UEA B99   217  BA
3 Auld kaj Marjorie Boulton

1 Bleir V. k Szilágyi F., red.
2 FK  ARĜENTA DUOPO: Jubilea Libro pri Julio   > E LMB B37   205 I BA
3 Baghy­Kolomano Kalocsay. [Aŭtografigita de Baghy k Kalocsay.]

1 Boulton Marjorie
2 FK  "FRANCA KAJ ESPERANTA VERSIOJ DE KOMEDIO DE > E AIS B97    10  BA
3 ŜEKSPIRO" (depreso el DE A AL B: FESTLIBRO POR ANDRÉ ALBAULT)

1 Diego Fernando de
2 FK  ANKORAŬ PRI LA DEGENERO DE WILLIAM AULD   E AEI B87    12  BB
3

1 Glück Julius
2 FK  EL LA KLASIKA PERIODO DE ESPERANTO [GRABOW- > E EJM B37    36  BA
3 SKI kaj KABE]

1 Hagler Margaret Grace
2 FK  THE ESPERANTO LANGUAGE AS A LITERARY MEDIUM  A1 UMA B70   436  BC
3 Indiana U. dissertation: E lit.1887-1970; & stylistic analysis of E poetry.

1 Rossetti Reto                          963 571 312 6
2 FK/GA ARTO KAJ NATURO: Eseoj            E HEA B89   127  BA
3

1 Totsche Ludoviko
2 FK/EL DE PAĜO AL PAĜO: Literaturaj Profiloj    E LMB B32   120 I BA
3

1 Fortmann Prof. D-ro H.          N1 Mulders E.N.
2 FK  ORIENTA RENESANCO: Kritikaj Konsideroj pri > E IKI B72    55  BA
3

1 Kralj Drago
2 FK  KVAR PRELEGOJ PRI ESPERANTA LITERATURO    E SEL B60   200  BA
3

1 Waringhien Gaston                        90-71205-19-3
2 FK/DC BELETRO, SED NE EL KATEDRO, 2a eld. rev. k. > E FEL B87 B56 261  BA
3 ampleksigita. Unua eld. ESEOJ I. - BELETRO.

1 Urbanová Eli k Silfer Giorgio
2 FK  DEBATO PRI LA "PRAGA SKOLO"          E KLF B89    59  BA
3

1 Auld William
2 FL/FK VERECO, DISTRO, STILO: Romanoj en Esperanto  E AEI B81   101  BA
3 Enkonduko, notoj kaj bibliografio de Reinhard Haupenthal.

1 Degenkamp G.J.
2 FL  ESPERANTO 60-JARA: Skizo pri la Evoluo de la> E FLE B47    58  BA
3 Lingvo Literatura, kun...NEĜA BLOVADO,Puŝkin k CEZARO (fragmento), Jeluŝiĉ

1 Novobilskyï Vlastimil
2 FL  SKIZO PRI LA ESPERANTA LITERATURO       E EDK B57    74  BD
3

1 Costa A.K. Afonzo, red. k trad.     XX
2 GA/TB MEDIUMA POEMARO: PLURAJ AŬTOROJ       E FEB B72      BA
3

1 Kalocsay K.               XX Kalocsay K      963 571 077 1
2 GA  TUTMONDA SONORO. 2 v. Poezia antologio en > E HEA B81    664 AA
3 Esperanto tradukita el 30 lingvoj.

1 Lorenz Francisco Valdomiro        XX
2 GA  DIVERSKOLORA BUKEDETO: poemoj kaj poemetoj > E FEB B87   159  BA
3 tradukitaj el 40 lingvoj

1 Lorenz Francisco Valdomiro        XX
2 GA/TB VOĈOJ DE POETOJ EL LA SPIRITA MONDO     E FEB B87 B44 144  BA
3

1 Thorsen Poul               ED Thorsen Poul
2 GA  ROZOJ KAJ URTIKOJ: POEMARO tradukita kaj  > E KKK B54   117 I AA
3 originala en Esperanto.

1 Thorsen Poul               ED Thorsen Poul
2 GA  SEN PARAŜUTO: Poemaro tradukita kaj origi- > E SJR B64   143 I BA
3 nala.

1 Villon Fran‡ois/Gaulthier Fran‡ois                90 70074 05 2
2 GA  SOIFE MORTAS MI: Kvar Baladoj         E VLN B77    15 I BA
3

1 Sekelj Tibor               XX Sekelj Tibor     92 9017 025 5
2 GB  ELPAFU LA SAGON: el la buŝa poezsio de la > E UEA B83   187  AA
3 mondo

1 Berveling Gerrit                         90-71205-46-0
2 GD  KANTO PRI MINOTAŬRO kaj aliaj poemoj     E FEL B93   135  BA
3

1 Bukowski Charles             G1 Hirte Hagen
2 GD  KIE BRULAS, ĜENTLEMANOJ? 50 poemoj      E SAT B89    88  BB
3

1 Cruz e Sousa               P2 Knoedt Leopoldo H.
2 GD  SONETOJ DE L' NOKTO / SONETOS DA NOITE    PE FCB B93    56 I BA
3 Ilus. de Hugo Mund J£nior

1 Ference D-ro Jáki            H1
2 GD  LEGINDAJ LEGAĴOJ               E HEA B88    44  BC
3

1 Giŝpling Mikaelo                        90-71205-56-8
2 GD  EL SISMA ZONO                 E FEL B94    109 CA
3

1 Martinson Harry             S2 Auld W. k Nilsson B. 91 85288 02 0
2 GD/IE ANIARO                    E ESE B79   174  AA
3 Antaŭvorto de Olof Palme.

1                     S2 Carlsson Magda
2 GD  SVEDA POEMARO                 E ESE B54   112  EA
3

1 Asdreni                 A3 Pistoli Vasil
2 GE  VERSAĴOJ                   E AEL B91    24  BA
3

1 Balbin Julius              E Szyper Adam     88-7-36-056-3
2 GE  DAMNEJOJ / OSIEDLA ZAGL­ADY          EP EPI B92   156  AA
3

1 Borovskyï Karel Havliĉek        C2 Pumpr Tomááŝ
2 GE  LA BAPTO DE CARO VLADIMIR           E MEM B67    20 I BA
3

1 Burgmeister Mirdza, red.         L2 Lippe E/Jakubcova M
2 GE  LATVA POEZIO 1945-1966            E EZR B68    70 I BA
3

1 Halas, Frantiŝek            C3 Rumler Josef
2 GE  INOJ: Elektita Poemoj             E FCB B96    63 I BA
3

1 Kuraens Nikolao             L2 variaj        099186-27-0
2 GE  MIA SPEKTRO: LATVAJ POEMOJ, 2-a eld.     E TER B85   131  CA
3

1 Onet Ionel                R2 Onet Ionel
2 GE  4*(4*4) RUMANAJ POEMOJ            E EBC B90    80  BC
3

1 Penev Penjo               B1 variaj
2 GE  HOMOJ, ANTAŬEN!               E BES B86   103  BA
3

1 Lehotská Anna, komp. k. trad.      R2 Lehotskï Anna    973-97400-7-3
2 GE  OZVENY PO VYïKRIKU / EĤO DE NIAJ KRIOJ    ER KIK B96   148 I BA
3 7 slovakaj poetoj el Rumanio. Ilus. de Mária Ŝtefanková.

1 Miĥalski Eŭgeno                        90-71205-54-1
2 GE  PLENA POEMARO                 E FEL B94   176  CA
3

1 Alves Castro               P2 Knoedt L.H.
2 GF  ELEKTITAJ POEMOJ               E UBR B59    86  AA
3

1 Lubovich Anatole T.
2 GF  POEMOJ                    EA V  B95    np  VC
3

1 dos Santos Manoel Borges (Dokito)
2 GF  PLURAJ VIBROJ / VIBRAC,O^ES PLURAIS      EQ SAL B98    79  BA
3

1 Huang Jangju, ilus.           HS Laŭlum
2 GG/CQ AŜMA                     E CEL B64    79 M AA
3

1 Chung Hwan-gun              K3 Ma Young-tae     89-85005-13-8
2 GG  NOVA MONDO - Principoj por homa >      E HMS B94    68  BB
3 > vivo kaj paco

1 Auld William; red. de Giorgi Aldo de'              88-7036-030-4
2 GN  EN BARKO SENPILOTA              E EPI B87   874  AA
3

1 Auld William, red.
2 GN  ESPERANTA ANTOLOGIO: Poemoj 1887-1957     E SJR B58   641  AA
3

1 Auld William
2 GN  LA INFANA RASO: Poemo en 25 Ĉapitroj, 2a  > E SJR B68 B55 121 I BA
3 eld., prinotita; prologoj de Vilmos Benczik k John Francis.

1 Baghy Julio
2 GN  ĈIELARKO: Antologio de Fabeloj, originale > E SJR B66   111  BA
3 en versoj reverkitaj.

1 Baghy Julio
2 GN  PILGRIMO: Poemaro. 2a eld.          E EFK B91 B26 135  BA
3

1 Baghy Julio
2 GN  PRETER LA VIVO: Poemaro. 2a eld.       E LMB B31    96  AA
3

1 Balbin Julius                          88-7036-068-7
2 GN  INTER VIVO KAJ MORTO: Poemoj         E EPI B96   155  AA
3

1 Balbin Julius              E Rizzuto Charlz    0-89304-807-0
2 GN  STRANGLED CRIES                EA CCC B81    24  BA
3

1 Boulton Marjorie
2 GN  CENT ĜOJKANTOJ                E AIS B77    48 I EB
3 Subskribita de Marjorie Boulton

1 Boulton Marjorie / Thorsen Poul                 90 6336 033 9
2 GN  DU EL                     E SJR B85   250 I EB
3 Subskribita de Marjorie Boulton

1 Boulton Marjorie
2 GN  EROJ kaj aliaj poemoj             E SJR B59   367 I BA
3

1 Boulton Marjorie
2 GN  KONTRALTE                   E SJR B85   285 I BB
3 Subskribita de Marjorie Boulton

1 Boulton Marjorie k Auld William                 0 9505323 0 4
2 GN  RIMLETEROJ                  E MEK B76    93  BA
3 [Komparu Kolocsay, RIMPORTRETOJ]

1 Carr Timothy Brian                        90 71205 73 8
2 GN  SUR PARNASO                  E FEL B90   119  BA
3

1 Dresen Hilda
2 GN  NORDA NATURO                 E SJR B67   143  BA
3

1 Emba
2 GN  EKZILO KAJ AZILO: Poemkolekto         E SJR B62   164  BA
3

1 Giorgi Aldo de'; Bomford Jean E., ilus.             88-7036-015-6
2 GN  PRETERTEMPE: versaĵoj.            E EPI B82    63 M AA
3 Kun rimportreto de Reto Rossetti k enkonduko de Marjorie Boulton.

1 Giŝpling Mikaelo                        90 77066 10 1
2 GN  TIE ĈI TIE                  E FEL C03   104  BA
3

1 Kalocsay K.
2 GN/EL RIMPORTRETOJ: Galerio de Esperantaj Steloj, > E LMB B31   128 M BA
3 Pentris: K. Kalocsay. 60 rondeloj + bildoj.[Komparu Boulton/Auld, RIMLETEROJ]

1 Kock Edwin de
2 GN  FAJRO SUR MIA LANGO: Poemaro         E SJR B67   119  BA
3

1 Kock Edwin de
2 GN  OMBROJ DE LA KVARA DIMENSIO          E SJR B61   159  BA
3

1 Kock Edwin de                          90-71205-45-2
2 GN  VOJAĜOJ kaj aliaj poemoj           E FEL B92   147  BA
3

1 Borĉiĉ, Ŝpoljarec, k Tiŝlar, red.
2 GN/GE KROATIA ESPERANTA POEMARO           E IKS B91   110  BA
3

1 Kurzens N.
2 GN  MIA SPEKTRO: Poemoj 1931-1935         E LMB B38    64  BA
3

1 Mattos Geraldo
2 GN  ARĈOJ: Sonetaro               E SJR B67   141  BA
3

1 Maura G.E.
2 GN  DUONVOĈE. 2a eld.              E SJR B63   179  BA
3

1 Mitev Venelin k Ertl István, red.    B1 variaj
2 GT  MI ĈIAM TIA REMEMORU VIN: Antologio de   > E PES B92   112 M BA
3 bulgara ampoezio

1 Nismura­Masao
2 GN  EDELVEJSO                   E JEK B56   211  BA
3

1 Papazova Penka
2 GN  KRUCUMOJ                   E PES B92    29  BA
3

1 Piĉ Karolo
2 GN  ANGORO: Poemaro                E AEI B82    97  BB
3

1 Privat Edmond                          963 571 292 8
2 GN  TRA L'SILENTO, 5a eld.            E PEV B89 B12  29  BA
3

1 Ragnarsson Baldur
2 GN  ŜTUPOJ SEN NOMO               E SJR B59   127  BA
3

1 Ĝivoje Marinko, red.
2 GN/GE REEĤOJ: Jugoslavia Poemaro          E SJR B61   111  BA 1
3

1 Sadler Victor, red.
2 GN/DC MEMKRITIKO: Poemaro              E EKK B67    60  AA
3

1 St. Georgiev Ivan
2 GN  PROVO ALFRONTI LA VIVON            E SJR B62   111  BA
3

1 Tárkony Lajos
2 GN  SOIFO: Poemkolekto              E SJR B64   231  BA
3

1 Ungar Krys                            90-71205-41-X
2 GN  MEZNOKTO METROPOLA              E FEL B91   111  BA
3

1 Urban Ŝtefo
2 GN/GU NOVA EZOPO                  E SJR B61   128 I BA 1
3

1 Urbanová Eli; ilus. de Fremund Richard
2 GN  VINO, VIROJ KAJ KANTO             E FCB B95    59 M BA
3

1 Urbanová Eli
2 GN El mia Buduaro                  E FCB C01    71 M BA
3

1 Urbanova' Eli                          80-85853-67-1
2 GN  RAPIDE PASIS LA TEMP'             E KPP C03    91  BA
3

1 Damme Emile Van                         90-71205-38-X
2 GN  DOLĈE-AMARE: Poemaro             E FEL B90    87 I BA
3

1 Walraamoen Kjell k Gabrielli Lina                84-400-7754-8
2 GN  NI DEVAS VIVI: Poemoj             E SJR B74   154  BA
3

1 Andrusciewicz Mira                        83-85033-01-7
2 GT  AMO AMORO ADORO                E PEA B87    67 I BB
3

1 Declerck C.R.A.                         90-71205-44-4
2 GT  ŜIRPECOJ (ANSTATAŬ MONUMENTO): Poemaro  > E FEK B91   168 I BA
3 pri enamiĝo, amo kaj amoro.

1 Peneter Peter k Peneter Georgo Peterido*
2 GT  LIBRO DE AMO: Sekretaj Sonetoj, ktp. *Ver-  > E BYB B69   262  BA
3 ŝajne (p.110), kaŝnomoj de Waringhien, k Kalocsay. (Vd. Fajszi, p. 469)

1 Mattos Geraldo
2 GT  LA LIBRO DE NEJMA               E FCB B85    77 I BA
3

1 Mattos Geraldo
2 GT  LA LIBRO DE ADORO               E FCB B85    77 I BA
3

1 Procházková Markéta          C2 Kor^ínek Jir^i
2 GT  SUR LA SOJLO DE LA AMO            E FCB B86    95  BA
3

1 Gazda Vladimir
2 GU  FRENEZETAĴOJ                 E BRE B92    18  PB
3 Tri malligitaj faldfolioj en kovrilo.

1 Kumbel [Piet Hein]            D1 Poul Thorsen
2 GU  GRUK: Esperanto-eldono            E CDE B56    72 M BA 4
3

1 Schwartz Raymond
2 GU  VERDKATA TESTAMENTO              E EPJ B26   121  BA
3

1 Thorsen Poul
2 GU  PLUK                     E DLE B60    95  BA
3

1 Silverstein Shel             A1 Gilsu So
2 GU/CQ MI SERĈASS MIAN PERDITAN...         E KLE B91 B83 107 M BA
3

1 Silverstein Shel             A1 Gilsu So
2 GU/CQ LA SINDONEMA ARBO               E KLE B91 B83  59 M BA
3

1 Beaumarchais               F1 Kofman A.
2 HA  EDZIĜO DE FIGARO               E BLI A98    24  BA
3 Inter la plejmalnovaj ekzempleroj en LL.

1 Goethe / Schiller            G1 Zamenhof L.L.
2 HA/EK EL DRAMOJ: Fragmentoj de IFIGENIO EN TAŬR- > E EEB B24    48  BA
3 IDO de Goethe kaj de LA RABISTOJ de Schiller.

1 Gogol / MoliŠre             RF Zamenhof L.L.
2 HA/EK EL KOMEDIOJ: Fragmentoj el LA REVIZORO de  > E EEB B24    48  BA
3 Gogol kaj el GEORGO DANDIN de MoliŠre.

1 Goethe                  G1 Grabowski A.
2 HA  LA GEFRATOJ: Komedio en unu akto       E EKK B67 A89  26  BA
3 Fotorepreso de Zamenhof-eldonitaĵo.

1 Gogol N.V.                R1 Zamenhof L.L.
2 HA  LA REVIZORO: Komedio en kvin aktoj. 2a eld.  E PEC B28    99  BA
3

1 Goldoni, Carlo              I1 Minnaja Carlo    88-7036-014-8
2 HA  LA GASTEJESTRINO               E EPI B81   154  BA
3

1 Hertz Henriko              D1 Runeberg Hj.J.
2 HA  JOLANTO: LA FILINO DE L'REĜO RENÉ. Lirika > E IEH B08   102  BA
3 dramo en unu akto.

1 Ibsen Henrik               N2 Haŭgen Erling Anker 90 6336 004 5
2 HA  BRAND                     E TKS B78   320 I BB
3 Orig. 1866.

1 Ibsen Henrik               N2 Bulthuis H.J.
2 HA  IMPERIESTRO KAJ GALILEANO: Mond-historia  > E WJT B30   276  AA
3 teatraĵo.

1 Ibsen Henrik               N2 Haugen Erling Anker
2 HA  PEER GYNT: Drama Poemo. Kun Konciza Koment- > E ERT B51   258  AA
3 ario kaj tri Norvegaj Popolfabeloj.

1 Ibsen Henrik               N2 Bünemannn Oscar
2 HA  REAPERANTOJ: Familia dramo.          E EEB B25   111  BA
3

1 Lessing Gotthold Ephraim         G1 Minor Karl
2 HA  NATAN LA SAĜULO: Drameca poemo en kvin   > E EEB B23   208  BA
3 aktoj.

1 MoliŠre                 F1 Legrand Enrique
2 HA  AMFITRIONO: Komedio en tri aktoj.       E PEC B22   123  BA
3

1 MoliŠre                 F1 Zamenof L.L.
2 HA/EK GEORGO DANDIN: Komedio en tri aktoj      E PLH B08    51  AA
3

1 MoliŠre                 F1 Ribot André
2 HA  LA MOKINDAJ PRECIOZULINOJ           E IEI nd    36  BA
3 Orig. 1659.

1 MoliŠre; ilus. Aldebert Bernard     F1 Levin Richard
2 HA  LA NOBELA BURĜO               E LUE B36    72 I AA
3

1 Njegoŝ Petro Petroviĉ         SK Petroviĉ Svetislav
2 HA  LA MONTARA KRONO               E OCM B70   277 I AA
3 Orig. 1847.

1 Raimund Ferdinand            G1 Zwach F.
2 HA  LA MALŜPARULO: Originala socrĉfabelo en  > E FHS B24    97  BA
3 tri aktoj.

1 Richet Charles              F1 Couteaux Jean
2 HA  SOKRATO: Kvarakta tragedio          E T  B15   101  AA
3 En ritma prozo. [Dato el Fajszi.]

1 Sartre Jean-Paul             F1 Bernard Roger
2 HA  SEN ELIRO kaj LA RESPEKTEMA P...       E EFE B64   111  EA
3

1 Schiller                 G1 Zamenhof L.L.
2 HA/EK LA RABISTOJ: Dramo en kvin aktoj. 2a eld.   E PEC B28   144  BA
3

1 Seneca (atribuita al)          L1 Berveling Gerrit   90-71205-27-4
2 HA  OKTAVIA                    E FEL B89    60  BA
3 Orig. ĉa. 62 p.Kr.

1 Shakespeare Willliam           A1 Andrew Stephen A.
2 HA  ANTONIO KAJ KLEOPATRO. Tragedio en kvin   > E EPC B47    90  BA
3 aktoj. Tutproze tradukita.

1 Shakespeare William           A1 Jervis Gerald C.   0 9505323 8 X
2 HA  LA DRESADO DE LA MEGERO            E EKA B88   136  BA
3

1 Ŝekspiro                A1 Auld William     0 905149 02 5
2 HA  EPIFANIO aŭ KIEL VI VOLAS          E GEK B77    71  BB
3

1 Shakespeare William           A1 Andrew Stephen A.
2 HA  LA GAJAJ EDZINOJ DE WINDSOR          E EPC B48    89  BA
3

1 Shakespeare               A1 Zamenhof L.L.
2 HA/EK HAMLETO: Reĝido de Danujo. 8a eld.      E EFE B64 A94 206  AA
3

1 Shakespeare William           A1 Newell L.N.M.
2 HA  HAMLETO: Princo de Danujo.          E SJR B64   251  BA
3

1 Shakespeare William           A1 Rosetti Reto
2 HA  OTELO: La Maŭro de Venecio          E SJR B60   207  BA
3

1 Shakespeare William           A1 Kalocsay K.
2 HA  REĜO LEAR                  E UEA B66   156  AA
3

1 Shakespeare William           A1 Francis John     0 905149 10 4
2 HA  RIKARDO TRIA                 E GEK B80   150  BA
3

1 Shakespeare William           A1 Briggs Louise
2 HA  SONĜO DE SOMEROMEZA NOKTO          E BLD nd    70  BA
3 El 1921 laŭ Kalocsay. Orig. 1600.

1 Shakespeare William           A1 Kalocsay Kálmán
2 HA  SOMERMEZNOKTA SONĜO             E SJR B67    99  BA
3 Orig. 1600.

1 Shakespeare William           A1 Andrew Stephen A.
2 HA  TROJLO KAJ KRESIDA              E EPC B52    94  BA
3

1 Shakespeare William           A1 Motteau Ach.
2 HA  LA VENTEGO                  E TEL B03    99  KA
3 Kvazaŭleda kovrilo. Inter la plejmalnovaj ekzempleroj en LL.

1 Shakespeare William           A1 Kalocsay Kálmán
2 HA  LA TEMPESTO                  E SJR B70   120  BA
3 p. 104: KK omaĝas sed ne legis la tradukon de Motteau.

1 Shakespeare, William           A1 Tonkin Humphrey   92 90170 83 2
2 HA  LA VIVO DE HENRIKO KVINA           E UEA C03   158  BA
3

1 Sofokleo                 H4 Préaubert
2 HA  EDIPEO REĜO, 1a Sceno            E PGG B07    7  GA
3

1 Sofoklo                 H4 Gregor Douglas B.
2 HA  REĜO EDIPO kaj ANTIGONA           E SJR B60   215  BA 1
3

1 Spaak Paul                F1 Biest W. Van der
2 HA  KAATJE                    E PLH B11   111  BA 4
3

1 Strindberg August            S2 Engholm Stellan
2 HA  PASKO                     E ESE B35    88  BA
3

1 Wilde Oscar               A1 Auld William     0 9505323 7 1
2 HA  LA GRAVECO DE LA FIDELIĜO          E MEK B87    79  BA
3

1 Wilde Oskar               A1 Chif T.
2 HA  SALOME                    E NET B24    46  BA
3

1 Akita Uĵaku               J1 Ŝuzui H. k Susuki K
2 HB  FONTO DE SUDROJ / DANCO DE SKELETOJ / NOKTO > E JEI B27    73  BA
3 ĈE LANDOLIMO

1 Applebaum J.D.
2 HB  JOZEFO: Drama poemo en kvar aktoj kaj epi- > E SJR B57   111  BA
3 logo, bazita sur la biblio rakonto.

1 Bulthuis, H.J.
2 HB  MALRIĈA EN SPIRITO              E THJ B23    66  BA
3

1 Filip Jan k Filip Karel
2 HB  LA TURO INTER NUBOJ: Dramo pri Sankta Bar- > E IKU B64    96  BA
3 bara en prologo kaj kvin aktoj.

1 Golden Bernard
2 HB  ANTAŬ LA KULISOJ: Unuaktaj teatraĵoj    E V  B94   187  BA
3

1 Kákoŝ Ján               C2 Tvaroz^ek Eduard
2 HB  MOHAJRA PLEJDO: Grotesko en 2 partoj     E DBC B68    61  BC
3

1 Karvaŝ Peter              C2 Gazda Vladimir
2 HB  METEORO: Teatraĵo en 3 aktoj         E DBC B63    60  BC
3

1 Madách Imre               H1 Kalocsay Kálmán
2 HB  LA TRAGEDIO DE L'HOMO: Drama Poemo      E ECB B65   259  AA
3

1 Malaĥ Lejb               J2 Jurysta I.
2 HB  MISISIPI: Teatraĵo en tri aktoj       E JEG B39    64  BA
3

1 Mattos Geraldo
2 HB  IVAN LA SESA: Kvinakta historia teatraĵo   E KKE B53   144  AA
3

1 Pagnol M. k Vildrac, C.         F1 Bernard Roger
2 HB  TOPAZE k LA ŜIPEGO "TENACITY"        E SJR B60   291  BA
3

1 Schmidt-Gotha Reinhold
2 HB  GUSTAF VASA: Historia dramo en kvin aktoj   E HVW B10    83  BA
3

1 Sinha Lakshmiswar
2 HB  SIVAĜI: Sceno el Hinduja historio de la 17a> E ESE B29    68  BA 3
3 jarcento.

1 Assis Machado de             P2 Sousa A. de, k.a.
2 HC  TEATRO: Kvar komedioj: LA PROTOKOLO / NE  > E LBE B58   155  AA
3 KONSULTU KURACISTON... / PRESKAŬ MINISTRO / LECIONO PRI BOTANIKO

1 Azevedo Arthur              P2 Fernandes A. Couto
2 HC  AMO PER PROVERBOJ!              E LJP B77    21  BC
3

1 Balucki M.                P1 Grenkamp S.
2 HC  KUZETO                    E PEC B28    14  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Bilhaud Paul               F1 Doré Fernand
2 HC  SOLO DE FLUTO                 E PLE B07    11  BA
3

1 Boulton Marjorie                         87 85020 48 6
2 HC  NI AKTORAS.... 3 Komedietoj          E DEF B71    36  BB
3

1 Boulton Marjorie
2 HC  VIRINO ĈE LA LANDLIMO: Drametoj kaj skeĉoj E EKK B59   196  AA
3

1 Bukar                              87 85020 78 8
2 HC  GIZELA kaj ROBERTO: 5 Skeĉoj         E DEF B74    32  BB
3

1 Bukar                              87 85020 50 8
2 HC  LA RETO                    E DEF B71    32  BB
3

1 Delaire Pierre              FE Delaire Pierre
2 HC/BE L'EDELVEJSO KAJ LA TRI VAGABONDINOJ: Teatr- > E ELE B63    55 I BB
3 aĵeto / LA AMO: Eltiraĵoj el la tutmonda literaturo kompilitaj k trad. de PD

1 Dreyfus Abraham             F1 Sar Ŝ.
2 HC  LA VANGFRAPO: Unuakta komedio         E PLE B08    52  BA 1
3

1 Flamo J.
2 HC  DU TEATRAĴOJ                 E ELG B32    43  BA
3

1 Giacosa Josefo              I1 Fratoj Padulli P/R
2 HC  ŜAKLUDADO [Itale: Una partita a scacchi]   E PVT B57    47  BA
3 2a eld. Esperantigis verse.

1 Gordon Walter              A1 Gego
2 HC  KARA PANJO: Komedieto en unu akto       E PPE B11    35  BA
3

1 Gubbins Paul                           90 71205 76 2
2 HC  KONTO DE L' VIVO               E FEL B98   135  BA
3

1 Heide Zora                            87 85020 49 4
2 HC  NI KOMEDIETAS...               E DEF B71    32  BB
3

1 Laporte Raul k.a.
2 HC  INTERNACIA TEATRAĴETARO: [6] Originale   > E BEI nd    47  BA
3 Verkitaj Teatreĵetoj de Diverslandaj Aŭtoroj.

1 Jamamoto Juuzo              J1 Cujuki Kijohiko
2 HC  EN LA NEBULO: Radio-dramo           E JEI B31    25  BA
3

1 Kikuĉi Kan               J1 Ŝimomura Joŝiŝi
2 HC  AMO DE TOOĴUUROO kaj Du Aliaj Teatraĵoj   E LMB B34    88  EA 1
3

1 Kivi Aleksis               F2 Hall Hilma
2 HC  LA FIANĈIĜO / LEA: 2 Teatraĵoj       E EAF B20    61  BA
3

1 Koĉicï Petar              S3 Korasicï Nedjeljko
2 HC  MELO AUTAŬ TRIBUNALO             E IKS B73    32  BA
3

1 Lapenna Emilija
2 HC  NOVA TEATRO: Monologoj            E KEZ B74    56  BA
3

1 Lapenna Emiliaja, k.a.
2 HC  TEATRO EN SOCIETO [12 teatraĵetoj]      E KES B55    84  BA
3 Inkl. iom de Shertse Mulo (tiele).

1 Mackay Rob.
2 HC  15 KOMEDIETOJ: Facile prezenteblaj      E BEA B74    82  BB
3

1 Mackay Rob.
2 HC  15 KOMEDIETOJ: Facile prezenteblaj      E BEA B74    82  BB
3 (2a ekz.)

1 Minor Karl
2 HC  PRO DIO! NE ESPERANTISTON! Unu akto, ludota > E EEB B24    13  BA
3 parte en Esperanto, parte en nacia lingvo. Originale verkita.

1 Noble Joseph H.
2 HC  ĜIS LA REVIDO: A Propaganda Play in One Act EA AEC nd    8  BA
3 Eble el la dekaj aŭ dudekaj jaroj.

1 Nuŝiĉ Branislav            S3 Trudiĉ Boĵidar
2 HC  ANALFABETO kaj BUTONO: Unuaktaj komedietoj  E SEJ B55    32  BA
3

1 Riisberg G. k.a.                         87 85020 47 8
2 HC  GAJAJ KLUBVESPEROJ: Skeĉoj & Ludoj      E DEF B71    32  BA
3

1 Tvaroz^ek E.V.                          87 85020 51 6
2 HC  NI LUDAS TEATRAĴOJN             E DEF B71    32  BA
3

1 Baghy Julio
2 HC  SONĜE SUB POMARBO: Triakta Lirika Komedio > E SJR B58   230 I BA
3 en Ses Fantaziaj Bildoj.

1 Camargo Joracy              P2 Peixoto Sylvio
2 HD  DIO REKOMPENCU VIN... Komedio en tri aktoj.  E KKE B59   172 I BA
3

1 Romains Jules              F1 Corret Pierre
2 HD  KNOCK aŭ La Triumfo de Medicino. Komedio > E EVJ B32    79  BA
3 en Tri Aktoj.

1 Roksano
2 HD  LA FIANĈINIĜO DE SOVAĜULINETO. Triakta  > E V  B09    46  BA 4
3 Komedieto. [Dato laŭ Fajszi.]

1 Roksano (Vic-Ĉef-Vagabondino [tiele])
2 HD  GEEDZIGOPETO. Triakta komedio.        E MHB B13    77  BA 4
3

1 Ruiz Negre Antonio                        84-88563-05-1
2 HD  KIEL FIDELA HUNDO: Komedio en Du Aktoj    E VHE B93    93  BA
3

1 Schmidt Reinhold
2 HD  LA AMKONKURANTOJ. Triakta komedio.      E EEB B23    45  BA
3

1 Thomson L.E.
2 HD  MULTE PLI LA AMO. Komedio en tri aktoj.    E LMB B36    31  BA
3

1 Vrchlickyï Jaroslav           C2 Lukáŝ Miloŝ
2 HD  NOKTO EN KARLUV TYïN. Triakta komedio.    E LKK B21    72 I AA
3

1 Werner Vilem               C2 Moraviaj E Pioniroj
2 HD  HOMOJ SUR FLOSGLACIO. Komedio en tri aktoj.  E MEP B37   111  AA
3

1 Miyazawa-Kenzi (el lia originalo)    J1 Nozima-Yasutaro
2 HE  GAUCHE LE 'ĈELISTO (Scenario, Kolorfilmo  > E JEL B55    41 I BA
3 de Pupa Teatro, en Kvin Bobenoj)

1 Faux Derrick P.
2 HF  LA BLINDULOJ KAJ LA ELEFANTO / LA NIGRA ROZO E DPF B67    24 I BB
3 Du teatraĵoj por junaj Esperantistoj. Legu kaj Lernu #5.

1 Gibson Ella
2 HF  BONVOLU ESTI MIA AMIKO / NAJLA BULJONO / TRI> EA EPO B63    57  BB 4
3 URSOJ. Tri porinfanaj teatraĵetoj.

1 Mackay R.
2 HF  FAJRO! FAJRO! kaj aliaj teatraĵetoj.     E SBE B65    24 I BB
3

1 Akutagawa-Ryunosuke           J1 Nozima-Yasutar“
2 IA  LA KAPAO kaj Aliaj Rakontoj          E JEI B54    95  BA
3

1 Amado Jorge               P2 Pádua Geraldo
2 IA  LA MORTO KAJ LA MORTO DE KINKO AKVOBLEKAS   E FCB B8?   109 I BA
3

1 Andriĉ Ivo               SK Rez^ek Ladislav
2 IA  SOIFO: Novelaro                E ELB B88    64  BA
3

1 Andriĉ Ivo               S3 Imbert k Tiŝljar
2 IA  SONĜO KAJ MALDORMO SUB LA KARPENETO: Novel-> E IKS B72    79  BD
3 kolekto.

1 Anselmo Petro                          3-922570-57-7
2 IA  LA DOMAĈO                  E ECP B89    24  BB
3

1 Anselmo Petro                          3-922570-53-4
2 IA  MISTERO                    E ECP B88    32  BB
3

1                     P2 [33]
2 IA  ANTOLOGIO DE BRAZILAJ RAKONTOJ: 33 Aŭtoroj,> E BEL B54   309  BA 3
3 33 Rakontoj, 33 Tradukintoj.

1 Atusi Nakazima              J1 Masao Miyamoto
2 IA  LA OBSTINO: Rakontoj de Nakazima Atusi    E POJ B63    96  BA
3

1 Bach-Sisley, Jean            F1 Touchebeuf L.
2 IA  RAKONTOJ AL MIA BELULINO           E PPE B07   135  BA 4
3

1 Baghy Julio
2 IA  DANCU MARIONETOJ! Novelaro. 3a eld.      E LMB B33   175  BA
3

1 Baghy Julio
2 IA  KOLOROJ. Novelaro.              E PEA B60   106 I BA 1
3

1 Bako Sandor J.
2 IA  TIAJ NI ESTAS. Rakontoj.           E ABL B65   252 M BA 2
3

1                     V1
2 IA  LA BAMBUFLUTO: Novelaro el Sud-Vjetnamio.   E HFE B73   209 I BA
3

1 Bandlow Heinrich             G1 Scheerpeltz Ella
2 IA  NORD-GERMANAJ RAKONTOJ. 2a eld.       E EEB B24    48  BA 1
3

1 Bengoa Ricardo Becerro de        H2 Berenguer José F.
2 IA  LA ĴUSNASKITO: Nekredebla historio      E EJM B37    31  BA
3

1 Bøgh-Høgsted Agnes            D1 Graverson C.
2 IA  LA MISTERO DE L'VIVO. Noveloj.        E DEF B50   101  BA
3

1 Bøgh-Høgsted Agnes            D1 Graverson C.
2 IA  PLI OL FANTAZIO                E DEF B46    70  BA 1
3

1 Boulton Marjorie
2 IA  OKULOJ: Novelaro               E SJR B67   177  BA
3

1 Brandys Kazimierz            P1 Grum Jerzy
2 IA  KIEL ESTI AMATA                E PEA B64    65 M BA
3 Kun fotoj el samtitola filmo.

1 Bra^tescu-Voines÷ti Al.         R2 Morariu T.
2 IA  NIĈJO MENSOGULO kaj aliaj noveloj      E RMB B27    63  BA
3

1 Christaller Helene            G1 Christaller Wilhelm
2 IA  NOVELETOJ EL LA NIGRA ARBARO         E EEB B23    47  BA
3

1                     V1
2 IA  LA EBURA KOMBILO: Noveloj pri Sud-Vjetnamio  E LES B67   161 I BA
3

1 Elin-Pelin (Ivanov Dimitr)        B1 Atanasov Atanas D.
2 IA  LA FAMILIO GERAK               E EKB B24    83  BA 2
3

1                     FG Ramo E.
2 IA  EN SVISLANDO: Kvin rakontoj. El verkoj de   E PLH B08   104 I AA
3 Svisaj aŭtoroj.

1 Fernández Miguel ktp                       3-901752-10-2
2 IA  EKSTREMOJ: Novelaro (ankaŭ de Jorge    > E IEM B97   207  BA
3 Camacho, Gonçalo Neves, k Liven Dek)

1 Francis John I.
2 IA  VITRALO                    E SJR B60   135  BA
3

1 Frechette Louis             A1 Beaupre Vincent
2 IA  KRISTNASKAJ RAKONTOJ             E T  nd    38  VC
3 El la angla CHRISTMAS IN FRENCH CANADA. LL havas 2 similajn ekzemplerojn.

1 Frechette Louis             A1 Beaupre Vincent
2 IA  KRISTNASKAJ RAKONTOJ             E T  nd    41  VC
3 El la angla CHRISTMAS IN FRENCH CANADA. LL havas 2 similajn ekzemplerojn.

1 Gabrielli Lina
2 IA  KARNAVALO                   E KKR B73    77  BA
3 "Libro reverkita en Esperanto"; ĉu originale Itala?

1 Gabrielli Lina
2 IA  LA KOMBILO                  E KKR B62    72 I BA
3

1 Garcia Hignio                          90 71205 82 7
2 IA  KAPTURNOJ                   E FEL B99   157  BA
3

1 Glazunov V.A.
2 IA  LA SFINKSO DE STEPLANDO            E FCB B88   111  BA
3

1 Garŝin V.                R1 Kazi-Girej N.
2 IA  KVAR TAGOJ. ATTALEA PRINCEPS. (Du Rakontoj) E PWT A97    24  GA
3

1 Golden Bernard                          88-70360935-5
2 IA  BESTOJ KAJ HOMOJ. Noveloj.          E EPI B86   137  BA
3

1 Golden Bernard                          90 6336 022 3
2 IA  HIERAŬ ­ HODIAŬ ­ MORGAŬ. Noveloj     E TKS B82    96  BA
3

1 Grobe Edwin
2 IA  [5 noveloj en bindilo]            E V  B94   105  VC
3

1 Grobe Edwin
2 IA  SINJORINO BRAKNELO SINJORIĜAS        E AST B97    14  BC
3

1 Hauff Vilhelmo              G1 Wüster Eugen
2 IA  LA KANTISTINO                 E BEV B21    62  BA
3

1 Heide Zora                            87 8502 041 9
2 IA  NI, HOMOJ...                 E DEF B70    71  BA
3

1 Herczeg Ferenc              H1 Panajott A.
2 IA  HUNGARAJ RAKONTOJ               E EBI B12    47  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1                     V1 Ng. Minh Kinh k.a.
2 IA  LA HORLOĜISTO DE DJEN BJEN FU: Elektitaj  > E LVT B71   416  BA
3 vjetnamaj noveloj de la periodo 1945-1964.

1 Hosi Sin'iti               J1 Matuba Kikunobu
2 IA  MIKRONOVELOJ DE SIN'ITI HOSI         E TLT B83    76  BA
3

1 Johansson Sten                          91-630-1344-4
2 IA  DENASKA KONGRESANO KAJ ALIAJ NOVELOJ DE STEN> E ALF B92    46  BB
3 JOHANSSON

1 Jovkov Jordan              B1 variaj
2 IA  RAKONTOJ                    E SPB B86   247  BA
3

1 Jullien Jean               F1 la Lyon-a Grupo
2 IA  LA INSTITUTO MILNER             E EBI B23    36  BA
3

1 Kajotaef Wladimir
2 IA  LA UNUA.                   E V  B10    15  BA
3

1 Kalocsay Kálmán
2 IA  DIINO HERTHA                 E FCB B92    71  BA
3

1 Kamaĉo Georgo
2 IA  SUR LA LINIO                 E EBC B91    40  BA
3

1 Karinthy Frederiko            H1 Bodó Karlo
2 IA  NORDA VENTO (Novelkolekto)          E RMB B26    95  BA
3

1 Karpunina Lena                          90 71205 87 8
2 IA  LA BATO                    E FEL C00   123  BA
3

1 Koffi Gbeglo [el Togolando]
2 IA  MI VIZITIS GRANDAN URBON           E ZEB B89    43  BB
3

1 Konopnicka Maria             P1 Kabe / Grum Jerzy
2 IA  MIA POŜHORLOĜO kaj LA FUMO         E PEA B64 B11  45  BA
3

1 Lemaitre J; Rosny J.-H.; Auriol, G.   F1 Lallemant F k Beau L
2 IA  DIVERSAĴOJ: Rakontoj. 3a eld.        E PLH B05    69  BA 4
3 Alia malnovumo.

1 Lorjak                              963 571 082 8
2 IA  ILUZIOJ: Originala novelaro.         E HEA B82   184  BA
3

1 Mattos Geraldo
2 IA  LA NIGRA SPARTAKO. 2a eld.          E FDB B86 B55  54  BA
3

1 Mikuliĉiĉ Damir            ? Zarkoviĉ Jovan
2 IA  "O" kaj aliaj rakontoj            E EKS B88   217  BA 1
3

1 Miyamoto M., red.            J1 [verŝajne Miayamoto]
2 IA  RAKONTOJ DE EROŜENKO             EJ EDJ B70   121  BA
3

1 Modest Julian                          963 571 188 3
2 IA  MISTERA LUMO. Noveloj.            E HEA B87    91  BB
3

1 Modest Julian
2 IA  SONĜE VAGI. Novelaro.            E PEA B92    87 I BB
3

1 Nacume Sooseki              J1 Nishi Seiho
2 IA  LA TURO DE LONDONO: Rakonto          E KJE B60    55 I BA
3

1 Nemere István
2 IA  AMPAROLO: Novelaro              E ALF B97    80  BA
3

1 Neves Gon‡alo                          1-882251-07-5
2 IA  KOMPRENI: rakontoj              E EBC B93    53  BA
3

1 Ngok Van k.a.              V1 [nelistigita]
2 IA  LA MORTO DE JANKIO (Rakontoj pri Sud Vjet- > E HFE B64   127  BA
3 namio)

1
2 IA  LA NOVJARA DONACO DE MINISTRO         E DBM B05    13  GA
3 (de "S.L.")

1 Mózsi Ferenc (Nagy István)       H1 Nagy István
2 IA  LA NEKONATA DIO                E FCB B88    42  BA
3

1 Örkény Istvïn              H1 Bagó Attila     1-882251-06-7
2 IA  UNUMINUTAJ NOVELOJ              E EBC B94   120  BA
3

1 Pióro Julia
2 IA  EL TERO KAJ ETERO               E SJR B64   115  BA
3

1 Pióro Julia                           90 633 6017 7
2 IA  HIEROGLIFO. Noveloj.             E TKS B79    96  BA
3

1 Post Charles F.             A1 Post Charles F.
2 IA  LA PSIKA BASBALLUDISTO            E V  B74    19  BA
3

1 Potts Bertram                          90 6336 025 8
2 IA  KAVERNO APUD LA MARO. Novelaro.       E TKS B83   228  BA
3

1 Potts Bertram
2 IA  NOKTO DA TIMO, kaj aliaj noveloj.       E DEF B71    80  BA
3

1 Promet Lilli               E1 Lekko Alma
2 IA  KUŜANTA TIGRO                E EER B71    77 I BA
3

1 Riisberg Gudrun                         87 85020 53 2
2 IA  SUNO KAJ PLUVO                E DEF B72    80  BA
3

1 Risør Villy E.              D1 Dragsted Svend k.a.
2 IA  TIEL PROFUNDA ESTAS LA NOKTO         E CDE B59   111 M BA
3

1 Robinson Kenelm
2 IA  SE GRENERETO...                E V  B30   160  AA
3

1 Rosbach Johan Hammond
2 IA  DISKO: Ciklo da skizoj.            E DEF B70   111  BA
3

1 Rosbach Johan Hammond
2 IA  HOMOJ KAJ RIVEROJ: Fasko de rakontoj pli- > E EKK B57   140  AA
3 malpli veraj.

1 Rosbach Johan Hammond
2 IA  LA MIRINDA ELIKSIRO              E DEF B68    99  BA
3

1 Rossetti Reto
2 IA  EL LA MANIKO. Novelaro.           E SJR B55   221  BA
3

1 Rossetti Reto k Vatré Henri, red,                963 571 105 0
2 IA  TREZORO: LA ESPERANTA NOVELARTO 1887-1986   E HEA B89   952  AA
3 2 vol.

1 Rossetti Reto k Szilágyi Ferenc, red.
2 IA  33 RAKONTOJ: LA ESPERANTA NOVELARTO      E SJR B64   331  AA
3

1 St. Pierre Paul             A1 Jakobo K.
2 IA  "SMITH" KAJ ALIAJ EVENTOJ ­ Rakontoj el   > E V  B8?    56  NC
3 "Chilcotin"-Lando.

1 Salovaara Eija
2 IA  KIE BOACOJ VAGADAS              E DEF B67    71  BA
3

1 Sekelj Tibor
2 IA  PREMIITAJ NOVELOJ KAJ ALIAJ          E IKS B74    53  BA
3

1 Sokalówna Barbara                        83-7013-007-0
2 IA  VIRO EN NIGRA MANTELO KAJ ALIAJ RAKONTOJ   E PEA B84    96  BA
3

1 Stanev Emiljan              B1 Grigorov Asen k.a.
2 IA  ŜTELISTOJ DE PERSIKOJ: Elektitaj Noveloj > E SPB B85   130  BA
3 kaj Rakontoj

1 Stankieviĉ V
2 IA  EL LA VIVO DE ESPERANTISTOJ          E PWT A96    27  GA
3

1 Stamatov G.P.              B1 Krestanoff Ivan H.
2 IA  NUNTEMPAJ RAKONTOJ              E FHS B22    80  BA
3

1 Steele Trevor                          3-901752-15-3
2 IA  AUSTRALIA FELIX: Noveloj           E IEM B99   132  BA
3

1 Steele Trevor                          3-85182-004-5
2 IA  MEMORI KAJ FORGESI: Noveloj el la Norda   > E PEV B92   140  BA
3 Montaro.

1 Stuttard Mason
2 IA  LA VIRINETO EN BLUO kaj aliaj rakontoj    E EPC B46   150  BA
3

1                     S2 Szilágyi Ferenc
2 IA  SVEDA NOVELARO                E SLE B50   235  EA
3

1 Sullivan J.H.                          90 6336 028 2
2 IA  LA VUALO DE L'TEMPO: Novelaro        E TKS B83   116  BA
3

1 Sullivan J. Herbert                       90-71205-42-8
2 IA  SUB INFLUO DE ALKOHOLO: 12 rakontoj     E FEL B91    92  BB
3

1 Szathmári Sándor                        963 571 006 2
2 IA  KAIN KAJ ABEL                 E HEA B77   287  BA
3

1 Szathmári Sándor                        963 571 178 6
2 IA  PERFEKTA CIVITANO: Plena novelaro.      E HEA B88   452  BA 1
3

1 Szczypiorski Andrzej           P1 Wiecko Walery
2 IA  SUB LA NOBLA ĈEVALO             E PZE B64    59  BA
3

1 Szilyági Ferenc
2 IA  LA GRANDA AVENTURO kaj aliaj noveloj.     E ESE B45   144  AA
3

1 Szilïgyi Ferenc                         963 571 264 2
2 IA  LA GRANDA AVENTURO kaj aliaj noveloj     E HEA B89 B45 151  BA
3 Dua eld. Serio Esperantaj Klasikaĵoj, N-ro 3.

1 Ŝirjaev Ivan
2 IA  EN LA VAGONO kaj aliaj rakontoj.       E EJM B37    29  BA
3

1 Ŝtimec Spomenka                         963 571 106 9
2 IA  VOJAĜO AL DISIĜO              E HEA B90    91  BA
3

1 Thoræus-Ekström Margid
2 IA  BRILO DE FANTOMO               E DEF B67    72  BA
3

1 Trudiĉ Boĵidar
2 IA  PROVINCA GASTEJO: Strangaj Rakontoj      E SEJ B55    27  BA
3

1 Tuglas Friedebert
2 IA  KVIN NOVELOJ. 2a rev. eld.          E EER B84 B71 127  BA
3

1 Vermeiren Leopold            N1 Van de Velde Lode  90-71205-67-3
2 IA  LA BELA PETVETURANTINO: Ses erotikaj    > E FEL B96    76  BA
3 rakontoj

1 Vermeiren Leopold            N1 Willems Cor     90-71205-57-6
2 IA  LA LUDANTA LUMO: Kvin erotikaj rakontoj    E FEL B95    93  BA
3

1 Vermeiren Leopold            N1 Van de Velde Lode  90-71205-79-7
2 IA  LA EGIPTA DANCISTINO: Tri erotikaj     > E FEL B96    99  BA
3 rakontoj

1 Vigny Alfred de             F1 Meyer Sam.
2 IA  LA INTERVIDIĜO kaj NEKONITA DIALOGO     E EBI B14    40  BA
3

1 Vinar^ Valdemar
2 IA  LA SKANDALO PRO JOSEFO: Kvinobla aŭtenta  > E CEP B81    68 I BC
3 atesto pri la tikla evento malnovtestamenta.

1 Von Eichendorff Joseph          G1 Haupenthal Reinhard
2 IA  TRI NOVELOJ: La marmora statuo, La kastelo > E EGW B85   184  AA
3 Dürande, La kidnapo

1 Wagner George E.
2 IA  LA SEĜO DEKTRIA               E V  B57    38  BD
3

1 Wasniewski J.
2 IA  EN LA BRIKEJO                 E PWT A98    12  GA
3

1 Zahn Ernst                G1 Ŝmid, J., Bern
2 IA  LA PATRINO                  E EBI B23    56  BA
3

1 Zanoni, [reviziita de]          XX
2 IA  BUKEDO, v. I: Kolekto de literaturaĵoj   > E THJ B23    88  BA
3 originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj.

1 Zanoni, [reviziita de]          XX
2 IA  BUKEDO, v. II: Kolekto de literaturaĵoj  > E THJ B23    78  BA
3 originalaj kaj tradukitaj de diversnaciaj aŭtoroj.

1 Andersen H. C.; Uniechowski A., ilus.  GD Zamenhof L.L.
2 IB/EK FABELOJ, v. I, 2a eld.            E HDE B65   237 M BA
3

1 Andersen                 GD Zamenhof L.L.
2 IB/EK FABELOJ DE ANDERSON, Plena Kolekto, 2a parto E PEC B26   154  BA 4
3

1 Andersen                 GD Zamenhof L.L.
2 IB/EK FABELOJ DE ANDERSON, Plena Kolekto, 3a parto E PEC B26   153  BA 4
3

1 Andersen H. C.; Uniechowski A., ilus.  GD Zamenhof L.L.
2 IB/EK FABELOJ, v. IV, 2a eld.            E HDE B63   240 M BA
3

1 Andersen H.C.; Uniechowski A., ilus.   GD Zamenhof L.L.
2 IB/EK FABELOJ DE ANDERSEN ­koboldoimuna eldono­  > E ELJ B90   828 M BA
3 4 v. en l de HCA. "iam kompletigota plena verkaro de l.l. zamenhof volumo 7".

1 Andersen Hans Christian         D1 Skeel-Giörling
2 IB  FABELOJ DE ANDERSEN              E EBI B23    39  BA
3

1 Anderson H.C.; Hjortlund Gustav, ilus.  D1 Schleicher Ib
2 IB  LA MARVIRINETO                E EKK B62    53 M AA 4
3

1 Anderson H.C.; Hjortlund Gustav, ilus.  D1 Schleicher Ib
2 IB  LA NOVAJ VESTOJ DE LA IMPERIESTRO kaj Du  > E EKK B64    51 M AA
3 Aliaj Fabeloj

1 Beaucaire Louis, red.; Markoviĉ S ilus
2 IB  FABELOJ DE LA VERDA PIGO           E TKS B81   110 M BA
3

1 Vinar^ Valda; Lada Josef, ilus.
2 IB  ĈEĤAJ FABELOJ                E AAJ B62    74 I BA
3

1                     G1 Pulvers Charlotte
2 IB  ELZASAJ LEGENDOJ, 2a eld.           E EBI B24 B12  47  BA
3

1 Doroŝeviĉ Vlas             R1 Hohlov Nikolao
2 IB  ORIENTAJ FABELOJ               E FHS B24    66  BA
3

1                     J1 Macubara k Ŝimomura
2 IB  JAPANAJ FABELOJ, 3a eld.           E AAJ B60 B33  60 M BA
3

1 Krilov Iván A.             R1 Rublov S.      90 6336 0096
2 IB/GE ELEKTITAJ FABLOJ               E TKS B79   336 I BA
3

1                     V1 Kinh k Dam
2 IB  BLANKA SABLO: Fabeloj, Legendoj, Rakontoj  > E HFE B81    56  BA
3 el Vjetnamio, Pasinta kaj Nuntempa.

1                     V1 Kinh k Dam
2 IB  MIRIADOJ DA LUMOJ: Fabeloj, Legendoj, Ra-  > E HFE B81    56  BA
3 kontoj el Vjetnamio, Pasinta kaj Nuntempa.

1 Galloway Philippa; Cook Walter, ilus.  A1 Tordoff Guy B.
2 IB  SKOTA LEGENDARO                E FPG B70   127 M AB
3

1 Grimm Fratoj; Langeberg A., ilus.    G1 Kabe
2 IB  CINDRULINO kaj aliaj fabeloj, 2a eld.     E FLE nd    46 I BA
3

1 Grimm Fratoj               G1 Kabe
2 IB  ELEKTITAJ FABELOJ               E EVM B06   199  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Grimm Fratoj; Langeberg A., ilus.    G1 Kabe
2 IB  NEĜULINO kaj aliaj fabeloj, 2a eld.     E FLE B39    94 I AA
3

1 Grimm Fratoj               G1 Kabe
2 IB  TRI ORAJ HAROJ DE L'DIABLO (Tri fabeloj)   E PEA B64    39 I BA
3

1 Hauff Wilhelm              G1 Eggleton J.W.
2 IB  LA KARAVANO                  E BEA B21    99  BA 1
3 Kovrilo mankas.

1 Kunio Yanagita, red.           J1 multaj
2 IB  JAPANAJ MALNOVAJ RAKONTOJ           E AAJ B65   127 I EA
3

1 Kalocsay K.
2 IB/CQ EZOPA SAĜO: Sepdeksep fabloj, verse reverk-> E EKK B56   127 I AA
3 ita de K. Kalocsay

1 Koenen Marie               N1 Vijver P.Ch.M.Van de
2 IB  LA SUNKRONO (el: Sproken en Legenden ­ Fa- > E MTE B37    99  BA 3
3 beloj kaj Legendoj)

1 Maurois Andre; Ermers Jan, ilus.     F1 Fabo Berno
2 IB  BARELULOJ KAJ FADENULOJ (Moderna Fabelo por > E EIM B35   104 I AA
3 Ge(mal)junuloj) ("Patapoufs & Filifers")

1 Niemojewski A.              P1 Kuhl Bronislaw
2 IB  LEGENDOJ, 2a eld.               E FHS B23    74  BA
3

1 Ralin Radoj; ilus. Vlado Palankov    B1 Mitev Venelin
2 IB  BONVOLU, JE VIA DISPONO: EPIGRAMOJ, FABLOJ, > EB PES B90   109 M BA
3 AFORISMOJ

1                     R1 Koliner Albert M.
2 IB  LA REGNO DE L'VERO: Fabelo por grandaj homoj E EOD B24    23  BA
3

1 Ruskin John               A1 Kellermann Ivy
2 IB  LA REĜO DE LA ORA RIVERO aŭ LA NIGRAJ   > E EBI B26    40  BA
3 FRATOJ

1 Sinha Lakshmiswar
2 IB  BENGALAJ FABELOJ (BENGALISKA SAGOR), 2a eld. ES ESE B30    63  BA
3

1 Cimpa C. k Mayer H.
2 IB  VIENAJ LEGENDOJ                E IEM B92    40 I BA
3

1 Ŝkrljac Ferdo; Veĉenaj Ivan, ilus.   K2 Velebit Josip
2 IB/CQ BASNICE za male i odrasle / FABLETOJ por  > EK LKE B62    44 M BA
3 Etuloj kaj Plenkreskuloj

1 Szilágyi Francisko
2 IB  TRANS LA FABELOCEANO... Noveloj        E LMB B31   135 I BA 4
3

1 Thézard Joëél
2 IB  NORDNORDAJ FABELOJ              E EJM B37    32  BA
3

1 Thurber James; ilus. de Searle Ronald  A1 Lewin Ralph     1-882251-04-0
2 IB  LA 13 HORLOĜOJ                E EBC B93    41 I BA
3

1 Amicis Edmondo de            I1 Monti P.C.
2 IC  ITALAJ RAKONTOJ: Por niaj infanoj. 2a eld.  E PVT B57 B22  81 I BA
3

1 Brattström Inger             S2 Markheden Malte   91-8732-03-7
2 IC  SOMERA TAGO kaj AŬTUNA VESPERO        E PEM B88    52  BA
3

1 Cubota Ĵoĵi              J1 Ito Kiuzo
2 IC  LA INFANOJ EN VENTO              E CGJ B66    71  BD
3

1 Fisker Robert              D1 Riisberg Gudrun   87 85020 70 2
2 IC  MORSO-KLUBO                  E DEF B73    31 I BB
3

1 Iŭakura Masaĵi; ilus. Joŝiko Ueda   J1 Nomra Sejŝro
2 IC  RAKONTO KOMENCIĜANTA PER TERPOMOJ      E BKJ B89    91 M BA
3

1 Sullivan J.H.; Goodwin Brenda, ilus.
2 IC  LA JUNAJ DETEKTIVOJ (Rakonto pri Kontraband-> E EPC B53    43 I BA
3 istoj)

1 Thurber James; ilus Searle Ronald    A1 Lewin Ralph A.    1-882251-04-0
2 IC  LA 13 HORLOĜOJ                E EBC B93 B51  42 I BA
3

1 Domanovicï Radoje k.a.          S1 Stefanovicï P., k.a
2 ID  TRI SATIROJ                  E SEL B57    40  BA
3

1 Dorno F.V.; ilus. de aŭtoro
2 ID  LA AVENTUROJ DE L.R.M. STULTULOF la Xa    E HOB B38    64 I BA
3

1 Dorno F.V.                            963 571 009 7
2 ID/HD SATIROJ: LA AVENTUROJ DE L.R.M. STULTULOF LA> E HEA B77 B38 140  BA
3 X-A, k LEVU LA MANOJN! Gaja komedio en tri aktoj

1 Forge Jean
2 ID  LA VERDA RAKETO: Satira Novelaro el Esper- > E EKK B61   147  AA
3 antujo

1 Forge Jean                            951-9005-31-5
2 ID  MIA VERDA BREVIERO: Satira Novelaro el Es- > E FES B74   264  BA
3 perantujo

1 Rosbach Johan Hammond
2 ID/GU BAGATELARO                  E EEO B51   174  BA
3

1 Schwartz Raymond                         87 87089 01 7
2 ID  VOLE...NOVELE aŭ Kvindek jaroj da noveloj: > E TKK B71   192  BA
3 1920-1970.

1 Sienkiewicz Henryk            P1 Grabowski Antoni
2 ID  KIO OKAZIS FOJE EN SIDONO: Humoresko     E VJG B09    24  GA
3

1 Ukraina...Tradukista Sekcio       R1 [variaj]
2 IE  ANTALOGIO [tiele] DE FANTASTIKAJ RAKONTOJ DE> E ASE B86    56  BF
3 SOVETAJ VERKISTOJ

1 Ukraina...Tradukista Sekcio       R1 [variaj]
2 IE  ANTOLOGIO DE FANTASTIKAJ RAKONTOJ DE    > E ASE B86    60  BF
3 SOVETAJ VERKISTOJ, v. II

1 Flórez W. Fernández           H1 Hernandez Luis
2 IE/ID FILOZOFIO DE FANTOMO             E HEF B59    23 I BA
3

1 Gaku Konisi
2 IE  LA KOSMOŜIPO "EDENO n-ro 5"         E KLG B71    48  BC
3

1 Gaku Konisi
2 IE  VAGE TRA LA DIMENSIOJ             E JEL B76    78  BA
3

1 Kafka Franz               G1 Nervi Mauro     88-7036-069-5
2 IE  LA METAMORFOZO                E EPI B91 B15  75  AA
3 Serio Oriento-Okcidento, numero 31, sub aŭspicioj de UEA

1 Maier W.J.
2 IE  VOĈO EL NENIO: PENANTA PACIGI PLALNEDOJN   E V  nd    51  CC
3

1 Mitchell J.A.              A1 Wendell Lehman
2 IE  LA LASTA USONANO: Fragmento el la Taglibro > E EBI B24 B10  48  BA
3 de Kan-Li

1 Nemere István                          963 571 037 2
2 IE  LA NAŬA KANALO                E HEA B81   105  BA
3

1 Payson Eduard
2 IE  LA FANTOMA EDZINO, 2a eld.          E PEV B88 B30  20  BA
3

1 Literatura Inst. de Ĉina Akad. Sciencoj C1 Pandiŝo kaj I.Ko
2 IE  RAKONTOJ PRI FANTOM-SPITANTOJ         E CEL B61    98 I BA
3 35 rakontoj el ĉinaj antikvaj libroj. [Angle: ghost-busters! --gk]

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       600-2667-1
2 IE  SFEROJ­1: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E HEF B82   133 I BA 2
3 Mankas p. 95-96.

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-300-9632-9
2 IE  SFEROJ­2: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B83   145 I BA
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-398-1230-2
2 IE  SFEROJ­3: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B84   130 I BA 2
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-398-5753-5
2 IE  SFEROJ­4: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B86   130 I BA 1
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-398-8777-9
2 IE  SFEROJ­5: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B87   142 I BA
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-404-2065-X
2 IE  SFEROJ­6: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B88   139 I BA
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-604-2339-5
2 IE  SFEROJ­7: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B92   135 I BA
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-604-6592-6
2 IE  SFEROJ­8: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B93   144 I BA
3

1 Aduriz Miguel Gutierrez, komp.      XX [variaj]       84-604-9831-X
2 IE  SFEROJ­9: SCIENCFIKCIO KAJ FANTASTO      E GNH B94   134 I BA
3

1 Szathmïari Sándor
2 IE  MAŜINMONDO kaj aliaj noveloj         E SJR B64   187  BA
3

1 Albahari David              S3 Martinov Zlatoje
2 IF  EKLAMPSIO EN REMIZO ­Rakontaro­        E SEJ B90    63  BA
3

1 Grgurina D-ro Ante
2 IF  ĈE DOKTORO                  E SEJ B58    61  BA
3

1 Kilian Theodor, komp.
2 IF  LMR: LA MONDO RAKONTAS. 50 rakontoj el 5 > E V  B70    46  BA
3 kontinentoj.

1 Luna A. Lopez
2 IF  MI RAKONTAS... Timindaj hipokrituloj     E ALL B77    52  BD
3

1 Rosbach John Hammond                       951-96076-8-4
2 IF  SILKA KUSENO                 E OMA B91    64  BA
3

1 Ŝtimec Spomenka                         3-85182-011-8
2 IF  KROATA MILITA NOKTLIBRO            E PEV B93   104  BA
3 Biografiaj rakontoj

1 Ju'lia 'Sigmond                         1-882251-37-7
2 IF  MI NE ESTAS MONA LISA             E EBC C00    65  BA
3

1 Überzwerch Wendlin            G1 Meiners Alois    3-926633-22-0
2 IF  HOMOJ­TIAJ KAJ ALIAJ: Ankaŭ strangulo   > E AGV B89    91 I BA
3 restas homo

1 Vermeiren Leopold                        90-71205-49-5
2 IF  LA NUDA FEINO: Ok Erotikaj Rakontoj      E FEL B93   111  BA
3

1 Gates, Ronald Cecil                       0-646-13660-7
2 IG  SEP KRIMNOVELOJ                E AEA B93    84  BA
3

1 Gates, Ronald Cecil                       0-646-18549-7
2 IG  REFOJE KRIMNOVELOJ SEP            E AEA B94    90  BA
3

1 Gates Ronald Cecil                        0 9586651 0 9
2 IG  TRIA KOLEKTO DA KRIMNOVELOJ          E AEA B96    84  BA
3

1 de Almeida, José Américo         P2 Mattos Geraldo
2 JA  LA BAGASEJO                  E FCB B85   176  BA
3

1 Aszlányi Karlo             H1 Spierer Ladislao
2 JA  SEP VANGOFRAPOJ                E EPC B43   148  BA
3

1 Baghy Julio                           963 571 167 0
2 JA  HURA!                     E HEA B86 B30 427 I EA
3

1 Baghy Julio
2 JA  PRINTEMPO EN LA AŬTUNO: Rakonto pri Dolĉe > E HDE B31   114 I BA
3 Melankolia Renkonto

1 Baghy Julio
2 JA  VIKTIMOJ, 2a eld.               E ESL B28 B25 237  AA
3 [Dato laŭ Fajszi]

1 Baghy Julio
2 JA  VIKTIMOJ, 6a eld.               E EFK B91 B25 207  BA
3 Kun postparolo de Vilmos Benczik.

1 Baghy Julio
2 JA  SUR SANGA TERO: Mozaikromano (Daŭrigo de la> E SBH B33   264  BA
3 romano "VIKTIMOJ"). 2a eld.

1 Baghy Julio
2 JA  SUR SANGA TERO: Mozaikromano (Daŭrigo de la> E EFK B91 B33 249  BA
3 romano "VIKTIMOJ"). 4a eld. Kun postparolo de Vilmos Benczik.

1 Baroja Pio                H2 Diego Fernando de  84-400-6199-4
2 JA  LA ARBO DE LA SCIADO             E SJR B73   231  BA
3

1 Böll Heinrich              G1 Ŝulco Rikardo    3-88350-500-5
2 JA  LA PERDITA HONORO DE IU KATARINO BLUM' aŭ: > E BEG B78   154  AA
3 Kiel potenco povas estiĝi kaj kien ĝi povas konduki. Rakonto

1 Bulthuis H.J.
2 JA  IDOJ DE ORFEO                 E V  B23   543  BA
3

1 Bulthuis H.J.
2 JA  JOSEF KAJ LA EDZINO DE POTIFAR aŭ IDOJ DE > E HDE B26   200  AA
3 MERKURO KAJ EROSO

1 Buzzati Dino               I1 Mistretta Daniele  88-7036-058-X
2 JA  LA DEZERTO DE LA TATAROJ           E   B94 B45 173  AA
3

1 Buzzati Dino               I1 Mistretta Daniele  88-7036-058-X
2 JA  LA DEZERTO DE LA TATAROJ           E EPI B93 B45 172  AA
3

1 Dalsace Lionel              F1 Ferter-Cense S-ino E
2 JA  FATALA ŜULDO                 E PEP B10   318  AA
3

1 Degreef J.D.               N1 Vijver P.Van de
2 JA  LA RADIANTA LOTUSO              E PHE B37   193  BA
3 [Dato laŭ Fajszi]

1 Dostojevskij Feodor           R1 Parfentjev Andrej  ãp060692 >
2 JA  KRIMO KAJ PUNO                E SEZ B93   488  AA
3 > 11/II (legu majusklaj pi kaj rho). No. 28 Serio Orienta-Okcidenta kun UEA

1 Egerrup H.L.
2 JA  D-RO DORNER                  E DEF B45   208  BA
3

1 EMBA [Emeriko Baranyai]
2 JA  MARIA KAJ LA GRUPO              E LMB B36   172  BA
3

1 EMBA [Emeriko Baranyai]
2 JA  MARIA KAJ LA GRUPO, 2a eld.          E PEV B90 B36 180  BA
3 Kun postparolo de Vilmos Benczik.

1 Engholm Stellan
2 JA  HOMOJ SUR LA TERO, 2a eld.          E SJR B63   233  AA
3

1 Ferber Edna               A1 Fabo Berno
2 JA  "FANNY"                    E EPC B3?   240  AA
3

1 Forge Jean
2 JA  ABISMOJ                    E FSH B23   150  BA
3

1 Fournier Alain              F1 Bernard Roger    84.400.6196-4
2 JA  LA GRANDA MEAULNES              E SJR B76   222  BA
3

1 Gáll István              H1 Benczik Vilmos    963 571 141 7
2 JA  OBSEDITA DE L'SUNO              E HEA B86   184  BA
3

1 Gold Michael               A1 Saville Georgo
2 JA  JUDOJ SEN MONO                 E FLE B3?   221  AA
3

1 Heer J.C.                G1 Bader/LeBrun/Schmid
2 JA  ĈE LA SANKTAJ AKVOJ: Romano el la svis-  > E SES B77 B48 213  AA
3 landa montegaro. [Datoj laŭ Fajszi]

1 Kassák Ludoviko             H1 Spierer Ladislao
2 JA  LA VOJOJ ESTAS NEKONATAJ           E FLE B4?   177  AA
3

1 Kerte'sz Imre              H1 Istvan Ertl
2 JA  SENSORTECO (Serio Oriento-Okcidento)     E ARA C02   208  AA
3 Unuefoje eldonita sub titolo SORSTALANSA`G

1 Kirk Hans                D1 Friis L. k Jensen W.
2 JA  TAGLABORISTOJ                 E DEF B41 B68 218  AA
3

1 Kloepffer Walther            G1 Goppel Ludwig
2 JA  VAGABONDO KAJ SINJORINO            E HDE B31   204  AA
3

1 Krleĵa Miroslav             SK Tiŝljar Zlatko
2 JA  RANDE DE L' PRUDENTO             E IKS B87   240  AA
3

1 Kuroda Masayuki
2 JA  ANIMO DRIVAS                 E JEL B90   195  BA
3

1 Latzko Andreas              G1 Minor Charles
2 JA  HOMOJ EN MILITO                E FLE B39   190  AA
3 [Dato laŭ Fajszi]

1 Márquez, Gabriel García         H2 de Diego, Fernando
2 JA  CENT JAROJ DA SOLECO             E FCB B92   372  AA
3

1 Mährti Paula
2 JA  LA MANTO                   E FCB B97   182  BA
3

1 Nemere István                          963 571 159 X
2 JA  LA ALTA AKVO                 E HEA B85   129  BA
3

1 Nemere István                          963 571 195 6
2 JA  LA BLINDA BIRDO, 2a eld.           E HEA B87 B83 118  BA
3

1 Nemere István                          963 571 244 8
2 JA  DUM VI ESTIS KUN NI              E OMA B88   165  BA
3

1 Nemere István                          963 571 140 9
2 JA  LA MONTO                   E HEA B84   166  BA
3

1 Nemere Istvïn
2 JA  NESTO DE VIPEROJ               E IMR B94   179  BA
3

1 Nemere István
2 JA/BB PIGRE PASAS LA NOKTO             E EFK B92   151  BA
3 Kaj FL. Havas laŭdatan liston, "ESPERANTAJ ORIGINALAJ ROMANOJ 1907-1992".

1 Nemere István                          963 571 181 6
2 JA  SERĈU MIAN SONĜON              E HEA B87   171  BA
3

1 Nemere István                          963 571 189 1
2 JA  SUR KAMPO GRANITA               E HEA B87   127  BA
3

1 Nemere Istva'n                          1-882251-35-0
2 JA  KRIAS LA SILENTO               E EBC C02   178  BA
3

1 Oppenheim E. Phillips          A1 E-Soc. de Romford
2 JA  LA ORA ŜTUPARO                E EPC B35   278  AA
3

1 Oppenheim E. Phillips          A1 Wadham Fred. E.
2 JA  RIĈA KAJ SEN MONO              E EPC B3?   222  AA
3

1 Piĉ Karolo
2 JA  LA LITOMIŜLA TOMBEJO             E AEI B81   276  BA
3

1 Piĉ Karolo
2 JA  KLAĈEJO                   E AIS B87   188  BA
3

1 Prévost Abato              F1 Vallienne D-ro
2 JA  MANON LESCAUT (MANON LESKO)          E PEP B08   188  BA
3

1 Ramuz C.-F.               ? Saussure René de
2 JA  ALINE                     E GLK B11   138  AA
3

1 Ribillard Jean; Rossetti Reto, red.
2 JA  VIVO KAJ OPINIOJ DE MAJSTRO M'SAUD      E SJR B63   143 I BA
3

1 Rosbach Johan Hammond                      82-90006-09-8
2 JA  UNUMANE                    E EEO B91   126 I BA
3

1 Rossetti Cezaro
2 JA  KREDU MIN SINJORINO!             E HDE B50   260  AA
3

1 Rossetti Cezaro                         88-7036-040-7
2 JA  KREDU MIN SINJORINO! 3a eld.         E EPI B90 B50 278  AA
3

1 Sánta Ferenc               H1 Benczik V. k.a.
2 JA  DUDEK HOROJ                  E ECB B66   235  AA
3

1 Stanev Ljuben
2 JA  LA GLACIKOVRITA PONTO             E SPB B84   143  BA
3

1 Ŝtimec Spomenka                         88-7036-019-9
2 JA  OMBRO SUR INTERNA PEJZAĜO          E EPI B84   141  AA
3

1 Schreiner Olive             A1 Andrew Stephen A.
2 JA  ROMANO PRI AFRIKA BIENO            E EPC B34   270  BA
3

1 Schreiner Olive             A1 Andrew Stephen A.
2 JA  UNDINO                    E EPC B38   283  AA
3

1 Schwartz Raymond
2 JA  KIEL AKVO DE L' RIVERO            E AEI B87 B63 487  AA
3 Represo de Stafeto-eldono.

1 Sinclair Upton              A1 Fröding Karl
2 JA  JIMMIE HIGGINS                E SAT B34   373  AA
3

1 Sinnotte E. Alleyne
2 JA  LILIO                     E BEA B18   194  AA
3 Unu de la plej fruaj originalaj E-romanoj (la sesa).

1 Steele Trevor                          3-85182-017-7
2 JA  APENAŬ PAPILIOJ EN BERGEN-BELSEN       E PEV B94   148  BB
3

1 Steele Trevor
2 JA  SED NUR FRAGMENTO               E FCB B87   448  AA
3

1 Székely-Lulofs M.H.           N1 Makkinje P.J.
2 JA  KULIO                     E SAT B4?   178  AA
3

1 Tavanti Corrado k Ertl István
2 JA  TIU TOSKANA SEPTEMBRO             E HEA B90   137  BA
3

1 Thurston E. Temple            ? Spero R.
2 JA  LA URBO DE BELEGA SENSENCAĴO         E ELF B12   240  AA
3

1 Tófalvi Éva k Kníchal Oldr^ich                  92 9017 029 8
2 JA  KIUJ SEMAS PLORANTE...            E UEA B84   107  BA
3

1 Tomizza Fulvio              I1 Soranzo Pier G.   88-7036-017-2
2 JA  MATERADA                   E EPI B83   159  BA
3

1 Vaha Blazio                           963 571 172 7
2 JA  ADOLESKO                   E OMA B87   243  BA
3

1 Vladyka Ladislav             C2 Moraviaj E-Pioniroj
2 JA  MI EN LI                   E MEP B33   191  AA
3

1 Z^ivanovicï Stevan
2 JA  LA SONORILO DE BLED              E BNK B59   112  BA
3

1 Aranha Gra‡a; ilus. de Percy Lau     P2 Coutinho Caetano
2 JB  KANAANO                    E BEL B87   168 I BA
3

1 Bakin                  C1 Laŭlum       7-5052-0031-3
2 JB  FROSTA NOKTO                 E CEE B90   301  AA
3

1 Baum Vicki                G1 Mooij P.H.      92 9017 033 6
2 JB  AMO KAJ MORTO EN BALIO            E UEA B86   420  BA
3

1 Bornhöhe Eduard             E1 Kruusalu Valev    951-96076-2-5
2 JB  VENĜANTO: Rakonto pri malnova tempo de Es-> E OMA B90   118 I BA
3 tonia. (Orig. 1959)

1 Brouwer P.A.S. Van Limburg        N1 Isbrücker/Ziermans
2 JB  AKBAR: Orienta Romano. 2a korektita eld.   E ICE B36 B23 215  AA
3 Orig. 1872.

1 Chun-chan Yeh              A1 Auld William
2 JB  MONTARA VILAĜO                E CEE B84   264  AA
3

1 Haggard Sir H. Rider           A1 Payson E k Butler M.
2 JB  LUNO DE ISRAEL: Rakonto pri la Eliro     E EPC B28   219  BA 1
3

1 Jeluŝiĉ Mirko             GK Rotkviĉ
2 JB  CEZARO (Romano)                E T  B34   536  AA 1
3

1 Krusten Erni               E1 Saha Hillar
2 JB  OKUPACIO                   E EER B72    91  BA
3

1 Lorjak
2 JB  REGULUS                    E LGP B81   339  BA
3

1 LÖwenstein Anna                         90 71205 77 0
2 JB LA ŜTONA URBO                  E FEL B99   349  BA
3

1 Luyken H.A.
2 JB  PRO IŜTAR: Romano el la antikva Babela his-> E FHS B24   304  BA
3 torio.

1 Mai Huu                 V1  ?
2 JB  LA LASTA ALTAĴO: Romano pri la Batalo de  > E HFE B63   366  BA
3 Djen Bjen Fu. Kun 2 mapoj.

1 Prus Boleslaw              P1 Kabe
2 JB  LA FARAONO, en 3 vol.             E EPV B57   960  AA
3

1 Varankin V.                           87 87089 10 6
2 JB  METROPOLITENO                 E TKK B77 B33 252  AA
3

1 Wiseman Kardinalo            A1 Ramo E.
2 JB  FABIOLA: Rakonto pri la Katakomboj. 2a eld.  E EKP B28   436 I AA
3

1 Xavier Francisco Cándido        P1 Neto Porto Carreiro
2 JB  ANTAŬ DU MIL JAROJ... Romano de Emmanuel.  E BSF B51   400  BA
3 Laŭ la 5a orig. eld.

1 Xavier Francisco Cándido        P1 Neto Porto Carreiro
2 JB  PAŬLO KAJ STEFANO. Historia Romano diktita > E BSF B66   543  BA
3 de la Spirito EMMANUEL. Laŭ la 7a orig. eld.

1 Yosio Nagayo               J1 Masao Ueyama
2 JB  KRISTO EL BRONZO               E POJ B69   108  BA
3

1 Apitz Bruno               G1 Schulze Karl
2 JC  NUDA INTER LUPOJ               E EDL B74   480  AA
3

1 Bartelmes N.
2 JC  JUNECA ARDO                  E SAT B36   119  BA
3

1 Bartelmes N.
2 JC  VARTEJOJ                   E SAT B38   128  BA
3

1 Földes Jolanta              H1 Halka L. k Spierer L
2 JC  LA STRATO DE FIŜANTA KATO          E LMB B37   268  BA
3

1 Korolenko Vladimir            R1 Ŝidlovskaja Maria
2 JC  LA SENLINGVULO. 2a eld.           E FLE B26   191  AA
3

1 Laŭ Ŝe                 C1 Ŭang Ĉongfang
2 JC  KAMELO ŜJANGZI                E CEE B88   319  AA
3

1 Lee John A.               A1 Potts Bertram
2 JC  INFANOJ DE LA MALRIĈULOJ           E SAT B72   271  BA
3 Orig. 1933.

1 London Jack               A1 Saville Georgo
2 JC  LA FERA KALKANUMO               E SAT B30   362  AA
3

1 Shute Nevil               A1 Linton K.G.     0 9595336 3 X
2 JC  SUR LA BORDO                 E AEA B83   254  BC
3

1 Sinclair Upton              A1 Bailey William
2 JC  PETROLO! en 2 vol.              E EPC B36   626  AA
3

1 Szathmári Sándor
2 JC  VOJAĜO AL KAZOHINIO             E SAT B58   317  BA
3

1 Adema Tjeerd               N1 Faulhaber F.
2 JD  DEKKINGA FUĜAS                E DEF B57   220  BA
3

1 Baghy Julio
2 JD  VERDAJ DONKIĤOTOJ [inkl. PAŬLO PAAL, ro- > E SBH B33   221  BA
3 mano, k "LA 'RONDA FAMILIA'", karikaturoj (p. 177-221)]. Dato laŭ Fajszi.

1 Jerome Jerome K.             A1 Badash G.
2 JD  TRI HOMOJ EN BOATO (Por ne Forgesi pri la  > E LMB B34   256  BA
3 Hundo). Orig. 1889.

1 Lorjak                              963 571 126 3
2 JD  EŬLALIA                   E HEA B84   187  BA
3

1 Lorjak                              90-71205-26-6
2 JD  KROMOSOMOJ                  E FEL     152  BA
3

1 Lorjak                              963 571 168 9
2 JD  MARIAGNES                   E HEA B86   120  BB
3

1 Lorjak                              951-9005-35-8
2 JD  NEOLOGISME                  E FES B75    88  BA
3

1 Merchant John
2 JD  KOMPATINDA KLEM                E EPC B31    90  BA
3

1 Schwartz Raymond; ilus. de Raymond Laval             87 85020 75 3
2 JD  ANNI KAJ MONTMARTRE              E DEF B74 B30 127  BA
3

1 Thijssen Theo              N1 Faulhaber F.
2 JD  LA NEVENKEBLA ĜENO: Momentoj de tualeta  > E LSA B47   319  AA
3 mizero. [Dato laŭ Fajszi.]

1 Wenceslao, Ferdina'ndez-Flo'rez     H2 F. de Diego
2 JD  LA MALICA KOMIZO               E SZJ B93   168  AA
3

1 Wodehouse P.G.              A1 Radash G.
2 JD  LA PRINCO KAJ BETTY              E EPC B38   185  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Argus
2 JE  PRO KIO? Internacia kriminal-romano origi- > E BEV B20   158  BA
3 > nale verkita.

1 Boatman Douglas P.
2 JE  LA NEKONATA KONATO: Mistera rakonto.     E HDE B32   122  BA
3

1 Bulthuis Rico              N1 Isbrucker Julia
2 JE  LA ALIA PASINTECO               E IEI B52   291  AA
3

1 Chesterton Gilbert Keith         A1 Bean Cecil
2 JE  LA NAIVECO DE PASTRO BROWN          E EPC B37   256  AA
3

1 Christie Agatha             A1 Etulo
2 JE  MURDO EN LA ORIENTA EKSPRESO         E EPC B37   183  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Crofts Freeman Wills           A1 Stuttard Mason
2 JE  MORTO DE TRAJNO                E EPC B48   256  AA
3

1 Dorval Deck
2 JE  JAĤTOVETURAS FOR...KAJ VETURIGAS LA MORTON  E FEL B83   191  BA
3

1 Dorval Deck k Declerck Christian                 90-71205-18-5
2 JE  KAZINSKI VENAS TRO MALFRUE          E FEL B87   174  BA
3

1 Dorval Deck k Declerck Christian                 90-71205-23-1
2 JE  NIGRA MAGIO                  E FEL B88   214  BA
3

1 Dorval Deck                           90-71205-37-1
2 JE  URD HADDA MURDITA! Socia krim-romano.    E FEL B90   196  BB
3

1 Forge Jean                            951-9005-29-3
2 JE  MR. TOT AĈETAS MIL OKULOJN          E FES B73 B34 244  BA
3

1 Gates Ronald Cecil                        90-71205-40-1
2 JE  LA SEPTAGA MURDENIGMO             E FEL B91    75  BB
3

1 Gates, Ronald Cecil                       90-71205-48-7
2 JE  KOLERA AFERO                 E FEL B93    88  BA
3

1 Gates Ronald Cecil                        90-71205-55-X
2 JE  MORTO DE SCIENCISTO              E FEL B94    81  BA
3

1 Lindqvist C.
2 JE  FERIO KUN LA MORTO              E DEF B62    71  BA
3

1 Lorjak                              951-9005-45-5
2 JE  RETOJ                     E FES B78   207  BD
3

1 Moirand Daniel                          90-71205-20-7
2 JE  MURDO EN ESPERANTUJO             E FEL B88   171  BA
3

1 Nemere István                          963 571 143 3
2 JE  FEBRO                     E HEA B84   131  BA
3

1 Nemere István                          963 571 286 3
2 JE  VIVI ESTAS DANĜERE              E HEA B88   159  BA
3

1 Nemere István                          963 571 286 3
2 JE  VI POVAS MORTI NUR DUFOJE. Daurigo de "VIVI> E HEA B89   183  BA
3 ESTAS DANĜERE".

1 Nothomb Amélie              F1 LeQuint k Le Puil  ??83-7194-169-
2 JE  HIGIENO DE L'MURDISTO             E EKL B92   151  AA
3

1 Sjöwall Maj k Wahlöö Per         S2 Markheden Malte   91-87320-07-X
2 JE  ROSEANNA                   E PEM B90   202  BB
3

1 Szilágyi Ferenc
2 JE  TIEL OKAZIS aŭ MISTERO MINORA        E EKK B58   120  AA
3

1 Tavanti Corrado
2 FE  VARMAS EN ROMO                E KLF B86   185  BA
3

1 Vetter Louis               G1 Borschert Hans
2 FE  LA 13. MORTIS                 E BBR B3?   191  AA
3

1 Valano Johán                          90 6336 008 8
2 JE  ĈU LI BREMSIS SUFIĈE?            E TKS B79   128  BA
3

1 Valano Johán                          90 6336 019 3
2 JE  ĈU LI VENIS TRAKOSME?            E TKS B80   144  BA
3

1 Valano Johán                          90 6336 023 1
2 JE  ĈU NI KUNVENIS VANE?             E TKS B82   180  BA
3

1 Valano Johán                          90-71205-10-4
2 JE/IA ĈU RAKONTI NOVELE?              E FEL B86   144  BA
3

1 Valano Johá                           87 85020 88 5
2 JE  ĈU VI KUIRAS ĈINE?             E DEF B76   136  BA
3

1 Zilahy Lajos               H1 Somlai (Spierer) L.
2 JE  PRINTEMPO DE MORTO              E ESE B47   119  AA
3

1 Bogdanov A.               R1 Nekrasov k Rublov
2 JF  RUĜA STELO: Fantazia romano         E SAT B29   168  AA
3

1 Bulthuis H.J.
2 JF  INFERIO                    E ICE B38   149 I AA
3

1 Bulthuis H.J.
2 JF  LA VILA MANO: Idoj de Cereso         E NVY B28   299 I AA
3

1 Burroughs Edgar Rice           A1 Sturmer K.R.C.
2 JF  PRINCINO DE MARSO               E EPC B38   183  BA
3

1 Ende Michael               G1 Diestel Wolfram
2 JF  LA SENĈESA RAKONTO              E GEA B97   366 I AA
3

1 Forge Jean
2 JF  SALTEGO TRANS JARMILOJ            E FHS B24   192  BA
3

1 Francis John                           90 91205 66 5
2 JF  TRI RAKONTOJ PRI LA MILJARA PACO       E FEL B97   119  BA
3

1 Haggard H. Rider             A1 Degenkamp G.J.
2 JF  "ŜI"                     E PEB B33   277  AA
3

1 Lorjak                              951-9005-38-2
2 JF  TRANSE                    E FES B76   153  BA
3

1 Tolkien John Ronald Reuel        A1 Auld William     5-7450-0457-6
2 JF  LA KUNULARO DE L'RINGO            E SZJ B95    544  AA
3 Kun por-Esperanto-rimarkoj de Tolkien mem, "A Philologist on Esperanto".

1 Tolkien J.R.R.              A1 Auld William
2 JF  LA DU TUREGOJ: La dua parto de LA MASTRO DE> E SRS B96   431  AB
3 L'RINGOJ

1 Tolkien John Ronald Reuel        A1 Auld William
2 JF  LA REVENO DE LA REĜO: la tria parto de La > E SRS B97   400  AA
3 Mastro de l' Ringoj

1 Tornado B. [Tokarev Boris]                    5-7161-0026-0
2 JF  ARDES                     E IMR B96   180  BA
3

1 Cool Gerard                           954-684-086-6
2 JG  LA HOMARO POST 5040: SCIENCA FIKCIO      E ESR C03   209  BA
3

1 Francis John                           90 6336 021 5
2 JG  MISIO SEN ALVENO               E SJR B82   159  BA
3

1 Harrison Harry              A1 Auld William
2 JG  LA STRATOJ DE AŜKELONO            E RUE B94    24  EA
3

1 Harrison Harry              A1 Fo"ssmeier,Evans...>
2 JG  NASKIĜO DE LA RUSTIMUNA ŜTALRATO      E SRS B96   224  AA
3 > Helm, Hinsen, Jelenc, Llambias, Schoedel, Weddell. Redakt. A. Korĵenkov

1 Nemere István                          963 571 197 2
2 JG  TERRA                     E HEA B87   151  BA
3

1 Pausewang Gudrun             G1 Giessner Joachim   3-922570-44-5
2 JG  LA LASTAJ INFANOJ DE OLDROVALO aŭ ...ĉu  > E ECP B87    77  BA
3 tiel aspektos nia estonteco?

1 Strugackij Arkadij k Strugackij Boris  R1 Ĵuravljov Aleksej  5-7312-0019-X
2 JG  MALFACILAS ESTI DIO              E IMR B92   168  BA
3

1 Strugackij Arkadij k Strugackij Boris  R1 Bronŝtejn Mikaelo  5-7161-0027-9
2 JG  PIKNIKO ĈE VOJRANDO             E IMR B96   191  BA
3

1 Strugackij, Boris k Arkadij
2 JG  LA FOR ĈIELARKO               E IMR B97   130  BA
3

1 Thorkent A.               ? Dek Liven
2 JG  LA IMPERIO ORNAKS               E GNH B95 B81  96  BA
3

1 Wells H.G.                A1 Milward A. Frank
2 JG  LA DORMANTO VEKIĜAS             E EPC B29   210  BA
3

1 Wells H.G.                A1 Amos E.W.
2 JG  LA TEMPO-MAŜINO / LA LANDO DE LA BLINDULOJ  E EPC B38   180  BA
3

1 Austin Manjo                           88-7036-038-X
2 JH  INSULO DE REVOJ                E EPI B89    93  BA
3

1 Austin Manjo                           90-71205-21-5
2 JH  VOJAĜOJ FINIĜAS, AMANTOJ KUNIĜAS      E FEL B88   127  BA
3

1 Larbar Sara
2 JH  KARUSELOJ                   E FCB B87   117  BA
3

1 Otĉenáŝek Jan             C2 Ván^a Vladimír
2 JH  ROMEO, JULIETA KAJ LA TENEBRO         E SJR B65   175  BA
3

1 Amicis Edmondo de            I1 (*) [Fasce E.]
2 JL  KORO: Libro pro knaboj.            E PVT B36   316  AA
3 Estis nur stelo-signo por la tradukinto; sia nomo, laŭ Fajszi.

1 Ariŝima T.               J1 Tooguu T.
2 JL  DEKLARACIO                  E FHS B24   125  BA
3

1 Ballantyne R.M.             A1 Inman J.M.
2 JL  LA HUNDO KRUSO                E EPC B51   150  BA
3

1 Bomans Godfried; ilus de Karel Thole   N1 E-klubo Purmerend
2 JL  ERIK, aŭ la malgranda insektlibro      E FLE B92   151 M BA
3 Havis 16 eldonojn en la nederlanda.

1 Engholm Stellan                          87 85020 60
2 JL  AL TORENTO. 3a eld.             E DEF B72 B30  95  BA
3

1 Engholm Stellan
2 JL  INFANOJ EN TORENTO, unua parto. 2a eld.   E ESE B46   100  BA
3

1 Engholm Stellan
2 JL  INFANOJ EN TORENTO, dua parto.        E ESE B39   144  BA
3

1 Engholm Stellan                         87 85020 66 4
2 JL  JUNULOJ EN TORENTO              E DEF B72 B39 144  BA
3 Represo de INFANOJ EN TORENTO, dua parto.

1 Engholm Stellan
2 JL  VIVO VOKAS                  E ESE B46   180  AA
3 Sekvaĵo de INFANOJ EN TORENTO.

1 Hansen Eva Hemmer            D1 Riisberg Gudrun   87 85020 87 7
2 JL  BODIL KAJ LA BANDO              E DEF B76   128  BC
3

1 Hichtum Nynke van            N1 Brinkman Tine
2 JL  LA DEKOPO DE AFKE               E FER B74    92  BA
3 Orig. 1903.

1 Jacintho Roque              P2 Fonseca Flïvio
2 JL  VALO DE L'NEBULO: Spiritisma romano por   > E SSL B96    93  BA
3 gejunuloj

1 Kritz Reuven; ilus de Jona Kollmann   H3 Ginz Ota
2 JL  FREŜA MATENO                 E LPI B67   281 I AA
3

1 Lagerlöf Selma              S2 Engholm Stellan
2 JL  LA RINGO DE LA GENERALO            E ESE B38   127  BA
3

1 Lyngbirk Jytte              D1 Riisberg Gudrun   87 85020 67 2
2 JL  KIT VIVAS                   E DEF B73    95  BA
3

1 Matthias Ulrich
2 JL  FAJRON SENTAS MI INTERNE           E PEV B90    97  BA
3

1 Munns Donald W.
2 JL  LONDONANIDOJ                 E EPC B46    98  BA
3 Romano de 14-jarulo, post 15 monatoj de E-hejmstudo!

1 Norway G.                A1 Severn Walter
2 JL  LA AVENTUROJ DE MARTENO DRAKE (How Martin  > E EPC B36   206  AA
3 found his Father)

1 Porchat J.J.               F1 Borel J.
2 JL  SUB LA NEĜO: Taglibro de juna loĝanto de > E EBI B23 B07 120  BA
3 la Jura-montaro. 2a eld.

1 Rosbach Johan Hammond                      87 85020 72 9
2 JL  VERDA ROBO aŭ Ordinaraj Indianoj       E DEF B74    93 I BA
3

1 Sekelj Tibor                           90 6336 018 5
2 JL  KUMEŬAŬA, la filo de la ĝangalo      E TKS B79    95 M BA
3

1 Sekelj Tibor               S3 Kapista Terezija   86-901073-4-7
2 JL/JB TEMUĜIN, la filo de la stepo         E T  B93    68 I BA
3

1 Sienkiewicz Henryk            G1 Zon Wigbertus van
2 JL  KAPTITAJ EN NUBIO el "Durch die Wüste"    E JMK B36   120  BA
3 (Pola aŭtoro; Germana verko; Nederlandana tradukinto; Esperanta rezulto.)

1 Balano Johán [=Claude Piron] [=J.Valano]            90 6336 027 4
2 K   ĈU ŜI MORTU TRA-FIKE?            E TKS B82    92  BA
3 Laŭ Fajszi, Piron=Balano. Pornografia parodio de liaj "Ĉu"-krimromanoj.

1 Baupierre Henri
2 K   SPECIMENE: Parodioj kaj Pastiĉoj       E SJR B62   132  BA
3

1 Beaucaire Louis                         87 87089 00 9
2 K   KRUKO KAJ BANIKO EL BERVALO: Maldecaj anek- > E TKK B70   143 I BA
3 dotoj por neprudaj legantoj.

1 Beaucaire Louis                         84-400-7637-1
2 K   EL LA VIVO DE BERVALA SENTAŬGULO: Maldeceta> E SJR B74   135  BA
3 epizodaro.

1 Bennemann Paul, red.
2 K   MIRU PENSU RIDU: La Libro de la Bona Humoro  E HDE B50   240  AA
3

1 Bonaero Ergoto de [Hrynkiewicz Adán]
2 K   BONHUMORA INJEKTILO: 120­spritaj dialogoj  > E V  B73   192  BD
3 kaj amuzaj anekdotoj­120

1 Breinholst Willy; ilus Léon van Roy   D1 Szilágyi k Emson
2 K   NI EN SKANDINAVIO               E NPS B56    19 M BA
3

1 Austria Esperanto Junularo
2 K   DISTRA KOKTELO                E AEJ nd   128 I BA
3

1 Coquelin Juna              F1 Corret P.
2 K  LA BENKOJ DE PROMENEJO: Ted-monologo deklam- > E PPE B07    7  GA
3 ita de Coquelin Juna, aktoro ĉe la Franca Komedio. Dua eldono.

1 Doko [Jordan David K.]
2 K /IB RAKONTOJ DE NIAJ PRAPATROJ: Pri Nia Lando  > E V  B93    44  UB
3 Antaŭ Multaj Jarcentoj Kiam Okazadis Mirindaj Aferoj. ('Falsloro' pri E-ujo)

1 Doko [Jordan David K.]                      1-882251-13-X
2 K /IB RAKONTOJ PRAPATRAJ PRI NIA LANDO ANTAŬ   > E EBC B96 B93  71  BA
3 MULTAJ JARCENTOJ KIAM OKAZEMIS AFEROJ MIRINDAJ ('Falsloro' pri E-ujo.)

1 Dolapĉiev Georgi, red          B1 Janev Neno
2 K   ANEKDOTOJ PRI GABROVANOJ           E ESV nd    28  BB
3

1 Harry Ralph; ilus Vane Lindesay     A1 Harry Ralph  B97
2 K   LA DIPLOMATO KIU RIDIS            E BPA      61 I BA
3

1 Helm Axel A., red.            S2 Helm Axel A.
2 K   BONA RIDO...                 E ESE B65    85 I BA
3

1 Iltis Artur E.
2 K   KIEL (MAL)VENKIGI ESPERANTON? Elektitaj Me- > E AEI B68    20  BA
3 todoj de Kanguruo

1
2 K   JEN IRAS LAZARO!               E SEE nd    40  BC
3 Fi-ŝercoj.

1 Kiŝon Efraim              G1 Ziegler Gerhard   3-88350-502-1
2 K   ELEKTITAJ SATIROJ               E BEG B81   111  BA
3

1
2 K /AA LAŬ E...FIKA MANIERO             E SKA B77   196  AD
3 Kun erota vortareto.

1 Lejzerowicz I.
2 K   EL LA "VERDA BIBLIO"             E LMB B35   104  AA
3

1 Lejzerowicz Izrael                        963 571 036 4
2 K   EL LA "VERDA BIBLIO", kun notoj de Vilmos  > E LMB B78 B35  80  BA
3 Benczik.

1 Lengyel Paul de
2 K   LIBRO DE L'HUMORAĴO, -a eld.         E PLH BO8 A99 197  GA
3

1 Le' Psiko
2 K   HUNDA VIVO kaj aliaj satiroj. Ilus. de   > E EEL B87    42 I BA
3 Achim Jordan

1 Luna A. Lopez
2 K   POPULARA VORTARETO              E ALL B77    48  BD
3

1 Luna A. Lopez                          950-43-0892-9
2 K   POPULARA VORTARETO, 2a eld.          E ALL B86   103  BD
3

1 Luna A. Lopez                          950-43-1688-3
2 K   LA TENTIĜOJ DE ADAMO             E ALL B88   104  BD
3

1 Masao Ueyama
2 K   NE GRIMACU!                  E LOK B67    84  BC 1
3

1 Masao Ueyama
2 K   PARDONON!                   E LOK B70    71  BC
3

1 Maschler D-ro H., red.
2 K   LA NECENZURITA HUMORO             E V B68    89 I BC
3

1 Maul Stefan
2 K   VORTAJ (A)LUDOJ                E FEL B87   111 I BD
3

1 Popov Sava                B1 Panĉev Koljo
2 K   RUZA PETRO: humura legolibro         E BES B86   119 I BA
3

1 Schmidt K.O.
2 K   LEGU KAJ RIDU! Gajiga Esperanto-Legolibro   E SZE B54    88  BA 1
3

1 Schwartz Raymond
2 K /GU ... KUN SIASPECA SPICO!            E SJR B71   215  BA
3

1 Schwartz Raymond
2 K /GU LA ĜOJA PODIO                E PEC B49   271  BA
3

1 Schwerin P.E.
2 K   GAJA LEGANTO PER ESPERANTO          E EPC B45    47  BA
3

1 Sekelj Tibor
2 K   RIDU PER ESBALANTO              E IKS B73    55 M BA
3

1 Silfer Giorgio
2 K   DROLE KAJ PETOLE               E V  B72    21  BC
3

1 Sproeck Adolf
2 K /GU LA SKURILA LIBRO               E TKK B68    96  BA
3

1
2 K   ŜERCOJ, RAKONTOJ               E TBH B72   105  BA
3

1
2 LA  INTER NI [1988-89]              E EGU B89      TB
3

1
2 LA  INTER NI [1989-92]              E EGU B92      TB
3

1
2 LA  INTER NI [1992-93]              E EGU B93      TB
3

1
2 LA  LUMO 1975-1978                E KEA B78      TB
3

1
2 LA  NASKa Fasko                  E NAS C02    60 M UB
3

1
2 LA  NASKa Fasko                  E NAS C03    70 M UB
3

1
2 LB  TRA LA MONDO [NUNTEMPAĴOJ]: Tutmonda ilus- > E TLM B05   388  AA
3 trata Revuo Esperantista. 1905-07. Loko k redaktoraro ne montriĝas.

1
2 LC  INTERNACIA KULTURO. 1945-46. Monata gazeto. > E BES B46   108  AA
3 (Malnova "Bulgara Esperantisto"), Oficiala organo de la Bulgara E-Asocio.

1
2 LC  INTERNACIA KULTURO. 1946-47. Monata gazeto. > E BES B47   192  AA
3 Nova subnomo: Kultura Revuo de Balkanlandaj Esperanto Asocioj.

1
2 LC  INTERNACIA KULTURO. 1948. Monata gazeto.  > E BES B48   108  AA
3 Nova subnomo: Kultura kaj Socia Revuo de la Danubregionaj Esperanto-Asocioj.

1
2 LC  INTERNACIA KULTURO. 1949-51. Monata gazeto. > E BES B51   108  AA
3 Nova subnomo: Kultura kaj Socia Revuo de la Danubregionaj Esperanto-Asocioj.

1                                 0-919186-23-8
2 MA/DH AKADEMIAJ STUDOJ 1985             E EPB B85   317  CD
3

1                                 0-919186-30-0
2 MA/DH AKADEMIAJ STUDOJ 1986             E EPB B86   303  CD
3

1                                 0-919186-37-8
2 MA/DH AKADEMIAJ STUDOJ 1988-90           E EPB B90   560  CD 1
3

1
2 MA  AKTOJ DE LA AKADEMIO [DE ESPERANTO] 1963-1967 E ADE B67    75  BA
3

1
2 MA  AKTOJ DE LA AKADEMIO [DE ESPERANTO] II:   > E ADE B75    79  BA
3 1968-1974

1 Eichholz, R.
2 MA  [ESPERANTO PRESS] INFORMILO EP 93/1      E EPB B93    20  BD
3

1 Eichholz, R.
2 MA  [ESPERANTO PRESS] CIRKULERO EP 93/6      E EPB B93    44  BD
3 Dekunu Paroladetoj pri Pekoteko.

1 Eichholz, R.
2 MA  [ESPERANTO PRESS] CIRKULERO EP 93/8      E EPB B93    20  BD
3 Akademio de Esperanto, Sekcio pri Fakaj Vortaroj.

1 Neergaard Paul k Kiselman Christer, red.             7-5052-0042-9
2 MD  AKTOJ DE INTERNACIA SCIENCA ADADEMIO COME- > E CEE B92   118  BA
3 NIUS, vol. 1.

1 Behrman Hermann, komp.
2 MD  INTERNACIAJ SEMINARIOJ: LA MONDPERCEPTO DE > E NLP B67   170 I BA
3 LA MODERNAJ NATURSCIENCOJ

1 Lipari Michela, red.
2 MD  INTERNACIA KONGRESA UNIVERSITATO, Berlino, > E UEA B99    81  VA
3 31 Julio - 7 Aŭgusto 1999

1 Lipari Michela, red.
2 MD  INTERNACIA KONGRESA UNIVERSITATO, Zagrebo, > E UEA C00    96  VA
3 21-28 Julio 2001

1 Lapenna Ivo, red.
2 MD  INTERNACIA SOMERA UNIVERSITATO, 2a vol.:  > E EJM B55   104 I BA
3 ELEKTITAJ PRELEGOJ

1 Neergaard Paul, red.
2 MD  SCIENCAJ STUDOJ                E ISA B58   241 I BA
3

1 Maas Heinz D.
2 MD/QA ENKONDUKO EN LA KOMPUTERAN LINGVISTIKON (SO-> E SUK B72    50  BC 3
3 MERAJ UNIVERSITATAJ KURSOJ, 1972)

1 Nakayama T.
2 MD/SE ANATOMIO DE LA HOMA KORPO (SOMERAJ UNIVER- > E SUK B72    51  CC 3
3 TATAJ KURSOJ, 1972)

1 Balech E.
2 MD/SC PLANKTONO KAJ MARA PRODUKTADO (SOMERAJ UNI- > E SUK B74    88  CC
3 VERSITATAJ KURSOJ, 1974)

1 Duc Goninaz Michel
2 MD/DF LINGVOJ, GENTOJ KAJ LINGVA POLITIKO (SOMERAJ> E SUK B74    38  CC 3
3 UNIVERSITATAJ KURSOJ, 1974)

1 Flint M.
2 MD/SE PORFIRINOJ: Biokemio de Vivnecesaj Pigment- > E SUK B74    79  CC 3
3 oj, Ĉefe tiu de la Ruĝa Ĉelo de la Sango (SOMERAJ UNIVERSITATAJ KURSOJ, 74)

1 Kawamura S.
2 MD/R ENKONDUKO EN ORGANIKAN KAJ BIOLOGIAN KEMION > E SUK B74    89  CC 3
3 (SOMERAJ UNIVERSITATAJ KURSOJ, 1974)

1 Støp-Bowitz C
2 MD/SA ENKONDUKO EN ĜENERALAN BIOLOGION (SOMERAJ > E SUK B74    92  CC
3 UNIVERSITATAJ KURSOJ 1974)

1 Mészáros B.
2 MD/SA ENKONDUKO EN LA TEORIAN BIOLOGION (SOMERAJ > E SUK B76    38  QC
3 UNIVERSITATAJ KURSOJ 1976)

1 Kawamura Sin'itiro^
2 MD/SA ORIGINOJ DE LA VIVO (SOMERAJ UNIVERSITATAJ > E SUK B76    63  QC
3 KURSOJ)

1 Kawamura Sin'itiro^
2 MD/SB MEMOIRS OF FACULTY OF AGRICULTURE, KAGAWA  > E FAK B63    49  BA
3 UNIVERSITY: STUDOJ PRI AMELOJ DE LEGUMENOJ.

1 UEA
2 MD  INTERNACIA KONGRESA UNIVERSITATO [prelegoj] > E UEA B97    73  BB
3 19-26 julio 1997, Adelajdo, Aŭstralio

1 Lipari Michela, red.
2 MD  INTERNACIA KONGRESA UNIVERSITATO,      > E UEA C03    83 I UA
3 Gotenburgo, 26 de Julio - 2 aŭgusto 2003

1 Aisberg Eŭgeno; ilus de H. Guilhac
2 N /V FINE! NUN MI KOMPRENAS LA RADION!       E LMB B34   140 M AA
3 Originale en Esperanto, kaj tradukita en 12 lingvojn.

1 Fernández Alberto
2 N   SENĜENAJ DIALOGOJ: Popularscienca Esploro > E SJR B71   197 I BA
3 Fundamentaj Demandoj

1 Internacia Fervoja Transportkomitato
2 N   INTERNACIA KONVENCIO PRI LA FERVOJA VAR-  > E BZZ B68    79  BC
3 TRAFIKO (CIM)

1 Saint-Exupéry Antoine          F1 Vatré Henri
2 N   NOKTA FLUGO, 2a eld.             E AEI B85    85  BA
3

1 Dodge Ernest
2 OA  FLUGADO ALIMONDEN               E EJM B38    32  BA
3 Vd. p. 28-29: tre trafa listo de paŝoj pri kiel oni atingos la lunon!

1 Galadí-Enríques D. k Wandel A.                  90 71205 92 4
2 OA  LA KOSMO KAJ NI: GALAKSIOJ, PLANEDOJ KAJ  > E FEL C01   199 M BA
3 VIVO EN LA UNIVERSO: Elemento kurso pri astronomio [universitat-nivela]

1 Rohden Huberto              P2 Souza Délio P. de
2 OA/P EINSTEIN: LA ENIGMO DE LA MATEMATIKO     E SSL B78   134  BA
3 Spiritisma verko.

1 Tell Leander
2 OA/TA ESTIĜO DE LA TERO KAJ DE LA HOMO       E EJR B69   105 I BA
3

1 Blaĵko S.                R1 Ŝmurlo W.
2 OB  LA KOMETO DE HALLEY              E ISR B10    21  GA
3

1 Halvelik Manual
2 OB  KWASAROJ...ĈU ESIĜANTAJ SUNSISTEMOJ?    E V  B68    86 I CC
3

1 Li Qiang (kompilis)           C1 Liu Caisheng      7-5052-0052-6
2 OB  PRI NIA UNIVERSO               E CEE B92   112 I BA
3

1 Mikishev Alex, red.
2 OB  ASTRONOMIA ALMANAKO 2000           E AEK C00    72 M BA
3

1 Randiĉ Leo, red.            SK Ljubiĉ/Divjanoviĉ
2 OB  TOTALA SUNEKLIPSO 15.II 1961         EV KNS B60    31 M BA 1
3

1 Dudich D-ro Endre                        963 571 080 1
2 OC  ĈU VI KONAS LA TERON? Ĉapitroj el la geo- > E UEA B83   184 M BA
3 logiaj sciencoj.

1 Gérard R, k.a.
2 OC  ÉLÉMENTS DE GÉOLOGIE EN SIX LANGUES      EX SDD B65   191  BA
3

1 Kavka Josef, red,
2 OC  GEOLOGIO INTERNACIA: Kolekto de original-  > E GIP B68   195 I BB
3 verkoj en Esperanto. V. l

1 Kavka Josef, red,
2 OC  GEOLOGIO INTERNACIA: Kolekto de original-  > E GIP B72   146 I BB
3 verkoj en Esperanto. V. 2.

1 Power Daniela Deneva                       88-7036-044-X
2 OC  LA TERTREMOJ­ĈU ENIGMO?           E EPI B91   148 I AA
3

1 Rolt William Frederick
2 OC  EL LA POLVO DE LA TERO: Enkonduko en la   > E SJR B67   134 I BA 1
3 Grundosciencon

1 Tell Leander
2 OC  LA BELA SUBTERA MONDO: Libro pri Grotoj    E SJR B59    96 I BA 4
3

1 Riley Denis k Spolton Lewis       A1 Long Kris      92 9017 035 2
2 OD  VETERO KAJ KLIMATO DE LA MONDO        E UEA B87   131 M BA
3

1
2 OE  GVIDILO KAJ MAPO POR VIZITANTOJ AL NEW YORK  E NYC B64    2 M PA
3

1 Horrabin J.-F.              A1 Ross B.
2 OE  SKIZO DE EKONOMIA GEOGRAFIO          E SAT B38   134 M BA
3 Multaj da mapoj.

1 Ĵen Judi
2 OE  KONCIZA GEOGRAFIO DE ĈINIO          E CEL B64   252 I BA
3

1 Loon Hendrik Willem Van         A1 Saville Georgo
2 OE  RIGARDU LA TERON               E LMB B36   454 M AA
3

1 Jirouŝková Ludmila, red.
2 OE  POŜATLASO DE LA MONDO            E KGP B71   225 M AA
3 Tre ampleksa maparo; tre eta tajparo.

1 Papp Antal, red.
2 OE  VOJO-ABOCO DE HUNGARUJO [aro da 8 map-bro- > E LFO B66   128 M BA
3 ŝuroj]. Dato laŭ Fajszi.

1 Andrews F. Emerson            A1 [nemontriĝas]
2 P   EKSKURSO EN NOMBROJ              E EPO nd    14  BB
3 Orig. 1934. Pri kalkulado laŭ dozenoj; eldonita de Duodecimal Soc. of Amer.

1 Arnaudov Petko k Arnaudova Ljudmila   H1 Arnaudov Petko    963 571 129 8
2 P /V AMUZA MATEMATIKO POR GELERNANTOJ       E BSE B84    97 I BA
3

1 Camescasse Jacques
2 P   LA PEROBJEKTA EDUKADO...PRI LA INICILO MATE-> E SG B13    14 I GA
3 MATIKA

1 Cherpillod, André                        2-906134-32-5
2 P   HISTORIO DE LA CIFEROJ            E V  B97    27  BC
3

1 Kiselman Christer
2 P   KONVEKSAJ AROJ KAJ FUNKCIOJ          E UUD B91    35  QB
3

1 Montejro Niŭton J.
2 P   LAŬSISTEMA STUDO DE FUNKCIOJ         E V  B60    34  BA
3

1 Rosenberg Jakob
2 P   MULTIPLIKA TABELARO              E V  B34   150  AA
3

1 Tacumi Hirosi
2 P /U GIMNASTIKO POR CERBO             EJ JEL B86   126 I BB
3

1 Vörös D-ro Cyrillo
2 P   ELEMENTOJ DE LA GEOMETRIO ABSOLUTA      E BLK B11   134  BA 4
3

1 Vörös D-ro Cyrillo
2 P   ANALITIKA GEOMETRIO ABSOLUTA: 2a vol.: LA  > E BLK B12   196  BA 4
3 SPACO BOLYAIA

1                                 963-8431-25-3
2 QA  APLIKO DE KOMPUTILOJ EN PSIKOLOGIO, MEDICINO> E KSJ B82   108  CC 2
3 KAJ AGRICULTURO: Prelegoj de Interkomputo Budapest 1982

1                                 963-8431-25-3
2 QA  APLIKO DE KOMPUTILOJ EN INDUSTRIO KAJ ADMIN-> E KSJ B82   203  CC 2
3 ISTRADO: Prelegoj de Interkomputo Budapest 1982

1 Bertin Christian
2 QA  LA MIKROPROCESORO INTEL 8080         E CCE B82    77  CC
3

1 Brabandere Luc De            NF Beskers R. k.a.   92-9017 038 7
2 QA  INFODUKTOJ: Nova vorto, nova futuro     E UEA B88   142  BA
3 Kuneldonita kun BSO (DLT grupo).

1                                 963 571 137 9
2 QA  INTERNACIA KOMPUTADO 84: PROGRAMADA TEKNOLO-> E HEA B84    64 I BA
3 GIO.

1                                 963 571 152 2
2 QA  INTERNACIA KOMPUTADO 85: FORMO KAJ SONO    E HEA B85    64 M BA
3

1 Koutny Ilona                           963-8431-25-3
2 QA  MIKROKOMPUTILOJ PERIFERIOJ KAJ APLIKOJ:   > E KSJ B82   164 I BD
3 Prelegoj de Interkomputo Budapest 1982. [Aldona ISBN: 963-8431-28-8]

1 [Lewis Harry]
2 QD/AA ESPERANTO DICTIONARY FOR ELECTRIC WEBSTER   AE V  B85   200  TC
3 7,724 words typed for a program that did not work as intended.

1 [Lewis Harry]
2 QD  EARLIER VERSIONS OF ESPERO9          E V  B85   100  TC
3 Notebook of his efforts to print Esperanto with Tandy equipment.

1 [Lewis Harry]
2 QD  ESPERO - ESP/CMD               E V  B88    75  TC
3 Notebook of his efforts to print Esperanto with FancyFont, & Electric Pencil.

1 Koutnyy Ilona, red.                       963 571 147 6
2 QE  PERKOMPUTILA TEKSTOPRILABORO         E BSE B85   336  BA
3

1 Wulff Jürgen, red.
2 QF  ESPERANTAJ LITEROJ KAJ KOMPUTOROJ. 4a eld.  E KRG B93 B92  44  BB
3

1 Bertin Christian
2 QD  BASIC: LA PROGRAMAD-LINGVO          E CCE B84   152  QB
3

1 Bertin Christian
2 QD  LA PROGRAMLINGVO PASCAL            E CCE B82    73  CB
3

1 Isbrücker J.R.G.
2 QG  EVOLUO DE TELEFONIO              E RMB B28    62 I BA
3

1 Witkam A.P.M.                          90-70730-01-4
2 QG/DE DLT: DISTRIBUTED LANGUAGE TRANSLATION: Feas-> E BSO B83   315  BB 2
3 ibility Study of a Multilingual Facility for Videotex Information Networks.

1 Glasstone Samuel             A1 McCarthy John
2 R   LA FUNDAMENTOJ DE ELEKTROKEMIO KAJ ELEKTRO- > E MPI B68   124  AA
3 DEPONADO. (En kunlaboro kun KEMIO Internacia, Montevideo, Urugvajo.)

1 Manceau Jacques
2 R   MANLIBRO PRI TRANSPORTO DE FLUIDAĴOJ (Lik- > E UEA B71   251 M DD
3 vaĵoj kaj gasoj).

1 Nyilasi Jánod              H1 Kovács Lajos    963 571 145 X
2 R  MOLEKULOJ                   E BSE B84   118  BA
3

1 Reiche Dr.                G1 Muravkin H.
2 R   EL LA MONDBILDO DE L' NOVA FIZIKO: I. Moder-> E SAT B24    52  BA
3 naj konsisderoj pri energio k radiado. II. La elektra strukturo d l'materio.

1 Tomonaga S.               J1 E-rondo, Osaka Univ.
2 R   FOTONO ĈE JUĜEJO­Sonĝo Iutage de Fizik- > E NER B53    39 I BA
3 isto­

1 Egami Fujio               J1 Matuba Kikunobu
2 SA  LA SERĈADO DE LA VIVO            E JEI B71   169  BA
3

1 Gaŭ Ŝiĉji
2 SA  AŬTOBIOGRAFIO DE BAKTERIO          E CEE B86   108  BA
3

1 Hori Ŝoiĉi
2 SA  LA VOLVOTIGO DE AMIKECO            E GES B65    89 M BA
3

1 Booth Frank; ilus de Edith Turlington  A1 [nemontrigita]
2 SB  ARBOJ DE LA ARBARO KAJ KAMPO         E EPC B47    38 M BA
3 Bonefaritaj nigra-kaj-blankaj desegnaĵoj.

1 Neergaard Paul; ilus de Mads Stage
2 SB  LA VIVO DE LA PLANTOJ             E SJR B57   128 M BA 1
3

1 Simondetti Inĝ. Mario
2 SB  KIAMANIERE DISTINGI LA FUNGOJN?        E V  B61    39 I BA
3

1 Silva da Prof. Agostinho         P2 M.S.
2 SC/V LA ARANEOJ                  E PMF B44    24 I BA
3

1 Boulton Marjorie
2 SC  DEKDU PIEDETOJ                E V  B64    34 I BA
3

1 Bölsche Wilhelm             G1 Meier L.E.
2 SC  UNU ĈAPITRO EL LA AMA VIVO EN LA NATURO   E FVS B06    63  AA
3

1 Ĉen Ŝjaŭji, red.                       7-5052-0018-6
2 SC  ĈINAJ PROTEKTATAJ BESTOJ           E CEE B87   350 M BA
3

1 Giunio Petar               K2 Ĝivoje Marinko
2 SC  SEKRETOJ DE LA MARESTAĴOJ          E KES B60   144 M BA
3

1 Battaglia Otto Forst de         G1 Jung Teo
2 SD  LA MISTERO DE L' SANGO            E HDE B33   156 I AA
3

1 Monnier Le Prof.             F1 Noel D-ro
2 SD  EVOLUCIO DE LA EVOLUCIISMO          E PPE B08    22  BA
3

1 Neergaard Paul
2 SD  SCIENCO KAJ PSEŬDOSCIENCO PRI HEREDO KAJ  > E SAT B37    59  BA
3 RASO: Populara Skizo.

1 Rostand Jean               F1 Delacort J. k M.
2 SD  LA NUNA STATO DE L'EVOLUISMO         E SAT B50   113  BA
3

1 Chong Puramo                           80-85853-55-8
2 SE KOMPLEKSIA MEDICINO KAJ SAAMA AKUPUNKTURO    E KPP C03   267 M AA
3

1 Claxton Mervyn
2 SE  KULTURO KAJ SANO: Referaĵo por la Monda  > E UEA B99    42  BA
3 Jardeko de Kultura Evoluigo

1 Ĉefredaktoro: I. Galajchuk
2 SE  SCIENCAJ RESUMOJ: 10-a INTERNACIA MEDICINA > E LIT B95   108  BB
3 > ESPERANTO-KONFERENCO 12.07.-15.07.1995 Ternopil, Ukrainio

1 Esplora Instituto de Akupunkturo k Kau->
2 SE  LA AKUPUNKTURO KAJ KAŬTERIZO DE ĈINIO    E CEL B64    16 I BA
3 terizo de la Akademio de Tradicia Ĉina Medicino

1 Bujwid Odo
2 SE  KVIN PRELEGOJ PRI BAKTERIOJ          E KGK B12    49 I BA
3

1 Burwinkel D-ro O.            G1 Kunschert D-ro
2 SE  LA KORMALSANOJ: iliaj kaŭzoj kaj kontraŭ- > E EVM B09    39  BA
3 batalo.

1 Donev Nikola                           3-89240-086-5
2 SE  RECEPTARO DE KURACAJ PLANTOJ         E GMZ B95    64  BA
3

1 Kato Seiiĉi Prof., D-ro
2 SE  LERNOLIBRO PRI OFTALMOLOGIO, 2a eld.     E NSP B63   123 I BA
3

1 Kato Seiiĉi Prof., D-ro                     3-89240-088-1
2 SE  LERNOLIBRO PRI OFTALMOLOGIO, 3a eld.     E GMZ B94   127 I BA
3

1 Masayuki, Saionji, red.                     5-94876-014-6
2 SE  YUMEIHO-TERAPIO: Sciencaj raportoj kaj   > E IIP C03   198 M CB
3 klinikaj spertoj el la mondo 1987-2002 (Int.Inst.Preventa Medicino k Praktiko)

1 Nishi Seiho, D-ro Med.
2 SE  NIA KORPO: Anatomio kaj fiziologio de la  > E GES B61   106 M BA
3 homo por laikoj.

1 Nishi Seiho, komp.            J1 Nishi Seiho
2 SE  RANGAKU KOTOHAĴME: TAGIĜO DE LA EŬROPA  > E CGJ B71   111 I BA
3 MEDICINO EN JAPANIO

1 Saionji Masayuki                         7-80060-461-6
2 SE  ORIENTA SPECIALA DIINA MASAĜO: Koksosto-  > E XYE B89   191 M BB
3 ĝustiga Prem-kneda Terapio

1 Scolnik D-ro Jaime            J1 Esumi N.
2 SE  KIEL KURACAS LA NATURISTA MEDICINO      E AAJ B61    28  BA
3

1 Schicke, Harald                         3-89240-078-4
2 SE  LA KORPO DE LA HOMO: Enkonduko al konstruo > E GMZ B93   128 M BA
3 kaj funkcio

1 Schicke, Harald                         3-89240-098-9
2 SE  LA KORPO DE LA HOMO: Enkonduko al konstruo > E GMZ B95   148 M BA
3 kaj funkcio. 2a eld., pliampleksigita.

1 Schreuder J.Th.R. k Diatlowicki-Tobi A. N1 Faulhaber F.F.
2 SE  GERIATRIO KAJ LA ĜENERALA ZORGO POR GEMULT-> E FLE B71    44  BB
3 JARULOJ.

1 Stolle R.                G1 Borel J.
2 SE  KONSILOJ PRI HIGIENO             E EBI B23    38  BA
3

1 Sïwiecicki Heliodor           P1 Czerwinïski M.
2 SE  PRI ESTETIKO EN MEDICINO           E TEB B13    34  GA
3

1 Universala Medicina Esperanto Asocio
2 SE  SCIENCAJ PRELEGOJ               E UME B81   204  BC 1
3

1 Universala Medicina Esperanto-Asocio
2 SE  13-a INTERNACIA MEDICINISTA ESPERANTO-   > E UME C01    32 I BA
3 KONFERENCO, KONGRESA LIBRO, Osijek-Kroatio, 17-21.07.2001

1 Universala Medicina Esperanto-Asocio
2 SE  14-a INTERNACIA MEDICINISTA ESPERANTO-   > E UME C01    79 I BA
3 KONFERENCO, KONFERENCA LIBRO, Oradea - Rumanio, 14-19.07.2003

1 Winsch Wilhelm D-ro med.         G1 William P.
2 SE  PRI VARMOKULTURO (Pri varmo al sano): Nova > E ABE B13    69  BA
3 metodo, provizi la korpon je forto, k helpilo al pli alta evoluo de la homaro.

1 Gonick k Wheelis Mark          A1 Sung Ho Cho     89-7616-155-6
2 SN/CN LA BILDSTRIA GVIDO AL GENETIKO        E SLA B91   216 M BB
3

1 Kolovrat Nadina
2 TA  TEORIO PRI EVOLUCIO DE KONO          E LME B09    31  BA
3

1 Abdul Baha                AP Zamenhof Lidja
2 TB  PARIZAJ PAROLADOJ DE ABDUL BAHA        E BEN B32   106  BA
3 [El la angla el la franca el la originala persa.]

1 Ahmad Hazrat Mirza Baŝiruddin Mahmud  A2 Chiussi Prof D-ro I.
2 TB  KIAL MI KREDAS JE L'ISLAMO          E AMG B69    15  BA
3

1 Ïvanhov Omraam Mikhaël         F1 ?          2-85566-502-7
2 TB  ESPERO POR LA MONDO: SPIRITA GALVANOPLASTIKO E FEP nd    179  BA
3

1 Ïvanhov Omraam Mikhaël         F1 ?          2-85566-542-6
2 TB  LA JOGO DE NUTRADO              E FEP B92   123  BA
3

1 Ïvanhov Omraam Mikhaël         F1 ?          2-85566-612-0
2 TB  SUB LA SIGNO DE LA KOLOMBO: PACO REGU     E FEP B95   140  BA
3

1 Ïvanhov Omraam Mikhaël         F1    Piron Claude    2-85566-825-5
2 TB  ORAJ REGULOJ POR LA VIVO ĈIUTAGA       E FEP C02   139  BA
3

1 Anurudda T.T., red.           P4 Anuruddha T.T.
2 TB  LA VOJO AL NIRVANO aŭ la Dhammapado     E BIB B73    94  BC
3

1
2 TB  LA BAHAA REVELACIO              E ANS B26    17  BA
3

1 Barker Florence
2 TB  LA LINGVO DE LA BESTOJ            E V  B30    24  BA
3

1 Berveling Gerrit, trad; il Dore' Gustave H4
2 TB  LA DUAKANONAJ LIBROJ, vol. 2         E FCB C01   261 M BA
3

1                     S4 Lorenz Francisco V.
2 TB  BHAGAVAD-GI^TA^, t.e., SUBLIMA KANTO PRI LA> E BSF B75 B41  95  BA
3 SENMORTECO, 2a eld.

1 Carter Charles F.            A1 Boulton Marjorie
2 TB  PRI SENTEMO POR ĈIES SITUACIO        E KVE B72    49  BB
3

1 Chiussi Italo                          90 6336 003 7
2 TB  JE LA FLANKO DE LA PROFETO          E TKK B78   362 I BA
3

1 Dahl Arthur L.              A1 Stone Roan Orloff
2 TB  BAHÁ'Í: La Mondkredo por la Nuntempa Homaro E BPT B72    22  BA
3

1 Denis Le'on               F1 Soares Affonso
2 TB  LA KIALO DE L'VIVO              E FES B82    47  BA
3

1                     J1 Redakcio de Oomoto
2 TB  DEK GVIDPRINCIPOJ DE LA OOMOTO-MOVADO kun la> E OHJ B60    24  BA
3 komentoj de Jasuo Sakurai

1 Dickens Charles             A1 Butler Montagu C.
2 TB/V LA VIVO DE NIA SINJORO JESUO         E EPC B34   118 I AA
3

1                     L1 Roosen k Wannemakers
2 TB  DOKUMENTOJ EL ROMO 1-5            E IKI B70    48  BA
3

1                     L1 Roosen k Wannemakers
2 TB  DOKUMENTOJ EL ROMO 8-11            E IKI B70    36  BA
3

1 Eichholz Rüdiger, komp.         A1 Eichholz Rüdiger
2 TB  UNITARISMO­REALIGITA HOMARANISMO       E EPO B58    60  CB
3

1                     H3 Zamenhof L.L.
2 TB/EK EL LA BIBLIO: Elektitaj ĉapitroj de la  > E EEB B24    48  BA
3 Psalmaro, Sentencoj de Salomono kaj Predikanto

1 Esslemont D-ro J.D.           A1 Zamenhof Lidja
2 TB  BAHA'U'LLAH KAJ LA NOVA EPOKO         E BEN B30   191  BA
3

1                     H4 Gristead W.J., k.a.
2 TB  LA EVANGELIO LAŬ SANKTA JOHANO        E SGM nd    64 BA
3

1 Federação Espirita Brasileira
2 TB/BC KATALOGO DE SPIRITISMAJ LIBROJ EN ESPERANTO  E FES B75    23 I BA
3

1 Forel Prof. D-ro Aug.          G1 Uhlmann D-ro Fr.
2 TB  KULTURCELADOJ DE LA NUNTEMPO         E UEL B11    52  BA
3

1 Franco Divaldo P.            P2 Silva Benedicto
2 TB  FILIGRANOJ EL LUMO, diktita de R. Tagore   E FES B75   154  BA
3

1 Franco Divaldo Pereira          PS de Souza Délio P.
2 TB  LUMO DE L'ESPERO: Spirito Joanna de ¶ngelis  E SSL B95   116  BA
3

1 Gibran Kahlil              A1 Stone Roan Orloff
2 TB  LA PROFETO, 2a E-eld.             E FCB B87 B62  95  BA
3 Enhavas desegnaĵojn de Gibran.

1 Gibran Kahlil              A1 Stone Roan Orloff
2 TB  LA PROFETO                  E SJR B62   126  BA
3 Malhavas desegnaĵojn de Gibran.

1 Goettmann P. Jacques           G1 Perko Klaus
2 TB  EKLEZIO KAJ MILITO              E EEE B67    40  BA
3

1 Gregor D.B.
2 TB/DH LA ESPERANTA TRADUKO DE LA MALNOVA TESTA-  > E V  B58    57  BA
3 MENTO.

1 Hibbert Gerald K.            A1 Wajsblum M.
2 TB  LA ESENCO DE LA KVAKERISMO          E KVE B62    39  BA
3

1 Hirscher J.B.              G1 Flammer Wilhelm
2 TB  SINTROMPOJ                  E IKU B63    36  BA
3 Orig. 1865.

1 IKUE
2 TB  KATOLIKA PREĜARO               E IKU B75   104  BA
3

1 Johano XXIII               L1 Flammer Wilhelm k.a.
2 TB/TN LA SUR TERA PACO               E IKU B63    61  BA
3

1 Kardec Allan               F1 Costa A. k Silva B.
2 TB  LA ĈIELO KA LA INFERO            E FES B81 A65 420  BA
3 El la portugallingva traduko de Manuel Justiniano Quintão.

1 Kakuzo Okakura              A1 Nakamura T.
2 TB  LA LIBRO DE TEO                E JOK B65   132  AA
3

1 Kardec Allan               F1 Neto P. k Braga I.
2 TB  LA LIBRO DE LA MEDIUMOJ aŭ gvidlibro de la > E BSF B64   432  BA
3 mediumoj kaj elvokantoj. Kontinuaĵo de LA LIBRO DE LA SPIRITOJ.

1 Kardec Allan               F1 Neto Porto Carreiro
2 TB  LA LIBRO DE LA SPIRITOJ: La Principoj de la > E BSF B46   530  AA
3 Spiritisma Doktrino. Orig. 1857.

1 Kardec Allan               F1 Braga Ismael Gomes
2 TB  LA EVANGELIO LAŬ SPIRITISMO, 2a E-eld.    E BSF B48 B47 432  AA
3

1 Kempis Thomas Hemerken à         L1 Zon Wigbertus Van
2 TB  LA IMITADO DE KRISTO             E IKI B52   335  AA
3 Orig. 1471.

1 Kliemke D-ro Ernst
2 TB  BAHAISMO KAJ POLITIKO: LA ŜTATA IDEALO,  > E BEW B29    8  BA
3 LAŬ LA INSTRUOJ DE BAHA'U'LLAH

1 Konfucio                 C1 Nohara Kiuiĉi
2 TB  LA LIBRO-KONSTANTAĴO DE FILA PIECO: Esenco> EJ JEI B33    43  BA
3 de la Praktika Etiko de Konfuciismo.

1 Krishnamutri J.             A1 Kribo
2 TB  FRONTE AL LA VIVO               E LJP B79    39  BC
3

1 Kropotkin P.               R1 I.S.A.B.
2 TB  ETIKO I                    E SAT B25   235  BA 3
3

1 Kropotkin P.               R1 Kribo
2 TB  ETIKO I                    E LJP B79 B25 132  BD 3
3

1 Laidlaw R.A.
2 TB  LA KIALO                   E LWB nd    64  BA
3

1 Leibniz                 G1 Boirac E.
2 TB  MONADOLOGIO DE LEIBNIZ            E PLH B05    31  BA
3

1 Llech-Walter Colette
2 TB/FK HÉROS EXISTENTIALISTES dans l'Oeuvre Litté- > EF CCP B58    71 I BA
3 raire de J.-P. Sartre / EKZISTENCIALISTAJ HEROOJ en la Literatura Verkaro...

1 Lopez Luna A.
2 TB  POR LEGI MALRAPIDE              E ALL B77    52  BF
3

1 Luther Martin              G1 Hoppe Richard
2 TB  LA MALGRANDA KATEKISMO DE DOKTORO MARTIN  > E OLD B61    41  BA
3 LUTHER kaj LA AU`GSBURGA KONFESIO

1 Martinus                 D1 Schleicher Ib
2 TB  LA SORTO DE LA HOMARO             E MIK B64   111  AA
3

1 Moya Giodarno
2 TB  SURVOJE AL UNIVERSALA CIVILACIO        E BEC B95   205  BA
3 Esearo pri naturo, vivo kaj homo

1 Naville Ernest              F1 Saussure René de
2 TB  LA DEVO: Parolado adresita al la sinjorinoj> E GLK B10   153  BA
3 de Genevo kaj de Lauzano. (Orig. 1867-68.)

1 Niŝimura Koogecu, red.
2 TB  SINJORO LAŬDATA: Dediĉaĵoj al S-ro     EJ TPJ B28   106  AA
3 Onisabro Deguĉi okaze de Lia Reliberiĝo. [Oomoto]

1 Oyen Hendrik van             A1 D.P.F.
2 TB  LEO TOLSTOJ KAJ LA MONTPREDIKO        E KVE B64    13  BB
3

1 Pauli Evaldo
2 TB  REKTA PENSADO                 E FCB B83   149  BA
3

1 Paŭlo VI Papo              L1 Perrenoud k Flammer
2 TB  LA VOJOJ DE LA EKLEZIO [Encikliko "Ecclesi- > E EEE B65    77  BA
3 am Suam"]

1 Paulus VI Papo              L1 Tuinder J.A.
2 TB  POPULORUM PROGRESSIO             E EKP B67    24  BA
3

1 Platono                 H4 Goodheir Albert D-ro 0 905149 15 7
2 TB  APOLOGIO DE SOKRATO kaj KRITONO        E GEK B81    51  BA
3

1 Platon; red. Sakellaropoulos Sokratis  H4 Sakellarpoulos S.
2 TB  SIMPOZIO (Bankedo) DE PLATON, rev. eld.    E T  B67    76  BF
3

1 Riner Han                F1 Valo
2 TB  INDIVIDUISMO EN ANTIKVECO: Historio kaj kri-> E LJP B77    54  CC
3 tiko.

1 Riner Han                F1 Lanti E.
2 TB  LA VERAJ INTERPAROLODOJ DE SOKRATO      E LJP B79   146  BC
3 Tradukita en 1944.

1 Rohden Huberto              P2 Souza Délio P. de
2 TB  TIO OKAZIS INTER LA JAROJ 2.000 KAJ 3.000: > E BSF B78    38  BA
3 Antaŭvido pri Homaro kun Atombombo kaj sen Kristo.

1 Rosbach Hans Amund
2 TB/UP PREPAROJ AL DISERVO              E V  B6?    90  BC
3

1 Rostand Jean               F1 Berlot Pierre
2 TB  TIO, KION MI KREDAS              E UFE B62    39  BA
3 Orig. 1953.

1 Rutherford J.F.             A1 [nemontrigita]
2 TB  KIE ESTAS LA MORTINTOJ? La Respondo de la  > E GBT B27    55  BA
3 Biblio. [Atestantoj de Jehovo.]

1 Sarlin K.K., red.            F2 [nemontrigita]
2 TB  PROFETINO HELENA KONTTINEN (1871-1916)    E T  nd    226 I CF
3

1 Sarlin K.K., red.            F2 Hanhiniemi Lahja
2 TB  PROFETINO HELENA KONTTINEN (1871-1916)    E T  nd    16  BF
3

1 Sarlin K.K., red.            F2 [nemontrigita]
2 TB  PROFETINO HELENA KONTTINEN (1871-1916)    E T  nd    226 I CF
3

1 Silva Agostinho da            P2 Martins José de F.
2 TB  LA BUDHISMO
3

1 Soni R.L.                A1 Budhana Ligo E-ista
2 TB  EKRIGARDO AL BUDHISMO             E WIB B56    47  BA
3

1 Thiago Lauro S.             P2 Wutke Carlos de Alm.
2 TB/SE HOMEOPATIO KAJ SPIRITISMO           E FES B72    36  BA
3

1 Tucker Alfred G.
2 TB  LETERO DE KVAKERO AL GEAMIKOJ         E KVE B60    15  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Viera Waldo               P2 Costa A.K. Afonso
2 TB  FELIĈAJ LA SIMPLAJ              E FES B82   114  BA
3 Diktita de la Spirito Vale'rium

1 Wannemakers H.G., S.J.
2 TB  TUTMONDA LAŬDO: Katolika Preĝaro      E EFG B52   277  AA
3

1 Wantuil Ze^us              P2 Costa A.K. Afonso
2 TB/X IŜMAEL GOMES BRAGA              E FES B71    41  BA
3

1 Xavier Francisco Cândido        P2 Wutke Carlos de Alm.
2 TB  EN PLI GRANDA MONDO              E FES B77   215  BA
3 Diktita de la spirito Andre' Luiz (Andreo Ludoviko)

1 Xavier Francisco Cândido        P2 Silva Benedicto
2 TB  LA KONSOLANTO                 E FES B77   190  BA
3 Diktita de la spirito Emmanual

1 Xavier Francisco Cândido        P2 Costa A.K. Afonso
2 TB  KRISTANA AGENDO, 2-a eld.                E FES B91 B48 108  BA
3 3 Diktita de la spirito Andreo Ludoviko

1 Xavier Francisco Cândido        P2 Costa A.K. Afonso
2 TB  SUR LA VOJO AL LA LUMO            E FES B72   174  BA
3 Diktita de la spirito Emanuelo

1 Ikeda Hiroŝi, red.           S4 Ikeda Hiroŝi
2 TB  PRAĴNJAPARAMITA HRJDAJA SUTRO        EY T  nd    27  BC
3 En kaj la E, Sanskrita, k Japana.

1                     J1 Asano Sanĉi k.a.  4-89237-029-0
2 TB  LA INSTRUOJ DE BUDHO             E BDK B83   309  AA
3

1
2 TB  KIO ESTAS LA BAHAA RELIGIO...         E BVL B62    60  BA
3

1                     J1 Nakamaura T.
2 TB  KVINTETO: Ekstraktoj el Verkoj de Nao, Oni- > E OHJ B65    63  BA
3 sabro, Sumiko, Hidemaru kaj Naohi Deguĉi.

1                     H3 Rabinovic-(Tajc) J.
2 TB  PATROJ. El la antikva hebrea literaturo   > E T  B30    30  BA 3
3 "Miŝna'o" antaŭ 2000 jaroj. IV-a parto, IX-a volumo.

1                     J1 [nemontrigita]
2 TB  PRESKRIBO POR FELIĈO             E TKJ B6?    48 I BA
3

1                     H3 Zamenhof L.L. k.a.
2 TB/EK LA SANKTA BIBLIO: Malnova kaj Nova Testa-  > E BBS B54   996  KA
3 mentoj. (Malnova, 771 p., de Zamenhof; Nova, 225 p., de aliaj.)

1                     L1 [nemontrigita]
2 TB  SANKTA EŬKARISTIO: La ĉefaj preĝoj     E IKI B67    55  BB
3

1                     L1 [diversaj]
2 TB/UP SANKTA MESO                  E EEE B66    26  BA
3 Kontrolita de Msro Eduardo Macheiner; kun muzikverko de Kurt Schweizer.

1 Troward Thomas              A1 Pollock Elwyn C.   0-930704-20-7
2 TB  LA EDINBURGH PRELEGOJ PRI MENSA SCIENCO    E T  B86    96  BC
3

1 Xavier Francisco Cândido        P2 Neto Porto Carreiro
2 TB  AGO KAJ REAGO, Diktita de la Spirito Andreo > E FEB B63   233  BA
3 Ludoviko

1 Zamenhof Lidja
2 TB  BAHAISMO­LA RELIGIO DE PACO          E BEH B59 B31  8  BA
3

1 Ĝivoje Marinko
2 TC  INTERESA ARKEOLOGIO              E SAT B73    60 I BA
3

1 Marin Gaspard
2 TC  G. MARIN VIZITAS SIAN HEJMON­LA MONDON    E IKS B74    80 M BA
3

1 Nordenstreng Rolf
2 TC  LA HOMAJ RASOJ DE LA MONDO          E FFE B35   212 M AA
3

1 Scheurmann Erich             N1 Faulhaber F.
2 TC  LA PAPALAGOJ                 E SAT B63    80  BA
3 Dato laŭ Faszi.

1 Bernadotte Folke             S2 Engholm Stellan
2 TD  LA FINO: Miaj humanecaj intertraktoj en Ger-> E ESE B45   139 I WA
3 manujo printempe 1945 kaj iliaj politikaj sekvoj.

1
2 TD  CENT TRIDEK TRI TAGOJ: Historia Skizo de  > E ELG B30   142  BA
3 de Hungarlanda Proletara Revolucio; de kolektivo de Sergeo Pavilionov, k.a.

1 Cherpillod André                         2-906134-39-2
2 TD  ATLANTIDO: LA PERDITA KONTINENTO       E V  B97    59  BC
3

1 Dérczi Péter               H1 Fenyvesi Ervin    963 8155 45 0
2 TD  1100 JAROJ EN EUROPO: Milcentjara datreveno > E MMD B96    14 M BA
3 de landkonkero 1996

1                     C2 Vondrouŝek Josef
2 TD  GRANDA MORAVIO [Stan^a Ĉene^k, komp.]    E PKR B63    12 I BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Grobe Edwin
2 TD  PAĜOJ EL LA HISTORIO DE USONA ŜTATO ARI- > E AST B93    98  TB
3 ZONO (6 diversaj broŝuroj en bindilo)

1 Haefker Hermann
2 TD  JARMILOJ PASAS: Universala Historio     E HDE B31   500 I AA
3

1 Lansel Peider              I1 Agricola Georgo
2 TD  LA TETOROMANĈOJ               E UEA B38    19  BA
3

1 Milukov P.                ? Laskin V.
2 TD  LA SLAVOJ: Tri artikoloj           E PWT A98    19  GA
3

1 Seattle, La Ĉefo            I4 Simington/Harang   2-86819-510-5
2 TD  FRATOJ EBLE NI ESTAS ...           E EDU B93    32 M EA
3

1 Sekelj Antonije, red.          SK Sekelj Antonije
2 TD  RAKONTOJ el la Naciliberiga Batalo de Jugo- > E SEJ B56    35  BA
3 slaviaj Popoloj

1 Smolenï Kazimierz            P1 Turek Alojzy
2 TD  AUSCHWITZ (OSïWIE÷CIM) 1940-1945, laŭ 4a  > E SMO B67   106 M BA
3 pola eld.

1
2 TD  LA TRADICIA VJETNAMIO             E HFE B70   171  BA
3

1 Ingenieros J.              H2 Garrote Enio Hugo
2 TE  LA TRIVIALA HOMO               E LJP B76    77  CC
3

1 Glossop Ronald J.            A1 Rapley Johano    0-9679662-9-9
2 TF  MONDA FEDERACIO? Ampleksa Analizo de    > E V  C01 B93 356  AB
3 Federacia Mondregistaro

1                     G1 [nemontrigita]
2 TF  LA GERMANA POPOLO KAJ LA UNUIĜINTA NACIOJ  E DLV B67    63  BA
3

1 Gorbaĉov Miĥail            R1 Ŝevĉenko E., k.a.
2 TF  PAROLO EN UNUIĜINTA NACIARO         E APN B88    30  BA
3

1 Gorbaĉov Miĥail            R1 Ŝevĉenko/Novikova
2 TF  REALO KAJ GARANTIOJ DE LA SEKURA MONDO    E APN B87    15  BA
3

1 Gorbaĉov Miĥail            R1 Ŝevĉenko E., k.a.
2 TF  SURBAZE DE PLENA EGALRAJTECO, SUVERENECO,  > E APN B88    14  BA
3 RECIPROKA RESPEKTO

1                     J1 Inoue M. k Hasegawa
2 TF  LA KONSTITUCIO DE LA REGNO JAPANIO      E KLG B64    19  BC
3

1 Lanti E. k Ivon M.
2 TF  ĈU SOCIALISMO KONSTRUIĜAS EN SOVETIO?    E BDH B35    52  BA
3

1 Lapenna Dro Ivo
2 TF  AKTUALAJ PROBLEMOJ DE LA NUNTEMPA INTERNACIA> E V  B52   144  BA
3 VIVO

1 Lenin N.                 R1 Demidjuk G.
2 TF  ŜTATO KAJ REVOLUCIO             E SAT B26   150  BA
3

1 Maŭ Zedong               C1 [nemontrigita]
2 TF  ELEKTITAJ VERKOJ DE MAŬ ZEDONG, Vol. I    E FEP B71   609  FA
3 Presita pseudo-biblie.

1 Marx Karl k Engels Friedrich       G1 Pfeffer Emil D.ro
2 TF  LA KOMUNISTA MANIFESTO, 2a eld.        E SAT B2?    48  BA
3

1 Privat Edmond
2 TF  FEDERALA SPERTO: Studo pri du sukcesoj kaj > E ULN B58    78  BA
3 unu malsukceso. Komparo inter [Usono, Svislando, kaj] Ligo de Nacioj.

1 Unuiĝintaj Nacioj            XX Harry/Lapenna/Svane
2 TF  ĈARTO DE UNUIĜINTAJ NACIOJ kaj STATUTO DE > E UEA B70    93  BA
3 INTERNACIA KORTUMO

1                     XX Lapenna Ivo
2 TF  UNIVERSALA DEKLARACIO DE HOMAJ RAJTOJ     E UEA B67    12  BA
3

1
2 TH  EKONOMIAJ FAKTOJ en dudek ok bildoj      E IAB B4?    8  PA
3 Vidu ankau Edward Bellamy, FA/JC, RIGARDANTE MALANTAŬEN (EN LA JARO 2000)

1 Odhe Thorsten
2 TH/TK LA KONSUMKOOPERADO KAJ LA EKONOMIA VIVO DE > E V  B53    19 M BA
3 SVEDUJO

1 Gonzalez Ruben Feldman          ? Kalusky N, k.a.
2 TI  LA NOVA PARADIGMO EN PSIKOLOGIO        E SAT B85   259  BC
3

1 FerriŠre Adolphe             F1 Danneil H.
2 TJ  ESTONTA EDUKO                 E UEA B29    72  BA
3

1 Mai Ho
2 TJ  LUKTO KONTRAŬ LA ANALFABETECO: Vjetnamaj  > E HFE B81    46  BA
3 Spertoj

1 ANDORA: Bacquer Jean
2 TK  LA KUN-PRINCLANDO ANDORO, LASTA FEŬDA STATO E EFE B62    73 M BA
3

1 AŬSTRALIO:
2 TK  AŬSTRALIO: KONCIZAJ FAKTOJ          E AAB B74    90 M BA
3

1 AUSTRALIO: Delsudo A. k Laiho Lauri
2 TK  AŬSTRALIO: LANDO KAJ POPOLO         E FHS B27    93 M BA
3

1 AUSTRIO:
2 TK  WIEN: Deutsch; English; Esperanto       E WFP B8?    50 M BA
3

1 BRAZILO: Brazila Inst. de Stat. k Geog.
2 TK  TIPOJ KAJ ASPEKTOJ DE BRAZILO         E BIG B45   151 M CA
3

1 BRAZILO: Brazila Inst. de Stat. k Geog.
2 TK  URBO BELO HORIZONTE              E BIG B49    36 M BA
3

1 BULGARIO: Balabanov Bojan, komp.
2 TK  BULGARIO                   E EFL B59   281 M AA
3

1 BULGARIO: Ganĉeva Rumjana k.a.     B1 Aleksiev Nikola
2 TK  100 DEMANDOJ KUN RESPONDOJ PRI LA BULGARA  > E BES B86   140  BA
3

1 BULGARIO:
2 TK  DEKKVIN JAROJ DA POPOLA REGADO EN BULGARIO  E EFL B59    93  BA
3

1 BULGARIO:
2 TK  PRI VIA FERIADO EN BULGARIO          E BAF nd    16  BA
3

1 BULGARIO: Rusinov Spas
2 TK  EN KONKURADO KUN LA TEMPO           E EFL B62   169 I BA
3

1 ĈEĤOSLOVAKIO: Knobloch Ĉestmír, red. C2 Pumpr Tomáŝ
2 TK  INVITO, aŭ Kion diris Johannes Amos Comen- > E CEL B68    98 M BA 1
3 ius alivorte pri la naturo kaj memorindaĵoj de Ĉeĥoslovakio.

1 ĈEĤOSLOVAKIO: Pokornyï Jindr^ich, red C2 Havlik J.M.
2 TK  PRAHA GVIDLIBRO                E PST B61   188 M AA
3

1 ĈINIO:
2 TK/UB MODERNA PEKINO                E CEL B63   112 M AA
3

1 ĈINIO:
2 TK/UF PEJZAĜO DE ĈINIO              E CEL B62    52 M BA
3

1 DANLANDO: Larsen Helge, k.a., red.    D1 Thorsen k Rasmussen
2 TK  FAKTOJ PRI DANLANDO              E KPF B48    65 M BA
3

1 EŬROPO: Steele Trevor                          3-901752-04-X
2 TK  FALANTAJ MUROJ kaj aliaj rakontoj       E VIE B97   160  BB
3

1 EŬROPO: Wójcikiewicz Zdzislaw
2 TK  Z PODRÓZY PO EUROPIE / EL LA VOJAĜO TRA  > EP PEA B60    96 M BA
3 EŬROPO

1 FRANCIO: Delaire Pierre
2 TK  LA DOLĈA FRANCLANDO             E CNE B72   128 M AA
3

1 FRANCIO: Juliet
2 TK  GVIDLIBRO TRA PARIS              E EFE B65   251 M BA
3

1 FRANCIO: Kron R.             G1 O'Connor J./Hayes C.
2 TK/CM LA PARIZANETO. Resumeto de la Vivo kaj Man- > E LSP B0?   126 M AA
3 ieroj de la Francoj. [Konjektita dato, 1908; eble el Angla versio de Germana.]

1 HISPANIO:
2 TK  HISPANIO                   E HIS B86    28 M BA
3

1 GERMANIO:
2 TK  DDR: POR TUTMONDA LIBERA KOMERCO KAJ    > E IGG B72    24 M BA
3 SCIENCA-TEKNIKA PROGRESO

1 GERMANIO: Klein Helmut k Reischock W.  G1 [nemontrigita]
2 TK  KLERECO POR HODIAŬ KAJ MORGAŬ        E DVZ B70    67  BA
3

1 GERMANIO: Arndt Herbert k.a.       G1 [nemontrigita]
2 TK  GERMANA DEMOKRATIA RESPUBLIKO: Bildoj kaj  > E DVZ B69   256 M BA
3 Faktoj.

1 GERMANIO: Arntz Helmut          G1 [nemontrigita]
2 TK  FAKTOJ PRI GERMANUJO             E GFR B58    72 M BA
3 p. 16-17, tiamaj tiaj mapoj de Germanio ankoraŭ pretendante iom da Pollando.

1 HINDUJO: Haudebine M.
2 TK  UTILA MANLIBRO PRI HINDUJO          E HIE B63    76  BA
3

1 Hori Yasuo
2 TK  VOJAĜO EN VJETNAMIO             EJ EHJ B99    47 M BB
3

1 HUNGARIO: Mihaályfi Ernö, antaŭparolo
2 TK/UF HUNGARIO SUR BILDOJ              E ECB B65   148 M AA
3

1 HUNGARIO: Szamosvölgyi Elemér k.a.
2 TK  HUNGARIO 1945-1965              E LKH B66    64 M BA
3

1 HUNGARIO: Wisnovszky k Almássy, komp.  H1 Haszpra Otto
2 TK  LA AKVO KAJ LA HOMO EN HUNGARLANDO      E BKA B66    48 M BA
3

1 ISLANDO: Óskarsson Ingimar
2 TK  ASPEKTOJ DE ISLANDO              E RII B50    97 M BA
3

1 ISLANDO: Hansson Ólafur         I3 Skaftfell Baldvin B.
2 TK  FAKTOJ PRI ISLANDO              E RBM B61    71 M BA
3

1 ISRAELO:
2 TK  EKKONU ISRAELON 1971             E ELI B71    16 I BC
3

1 ISRAELO:
2 TK  FAKTOJ PRI ISRAELO              E JIM B69    19  BA
3

1 JAPANIO:
2 TK  DE JAPANAJ STUDENTOJ             E JEL B57    41 I BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 JAPANIO:
2 TK  JAPANUJO: Hieraŭ kaj Hodiaŭ         E KJG B65    41  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 JAPANIO: Cvetkova Vasja                     963 571 171 9
2 TK  VOJAĜIMPRESOJ PRI JAPANIO          E HEA B86    80 I BB
3

1 JAPANIO: Hori S.
2 TK  LA VOJAĜOJ AL LA SUDAJ INSULOJ        E V  B71    64 I BA
3

1 JUGOSLAVIO: Zlatnar Peter, red.
2 TK  JUGOSLAVIO KAJ ĜIAJ POPOLOJ         E SEL B53   311 M AA
3

1 Korea Esperanto-Asocio          K3 Milo Kim & Ch Taesok
2 TK  GVIDLIBRO PRI KOREIO             E KNT B94   122 M BA
3

1 LITOVA: Bartuseviĉiené Biruté, komp.  L3 Lukoŝeviĉiene k.a.
2 TK  LITOVIO HODIAŬ                E VEM B88    87 M BB
3

1 NEDERLANDO: Hezik M. van k Verheijen L.
2 TK  NEDERLANDO KONCIZE              E NME B83    56 M BA
3

1 NEDERLANDO:
2 TK  NEDERLANDO: Nacio en Okcidenta Eŭropo    E  ? B78    66 M BA
3

1 NEDERLANDO: Ramaker Theo k.a.      A1 Isbrücker Julia
2 TK/UP SANKTA NIKOLAO EN NEDERLANDO         E IEI B6?    39 M BA
3 Ankaŭ CO.

1 NEDERLANDO: Scherer (fotoj) k Romijn
2 TK/UF NEDERLANDO. (Serio: La Mondo en Koloroj)   E UNB B65   104 M BA
3

1 NEDERLANDO: Wijk, Ed. Van k Elias E.   N1 Isbrücker Julia
2 TK  NEDERLANDO: MIRAKLO EL LA AKVO        E HNH B5?   194 M AA
3

1 NEPALO: Sekelj Tibor
2 TK  NEPALO MALFERMAS LA PORDON          E SJR B59   213 I BA
3

1 NORVEGIO: Hegna J.B. k.a., red.     N2 Rosbach Hans Amund
2 TK  FAKTOJ PRI NORVEGUJO             E OCS B53    64 M BA
3

1 NOVZELANDO: Hori S.
2 TK  LA VOJAĜO AL NOVZELANDO           E GES B72   127 M AA
3

1 POLLANDO: Ciborowski A. k Jankowski S.  P1 Monkiewicz Boleslaw
2 TK/UB VARSOVIO REKONSTRUITA             E EPV B62   138 M AA
3

1 POLLANDO: Schönborn B.W.         P1 Turek Alojzy
2 TK/UB NI VIZITAS LA URBON KRAKÓW (KRAKOVO)     E PEA B59    65 M BA
3

1 SVEDIO:                 S2 Nylén P. k Engholm S
2 TK  KARLSKOGA: Urbo Fariĝanta          E KAE B45    56 M BA
3

1 TIBETO: EPĈ, Redakcio de, komp.     C1 Ĝang Ŝuŝjan k.a. 7-5052-0009-7
2 TK  TIBETO SUR LA MONDA TEGMENTO         E CEE B87   132 M AA
3

1 VJETNAMIO: Fox Len (Aŭstralia verkisto) A1 Dao-Anh-Kha/Nguyen M
2 TK  AMIKA VIETNAMIO                E HFE B59   183  BA
3 (Originala lingvo konjektita.)

1 VJETNAMIO:                V1 [nemontrigita]
2 TK  LA ĜENERALA INSTRUADO EN V.D.R.       E HFE B71   143  BA
3

1 VJETNAMIO:                ? ?
2 TK  NUNTEMPA VJETNAMIO              E HFE B65   180 I BA
3

1 VJETNAMIO:                ? ?
2 TK  RESUMO PRI VJETNAMIO             E HFE B71   130 I BA
3

1 Aksjonov Vladimir            R1 Aroloviĉ/Ŝevĉenko
2 TL  RENKONTE AL LA 12A TUTMONDA FESTIVALO     E EPN B85    40 M BA
3

1 Andropov Ju. V.             R1 Novikova Ludmila
2 TL  LA DOKTRINO DE KARL MARKS KAJ KELKAJ ASPEKT-> E EPN B83    32  BA
3 OJ DE LA SOCIALISMA KONSTRUADO EN USSR

1 Andropov Ju. V.             R1 Aroloviĉ V.
2 TL  KONSERVI LA PACON POR LA NUNAJ KAJ ESTONTAJ > E EPN B83    30  BA
3 GENERACIOJ: Deklaroj k intervjuoj de...Andropov

1 Breĵnev L.I.              R1 [nemontrigita]
2 TL  KVINDEK JAROJ DE LA GRANDAJ VENKOJ DE SO-  > E KIL B67    52  BA
3 CIALISMO. ("Ŝtormaj, longdaŭraj aplaŭdoj. Ĉiuj ekstaras.")

1 Ĉernenko K.U.              R1 Novikova/Kolker
2 TL  GARDI LA PACON, ZORGI PRI LA BONO DE LA PO- > E EPN B84    29  BA
3 POLO

1 Ĉernenko K.U.              R1 Novikova/Aroloviĉ
2 TL  PERFEKTIGO DE LA EVOLUINTA SOCIALISMO KAJ  > E EPN B84    62  BA
3 LUKTO POR LA PACO SUR LA PLANEDO

1
2 TL  [Poŝnotlibro kun Maŭ-istaj sloganoj]    E CEL B67   100 I FA
3

1                     R1 Gonĉarov k.a.
2 TL  DEFENDI LA PACON, PREVENTI NUKLEAN MILITON: > E ASE B82    80  BA
3 Propoonoj de Soveta Unio [ĉe UN] pri malarmado.

1 Gorbaĉov Miĥail            R1 Ŝevĉenko/Novikova
2 TL  DEKLARO DE ĜENERALA SEKRETARIO DE CK KPSU > E EPN B86    14  BA
3 MIĤAIL GORBAĈOV.

1 Gorbaĉov Miĥail            R1 Novikova L., k.a.
2 TL  POLITIKA RAPORTO DE CENTRA KOMITATO DE KPSU > E EPN B86   151  BA
3 AL LA 27-A KONGRESO DE KOMINSTA PARTIO DE SOVETA UNIO.

1 Gorbaĉov Miĥail            R1 Ŝevĉenko k.a.
2 TL  RENOVIGAN IDEOLOGION POR LA REVOLUCIA RE-  > E EPN B88    48  BA
3 KONSTRUO

1 Marx Karl k Engels Frederick       A1 Baker Arthur
2 TL  MANIFESTO OF THE COMMUNIST PARTY / MANI-  > EA CCK B08    65  GA
3 FESTO DE LA KOMUNISTA PARTIO. Kun alnotoj de Engels.

1                     R1 Aroloviĉ V.
2 TL  NOVA MINACO AL EŬROPO: KIU KULPAS?      E USS B84    40 I BA
3

1 MAŬ ZEDONG               C1 [nemontrigita]
2 TL  VORTOJ DE PREZIDANTO MAŬ ZEDONG       E FEP B66   344  FA
3 Tiu "Eta Ruĝa Libro", kun antaŭparolo de la nepre-fidela Lin Biaŭ.

1 Hegeler Inge & Sten; ilus. de Eiler Krag D1 Schleicher k Weide  87 87089 09 2
2 TM  ABZ DE AMO                  E TKK B72   274 M AA
3

1 Trobisch Walter, red.          F1 Burkhardt Adolf
2 TM  MI AMIS JUNULINON               E BET B66   140  AA
3 Ankaŭ tradukita en pli ol 20 lingvoj.

1 Vilmos Dr. Szilágyi           H1 Aladár Tót     963 571 198 0
2 TM  KULTURO DE LA AMO: Bildlibro pri la seksa  > EH HEA B88   192 M BA
3 vivo. SZERELMI KULTÚR&#Aacute;NK: képeskönyv a szexról.

1 Alberdi Juan Bautista          H2 Bonaero Ergoto de
2 TN  LA KRIMO DE L' MILITO             E AEB B73   212  BD
3

1 Biernacki Wladyslaw           AN Halvelik Manuel   90-71205-22-3
2 TN/TB SCENARO DE LA TRIA MONDMILITO laŭ la pro- > E FEL B88    68  BA
3 fetaĵoj de Wladyslaw Biernacki. (Orig. 1986. Tute maltrafa kaj post-aktuala)

1                     F1 Pacista[noj] de SAT
2 TN  ĈU ARMEO AŬ CIVILA, NEPERFORTA DEFENDO?   E LJP B77    85  CC
3

1                     J1 Kjuŝua E-Ligo
2 TN  EN LA NUBON ŜI SORBIĜIS FOR! La Apelo el > E KEJ B73    63 I BA 2
3 Nagasaki.

1 Kansai Ligo de Esperanto-Grupoj     J1 Kansai Ligo de E...
2 TN/UG HIROŜIMA: El la filmo "Infanoj de l' Atom- > E JEL B62    16 M BA
3 bombo"

1 Keyes Jr. Ken              NA Naber-Keller Joek
2 TN  LA CENTA SIMIO                E IEI B84   135 I BB
3

1
2 TN  NI (ne la fremdulaĉoj)            E AGM B47    16  BA
3

1 Nobel J.W.                N1 Punt J. Ph.
2 TN  KAŬZOJ DE MILITO               E ALE B64    7  BA
3

1 Ogura-Toyofumi              J1 Tanaka-Sadami
2 TN  KUN LA KADAVRO DE L' EDZINO: Travivaĵo en > E JEL B54    52 I BA
3

1 Osada Arata, komp.            J1 Kansai Ligo de E...
2 TN  INFANOJ DE L' ATOMBOMBO, 2a eld.       E JEL B58 B51  71 I BA
3

1 Privat Edmund
2 TN  WILLLIAM PENN: Proponinto de Eŭropa Parla- > E KVE B58    16  BA
3

1 Tolstoj Leono
2 TN  NE MORTIGU!                  E LJP B74    6  SC
3

1 La Junaj Astronomoj-Esperantistoj    K2 Rotkvic Ivo
2 TN/V TRAGEDIO EN LA UNIVERSO            E KEZ B61    95  BA
3

1                     J1 Jui-Ĉunoŝin
2 TN  VIKTIMOJ DE LA ATOMBOMBO­Travivaĵoj de   > E ATJ B68   133 I BA
3 atomvunditoj en Hiroŝima­

1 Yamaguti Senzi              J1 Isiguro Ter.
2 TN  LA BELAN PACON, 2a eld.            E TJR B59    31  BA
3

1 Zlatko Dizdarevicï            K2 Fran‡ois Lo Jacomo  2-904052-01-1
2 TN  RAKONTOJ PRI SARAJEVA SIEĜO         E PSB B93    80  BA
3 El la franca, el la serbo-kroata (artikoloj kiuj aperis en sarajeva ĵurnalo)

1 Zimmer Rudolf k Schmidt K.O.       G1 Mosch Adolf
2 TN  MANIFESTO DE LA PACO: Voko al rekonsciigo   E V       59  BB
3

1 Andrée S.A., Strindberg N., k Fraenkel  S2 Engholm Stellan
2 TP  PER BALONO AL LA POLUSO: La Polusekspedicio > E FFE B30   415 M AA
3 de Andrée en 1897.

1 Bergman Sten               S2 Gerdman Birger
2 TP  TRA SOVAĜA KAMĈATKO             E FFE B32   276 M BA
3

1 Heyerdahl Thor              N2 Brynildsen Carsten
2 TP  KON-TIKI EKSPEDICIO              E ESE B51   210 M AA
3

1 Linton Kenneth G.
2 TP  KANAKO EL KANANAM: Aventuroj en la Ĝangalo > E EPC B60   199 I AA
3 de Novgvineo

1 Sekelj Tibor                           88-7036-041-5
2 TP  ĜAMBO RAFIKI: La Kavarano de Amikeco tra  > E EPI B91   173 I AA
3 Afriko.

1 Sekelj Tibor
2 TP  MONDO DE TRAVIVAĴOJ             E EPI B81   286 I BA
3

1 Sekelj Tibor               H2 Garrote Hugo E.
2 TP  TEMPESTO SUPER AKONKAGVO           E SEJ B59   228 M AA
3

1 Grenkamp-kornfeld k Brzekowski Dr Jan
2 UA  PRI L' MODERNA ARTO              E LMB B33    67 M AA
3

1 Hekler Antono; kun Kampiss A.      H2 Kalocsay K.
2 UA  ARTHISTORIO                  E LMB B34   103 M AA
3

1 Thiis Helge               N2 Berg Lif k.a.
2 UB  NIDAROS CATHEDRAL IN PICTURES: English ­ Es-> EX TFB B53    84 M AA
3 peranto ­ Français

1
2 UC  RENTKOLEKTA KORTO: Argila Statuaro      E FEP B68    80 M BA
3

1 Kjaer Karl S.              N2 Bugge-Paulsen Rolf
2 UC  LES SCULPTURES DU PONT VIGELAND, OSLO, NOR- > EF OAK B51    42 M BA
3 VÔGE / LA SKULPTAĴOJ SUR LA VIGELAND-PONTO, OSLO, NORVEGUJO.

1
2 UD  EL ĈINA PENTRARTO              E CEL B62    17 M SA
3 Aro da 15 pentraĵoj en kartona-teko.

1 István Genthon             H1 Szilïgyi Francisko
2 UD  LA PENTROARTO EN LA MALNOVA HUNGARUJO     E LMB B32   168 M AA
3

1
2 UD  NORDVJETNAMAJ KROKIZOJ             EY HFE B66    50 M BA
3

1 Silva Agostinho da            P2 Mendes Vergilio
2 UD  VIVO KAJ ARTO DE GOYA             E PER B47    21 M BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1
2 UE  MODERNAJ LIGNOGRAVURAĴOJ DE ĈINIO      E CEL B65    81 M BA
3

1 Karlo-Verks
2 UF/N ELEMENTA FOTOGRAFA OPTIKO           E PPE B06    79 M BA
3

1 Setälä Vilho, red.            F2 Leppäkoski k Setälä
2 UF/GN BURĜONOJ: Infanoj en poezio kaj fotografio  E EVS B50    80 M AA
3

1
2 UF  EL ĈINA FOTOGRAFIA ARTO           E CEL B63   112 M AA
3

1 Haga Hideo                J1 Nakamura Tazuo
2 UF/TB FILOJ DE DIO, ADORANTOJ DE DIO        EJ KTS B64   285 M AA
3 Skatoligita.

1 Waagenaar, fotoj; Simenon k.a., tekstoj N1 Vermaas M.H.
2 UF  INFANOJ NE KONAS LIMOJN            E UNB B61   151 M BA 2
3

1 Andersen A.P.              D1 Nederland H.N.
2 UH  PRI BREDADO DE ABELOJ             E RES B43   102 M BA
3

1 Dalmau Prof. Delfi
2 UH  ESPERANTA RESUME DE LA STENOLOGIO KAJ STE- > E V  B61    15  BA
3 NOGRAFIO

1 Halvelik Manuel
2 UH  UNIVERSALA SKRIBO               E V  B66   128  BC
3

1 Kamo H.
2 UH  LIBROTENADO EN ESPERANTO           E KKL B24    35  BA
3

1 Neergaard Paul
2 UH  ATAKOJ KONTRAŬ ĜARDENPLANTOJ kaj kiel pri-> E EPC B54   243 M AA
3 lukti ilin.

1 Nilsson Otto A.
2 UH  STENOGRAFIO LAŬ LA SISTEMO DE MELIN     E FFE B48    17  BL
3

1 Strezov, Slavĉo k Donev Nikola
2 UH  ESPERANTA STENOGRAFIO             E PES B92    28  BA
3

1 Sturzenegger J.J. k Matzinger H.
2 UH  UNESTENO: Universala Esperanta Stenografio  E ZEM B65   285  AB
3

1
2 UH  TAJĜIĈJUAN: SPECO DE ĈINA KORPOEKZERCO   E ELP B64    48 M BA
3

1 Ramby Ole                D1 Larsen Betty
2 UH  NATURA NUTRADO el biologiaj, etikaj kaj es- > E SAT B67    14  BA
3 tetikaj vidpunktoj. [Dato laŭ Fajszi.]

1 Becker-Meisberger Maria, red.                  90-71205-34-7
2 UH  INTERNACIE KUIRI               E FEL B89   186 I BA
3

1 Shorter-Eyck Johanna, komp.
2 UH  LA INTERNACIA KUIR-LIBRO           E BEA B6?   193  BA
3

1 Tolstoj L.                R1 Ŝarapov Anna
2 UH/TB UNUA ŜTUPO AŬ SENMORTIGA NUTRADO      E MPP B12    45  BA
3

1
2 UI  BLANKHARA KNABINO: La Revolucia Moderna Ba- > E ELP B69    11 M SA
3 ledo. [Aro da l0 poŝtkartoj en papera kovrilo.]

1 Mikami T.
2 UI  NOO: (Japana klasika dancdrama)        E OHJ B63    13 M BA
3

1 Spalding's Athletic Library       A1 Erik
2 UL  KONDUKANTO AL LA STACIA PILKLUDO (BASBALO)  EA ASP B10    46 I BA 1
3

1 Grenkamp S.
2 UM/UP POLA FOLKLORO KAJ POPOLKANTO         E UEA B34    61 I BA
3

1 Muramacu Kijoe D-rino
2 UM/TJ TALENTO-EDUKADO POR LA FELIĈO DE ĈIUJ GE- > E V  B66    24 I BA
3 KNABOJ: La japano SUZUKI Ŝin'iĉi.

1 Wójcik Tadeusz k Zalewski Maciej     P1 Monkiewicz Boleslaw
2 UM  PRINCIPOJ DE LA RACIA MUZIKSKRIBO: Izomorfa > E PEA B63    21  BC
3 Sistemo

1 Paruzel Prof. H.
2 UN  LERNOLIBRO DE MUZILO: Muzilo Estas Esper- > E DNM nd    37  BA
3 anto en la Muzika Mondo.

1 Paruzel Prof. H.
2 UN  MUZILO­KAJERO NO. 1: Muzilo Estas Esper-  > E DNM nd    25  BA
3 anto en la Muzika Mondo.

1 Paruzel Prof. H.
2 UN  MUZILO­KAJERO NO. 2: Muzilo Estas Esper-  > E DNM nd    41  BA
3 anto en la Muzika Mondo.

1
2 UN  KANTANTE ANTAŬEN: MELODIARO         E CDE B53    23  BL
3 (Vd. ĉi ties lirikaron, KANTANTANTE ANTAŬEN, [UO].)

1
2 UN/UP MELODIARO DE JEN LA KANTO DE L' VOJAĜ'    E DEF B57    16  BD
3 (Vd. ĉi ties lirikaron, JEN LA KANTO DE L' VOJAĜ', [UO])

1 Bennemann Paul, komp.          XX Bennemann k.a.
2 UO  INTERNACIA KANTARO: 139 Popolaj Kantoj el > E FHS B29   101  BA
3 55 Landoj... (vd. samtitolon ĉe UP, kiu havas muzikon sed malpli da strofoj.)

1 Butler Montagu C., komp.         XX diversaj
2 UO/UN HIMNARO ESPERANTA               E KHK B66 B07 205  BA
3

1 Dalsem Ramona van                        87 8520 761
2 UO  KANTU KUN RAMONO: Tekstoj de la melodiaroj > E DEF B74    24  BB
3 de Ramona van Dalsem SIMPLAJ FLOROJ kaj ROSEROJ. (Vd. ŝian ROSEROJ ĉe UP.)

1 [Docal Sergio, komp.]          XX Docal Sergio R. k.a.
2 UO  KOLEKTO DE KANTOJ EN ESPERANTO FARITA OKTO- > E T  B71    34  QC
3 BRO DE 1971.  (Tradukoj precipe de Docal.) eks-ro 1.

1 [Docal Sergio, komp.]          XX Docal Sergio R. k.a.
2 UO  KOLEKTO DE KANTOJ EN ESPERANTO FARITA OKTO- > E T  B71    34  QC
3 BRO DE 1971.  (Tradukoj precipe de Docal.) eks-ro 2.

1 Evans Marta, komp.            XX diversaj
2 UO  KANTFESTO I                  E KEA B82    56  BC
3 94 kantoj.

1 Fries Wilhelm, komp.           XX diversaj
2 UO  ESPERANTISTA KANTARO, 2a eld.         E GEL B13    70  BA
3

1 Friis L., komp.             XX diversaj
2 UO  JEN LA KANTO DE L' VOJAĜ'          E DEF B57    61  BA
3 (Vd. ĉi ties MELODIARO DE JEN LA KANTO DE L' VOJAĜ', [UN/UP])

1 Germana Esperanto-Junularo, komp.    XX diversaj
2 UO  JUNULARO KANTAS                E ELV B53   142  EA
3

1 Gilbert W.S. k Sullivan A.        A1 Rossetti Reto    0 9505323 4 7
2 UO/HD LA PIRATOJ DE PENZANCO aŭ Sklavo de la devo E MEK B79    37  BA
3

1 Hawley Dorothy k Hoschna Karl
2 UO  "PAC' KOMENCIĜU PER MI"           E V  B71    1  PA
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1                     A1 Conor G. Alan
2 UO  "HEJM' SUR LA STEP'"             E T  nd     1  PA
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".) 2 eks-eroj.

1                     XX diversaj
2 UO  KANTANTE ANTAŬEN, 3a eld.          E CDE B50   147  BA
3 (Vd. ĉi ties KANTANTE ANTAŬEN: MELODIARO [UN].)

1                     A1 diversaj
2 UO  KANTFOLIO                   E PDS nd     4  PA
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".) 11 kantoj.

1                     R1 Gusev K.
2 UO/UN KANTOJ DE SOVETAJ KOMPONISTOJ         E T  B63    43  BC
3 Lirikoj kaj melodioj presitaj en apartaj sekcioj de la libro.

1                     R1 Gusev K.
2 UO/UN KANTOJ DE SOVETAJ KOMPONISTOJ         E T  B64    36  BC
3 Lirikoj kaj melodioj presitaj en apartaj sekcioj de la libro.

1
2 UO  KANTOJ POR KANTAMANTOJ            E ?  B49    8  BA
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1
2 UO/UP [MUZIKO AŬ LIRIKOJ: dosierujo de maldik-  >
3 aĵoj aparte listigitaj.]

1                     XX diversaj
2 UO  LA NAJTINGALO: Esperantista Kantaro, dua ko-> E MTE B39    32  BA
3 lekto.

1                     XX diversaj
2 UO  NI KANTU kaj Deklamu: Kantaro de FLE     E ALE B49   111  BA
3

1
2 UO/UP [MUZIKOJ AŬ LIRIKOJ: dosierujo de maldik- >
3 aĵoj apartaj listigitaj.]

1                     XX diversaj
2 UO  NIA KANTARO                  E EEO B54    95  BA
3

1                     XX diversaj
2 UO  VIVU LA STEL'! Kantkolekto por esperant-  > E FFE B56    64  BA
3 aj kunvenoj.

1                     XX diversaj
2 UP  ADORU KANTANTE: Evangelia Himnaro       E KEL B71   287  FA
3

1 Applebaum J.D. k Mabon Charles B.    E Mabon Charles B.
2 UP/CQ FOUR SONGS FOR CHILDREN (KVAR INFANOJ KANT- > EA V  B19    4  SA
3 OJ) Sur breto de altaj libroj.

1 Bennemann Paul, red.           XX Bennemann k.a.
2 UP  INTERNACIA KANTARO: Kolekto de 139 popolaj > E FHS B30   154  BA 1
3 Kantoj el 55 Landoj... (vd. samtitolon ĉe UO: senmuzike sed pli da strofoj.)

1 Brederode P.C. k Veldkamp K., eld.    XX Ziermans Jan
2 UP  KONCERTA KANTARO, 1a Parto          E GHN nd    80  BA
3

1 Cink Josef, komp.            XX Cink Josef, k.a.
2 UP  JUNULARA KANTARETO              E ERC B60    48  BL
3

1 Cink Josef, komp.            XX Cink Josef, k.a.
2 UP  JUNULARA KANTARETO, 2a Kajero         E ERC B68    48  BC
3

1 Dalsem Ramona van                        87 85020 74 5
2 UP  ROSEROJ: Melodioj kaj Tekstoj        E DEF B74    48  BD
3 (Vd. ŝian lirikbroŝuron KANTU KUN RAMONA ĉe UO.)

1                     XX diversaj
2 UP  DE KANT' AL KANTO: 30 Kantoj kun muziknotoj  E TEK B73    72  BC
3

1 Dobrzynïski Roman k Jarze÷cki Tadeusz  P1 Dobrzynïski/Jarze÷cki
2 UP  KANTANTE TRA POLLANDO             E PZE B64    55  BA
3

1 Dobrzynïski Roman k Jarze÷cki Tadeusz  XX diversaj
2 UP  KANTU KUNE                  E PEA B60    48  BA
3

1                     XX diversaj
2 UP  ESPERANTA KANTOKOLEKTO            E JHV B56    32  BA
3 Dato laŭ Fajszi.

1                     XX diversaj
2 UP/UO ESPERANTAJ KANTOJ POR NIAJ KUNVENOJ      E EAN nd    11  QC 3
3 (Sur breto de altaj libroj.) 28 kantoj.

1                     A1 Beatty Anne
2 UP  ESPERO INTERNACIA [himnoj]          E CHE B2?   229  EB
3

1 Filip Jan k Filip Karel         C2 Filip Jan k Karel
2 UP  KANTARETO: Ĉeĥoslovakaj Popolaj Kantoj Es-> E PFB B48    63  BA
3 perantigitaj

1 gaku Konisi, komp.            AJ gaku Konisi
2 UP  KIEN FLOROJ?                 E KLG B67    13  BB
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 gaku Konisi, komp.            AJ gaku Konisi
2 UP  VENU AMIKOJ                  E KLG B70    12  BB
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 Hill Margaret, Hill David, Auld William
2 UP  DUM LA NOKTOJ kaj aliaj kantoj originalaj   E BEA B76    70  UB 2
3

1 Hill Margaret k Auld William       A1 Hill M. k Auld W.
2 UP  FLOROJ SEN KOMPAR': Britaj Popolkantoj    E BEA B73    87  BB
3

1 Holmes H.W. k N., red.          A1 Holmes H.W. k.a.
2 UP  KOMUNA KANTLIBRO               E EPC B47    64  BA
3

1                     J1 diversaj
2 UP  JAPANA KANTARO                E AAJ B57    64  BA
3

1                     XX Schoor J.v., k.a.
2 UP  LA JUNA VIVO: Internacia Kantaro       E EJM B48    48  BA
3

1 Jung Teo k Driesen J.M.J.
2 UP  "ESPERANTISTA BATALKANTO"           E HDE nd     2  PC
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 Kalocsay K. k Baghy J.
2 UP  MUZIK-NOTOJ                  E V  B3?    34  SL
3 Eks-ero l.

1 Kalocsay K. k Baghy J.
2 UP  MUZIK-NOTOJ                  E V  B3?    34  SL
3 Eks-ero 2.

1 Liukkonen Lauri             XX
2 UP  KUNE NI KANTAS dum la 80-a UK en Tampereo   E EKT B95    40  BB
3

1                     XX Gusev K., k.a.
2 UP  KANTOJ DE DEKKVIN SOVETAJ RESPUBLIKOJ     E KIL B66    76  BC
3

1 Lukács Dro Julio, red.         H1 Kalocsay K. de
2 UP  GEMOJ DE LA HUNGARA POPOLMUZIKO        E EGH B29    15  BA
3

1 Markov Jordan k.a., komp.        BP Kiraĝiev/Grigorov
2 UP  FLUGAS KANTO TRA LA MONDO           E BES B68    72  BA
3

1 Matuba K., komp.             J1 Matuba K.
2 UP/UM SESDEK TRADICIAJ POPOLKANTOJ DE JAPANUJO   E AAJ B67   137  EB
3

1
2 UP/MC MUZILO: Bulteno de la esperanta muzikasocio  E DNM B65    10  SB
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1
2 UP/MC MUZILO: Bulteno de la esperanta muzikasocio  E DNM B66    11  SB
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 Ostroĵnikova V. k Guseva L., komp.   R1 Gusev K., k.a.
2 UP  KANTOJ DE SOVETAJ KOMPONISTOJ         E KIL B65    36  BC
3

1 Papler A. Prof., komp.
2 UP/CO KANTARO POR NI: Por junulara kantĥoro    E SEL B58    15  BB
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 Paruzel Prof. H.             XX [nemontrigitaj]
2 UP  HODIAŬ NI PREĜAS              E DNM B6?    66  BB
3

1 Zamenhof L.L. k Harding Leonard
2 UP/EK "LA VOJO"                   E EAN nd     1  PA
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 Zamenhof L.L.; k Ménil F. de (muz.)
2 UP/EK "LA ESPERO": Himno Esperantista        E BEA nd     2  PA
3 (En dosierujo UO/UP, "MUZIKO AŬ LIRIKOJ".)

1 Zamenhof L.L.; k Gregori, E. (muz.)   E Fellows Cora L.
2 UP/EK "LA ESPERO (HOPE)": Himno Esperantista    EA EPY B36    3  PL
3 Sur breto de altaj libroj.

1 Jin Ĉengzong              C1 [nemontrigita]
2 UQ  FORTEPIANA MUZIKO "RUĜA SIGNAL-LANTERNO"  > EC ELP B6?    31  BA
3 KUN KANTADO DE PEKINA OPERO (Elektitaj Kantoj). Sur breto de altaj libroj.

1 Bouhuys Mies               N1 Bartels Nora
2 V /X ANNE FRANK NE ESTAS DE HIERAŬ        E ABB B82   194  BA
3

1 Ĝong Ĝiĉeng, komp.; divers. ilus.   C1 [nemontrigita]
2 V /CN NORMAN BETHUNE EN ĈINIO           E FEP B75   114 M BA
3

1 Kjunli; Hua Sanĉuan, ilus.       C1 [nemontrigita]
2 V /CO RAKONTOJ PRI LIU HULAN            E FEP B66    41 M BA
3

1 Lewesdon John; Berry John, ilus.     A1 Wells J.C.
2 V /TK JEN LONDONO! Serio Ladybird          E LWH B71    53 M AA
3

1
2 V /CO PLI KAJ PLI RAPIDE              E EFE nd    12 M BA
3

1 Vivian Charles; Watts S.A.R., fotoj   A1 Duncan D.R.
2 V   AMUZO PER SCIENCO               E ANL B62    96 M AA
3 Dato laŭ Fajszi.

1 Fabry Philipp W.             G1 Haupenthal Reinhard
2 W   DIE ISLAMISCHE REPUBLIK / LA ISLAMA RESPUB- > EG AIS B84    35  BB
3 LIKO: EKESTO, ESENCO, KONSEKVENCOJ

1 Fradier Georges             FA Capp C.D.A.
2 W   ORIENTO KAJ OKCIDENTO: AL RECIPROKA KOM-  > E UEA B62    50 I BA
3 PRENO

1 Privat Edmond              F1 Privat Edmond
2 W   INTERPOPOLA KONDUTO              E LMB B35 B31 154  BA
3

1 Sakellaropoulos Sokratis
2 W   LA TELEPATIO KAJ ĜIA SOCIA SIGNIFO      E V  B68    94  BD
3

1 Ŝĉerbak Jurij             R1 Ŝevĉenko/Ĵuravljov5-01-002344-x
2 W /JG ĈERNOBIL: Dokumenta Novelo          E EPM B90 B88 398  BA
3

1 Stimec Spomenka                         3-85182-011-8
2 W   KROATA MILITA NOKTLIBRO            E PEV B93   104  BA
3

1 Vorilhon Claude "Rael"          F1 Raimbault J-Pierre
2 W   LA EKSTERTERANOJ FORKONDUKIS MIN SUR SIAN  > E V  B81 B75 139  BB
3 PLANEDON

1 Vorilhon Claude "Rael"          F1 Raimbault J-Pierre
2 W   LA LIBRO, KIU DIRAS LA VERON        > E V  B81 B74 147  BB
3

1 Vorilhon Claude "Rael"          F1 Raimbault J-Pierre
2 W   AKCEPTI LA EKSTERLANDANOJN         > E V  B81 B79 166  BB
3

1 BARBOSA: Nery Fernando         P2 Joels Josefo
2 XB  RUI BARBOSA (1849-1923): Biografia Eseo    E DRB B49   293 I AA
3

1 BIRGITTA: Olsson Ernst k Henriksson G
2 XB  KREDO FLOROJ KAJ DINAMITO: Biografia verketo> E ESE B61    79  AA
3 pri Sankta Birgitta, Karl von Linné kaj Alfred Nobel

1 DANTE: Migliorini B. k E., komp.     XX Migliorini B. k E.
2 XB  ANEKDOTOJ PRI DANTE              E PVT B56    23  BA
3

1 FLOURENS: Boulton Marjorie
2 XB  LA DRAMOJ DE ROKSANE, t.e. >         E        11  A
3 > Jeanne Flourens - Depreso el Menade Bal Pu"ki Bal, Festlib:R. Haupenthal

1 FRANK: Frank Anne            N1 Degenkamp G.J.
2 XB  TAGLIBRO DE ANNE FRANK (LA POSTDOMO) 12 Ju- > E HDE B59   219 I AA
3 nio 1942 ­ 1 Aŭgusto 1944.

1 GALILEO: Cara‡a Bento de Jesus      P2 Freitas Manuel de
2 XB  GALILEO GALILEI: Scienca kaj Morala Valoroj > E PER B48    62  BA
3 de lia Verko.

1 GANDHI: Privat Edmond
2 XB  VIVO DE GANDHI                E SJR B67   159 I BA
3

1 HO CHI MINH: Tran Dan Tien k.a.     V1 [nemontrigita]
2 XB  KUN ONKLO HO                 E HFE B72   399  BA
3

1 HO CHI MINH: Hoai Thanh k.a.       V1 E.Klubo de Hanojo
2 XB  MEMORAĴOJ PRI HO CHI MINH          E HFE B62   251 I BA
3

1 HO CHI MINH: Komisiono de studoj...   V1 [nemontrigita]
2 XB  PREZIDENTO HO CHI MINH            E HFE B70   153  BA
3 Diiga afero.

1 KAROLO la IV-a              C2 Vondrouŝek Josef  80-85853-15-9
2 XB  LA PROPRA BIOGRAFIO DE KAROLO LA KVARA    E KPP B95    87  BA
3

1 LEVSKI: MacDermott Mercia        B1 Aleksiev Nikola
2 XB  APOSTOLO DE LIBERECO: Portreto de Vasil  > E SPB B80   359 I AA
3 Levski sur la fono de Bulgario de la 19-a jarcento

1 Ludovic-Rodo
2 XB/UD VIVO DE PISSARRO               E PER B48    28 M BA
3

1 LUKSEMBURG: Holst Henriëtte Roland    G1 Wels Bas
2 XB  ROZA LUKSEMBURG: ŜIAJ VIVO KAJ LABORO    E SAT B49   236  AA
3

1 MASARYK: Herben Dr. Jan         C2 Mrázkova k Pittner
2 XB  MALRIĈA KNABO, KIU GLORIĜIS         E MEP B30   136  BA 4
3

1 SANTOS-DUMONT: Brigole Alexandre    P2 Malheiro Maria do A.
2 XB  SANTOS-DUMONT: La Aerpioniro         E BME B45    31 M BA
3

1 STRADIVARIUS: Henriksson Gösta
2 XB/UM TRI MAJSTROJ: Biografia studo pri Antonius > E V  B65    19  CC
3 Stradivarius, Nicolo Paganini kaj Bedrich Smetana.

1 TITO: Dedijer Vladimir          A1 Stuttard Mason
2 XB  TITO: Biografiaj Notoj            E SEL B54   519 I AA
3

1 Flood David               S2 Gustafsson Karl
2 XM  MI SERĈIS ORON KAJ OLEON SED TROVIS...    E ESE B46   132  AA
3

1 Gupta Manashi Das            B2 Daŝgupta Probal   0 9505323 9 8
2 XM  MI JUNA                    E REK B89   102  BA
3

1 Hemert-Remmers J. van
2 XM  SUR INSULO MALPROKSIMA            E DEF B57    79  BA
3

1 Ĥristovski Trifon            B1 Aleksiev Nikola
2 XM  MIA VIVO                   E SPB B81   180  BA
3

1 Lundquist F.T.
2 XM/V ŜIPESTRO RAKONTAS              E ESE B62    72  BA
3

1 Munster J. van
2 XM  VIVO DE LABORISTO EN LA KOLONIA KAJ NOVKOLO-> E V  B76   112  BB
3 NIA EPOKOJ.

1 Reitzel Robert              A1 Sigel Dro Tobias
2 XM  AVENTUROJ DE MALSPERTULO (Fragmento de la  > E EEB B24    32  BA
3 verko)

1 Sinha Lakshmiswar
2 XM  JAROJ SUR TERO                E ESE B66   126  AA
3

1 Standing Bear, Ĉefo Luther       A1 Harmon William R.  1-882251-09-1
2 XM/V MIA INDIANA KNABECO: de...(Luter Staranta > E EBC B95   79 I BA
3 Urso) kiu estis la knabo Ota K'te (Multaj mortigoj)

1 Ŝvarc Teodore S.
2 XM  MASKERADO ĈIRKAŬ LA MORTO: Nazimondo en  > E SJR B65   247 I BA
3 Hungarujo

1 Urbanova' Eli
2 XM  HETAJRO DANCAS                E FCB B95   327  BA
3

1 Valo
2 XM  ...EL LA KARA INFANECO            E LJP B77   100  CC
3

1 Wybenga P.
2 XM/TN DORSE KONTRAŬ LA MURO            E LFA B67   164  AA
3

1 Bolo Karlo                G1 Bermano Hermano   3-922570-58-5
2 Y   LA OPTIMISTO-BIBLIO              E ECP B89   163 M CB
3

1 Coué Emile                A1 Borel J.
2 Y  LA REGADO DE SI MEM PER KONSCIA AŬTOSUGESTO  E EBI B24    56  BA
3

1 Fisher Dorothy Canfield         A1 Guéritte T.J.
2 Y  INFANOJ KAJ PATRINOJ              E EPC B38   175  AA
3

1 Kojc Martin               G1 Isbrucker Julia
2 Y   LA LERNOLIBRO DE LA VIVO           E IEI B61   112  BA
3

1 Rohden Huberto              P2 Souza Délio P. de
2 Y  IMPERATIVOJ DE LA VIVO: Gvidlibro por nomoj > E AER B63   155  BA
3 dezirantaj la gloran liberon de la filoj de Dio.

1 Wegener Ludwig
2 Y   LA ARTO FARIĜI CENTJARA           E ELV B53    59  BA
3


94-03-16: Jen la plena listo de temkodo "Z" (aŭskultaĵoj-vidaĵoj): Rim. ke
estas 4 lokoj por ĉi tiuj: aŭ sur breto ĉe "Z", au en skatolo da kasedoj,
au en skatolo da malgrandaj sondiskoj, au en skatolo da grandaj diskoj.

1
2 ZA  ABC DE ESPERANTO: La Fundamenta Prononco de > EJ AAJ ?
3 Esperanto. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7") unuflanka, + teksta kovrilo.

1 berg Iva k Lennart
2 ZA  UNIVOX ESPERANTO 1-4, 5-8           E ?  nd
3 1 sonkasedo, 60 min.

1 Esperanto Association [of North America]
2 ZA  ESPERANTO: THE WORLD INTERLANGUAGE: PRONUN- > EA EAN nd
3 CIATION DISK. 1 sondisko, 78; 25 cm (10").

1
2 ZA/ZD ESPERANTO FOR BEGINNERS + teatraĵeto kaj  > E EPB B7?    15 I BB
3 rakontoj el 'En novan mondon'. l sonkasedo + broŝuro.

1
2 ZA/CE ESPERANTO: JUNUL KURSO: [plena sed maldika > E SAT nd
3 aro da 5 mola sondiskoj, 33; 17 cm (7"): 20 lecionoj. Vidu libron ĉe CE.]

1
2 ZA  [ESPERANTO LAŬ LA ZAGREBA METODO]      E IKS B88
3 1 sonkasedo.

1 Gustafson Sirkka k Setälä Vilho
2 ZA  PRONONCADO DE ESPERANTO KUN UNUA ĈAPITRO DE> E EIF nd
3 PRIVILEGIA VOJO. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta folio.

1 Hammer J.K.
2 ZA  ĴAMBOREA LINGVO               E SKE nd
3 1 sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Pettyn Andrzej
2 ZA/CD ĈU VI PAROLAS ESPERANTE? Kurso de Esperanto> EP MUZ
3 por komencantoj. 4 sondiskoj, 33; 25 cm (10"). (Vd. ankaŭ libron.)

1 Rapley H. k Wells J.
2 ZA  SALUTON [parolataj respondoj je la libro de > E TKS
3 Audrey Childs-Mee, SALUTON! ESPERANTO AUTODIDAKTE. (CA)] 1 sonkasedo.

1 Rapley H. k Wells J.
2 ZA  SALUTON [parolataj respondoj je la libro de > E TKS
3 Audrey Childs-Mee, SALUTON! ESPERANTO AUTODIDAKTE. (CA)] 1 sonkasedo.

1 Rapley H. k Wells J.
2 ZA  SALUTON [parolataj respondoj je la libro de > E TKS
3 Audrey Childs-Mee, SALUTON! ESPERANTO AUTODIDAKTE. (CA)] 1 sonkasedo.

1 Ribot A.
2 ZA  TEKSTO DE A. RIBOT legita de Darla Rodriguez> E EFE B5?
3 k Emillija Lapenna. Prononcado. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta folio.

1 Ribot A.                 EF Tucker Alfred G.
2 ZA/CC TRA LA MONDO: Course for...Study of the In- > EX EFE B62   159 M BA
3 ternational Language. Boxed set of 6 pamphlets + 6 45rpm records + Engl. sup.

1
2 ZA  SES UNUAJ LECIONOJ DE LA PERKORESPONDA KURSO> E EFE nd
3 DE UEE. S. Flego k J. Peyronnet. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta folio.

1
2 ZA  SES UNUAJ LECIONOJ DE LA PERKORESPONDA KURSO> E HK B86
3 DE UEE. S. Flego k J. Peyronnet. 1 sonkasedo, kopiita el sondisko.

1
2 ZA  TEENAGE ESPERANTO               EA LGH nd
3 l mola sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta kovrilo.

1 Wells J.C.
2 ZA  ESPERANTO PRONUNCIATION DISC, SPOKEN BY J.C.> EA BEA nd
3 WELLS. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta faldfolio. 2 ekzempleroj.

1 Wells J.C.
2 ZA  ESPERANTO PRONUNCIATION DISC, SPOKEN BY J.C.> EA BEA nd
3 WELLS. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta faldfolio. 2 ekzempleroj.

1 Wells J.C.
2 ZA/ZF ESPERANTO PRONUNCIATION DISC, SPOKEN BY J.C.> EA HK
3 WELLS. 1 sonkasedo, kopiita el 45-disco. (+ 2 kantoj.)

1 Wells, J.C. k.a.                         0-902756-10-9
2 ZA/ZD JEN NIA MONDO: Lessons 1-12, Dialogues 1-12,> EA GFP B77 B74  56 I DC
3 Introduction by Dr. J.C. Wells. 4 sonkasedoj.

1 Cavanaugh Bernard
2 ZB  LECTURE (IN ENGLISH) ON ESPERANTO       A1 BEA nd
3 1 sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Ĉoĉov V.
2 ZB  UTILIGADO DE LA LIBERA TEMPO         E ?  B78
3 ISU prelego. 1 sonkasedo.

1 Eichholz R, Isaac E, k Deer Jim
2 ZB  [PRELEGOJ PRI: AKADEMIO DE E; KOPTA RELIGIO;> E   B77
3 E-MOVADO EN EGIPTUJO, K LA SPIRITA MONDO]. Ĉe KEA. 1 sonkasedo.

1 Itoo Ezio / Stone Roan Orlof
2 ZB  OOMOTO / BAHA'U'LAH              E ?  B7?
3 1 sonkasedo.

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA KULTURA VALORO DE LA INTERNACIA LINGVO   E UEA nd
3 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta faldfolio. [2 ekzempleroj.]

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA KULTURA VALORO DE LA INTERNACIA LINGVO   E UEA nd
3 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta faldfolio. [2 ekzempleroj.]

1 Setälä Vilho
2 ZB  KIEL LERNI NOVAN LINGVON           E AAJ nd
3 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7"), + teksta faldfolio.

1 Waringhien, Prof.
2 ZB/DB LA EVOLUO DE LA ESPERANTA VORTTREZORO     E ?  B84
3 (ISU-prelego, 49-a UK, Den Haag, 1984) 55 min. (1 sonkasedo)

1 Weber E.J.
2 ZB  PLEDO POR PAROLA UZO DE ESPERANTO       E HK  B58
3 10 min. 1 sonkasedo.

1 Andersen H.C.              D1 Schleicher Ib
2 ZC/ZI LA MARVIRINETO, legita de Vilma Eichholz   E EPB nd
3 Kun muziko. 120 min. 2 sonkasedoj.

1 Anselmo P.
2 ZC  LA DOMAĈO                  E ECP
3 1 sonkasedo.

1 Auld William
2 ZC  WILLIAM AULD LEGAS POEZION          E KSS nd
3 1 sondisko, 33; 17 cm (7") + teksta faldfolio. 5 poemoj.

1 Baghy Julio
2 ZC  JULIO BAGHY POEZIO: Recitas Nevenka Imbert k> E SEZ nd
3 Mladen Ŝerment. 11 poemoj. 1 sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Baghy Julio
2 ZC  LA VOĈOJ DE S-RO. JULIO BAGHY: deklamo de 3> E AAJ nd
3 poemoj. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Burns Robert               A1 Rosetti R. k Auld W
2 ZC/ZF KANTOJ KAJ POEMOJ DE ROBERT BURNS. Kantas: > E KSS B76
3 Margaret Hill; deklamas: William Auld. 1 sondisko, 33; 30 cm (12") + tekstoj.

1 Carroll Lewis              A1
2 ZC/ZI "FRENEZA TEFESTO" el ALICIO EN MIRLANDO    E ?
3 Legata de William Auld. 1 sonkasedo.

1 Fratoj Grimm
2 ZC/ZI ELEKTITAJ FABELOJ               E ?
3 1 sonkasedo [2 ekzempleroj]

1 Fratoj Grimm
2 ZC/ZI ELEKTITAJ FABELOJ               E ?
3 1 sonkasedo [2 ekzempleroj]

1
2 ZC  INTERNACIA ELPAROLO. 4 diversaj legadoj/le- > E UEA B64
3 gantoj. l mola sondisko, 33; 17 cm (7"). [+kaseda kopio]

1
2 ZC  INTERNACIA ELPAROLO. 4 diversaj legadoj/le- > E HK B64
3 gantoj. l sonkasedo, kopiita el UEA sondisko.

1 Kalocsay K.
2 ZC  LA VOĈOJ DE PROF. D-RO. K. KALOCSAY     E AAJ nd
3 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Lapenna Ivo k.a.
2 ZC  PAGES 50-90 FROM 'ESPERANTO IN THE MODERN  > E EPB
3 WORLD', inkl. Lapenna, "La Grandeco de D-ro L.L. Zamenhof". 1 sonkasedo.

1 Maŭ Zedong               C1
2 ZC  [VERKOJ DE] MAŬ ZEDONG. ("Servu al..." ktp) E FEP B68
3 1 sondisko, 33; 25 cm (10") + tekstbroŝuro k laŭdo de Lin Biao.

1 Maŭ Zedong               C1
2 ZC  VERKOJ DE MAŬ ZEDONG. ("Servu al..." ktp)  E FEP nd
3 1 sondisko, 33; 25 cm (10") sen tekstbroŝuro k laŭdo de Lin Biao.

1 Milne A.A.                A1 Reed I. k Lewin R.
2 ZC/ZI WINNIE-LA-PU                 E ?
3

1 Poe Edgar Allen             A1
2 ZC  LA ELBABILA KORO legata de Harry Lewis    E HEK B69
3 1 sonkasedo, 19 min. [Rim: tiama Halifaksa E-Klubo = Lewis, k S k D Norvell.]

1 Privat Edmond
2 ZC  THE LIFE OF ZAMENHOF             A1 H  B83
3 Legata de David McGill. 1 sonkasedo. (Mankas ĉap-o l.)

1 Rytjkov Nikolaj             XX
2 ZC  ELEKTITAJ EROJ                E GFA B74
3 1 sondisko, 33; 30 cm (12"). Klare prezentita.

1 Rytjkov Nikolaj             XX
2 ZC  ELEKTITAJ EROJ                E HK B74
3 1 sonkasedo. Klare prezentita.

1 Saint-Exupéry Antoine de         F1 Delaire Pierre de
2 ZC/Z1 LA ETA PRINCO, legita de V. Sindona Eichholz E EPB
3 3 sonkasedoj.

1
2 ZC  SANKTA BIBLIO: Genezo 1-14.         E ?
3 1 sonkasedo.

1 Sekelj T, k.a.
2 ZC  SES VOĈCOJ KREMAJ. (Sekelj, Bakker-ten  > E KLG
3 Jung, Sadler, Kalocsay, Milojevicï)

1 Szathmári Sándor
2 ZC  LA VOĈOJ DE SÁNDOR SZATHMÁRI         E AAJ nd
3 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Zeska Philipp
2 ZC  EL ESPERANTUJO: Philipp Zeska, Burgtheater,> E PRA nd
3 legas Boulton, Kabe, Kalocsay, k.a. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + tekstoj.

1
2 ZD  ANTAŬEN! [Iom da Universala Deklaracio de > E DSF B68
3 Homaj Rajtoj; + kanto.] 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + tekstafaldfolio.

1 Baghy Julio k.a.
2 ZD  BAGHY EN SIBERIO               E ?  ?
3 Inkl. W. Auld, D. Jordan, D. Richardson, M. Ŝaroŝy. 1 sonkasedo.

1 Charters Duncan
2 ZD  MIA EKSTERLANDA VOJAĜO: spritaĵo pri frem-> E HK nd
3 daj akcentoj Esperante. 8 min. 1 sonkasedo.

1
2 ZD  [DIVERSAJ E-INTERVJUOJ]: 74-1: Tchotchow, > E ?  B74
3 Djoudjeff, Valeva, Vajarova. 1 sonkasedo.

1
2 ZD  [DIVERSAJ E-INTERVJUOJ]: 74-2: Grozdanov, > E ?  B74
3 Conkovski, Kovaceva, Belka, Anev (Komedio "La Divorco") 1 sonkasedo.

1
2 ZD  [DIVERSAJ E-INTERVJUOJ]: 74-10: Moretto,  > E ?  B74
3 Isobe. 1 sonkasedo.

1
2 ZD  [DIVERSAJ E-INTERVJUOJ]: 74-11: Fuma, de  > E ?  B74
3 Kruijff, Lewis, J.k M. Vilhelm, J.k R. Skolnik. 1 sonkasedo.

1
2 ZD  [DIVERSAJ E-INTERVJUOJ]: 74-14: Shinodo,  > E ?  B74
3 Rabino, Berg, Vilki, Maitzen. 1 sonkasedo.

1
2 ZD  [DIVERSAJ E-INTERVJUOJ]: 74-19: Ranieri,  > E ?  B74
3 Parsorova, Rouet.

1 Jagi H. k Arata I.
2 ZD  LA AMATA VOĈO DE...H. JAGI [k] I. ARATA   E AAJ nd
3 Salutoj al Aŭstralia E-Kongreso. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Lapenna Ivo k Knajz^inksaja-Lapenna L.
2 ZD  LA VOĈOJ DE...IVO LAPENNA k S-INO LJUBA  > E AAJ nd
3 KNAJZ^INSKAJA-LAPENNA. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1 MacGill Stefan
2 ZD  FONETIKA INTERPUNKCIO kaj aliaj skeĉoj de > E V
3 Stefan MacGill. 8 komikaĵoj. l sonkasedo.

1 MacGill Stefan
2 ZD/ZH FONETIKA INTERPUNKCIO kaj aliaj skeĉoj.  > E HK
3 + 3 duplicate interviews, Norvell & DuTemple. l sonkasedo.

1 Worcester D.H. k Itoo Eizoo
2 ZD  IMPRESOJ PER ESPERANTA VOJAĜO: Interparol- > E AAJ nd
3 ado de Esperanto. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7") + teksta kovrilo.

1 Dratwer Isaj / Sancho-Izquierdo Miguel
2 ZE/ZB (1) KIEL PEREIS LA FAMILIO DE...ZAMENHOF  > E AAJ nd
3 (2) MI SALUTAS AL VI EL HISPANUJO. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7") + teksto.

1
2 ZE  "KVIZO" inter 2 teamoj, 63-a UK, 1978     E ?  B78
3 1 sonkasedo, 60 min.

1
2 ZE  "KVIZO" inter 4 teamoj, 63-a UK, 1978     E ?  B78
3 1 sonkasedo. [Krom '4', eble la sama sonkasedo kiel la supra.]

1 Lapenna Ivo
2 ZE  FESTPAROLADO, en la Inaŭguro de la 49-a UK,> E UEA B64
3 Den Haag, 1964. 2 molaj sondiskoj, 33; 17 cm (7").

1
2 ZE  SALUTPAROLADOJ de diversnaciaj reprezentant-> E UEA B64
3 oj en la...49-a UK, Den Haag, 1964. 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1
2 ZE  SFSU kurso, 1988: prelegoj, ktp.       E H
3 (inkl. Duncan Charters pri Ivo Lapenna). 2 sonkasedoj.

1
2 ZE  UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO, BOLOGNA  > E UEA B55
3 1955: 23 NACIOJ SALUTAS [ĜIN]. 1 sondisko, 45, 17 cm (7") + teksta faldfolio.

1 Amplifiki                            88-7036-049-0
2 ZF  ĈU NE?                    E EPI B91    16  BA
3 1 sonkasedo (13 kantoj) + lirikbroŝuro. [2 ekzempleroj.]

1 Amplifiki                            88-7036-049-0
2 ZF  ĈU NE?                    E EPI B91    16  BA
3 1 sonkasedo (13 kantoj) + lirikbroŝuro. [2 ekzempleroj.]

1 Benda H.
2 ZF  LA SANKTA MESO [laŭ prezento en Monako]   E ERF B69
3 1 sondisko, 45; 17 cm (7").

1                     P1 Wojtakowski/Folcik
2 ZF  BONVENO [el "MUZILO"]: 4 kantoj, diversaj  > E MUZ nd
3 kantistoj.

1                     P2 Chaves Sylla
2 ZF  BRAZILO KANTAS Por Pli Bona Mondo / O BRASIL> E ? nd
3 CANTA Por Um Mondo Melhor. 1 sondisko, 33; 20 cm (12") + lirikoj.

1                     B1 Grigorov k Ziermans
2 ZF  [BULGARAJ KANTOJ]               E BKB B68
3 1 sondisko, 33; 25 cm (10"); 8 kantoj. (2 ekzempleroj.)

1                     B1 Grigorov k Ziermans
2 ZF  [BULGARAJ KANTOJ]               E BKB B68
3 1 sondisko, 33; 25 cm (10"); 8 kantoj. (2 ekzempleroj.)

1 Casey Alberta              XX
2 ZF  AL VI DE MI: Alberta Casey Kantas Esperante  E FFS B77
3 1 sondisko, 33; 30 cm (12") + lirikfolio. 17 kantoj.

1 Casey Alberta              XX
2 ZF  SAN DIEGO VOKAS: Alberta Casey Kantas Es- > E FFS B81
3 perante. 1 sonkasedo (12 kantoj).

1 Dalsem Ramona Van
2 ZF  RAMONA VAN DALSEM KANTAS [4 kantoj, kun Toos> E V  B70
3 Schoonman, piano, k Renee Dubois, fluto.] 1 stereo-sondisko, 45; 17 cm (7").

1 Dalsem Ramona Van
2 ZF  RAMONA VAN DALSEM [7 kantoj]         E UEA B67
3 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7") + teksta faldfolio.

1 Dalsem Ramona Van
2 ZF  "LA FELIĈO" [represo de 7 kantoj]      E UEA B69 B67
3 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7") + teksta faldfolio.

1 Dalsem Ramona Van
2 ZF  "DONU AL MI" k "LA EĤO"            E HK
3 Iom da l-flanke sonkasedo; 2 kantoj.

1 Damjanov Veselin             B1 diversaj
2 ZF  VESELIN DAMJANOV KANTAS EN ESPERANTO     E ECP nd
3 6 kantoj. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + lirikoj sur kovrilo.

1 Damjanov Veselin             B1 diversaj
2 ZF  VESELIN DAMJANOV KANTAS EN ESPERANTO     E BKB nd
3 12 kantoj. 1 sondisko, 33; 30 cm (12").

1 Duo Espera                A1 Pilger
2 ZF  JEN NIA MONDO: Duo Espera kantas Dylan kaj > E IER nd
3 Seeger en Esperanto. 1 sondisko, 33; 30 cm (12") + lirikoj. 8 kantoj.

1 Esperanto-Filmo-Germanujo        XX
2 ZF  E-F-G #1 [3-diska aro da 15 ĥoraj kantoj el> E PHI B58
3 sonfilmo pri 1958 UK, Mainz.] 1 sondisko, 45; 17cm (7") + teksta faldfolio.

1 Esperanto-Filmo-Germanujo        XX
2 ZF  E-F-G #2 [3-diska aro da 15 ĥoraj kantoj el> E PHI B58
3 sonfilmo pri 1958 UK, Mainz.] 1 sondisko, 45; 17cm (7") + teksta faldfolio.

1 Esperanto-Filmo-Germanujo        XX
2 ZF  E-F-G #3 [3-diska aro da 15 ĥoraj kantoj el> E PHI B58
3 sonfilmo pri 1958 UK, Mainz.] 1 sondisko, 45; 17cm (7") + teksta faldfolio.

1 Hill Margaret              A1 Auld William
2 ZF  MARGARET HILL KANTANTA MIA BIRD'       E KSS B73
3 1 sondisko, 33; 30 cm (12") + tekstfolio. 12 kantoj.

1 Hill Margaret              A1 Auld William
2 ZF  MARGARET HILL KANTAS BRITAJN POPOL-KANTOJN  E KSS B72
3 1 sondisko, 33; 17 cm (7"). 6 kantoj.

1 Hirakawa Masayo [kantistino]       J1 Matuba Kikunobu
2 ZF  JAPANAJ POPOLKANTOJ.             E AAJ nd
3 Masako Torigaki, piano. 1 mola sondisko, 45; 17 cm (7"). 3 kantoj.

1                     EP
2 ZF  KANTOJ EN ESPERANTO              E MUZ nd
3 Soprano, baritono, k kvarteto. 6 kantoj. 1 sondisko, 45; 17 cm (7").

1 kajto
2 ZF  FLUGDRAKO. 1 kompaktdisko + broŝuro: 16  > E ?  B89    26  BC
3 kantoj (de Baghy, Piron, k.a.), multlingve priskribitaj. [+ sonkaseda kopio]

1 kajto
2 ZF  FLUGDRAKO. 1 sonkaseda kopio el kompaktdis-> E HK B89    26  BC
3 ko: 16 kantoj (de Baghy, Piron, k.a.), multlingve priskribitaj kunbroŝure.

1 kajto
2 ZF  TOHUVABOHUO: muzikkasedo k tekstlibreto    EX   B93    16  BB
3

1 Lehtivaara Sirkka            F2 diversaj
2 ZF  ĈI TIE SOLA KANTAS MI: Ses plej belaj finn-> E OLF B69
3 aj popolkantoj. 1 stereo-sondisko, 45; 17 cm (7").

1                     L3
2 ZF  LITOVAJ POPOLAJ KANTOJ KAJ DANCOJ       E LIG nd
3 1 sondisko, 33; 25 cm (10"). 9 kantoj.

1                     XX
2 ZF/ZD NI KANTU EN ESPERANTO: Prezentoj de F. Jah- > E EDN B64
3 ger, D. Charters k J. Balbin. 1 sondisko, 33; 30 cm (12") + tekstoj.

1 Nikolin' [Nikolin' Pairoux]
2 ZF  HAVENO [2 kantoj: "Haveno" k "Doktoro Zamen-> E NRB B84
3 hof".] 1 stereo-sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta faldfolio.

1 Rabu Joëlle               F1 Piron C. k Bernard R
2 ZF  OMAĜO AL VESELIN DAMJANOV: 2 kantoj inkl. > E GRV B86
3 "La Vivo Rozas". 1 stereo-sondisko, 45; 17 cm (7") + lirikoj sur kovrilo.

1
2 ZF  "RUĜA SIGNAL-LANTERNO": FORTEPIANO MUZIKO > E ELP nd
3 KUN KANTADO DE PEKINA OPERO (2 kantoj). 1 mola sondisko, 33; 17 cm (7").

1 Santreuil Marguerite (soprano)      XX
2 ZF  ESPERANTO [4 kantoj, inkl. 'La Espero']    E OPP nd
3 Yvette Mathy-Josse, piano. 1 sondisko, 45; 17 cm (7") + teksta faldfolio.

1                     I3 Ragnarsson B., k.a.
2 ZF  SONĜPOEMO PRI PONTO kaj aliaj kantoj     E IEA

1 Tzaut Oliver
2 ZF  TRA L'MONDO k BRAZILO KANTAS POR PLI BONA  > E ?  B8?
3 MONDO. 1 sonkasedo.

1 Varagiĉ Diego              XX
2 ZF  DIEGO VARAGIĈ KANTAS EN ESPERANTO      E RTB B65
3 4 kantoj. 1 sondisko, 45; 17 cm (7").

1 Wright Stella k Merrick Frank
2 ZF  [Kantistino k pianisto]            EA H  B65
3 1 sonkasedo, 2 horoj: iom da E-kantado; malklare.

1 Zdravev Miŝo
2 ZF  KANTAS MIŜO ZDRAVEV: ["Bonan Nokton!" k.a.] E BKB nd
3 1 sondisko, 33; 17 cm (7"). 4 kantoj.

1 Zdravev Miŝo
2 ZF  MIŜO ZDRAVEV ["Servu Ni! k.a.]: 4 kantoj.  E BKB nd
3 1 sondisko, 33; 17 cm (7").

1
2 ZG  ESPERANTAJ RADIO-ELSENDOJ (I)         E EPB B8?    16  BB
3 1 sonkasedo + tekst-broŝuro

1 Radio Zagreb
2 ZG  JUGOSLAVIA LERNEJO              E HK B58
3 1 sonkasedo, 15 min. [el "ESPERANTAJ RADIO-ELSENDOJ (I)"; vd. tekst-broŝuron]

1 Svisa Radio
2 ZG  JUNULARAJ PROBLEMOJ EN EŬROPO        E SRB B86
3 1 sonkasedo. Tre klara.

1 Svisa Radio
2 ZG/ZF "LA ESPERO" ĥorete / Svisa radio mallarĝ- > E H  B87
3 onda elsendo. l sonkasedo (l-flanka).

1 Delorie Mike k Keeble Kim
2 ZH  Interview, CBC Radio, 84-07-03        A1 H  B84
3 Ca. 15 minutes. l audio-cassette.

1 Keeble Kim
2 ZH  Interview, CFAB Radio, 83-05         A1 H  B83
3 Ca. 15 minutes. 1 audio-cassette.

1 Keeble Kim k Ross Leona
2 ZH  Interview, CBC Radio, 83-06-28        A1 H  B83
3 Ca. 15 minutes. 1 audio-cassette.

1 Keeble Kim, Cormier Faith, k Hansen R.
2 ZH/ZF Interview, CBC Radio, 90-01-17        A1 H  B90
3 Ca. 15 min. + dupl. kantoj el TRA L'MONDO de Oliver Tzaut. 1 sonkasedo.

1 Norvell Stevens
2 ZH  Interview, "Basic Black", CBC Radio      A1 H  B92
3 92-06-27. Ca. 10 min. l audio-cassette.

1 Norvell Stevens
2 ZH  Interview, "Information Morning", CBC Radio,> A1 H  B91
3 91-01-23. Ca. 10 min. 1 audio-cassette.

1 Norvell Stevens k Du Temple Wally
2 ZH  Intervjuoj pri E-o: Norvell, CBC Radio,  > A1 H  B91
3 91-01-23; Du Temple, "Gabereau", 91-05-08. 1 audio-cassette.

1 Winters David
2 ZH  Interview, C-100, 83-06-08          A1 H  B83
3 Ca. 10 min. 1 audio-cassette.

1 Kohrs Charlotte
2 ZI/UO KANTU ESPERANTE KUN JANICO KAJ JOHANO: 12  > E ICM B88    18  BB
3 Konversaciaj Kantoj por Komencantoj. 1 sonkasedo + lirikbroŝuro.

1 Eichholz R.
2 ZJ  [R. EICHHOLZ AL HARRY LEWIS, LETERO,    > E H  B70
3 70-08-20]. 1 sonkasedo.

1
2 ZJ  LOGLAN SPEECH SOUNDS TAPE 1          AL ?  B76
3 1 sonkasedo.94-04-20: Jen suplementa katalogo de bobenaj sonbendoj. Ĉi tiu estas relis-
tigita el la 1966-02-20-notlibro de Harry Lewis, kaj klasifikata de Gene Keyes.
Je hodiaŭ, la bendoj estas surbretigataj maldekstre al la "AA" libroj. Ili
ne estas etikeditaj, krom la numeroj de Harry Lewis.

La nombro da bobenaj estas 114:

  7":   62 (numeritaj 1-66; mankas 6-10; 2 en #63)
       8 nenumeritaj
  5 3/4":  2 (numeritaj 101-102)
  5"    18 (numeritaj 103-120)
      12 nenumeritaj
  4"    3 nenumeritaj
  3"    6 (numeritaj 201-206)
       3 nenumeritaj

Rimarku: La temkodoj "ZG" (Radio-elsendoj) kaj "ZE" (Kongresoj, ktp.)
enhavas aldonajn ekzemplerojn de preskaŭ ĉiu alia temkodo (ZC, Legadoj;
ZD, Diversaj Prezentoj; ktp.)

Rimarku: La numeroj en la triaj linioj estas, laŭorde: Bendo-numero(j) de
Harry Lewis; katalog-numero de Magnetofona Servo de UEA; kaj minutoj de tiu
segmento.1 Cseh Andreo
2 ZA  SEMINARIO POR KURSGVIDANTOJ          E MSU
3 52-55  32 660 11 horoj; 4 sonbendoj.

1 Eichholz Vilma k.a.
2 ZA  CSEH-METODO DEMONSTRACIO DE VILMA EICHHOLZ > E MSU
3 63    --  ?  KAJ PARTOPRENANTOJ. 2 sonbendoj, 7" bobenoj.

1 Jordan David K.
2 ZA  THE SOUNDS OF THE ESPERANTO ALPHABET EX-  > A1 MSU
3 116   179  30 PLAINED TO ENGLISH SPEAKERS. + teksta faldfolio.

1
2 ZA  LINGUAFONA KURSO (surbendigita de diskoj)   EA
3  1   ---  ?

1
2 ZA/ZC PRONONCEKZERCO KAJ LEGADO DE GAJA LEGANTO  > E MSU
3  5   ---  ?  (SCHWERIN) (kun teksto)

1
2 ZA  SES LECIONOJ (surbendigita de disko)     E
3  3   ---  ?  (mankas menciata teksto)

1
2 ZA  TEACH YOURSELF ESPERANTO           EA
3  2   ---  ?

1 Andersson k Agren
2 ZB  IMPRESOJ PRI ITALUJO             E MSU
3 111    16  25

1 Aŝvinikumar
2 ZB  METRIKO KAJ DEKLAMARTO EN LA HINDIA LINGVO  E MSU
3 45   223  85

1 Auld William
2 ZB  LA NUNTEMPA ESPERANTO-LITERATURO       E MSU B57
3 11    1  30

1 Barczi--Sadler
2 ZB  INAŬGURA PAROLADO ISU 1966          E MSU B66
3 117   220  20

1 Bauer
2 ZB  KIEL SVISLANDO REGAS SIN MEM         E MSU
3 29   157  45

1 Bauer
2 ZB  NEKROLOGIO PRI EDMOND PRIVAT         E MSU
3 29   156  8

1 Bauer
2 ZB  LA SVISA LITERATURO              E MSU
3 29   155  14

1 Bormann
2 ZB  ESPERANTO EL LA VIDPUNKTO DE UNIVERSITATO  > E MSU
3 48   236  60

1 Boulton Marjorie
2 ZB  JOSEPH CONRAD--POLO KIU ESTIS ANGLA VERKISTO E MSU B59
3 38    79  54 (I.S.U. 1959)

1 Brooke
2 ZB  LA REVOLUCIA HOMO EN LA KOSMA EPOKO      E MSU
3 30   142  22 [mankas menciita teksto]

1 Burger
2 ZB  LA KIBUCOJ DE ISRAELO             E MSU
3 29   148  34

1 Cseh Andreo
2 ZB  PAROLADO DE ANDREO CSEH DUM LA FAULHABER SE-> E MSU B68
3 57   265  60 MAJNO EN AMERFOORT (68-10-20)

1 Egami
2 ZB  KIO ESTAS MOLEKULA BIOLOGIO (ISU 1965)    E MSU B65
3 44   192  33

1 Eichholz V.
2 ZB  VOĈO DE VIRINOJ VOKAS VIN          E MSU
3 107   110  30

1 Elvin H.L.
2 ZB  LA ANGLA EDUKADO: KIEL ĜI ESTAS VIDATA DE > E MSU B60
3 39   103  40 EKSTERLANDANO. (Nur parto. I.S.U. 1960)

1 Isbrucker
2 ZB  LA GRAMATIKA KARAKTERO DE LA RADIKOJ EN ESP-> E MSU
3 37    28  25 ERANTO. Raporto de prezidanto de Akademio de Esperanto.

1 Kostianen
2 ZB  GEOGRAFIAJ ASPEKTOJ DE FINNLANDO       E MSU
3 115   150  30

1 Lapenna Ivo (per Minnaja C.)
2 ZB  DUDEKJARA EVOLUO DE UNUIĜINTAJ NACIOJ    E MSU B65
3 41   197  45 Legita de C. Minnaja.

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA GENIO DE D-RO ZAMENHOF           E MSU
3 28   139  60

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA GRANDECO DE D-RO L.L. ZAMENHOF       E MSU B59
3 33    65  20 Ankaŭ sonkasedo ZC, "PAGES 50-90...E. IN THE MODERN WORLD"

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA HOMAJ RAJTOJ EN LA UNIVERSALA DEKLARACIO > E MSU
3 34   171  60 KAJ EŬROPA KONVENCIO

1 Lapenna Ivo
2 ZB  INTERNACIA JURO KAJ MONDPOLITIKO [+ inaŭgu-> E MSU
3 57   272  60 ro de ISU

1 Lapenna Ivo
2 ZB  INTERNACIJURAJ PROBLEMOJ DE SPACVETURADO   E MSU
3 27   104  40

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA KULTURA VALORO DE LA INTERNACIA LINGVO   E MSU
3 110   ---  ? (surbendigita de disko)

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA PAROLARTO EN LA INTERNACIA LINGVO (ISU  > E MSU B61
3 23   133  25 1961, parto)

1 Lapenna Ivo
2 ZB  PROTEKTO DE AŬTORAJ RAJTOJ (parto)      E MSU
3 117   221  ?

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA UNIVERSALA DEKLARACIO DE HOMAJ RAJTOJ   E MSU
2 51   247  60 ISU prelego. Bona reproduktado.

1 Lapenna Ivo
2 ZB  LA UNIVERSALA DEKLARACIO PRI LA HOMAJ RAJTOJ E MSU
3 12    34  40

1 Lewin R.A.
2 ZB  ALGOJ (ISU 1965)               E MSU B65
3 44   196  50

1 Makabe
2 ZB  PROBLEMOJ EN LA KRESKANTA JAPANA EKONOMIO   E MSU
3 113   116  25

1 Makarian--Gregor
2 ZB  THE CULTURAL VALUE OF ESPERANTO        A1 MSU
3 117   207  20

1 Mayer
2 ZB  RABINDRANATH TAGORE              E MSU
3 27   143  15

1 Melton
2 ZB  LA ĈIUGRADA LERNEJO             E MSU
3 14    64  45

1 Merrick Frank
2 ZB/ZF ESPERANTAJ KANTOJ KAJ ILIA KOMPONADO     E MSU
3 17   106  45

1 Neergaard Paul
2 ZB  LA LUKTO KONTRAŬ MALSATO--GIA INTERNACIA  > E MSU B59
3 36/ 24  77  45 ORGANIZADO. (I.S.U. 1959)

1 Norgaard
2 ZB  LA LANDO KIE LA REĜO ESTAS MUZIK-DIREKTISTO E MSU
3 25    24  20

1 Peevski
2 ZB  UTILIGO DE LA ARTSATELITOJ POR PACAJ CELOJ  E MSU
3 33   174  58

1 Popoviĉ
2 ZB  VIVO DE HOMOJ SUR ALIAJ PLANEDOJ (ISU 1964)  E MSU B64
3 33/ 37 167  40

1 Privat
2 ZB  PACAJ METODOJ DE INTERŜTATA KUNVIVADO    E MSU
3 101    19  20

1 Privat
2 ZB  WILLIAM PENN, FONDINTO DE PENSILVANIO     E MSU
3 24/114  35  55

1 Roost
2 ZB  JURAJ PROBLEMOJ PRI ATOMA ENERGIO (parto)   E MSU
3 27   105  ?

1 Rotkvic
2 ZB  ESPERANTISTA GEOGRAFIO            E MSU
3 201    53  15

1 Rotkvic
2 ZB  MORTOTAGO DE ZAMENHOF             E MSU
3 202    52  20

1 Sadler
2 ZB  NUNTEMPAJ PROBLEMOJ DE PSIKOLOGIA DIAGNOZ-  E MSU
3 104/ 24  40  30 ARTO

1 Sekelj Tibor
2 ZB  JOGO: FILOSOFIO, CELO KAJ PRAKTIKO      E MSU
3 107   107  30

1 Sekelj Tibor
2 ZB  LA KULTURO DE HINDUJO             E MSU
3 39   117  75

1 Sekelj Tibor
2 ZB  LA PRAHISTORIO DE AFRIKO           E MSU
3 39   118  45

1 Sirk
2 ZB  ĈU EKZISTAS ATOMOJ DE ENERGIO? (parto)    E MSU
3 104    42  ?

1 Starr
2 ZB  KOMPARO DE LABORIST-MOVADO EN USONO KAJ   > E MSU
3 27    23  92 EŬROPO

1 Stephenson
2 ZB/ZE ESPERANTO--ELIRPUNKTO POR LINGVA VOJAĜO   E MSU B59
3 32    62  25 (SBET kunveno 1959)

1 Støp-Bowitz
2 ZB  ĈU ORGANISMOJ TRAVIVIS LA GLACIEPOKON EN  > E MSU B65
3 44   193  45 LA NORDO? (ISU 1965)

1 Støp-Bowitz
2 ZB  LA EŬROPA ANGILO TUTE NE FRAJAS!       E MSU
3 15/ 32 102  60

1 Støp-Bowitz
2 ZB  RASOJ KAJ RASAJ ANTAŬJUĜOJ         E MSU
3 50   240  45

1 Suzuki M.
2 ZB  ELEKTRECO KAJ VIVAĴO (ISU 1965)       E MSU B65
3 44   195  45

1 Thorsen Poul
2 ZB  FUNGOARTIKOJ. ĈU EKZISTAS LIGO INTER LA  > E MSU B62
3 40   149  38 RUĜA MUŜFUNGO KAJ LA BERSERKA FURIOZO?

1 Thorsen Roma
2 ZB  ESPERANTO KIEL PRAKTIKILO EN LA GEOGRAFIA  > E MSU B62
3 40   147  35 INSTRUADO

1 Vranĉicï Josip
2 ZB  ESTETIKA ANALIZO DE URBANISMA-ARKITEKTURAJ > E MSU B59
3 40    78  48 KARAKTERIZOJ DE LA URBO DUBROVNIK (I.S.U., 1959)

1 Watier
2 ZB  MODERNAJ TEĤNIKAJ REVOLUCIOJ         E MSU
3 13    4  40

1 Weber E.J.
2 ZB  LA INTERNACIA PACO KAJ NIA PENSMANIERO    E MSU B57
3 12    17  40

1 Weber E.J.
2 ZB  PLEDO POR PAROLA UZO DE ESPERANTO       E MSU
3 204    18  10 Ankaŭ sur sonkasedo. (Mankas menciita teksto.)

1 Wells
2 ZB  KONFLIKTAJ POSTULOJ POR LA FONETIKO DE LA  > E MSU
3 34   172  60 INTERNACIA LINGVO

1 Yagi
2 ZB  LA INFLUO DE LA OKCIDENTO SUR LA PENS-   > E MSU
3 111   115  25 MANIERO DE LA JAPANOJ

1 Andersen H.C.              D1 Schleicher Ib
2 ZC/ZI LA MARVIRINETO, legita de Vilma Eichholz;  > E MSU
3 46   200 120 kun muziko. (Ankaŭ sur 2 sonkasedoj.)

1 Andersson
2 ZC  VERMLANDO DE SELMA LAGERLOF KAJ LA FABELO DE> E MSU
3 104    15  33 GOSTA BERLING

1 Boulton Marjorie
2 ZC  DE INKO AL ŜINKO, legata de Eichholz     E MSU
3 114   137  25 [menciita teksto mankas]

1 Daudet
2 ZC  [LEGADO DE DU RAKONTOJ DE DAUDET] (parto)   E MSU
3 50   ---  ?

1 De Kock Edwin
2 ZC  KVIN ELEMENTOJ kaj aliaj versaĵoj      E MSU
3 18    82 100

1 Goninaz Michel Duc
2 ZC  LA MIRINDA URBO (Araba Fabelo).       > E MSU B63
3 31   162  28 Teksto en Monda Kulturo, aŭtuno 1963, p. 145-47.

1 Mackay R.
2 ZC  R. MACKAY LEGAS KELKAJN POEMOJN EL LA FUNDA-> E MSU
3 42   182  10 MENTA KRESTOMATIO

1 Saint-Exupéry Antoine de         F1 Delaire Pierre de
2 ZC  LA ETA PRINCO, kaj VOJAĜO AL VERDAJ OMBROJ  E MSU
3 48   224  60 Legata de Gebzynska. Fona bruo. [Vd. #119]

1 Thorsen
2 ZC  12 POEMOJ EL ROZOJ KAJ URTIKOJ        E MSU
3 102    8  30

1 Thorsen
2 ZC  MI VIZITAS MIAN FARMON            E MSU
3 206   152  7

1
2 ZC  VOJAĜO AL VERDAJ OMBROJ (parto)       E MSU
3 119   224  ? Legata de Jadwiga Gibcznska [vd. #48]

1 Auld William k DeSmedt Petro
2 ZD  KONVERSACIO INTER WILLIAM AULD KAJ PETRO  > E MSU
3 66   338  28 DeSMEDT

1 Baans C.W.M./Ĉajkovski
2 ZD/ZF LA MUZIKO DE ĈAJKOVSKI KUN MUZIKO DE TIU  > E MSU B58
3 35/ 17  14  94 ĈI KOMPONISTO.

1 Dĵoudĵeff, Fighiera-Sikorska, Charters
2 ZD  KONVERSACIO INTER STOJAN DĴOUĴEFF, ADA  > E MSU
3 64   340  31 FIGHIERA-SIKORSKA, KAJ DUNCAN CHARTERS

1 Edinburga Esperanto-Societo
2 ZD/ZF LA EDINBURGA ESPERANTO-SOCIETO PREZENTAS  > E MSU
3 22   112  64 MUZIKAĴOJN KAJ TEATRAJOJN

1
2 ZD/ZF ESTONIO SALUTAS VIN: KANTOJ, RAKONTOJ KAJ  > E MSU
3 58   282  45 MUZIKO EL SOVETA ESTONIO

1 Holmes Harry k Holmes Nora
2 ZD  KONVERSACIO INTER HARRY HOLMES KAJ NORA   > E MSU
3 65   341  31 HOLMES

1
2 ZD  INTERVJUA PROGRAMO DE WFCR (anglalingve)   A1   B69
3 56   ---  55

1
2 ZD  INTERVJUOJ: MARK STARR; RALPH HARRY (pri  > EA
3 120   ---  70 Aŭstralio); POLLOCK (pri Schweitzer); GES-ROJ MEIER.

1
2 ZD  ISLANDA PROGRAMO: Priskribo/literaturaj ek-> E MSU
3 20    87 180 zemploj/teatrajo "Ombrulo"/muziko/ktp.

1 Itoo
2 ZD  INTERVJUITA ĈE OAKVILLE: MONDVOJAĜO KAJ  > E MSU
3 19    86 120 JAPANUJO

1 Lapenna Emilija k Sadler Viktor
2 ZD  KONVERSACIO INTER EMILIJA LAPENNA KAJ VICTOR> E MSU
3 64   339  30 SADLER

1 Lieberman Dr-o J.
2 ZD  TREVOR THOMAS INTERVJUAS ANGLALINGVE D-RON > A1 MSU
3 26   113  45 J. LIEBERMAN

1 Lieberman
2 ZD  ANGLALINGVA INTERVJUO KUN JOHN LEWINE     A1 MSU
3 106    84  20

1 MacGill
2 ZD  ĈU VI POVAS KALKULI k LA MUZIKA PROFESORO--> E MSU
3 108    88  25 Humoraĵaj

1 MacGill
2 ZD  DISKUTOJ PRI ESPERANTO EN LA NOV-ZELANDA  > A1 MSU
3 36    10  15 PARLAMENTO--KOMENTARIO DE MACGILL (anglalingve)

1 MacGill
2 ZD  LUDOVIC ZAMENHOF (Anglalingva biografa pro- > A1 MSU
3 26    45  60 gramo)

1 MacGill
2 ZD  LA RAKONTO PRI AOJAGI             E MSU
3 49   237  35

1 MacGill
2 ZD  VOĈOJ EL LA PASINTO (Babilado pri muzika  > E MSU
3 25    67  15 skatolo)

1 MacGill David/Clark Brendan
2 ZD/ZC LA VOJAĜO DE LA MAORIOJ AL NOVZELANDO   > E MSU
3 42   181  25 Poemo de Brendan Clark; kun muziko.

1
2 ZD  MALFERMO DE LA ESPERANTO-KULTURDOMO, OAK-  > E MSU
3 105    71  25 VILLE

1 Nevan Mikulaŝ k Nevan Jaroslava
2 ZD  KONVERSACIO INTER MIKULAS NEVAN KAJ JARO-  > E MSU
3 65   343  31 SLAVA NEVAN

1 Pei Mario
2 ZD  ANGLALINGVA RADIOINTERVJUO KUN MARIO PEI ĈE> A1 MSU
3 60   283  20 WNYC [vidu #119]

1 Pei Mario
2 ZD  ANGLALINGVA RADIOINTERVJUO KUN MARIO PEI ĈE> A1 MSU
3 119   283  25 WNYC [vidu #60]

1 Popoviĉ B. k Lewin Ralph
2 ZD  KONVERSACIO INTER B. POPOVIĈ KAJ RALPH   > E MSU
3 66   342  24 LEWIN

1
2 ZD  PROGRAMAJ SPECIMENOJ--FRAGMENTOJ DE LA 81  > E MSU
3  4   ---  ? UNUAJ PROGRAMOJ DE MAGNETOFONA SERVO DE UEA

1 Starke
2 ZD/ZF ANEKDOTOJ KAJ KANTOJ             E MSU
3 28   144  60

1 Tonkin Humphrey
2 ZD  PRELEGOJ NASK 2003 -0- 2003 JULIO 18 sur KD  E   C03
3

1 Zamenhof L.L.
2 ZD  LA VOĈO DE D-RO ZAMENHOF           E MSU
3 206/ 28 140  5

1 40-a U.K.
2 ZE  23 NACIOJ SALUTAS (BOLOGNA KONGRESO, 1955)  E
3 205   ---  ? (surbendigita de disko)

1 43-a U.K.
2 ZE/ZI 11-JARA KNABINO RAPORTRAS PRI LA 3-a INFANA > E MSU B58
3 203    63  15 KONGRESETO EN MAINZ [43-a U.K.]

1 43-a U.K. ?
2 ZE  FESTPROGRAMO OKAZE DE LA 50-JARA JUBILEO DE > E MSU B58
3 35    26  74 LA FONDIĜO DE UEA [43-a U.K.?]

1 Lapenna Ivo: 43-a U.K.
2 ZE  FESTPAROLADO ĈE LA 43-a KONGRESO       E MSU B58
3 114    25b 15 Teksto en libro ELEKTITAJ PAROLADOJ...p. 48-54.

1
2 ZE  JUBILEA FESTO POR PROF. LAPENNA        E MSU
3 32/ 35  29  45

1 [43-a U.K.]
2 ZE  INVITO AL LA 44-a KONGRESO (parto)      E MSU
3 101    44  ?

1 45-a U.K.
2 ZE  BELGA VESPERO: INFORMOJ PRI BELGUJO (45-a  > E MSU B60
3 36    99  55 U.K., Bruselo)

1 45-a U.K.
2 ZE  DUA ĜENERALA KUNVENO DE UEA (parto)     E MSU B60
3 15    94  ?

1 45-a U.K.
2 ZE/ZF MUZIKA VESPERO (45-a U.K.)          E MSU B60
3 16    98  85

1 45-a U.K.
2 ZE/ZI VIZITO AL LA 5-a INFANA KONGRESO (45-a U.K.) E MSU B60
3 106   101  23

1 46-a U.K.
2 ZE  KUNVENO DE ISAE (parto) (ĉe la 46-a U.K.)  E MSU B61
3 113   131  30

1 [46-a U.K.]
2 ZE/ZI PREZENTADO DE LA INFANOJ DE LA 6-a INFANA  > E MSU B61
3 112   135  45 KONGRESETO

1 Berg Prof., 49-a U.K.
2 ZE  INAŬGURA PAROLADO DE ISU           E MSU B64
3 37   166  20

1 49-a U.K.
2 ZE  PARTOJ DE LA DISTRA VESPERO: S. FLEGO kaj  > E MSU B64
3 32   177  45 MILLY SCOTT

1 Minnaja Carlo, 50-a U.K.
2 ZE  FESTPAROLADO DU INAŬGURA DE LA 50-a U.K.   E MSU B65
3 42   183b 20

1 50-a U.K.
2 ZE  JAPANA VESPERO (partoj)            E MSU B65
3 43   190  60

1 51-a U.K.
2 ZE  INTERNACIA EKZAMENO (malbona reproduktado)  E MSU B66
3 49   226  80

1 Lapenna, 53-a U.K.
2 ZE  FESTPAROLADO                 E MSU B68
3 51   241a 50

1 Lapenna, 54-a U.K.
2 ZE  FESTPAROLADO                 E MSU B69
3 118   267a 30

1 54-a U.K.
2 ZE/ZF FINNA VESPERO DUM LA 54-a U.K.: POPOLMUZIKO;> E MSU B69
3 60    280  75  EKSTRAKTOJ EL KALEVALA

1 54-a U.K.
2 ZE  VARIA ARTA VESPERO (parto)          E MSU B69
3 58    279  ?

1 54-a U.K.
2 ZE  FERMO DE LA 54-a U.K.             E MSU B69
3 59   281  67

1 Sekelj Tibor
2 ZE/ZD BELARTA KONKURSO--SEKELJ LEGAS "KOLEKTANTO > E MSU
3 23   125  35 DE ĈIELARKOJ" [teksto menciita, sed mankas]

1
2 ZE  BELARTA KONKURSO (49-a U.K.)         E MSU B64
3 31   176  55

1
2 ZE  BELARTA KONKURSO (50-a U.K.)         E MSU B65
3 43   189  60

1
2 ZE  BELARTA KONKURSO (51-a U.K.)         E MSU B66
3 47   219  70

1
2 ZE  BELARTA KONKURSO (53-a U.K.)         E MSU B68
3 49   245  45

1
2 ZE  BELARTA KONKURSO (54-a U.K.) (parto)     E MSU B69
3 59   273  ?

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (44-a U.K., Varsovio)    E MSU B59
3 24/ 14  75  46 Minaja/Tonkin/Svistak

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (45-a U.K., Bruselo)     E MSU B60
3 15    97  60 Minaja K/Wells/Minaja N/Weide/Tonkin

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (46-a U.K., Harrogate)    E MSU B61
3 22   124  90 Tonkin/Soler/Masterman K&D/Zlatnar/Weide/Turone/Moritz/Dobr

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (49-a U.K., Sofio)      E MSU B64
3 31   175  85 A-Kumar/Hamilton/Kordylewski/Simmonet/Vilem/Weide/Tambura

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (50-a U.K., Tokio)      E MSU B65
3 42   188  60 Kordylewski/Matumoto/Kamijama/Kakeĵi/Momoki

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (51-a U.K., Budapesto)    E MSU B66
3 47   218  55 Aŝvinikumar/Tambura/Kuhnel/Groeneveld

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (53-a U.K., Madrido)     E MSU B68
3 50   244  50 Maitzen/Kelso/Lloancy/Reguera/Prytz

1
2 ZE  ORATORA KONKURSO (54-a U.K., Helsinkio)    E MSU B69
3 59   274  50 Eichhorn/D.Masterman/Cash

1
2 ZE  FAKKUNVENO DE IFEF (parto)          E MSU
3 27    30  ?

1
2 ZE  KUNVENO DE SKOLTA ESPERANTISTA LIGO      E MSU
3 45   228  38

1 Privat
2 ZE  FESTPAROLADO DUM SVISA ESPERANTA KONGRESO   E MSU
3 45   209  30

1 Sekelj
2 ZE  FAKKUNVENO DE INTERNACIA GEOGRAFIA ASOCIO  > E MSU
3 24    31  ?  (parto)

1
2 ZF  AZIA MUZIKO                  ?
3 39   ---  ?

1 Docal Sergio
2 ZF  128 ĈIASPECOJ KANTOJ, KANTITAJ DE SERGIO  > E MSU
3 61/ 62    720 DORCAL [plejparte tradukitaj de si; tekstoj surbrete: UO].

1 Eichholz Vilma
2 ZF  VINTRAJ KAJ KRISTNASKAJ KANTOJ INSTRUE PRE- > E MSU
3 22   136  17 ZENTITAJ (kun teksto)

1
2 ZF  ESPERANTAJ KANTOJ PREZENTITAJ DUM LA 7-a AR-> E MSU
3 118   260  30 GENTINA JUNULARA FESTIVALO EN ROSARIO

1
2 ZF  ESPERANTAJ KANTOJ (surbendigita de disko)   E
3 110   ---  ?

1
2 ZF  JUNULARA KANTĤORO DE LJUBLJANA        E MSU
3 30   160  45

1
2 ZF  KANTOJ DE LA ĤORO DE LA ESPERANTO-KULTUR- > E MSU B61
3 26/ 18 130  7 DOMO, OAKVILLE. 5-kanta teksto kun bendo #18.

1
2 ZF  MUZIKOJ EROJ                 E
3 40   ---  12

1 Puketapu
2 ZF/ZD PUKETAPU KANTAS KAJ KLARIGAS MAORAJ KANTOJN  E MSU
3 30   154  14

1 Auld William, legata per Pola Radio
2 ZG/ZD POEZIO DE W. AULD
3 21   136  20 Kun fona muziko.

1 Baghy Julio, per Pola Radio
2 ZG/ZK PAROLETO DE BAGHY k Parto 2 de SONĜE SUB  > E MSU
3 21   136  20 POMARBO [Triakta Lirika Komedio]

1 Boulton Marjorie, per Pola Radio
2 ZG/ZK LA SONĜO DE KURSGVIDANTO el VIRINO CE LA  > E MSU
3 21   136  20 LANDLIMO [vidu tiun libron ĉe HC]

1 Ĝunio Peter, per Radio Zagreb
2 ZG/ZK LA FANTOMO--Humoraĵo             E MSU
3 109    60  15

1 Ĝunio Peter, per Radio Zagreb
2 ZG/ZK LA MALBONE EDUKITA PAPAGO--Humoraĵo     E MSU
3 109    59  20

1 Mamosiĉ, per Radio Zagreb
2 ZG/ZB VOJVODINO                   E MSU
3 38/103  57  15

1 Nusiĉ, per Radio Zagreb
2 ZG/ZK LA UNUA AMO--Humoraĵo            E MSU
3 109    58  15

1 Pola Radio
2 ZG/ZD AFRIKO--INDIĜENA POEZIO, MUZIKO, KANTADO   E MSU
3 21   136  29

1 Pola Radio
2 ZG/ZD 6 LITERATURAJ PROGRAMOJ            E MSU
3 21   136 120 (Partoj listigataj alie en ĉi-katalogo.)

1 Pola Radio
2 ZG/ZK LA UNUA TAGO DE LIBERECO--partoj de teatraĵo E MSU
3 21   136  20

1 Pola Radio
2 ZG  RENKONTO KUN VARSOVIO k HISTORIO KAJ LEGENDO> E MSU
3 60   286  ?  DE LA KRAKOVA TRUMPETVOKO

1 Radio Zagreb
2 ZG/ZE 10-a IFEF-KONGRESO EN AARHUS, 1958, Raport- > E MSU B58
3 40    47  30 aĵo de Radio Zagreb.

1 Radio Zagreb
2 ZG/ZE LA 43-a U.K. EN MAINZ, 1958, Raportaĵo de > E MSU B58
3 37    48  60 Radio Zagreb.

1 Radio Zagreb
2 ZG  AŬSKULTU NIAJN GEJUNULOJN!          E MSU
3 103    51  15

1 Radio Zagreb
2 ZG  DIABLOJ PLUGIS LA KAMPON           E MSU
3 104    61  15

1 Radio Zagreb
2 ZG  ESPERANTOINSTRUADO EN JUGOSLAVIA LERNEJO  > E MSU B58
3 103    49  15 + tekstbroŝuro, aparte surbrete. Ankaŭ sur sonkasedo.

1 Ŝlat, per Radio Zagreb
2 ZG/ZB BOSNIO KAJ HERCEGOVINO            E MSU
3 38    54  15

1 Ŝlat, per Radio Zagreb
2 ZG/ZB LA RESPUBLIKO SLOVENUJO            E MSU
3 103    55  15

1 Ŝlat, per Radio Zagreb
2 ZG/ZB LA POPOLA RESPUBLIKO MAKEDONUJO        E MSU
3 103/109  56  15

1 Thorsen Poul, per Dana Ŝtata Radio
2 ZG/ZB KUMBEL--LA KOSMOPOLITA HUMORISTO       E MSU
3 38    66  20

1 Bristola Esperanto-Societo/Ĉekov
2 ZK  LA URSO, ludita de grupo de la Bristola Es- > E MSU
3 23   127  40 peranto Societo.

1 Bulgara Arta Teatro
2 ZK  ĈASANTOJ DE OFICO--Komedio          E MSU
3 108/ 24  76  26

1 Esperanto Grupo de Sutton/Nuŝiĉ
2 ZK  LA ANALFABETO                 E MSU
3 115   165  28

1 Internacia Arta Teatro
2 ZK  APARTA ĈAMBRO. Prezento de IAT dum 54-a UK E MSU B69
3 58   276  35

1 Internacia Arta Teatro
2 ZK  HOTELO DE PEPO BANDIĈ  Prezento de IAT dum> E MSU B69
3 58   277  40 54-a UK.

1 Internacia Arta Teatro
2 ZK  VILHELMO LA KONKERANTO. Prezento de IAT dum> E MSU B69
3 58   275  30 54-a UK.

1 Internacia Arta Teatro/Cocteau
2 ZK  LA HOMA VOĈO                 E MSU
3 25   128  40

1 Internacia Arta Teatro/Sarte
2 ZK  LA RESPEKTINDA P-----             E MSU
3 23   129  75

1 Libervola Teatra Prezentado
2 ZK  SONORILOJ (parto) [dum 54-a U.K.]       E MSU B69
3 60   278  ?

1 
2 ZK  LA EMBUSKO--Komedio              E MSU
3 17    70  45

1 
2 ZK  OKUNI KAJ GOHEI (Japana dramo, presentita de> E MSU
3 25   126  45 trupo el Londono)

1 
2 ZK  LA REALECO ESTAS TUTE ALIA--Teatraĵo     E MSU
3 16    89  30

1 Teatro Populara de Lodz/Wincelberg
2 ZK  KATAKI. Klarigoj de V. Eichholz.       E MSU
3 41   191 1251 UEA [Libroservo de]
2 BC  ESPERANTO-KATALOGO 2001            E UEA C01   189 I BA
3 dupl.


94-04-20 / 96-11-21: LISTO DE GAZETOJ K REVUOJ EN LIBRARO LUDOVIKO (n=79)
Parto I: Multaj ekzempleroj kaj/aŭ ankoraŭ ricevataj. (Kuŝantaj sur la subaj bretoj.) Rim.: Ĉi tiuj gazetoj estas surbretigataj alfabete, sed listigataj laŭteme. (n=28)

MA ESPERANTO (1967-)
MA ESPERANTO DOKUMENTOJ (1975-)
MA EVENTOJ (1992-)
MA HEROLDO DE ESPERANTO (1985-)
MA TEJO TUTMONDE (1992-)
MB JUNA AMIKO (1990-92)
MB LA KANCERKLINIKO (1991-)
MB KONTAKTO (1992-)
MB KTP! (1993-)
MB MONATO (1984-)
MC FONTO (1988-)
MC LA GAZETO (1987-)
MC LITERATURA FOIRO (1988-)
MD AKTOJ DE SANMARINAJ UNIVERSITATOJ SESIOJ (1990-)
MD KOMPUTILA RONDO INFORMILO (1991-)
MD LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING [antaŭe LA MONDA LINGVO PROBLEMO]    (1969-1988)
MD MEDICINA INTERNACIA REVUO (1976-)
MD SCIENCA REVUO (1976-)
MD TUTMONDAJ SCIENCOJ K TEKNIKOJ (1988-)
ME ALUMETO [Kanada Esperanto-Asocio] (1984-)
ME ARIZONA STELO (1991-)
ME HUNGARA [antaŭe BUDAPEŜTA] INFORMILO (1989-91) [EVENTOJ anstataŭis ekde    1992 (MA)]
ME EL POPOLA ĈINIO (1973-)
ME ELNA UPDATE (1990-)
ME ESPERANTO USA [antaŭe THE ELNA NEWSLETTER] (1987-)
ME INTER NI [Halifax-Dartmouth, Kanado] (1986-)
ME LUMO [Kanada Esperanto-Asocio] (1966-)
ME LA ORIENT-EKSPRESO [League of East Bay Esperantists, Berkeley, CA, Usono]    (1992-)

Parto II: Aŭ nur kelkaj ekzempleroj; aŭ lokaj; aŭmalnovaj; aŭ neplu ricevataj. (Starantaj sur breto post temo "Z".) Rim.: Ĉi tiujgazetoj estas surbretigataj alfabete, sed listigataj laŭteme. (n=51)

MA ESPERANTIC STUDIES (1994-)
MA ESPERANTOLOGIO (1949-1961: 2 vol., 6 ekz.)
MA LA LETERO DE L'AKADEMIO DE ESPERANTO (1992-)
MA SPECIALA CIRCULERO 58...DE LA ANALIZA SKOLO (1990)
MB LA JUNA PENSO (1973-1975)
MB MONDA MERKATO (1991)
MB OVO (1984)
MB LA PARTIO NOVA (1991-93)
MC BELARTO (1958, 1961)
MC FRANCA ESPERANTISTO (1988)
MC LITERATURA SUPLEMENTO [DE ELNA] (1991)
MC MONDA KULTURO (1962-66)
MC NORDA PRISMO (1961-74)
MC OPUS NIGRUM [1989?]
MC SURVOJE (1992)
MC LA TORNISTRO (1975)
MC UNESCO MONDA FORUMO (1991)
MD BIBLIA REVUO (1969)
MD ESPERANTISTA VEGETERANO (1975-86)
MD EŬROPA DOKUMENTARO (1974-78)
MD FOKUSO (1987-88)
MD HOMO KAJ KOSMO (1963)
MD INTERLIGILO (1947; 1993)
MD INTERNACIA KOMPUTADO (1984-85)
MD INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO (1970-75)
MD INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA BULTENO / NOVA BULTENO (1989-)
MD JORNAL DA LBV EN ESPERANTO (LEGIO DE BONA VOLO) (1986-87)
MD LINGVOLOGIA REVUO (1966-69)
MD MATEMATIKO TRANSLIMEN (1992)
MD MEDICINA INFORMILO (1995)
MD MEDICINA KURIERO (1989-92)
MD NOVA BULTENO [DE] INTERNACIA SCIENCA ASOCIO ESPERANTISTA (1989-92)
MD OOMOTO (1988-)
MD PACO (1985-86)
MD SCIENCAJ KOMUNIKAĴOJ (1982-86)
MD SENNACIECA REVUO (1974)
MD LA VERDA KOLOMBO (1993-)ME AMERICAN ESPERANTO MAGAZINE (1954-56)
ME THE BRITISH ESPERANTIST (kelkaj, 1962-72)
ME BUKUREŜTA INFORMILO (1995-)
ME BULGRARA ESPERANTISTO (1992-93)
ME ESPERANTISTO SLOVAKA (1946)
ME EŬSKA KVERKO (1994)ME LITOVA STELO (1991-92)
ME THE NORTH AMERICAN ESPERANTO REVIEW (1962)
ME LA ORIENT-EKSPRESO [League of East Bay Esperantists] (1994)
ME SAKSA KURIERO [Germania D.R.] (1990)ME SFERILO [San Francisco Esperanto Regional Organization] (1993-)
ME TEMPO [Informilo de Kroatia Esperanto-Ligo] (1986)
ME VENEZUELA STELO (1990)
ME VERDA LUMO [New England Esperanto Society] (1993)

Supro
Kodoj kaj Klarigoj